maandag, december 4, 2023

Search Results for: nieuwsbegrip

Verbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – ISS bestaat 25 jaar


Toen ik de tekst van deze week zag werd ik weer even helemaal blij. Een tekst met getallen, veel getallen.
Deze tekst Nieuwsbegrip – ISS bestaat 25 jaar wordt weer een tekst waarbij de kinderen gaan achterhalen wat de verschillende getallen in de tekst ons nu eigenlijk vertellen.

Start van de les

Voor zowel de A als de B-tekst geldt dat er lekker veel getallen in zitten. Ik heb voor beide teksten een een werkblad gemaakt, en deze heb ik voor de kinderen uitgeprint (de werkbladen kun je hieronder downloaden). Als er kinderen aan de slag gaan met de C-tekst kunnen de kinderen zelf op zoek naar de getallen en datums in de tekst en daarbij opschrijven wat deze getallen vertellen in de tekst.

De kinderen starten in tweetallen en gaan samen de tekst actief lezen. Kinderen die nog moeite hebben met het lezen kun je eventueel de tekst samen mee lezen. Ook zou je eventueel het begin van de tekst nog modellend voor kunnen lezen om weer even te laten zien hoe je dit aanpakt.

Verder verloop van de les.

Als de kinderen de tekst actief hebben gelezen en de hoofdzaken hebben gemarkeerd met hun markeerstift, mogen ze een werkblad komen halen. Op dit werkblad staan de getallen en het is de bedoeling dat ze deze getallen gaan zoeken in de tekst. Achter de getallen maken ze een zin waarin duidelijk wordt wat deze getallen vertellen in de tekst.

De kinderen zijn dan op een heel andere manier bezig met de verwijzingen in de tekst, want ze moeten bij veel getallen vooruit of teruglezen in de tekst om te achterhalen wat het getal je vertelt.
Als je dit in tweetallen laat doen kunnen kinderen elkaar hier heel mooi bij helpen en elkaar aanvullen. Je zult echt hele mooie samenwerkingen zien ontstaan.

Zodra de tweetallen klaar zijn, kun je ze de toetsvragen die bij deze tekst horen nog laten maken. Zijn er meerdere tweetallen klaar? Dan kun je ze ook nog hun antwoorden met elkaar laten vergelijken.
Zien de kinderen verschillen, dan kunnen ze nog eens samen op zoek in de tekst en aan elkaar vertellen waarom zij denken dat hun antwoord goed is.

Tot slot

Heb je aan het einde van je les nog tijd over, kijk dan samen met de kinderen de jeugdjournaaluitzending behorend bij de tekst.

Het bestand

01 – Nieuwsbegrip – ISS bestaat 25 jaar – werkbladen


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – wegstrepen tot een samenvatting overblijft


De Nieuwsbegrip- wegstrepen tot een samenvatting overblijft.

Deze week is er een blokles van Nieuwsbegrip. We zijn de afgelopen weken veel bezig geweest met het benoemen wat nu hoofdzaken en wat nu bijzaken zijn. Als je de bijzaken wegstreept houd je uiteindelijk een samenvatting van de tekst over.

Zelfstandig aan de slag alleen of  in tweetallen

Deze keer laat ik de kinderen zelfstandig aan de slag gaan met de tekst. Wel hebben we eerst het filmpje van het jeugdjournaal bekeken omdat het onderwerp van deze week een lastige is. Inwoners zinkende eilanden welkom in Australië. Als je dan eerst met de kinderen het journaal kijkt is het voor de kinderen duidelijker voor te stellen waar de tekst over gaat. Het onderwerp is echt iets waar de kinderen waarschijnlijk nog nooit over hebben gehoord.

Na het journaal herhaal ik nog even kort hoe je hoofd- en bijzaken kunt herkennen. Daarna gaan kinderen zelf aan de slag. Alleen of in tweetallen. Er zullen kinderen zijn die dit graag alleen willen doen terwijl er ook kinderen zijn die het liever samen doen. En dat mag, want samen kun je elkaar ook helpen als je het misschien toch nog best lastig vindt.
Kinderen die alleen hebben gewerkt zoeken, als ze klaar zijn, elkaar op om hun teksten te vergelijken. Ze gaan in gesprek met elkaar waarom ze bepaalde dingen hebben weggestreept of juist niet. Ook hier leren kinderen een heleboel van. Ze leren hiermee overleggen, maar ook redeneren en uitleggen aan elkaar.  Uiteindelijk toch ook weer een mooie vorm van samenwerken.

Zijn de kinderen helemaal klaar, dan kunnen ze nog aan de slag met de sleutelvragen en de meerkeuzevragen.

De Nieuwsbegrip- wegstrepen tot een samenvatting overblijft.  Lees ook eens deze les over wegstrepen. Hierin leg ik heel duidelijk uit hoe ik dit aanpak tijdens de les als je de kinderen nog niet zelfstandig ermee aan de slag wilt laten gaan.


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – familieruimtes in meer gevangenissen


Deze week weer een nieuwe Nieuwsbegrip – familieruimtes in meer gevangenissen. Vorige week hebben we hier ook al iets over gezien in het jeugdjournaal.

De tekst

Bij het voorbereiden van de les kijk ik altijd welk doel Nieuwsbegrip met deze les nastreeft, en welke opdrachten ze hierbij hebben bedacht. Vaak probeer ik dit dan voor de kinderen in mijn groep wat aantrekkelijker te maken.
De start van de les is wel vaak hetzelfde. We kijken naar de titel, de plaatjes en de tussenkopjes en voorspellen zo waar de tekst over zal gaan. Daarna lees ik de inleiding, en doe ik hardop voor hoe ik de tekst lees en beleef (modellen).

Deze week gaat de tekst dus over familieruimtes in de gevangenissen. Iets wat de meeste kinderen niet zullen kennen, en dat is natuurlijk maar goed ook. Nieuwsbegrip heeft deze week bij de tekst een perspectieven schema gemaakt, waarin gevraagd wordt hoe de verschillende personen uit de tekst naar de familieruimtes kijken. Dit is natuurlijk een hele mooie opdracht om de kinderen mee aan de slag te laten gaan.

Afsluiting

Als afsluiting van de les zou je een soort rollenspel kunnen spelen waarbij de verschillende personen uit de tekst door de kinderen worden nagespeeld en bijvoorbeeld worden geïnterviewd. Dit kan zijn door een leerling uit de klas, of door de leerkracht zelf.
Een leuke les weer deze Nieuwsbegrip – familieruimtes in meer gevangenissen

Kijk ook eens bij mijn andere lessen van Nieuwsbegrip.


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – Hoe ga je om met heftig nieuws?


De tekst van deze week bij Nieuwsbegrip – Hoe ga je om met heftig nieuws? Een hele waardevolle tekst deze keer, want we zien de laatste tijd echt wel hele vervelende dingen in het nieuws voorbij komen. Je merkt ook als we naar het jeugdjournaal in de ochtend hebben gekeken dat veel kinderen er ook wel even over door willen praten. Kinderen maken zich zorgen, of worden bang van het nieuws.

Hoe ga je om met heftig nieuws?

Ik begin de les deze keer niet gelijk met de tekst. Ik begin met de vraag wat de kinderen de laatste tijd allemaal in het nieuws hebben gezien. Er zullen verschillende items aan de orde komen, zoals de oorlogsbeelden, de natuurrampen, demonstraties etc..
Daarbij komt dan de vraag wat het met kinderen doet. Worden ze er bang van, praten ze erover met iemand, wat doet het met ze?  ieder kind zal hier waarschijnlijk anders mee omgaan. Belangrijk is dat kinderen kunnen uiten wat het met ze doet, en misschien kunnen ze elkaar helpen om hiermee om te gaan. Zo loop je al een beetje vooruit op wat er in de tekst wordt besproken.

De tekst

Na dit gesprek delen we de tekst uit. We bekijken de titel, de plaatjes en de kopjes en voorspellen zo wat de inhoud van de tekst globaal zal zijn. Daarna lees ik weer het eerste gedeelte van de tekst modelend voor.  We halen de hoofdzaken er uit, en die markeren we met de markeerstift. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met de tekst en markeren de belangrijke dingen.
Nieuwsbegrip geeft aan dat de kinderen tien tips uit de tekst moeten halen hoe om te gaan met heftig nieuws. Ik heb hiervoor een werkblad gemaakt met twee handen. Deze heb ik onderaan dit artikel als download toegevoegd. De kinderen gaan in de tekst op zoek naar de tien tips uit de tekst. Deze tien tips schrijven ze in de vingers van de twee handen.
Samen kunnen ze misschien ook nog andere tips bedenken. Deze kunnen ze dan eventueel nog in de handpalmen schrijven.
Als de kinderen klaar zijn kunnen ze nog de derde opdracht van Nieuwsbegrip maken met de verwijswoorden.

Afsluiting van de les

Als afsluiting van de les kun je met de kinderen de tips nog bespreken. Zeker als niet alle kinderen de tien tips gevonden hebben is het belangrijk ze toch allemaal te benoemen. Heb je dan nog tijd over, dan kun je ook nog het jeugdjournaal bij deze les bekijken.

Het bestand:

Nieuwsbegrip – Hoe ga je om met heftig nieuws? – Werkblad


AlgemeenAlgemeen Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – Disney bestaat honderd jaar.


Nieuwsbegrip – Disney bestaat honderd jaar. Leuk onderwerp dacht ik, daar kunnen we wel wat mee.  Ik had gehoopt met deze tekst weer een tijdbalk met de kinderen te kunnen maken. Toen ik echter de tekst zag en las vond ik het toch wel lastig om hierbij een aantrekkelijke les te bedenken.
Nieuwsbegrip geeft aan dat bij deze tekst een placemat gemaakt kan worden. Lastig als je dit nog nooit met de kinderen hebt gedaan. Een placemat waarbij de kinderen zelf ook informatie gaan zoeken en spelletjes gaan bedenken. Dan ga je een klein beetje aan het doel voorbij, namelijk met begrijpend lezen bezig zijn. Omdat het ook de laatste week voor de herfstvakantie is voor ons ben ik maar zo vrij geweest om ook even iets heel anders te bedenken, in combinatie met de opdracht van de AA-tekst.

De les

We beginnen de les op een manier die we al vaker hebben gedaan. We bekijken de titel. Wat weten we er al van.  Daarna bekijken we de plaatjes en de tussenkopjes. Kunnen we bij de tussenkopjes bedenken wat er te lezen zal zijn in deze alinea. Daarna lezen we de inleiding. Weten we dan alweer wat meer? Belangrijk hierbij dat je de verschillende termen als titel, illustraties, inleiding en alinea’s weer even duidelijk benoemd.

Dan lezen we de tekst. Ik begin met het modellend lezen. Daarna vraag ik aan een leerling of die het op dezelfde manier ook een stukje wil doen. zo leren de kinderen ook hoe je een tekst moet lezen.

Na het lezen van de tekst kijken we naar het jeugdjournaal van Nieuwsbegrip.

Tot slot mogen de kinderen zelf een stripfiguur bedenken die nog niet bestaat.  Hier moeten de kinderen wel over nadenken. Deze opdracht vind je bij de AA-tekst van deze week.

Is er nog tijd over, dan kun je altijd de placemats die bij de opdrachtbladen van de A- en de B-tekst zijn toegevoegd laten lezen en maken door de kinderen.

 


AlgemeenSamenvatten

Nieuwsbegrip – Opruimen plasticsoep


Deze week bij Nieuwsbegrip – Opruimen plasticsoep. Vorige week heb ik hier met de kinderen al iets over gezien in het jeugdjournaal en er toen ook al met ze over gesproken. Het is een onderwerp wat de kinderen wel aanspreekt en bezighoudt.
Nieuwsbegrip geeft aan dat er weer een mindmap gemaakt moet worden, ik heb het deze keer net even anders bedacht. Omdat de tekst in vier kopjes is verdeeld heb ik een werkblad gemaakt met daarin in het midden de titel van de tekst en dan het A4 verdeeld in vier vakken met daarin de titels van de kopjes. In deze vakken gaan de kinderen de belangrijke dingen schrijven en tekenen uit de verschillende kopjes.

Nieuwsbegrip - Opruimen plasticsoep

De les

Deze les begin ik met het herhalen van hoe we de belangrijke dingen uit een tekst kunnen halen. Door het eigenlijk om te draaien en te bekijken wat je weg kunt laten. Zo houd je de belangrijkste hoofdzaken over. Deze hoofdzaken kun je markeren met je markeerstift. Je weet dan goed waar de tekst over gaat en kan deze ook kort navertellen.
Om je hierbij te helpen kun je ook een soort schema maken bij de tekst.
In tweetallen krijgen ze dan van mij het werkblad wat ik hieronder als download heb toegevoegd en gaan er mee aan de slag. Ze mogen hier op allerlei manieren mee aan het werk. Zowel tekenen als schrijven. Door middel van het opschrijven van steekwoorden en hierbij tekeningetjes te maken kunnen ze aan het einde van de les de tekst in grote hoofdlijnen navertellen.

Mindmap

Je kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om de kinderen een mindmap te laten maken. Alleen is mijn ervaring wel dat kinderen in groep 5 dit nog best lastig vinden en met het werkblad wat ik nu heb gemaakt is er in ieder geval een begin gemaakt waarop ze kunnen verder werken. Later kun je dit dan nog uitbreiden naar een mindmap.
Voor kinderen die al vaker een mindmap hebben gemaakt is dit gewoon weer even een andere vorm van werken.

Het bestand

In het bestand vind je voor de A-tekst en voor de B-tekst een blad waarop de kinderen kunnen werken. De A-tekst heeft vier alinea’s met tussenkopjes. De vier vakken op het werkblad komen overeen met de vier tussenkopjes.
De B-tekst heeft 3 alinea’s. Toch heb ik op dit blad een vierde vak gemaakt. Hier kunnen de kinderen zelf nog andere oplossingen bedenken om de plasticsoep tegen te gaan.

 

 

01 – Nieuwsbegrip Plasticsoep


NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – reuzenpandajong


Deze week weer een leuke Nieuwsbegriptekst die gaat over een onderwerp wat de kinderen zeker interesseert. Nieuwsbegrip – reuzenpandajong Fan Xing die naar China is verhuisd.

De voorbereiding

Omdat deze week de verwijswoorden centraal staan heb ik een les bedacht waarbij we met de verwijswoorden aan de slag gaan. Om de kinderen nieuwsgierig te maken heb ik in de tekst al verwijswoorden gemarkeerd. in de inleiding staat heel vaak het woord “ze”. De eerste drie keer “ze” verwijzen naar het reuzenpandajong (deze heb ik geel gemarkeerd) en de tweede drie keer ze verwijzen naar de  ouders van de jonge panda.
Verder heb ik in de rest van de tekst verschillende verwijswoorden blauw gemaakt. Bij deze verwijswoorden gaan de kinderen zelf bedenken waarnaar ze verwijzen.

Nieuwsbegrip - reuzenpandajongDe les

De kinderen krijgen de tekst en deze gaan we eerst verkennen. We bekijken de Titel, de plaatjes en de kopjes en bedenken waar de tekst over gaat, en wat er onder de kopjes zou kunnen staan. Wat weten we er al over?
Daarna gaan we de inleiding samen lezen. Daarna vraag ik aan de kinderen of ze kunnen bedenken waarom ik zes keer het woord “ze” heb gemarkeerd en waarom ik twee verschillende kleuren heb gebruikt. Uiteindelijk kom je samen met de kinderen tot de conclusie die hierboven beschreven staat.
Ik behandel dit ook nog eens met de vraag die je erbij kunt stellen.

Bijvoorbeeld bij de eerst zin van de inleiding: Fan Xing is verhuisd naar China. Ze is de enige panda die in Nederland is geboren.  Hoe kom je er nu achter waar het woord ze naar verwijst? Door de vraag te stellen: Wie is de enige panda die in Nederland is geboren? Het antwoord op de vraag is dan Fan Xing.  Daar verwijst deze ze dus naar.

Als je dit bij alle zes doet, laat je aan de kinderen zien hoe jij het doet, en hoop je dat ze dit zelf ook toe gaan passen. Ook dit is modellen.

Daarna laat je de kinderen aan de slag gaan met de rest van de tekst en de gemarkeerde verwijswoorden. Ze kunnen de verwijzingen dan ook in hun eigen tekst markeren met hun markeerstift.
Intussen loop jij rond om te kijken en te helpen met het stellen van de goede vragen.

Afsluiting

Tot slot bespreken we nog klassikaal de verwijzingen en kijken en jeugdjournaal bij de tekst van deze week.

Omdat er iets tussen kwam in de planning heb ik deze les niet kunnen geven, maar ik ben benieuwd wie het wel op deze manier heeft gedaan, en hoor graag of het een leuke les is geweest!


Kantoor en schoolKantoor en school

 

 


NieuwsbegripOphelderenWoordenschat

Nieuwsbegrip – Planetarium


Deze week gaat de nieuwsbegriptekst over het Planetarium in Franeker.  De tekst is deze week een blokles, dus kan je met deze tekst alle kanten op. Daarom heb ik deze week uit de tekst weer woorden weggelaten. Kinderen moeten op zoek naar de woorden en deze op de goede plek in de tekst plaatsen. Nieuwsbegrip – planetarium

 

Nieuwsbegrip - Planetarium

De les

Omdat we nog aan het begin van het schooljaar zitten, en ik toch wel wat zwakke lezers in de groep heb, start ik deze keer met het laten zien van het jeugdjournaal bij de tekst van deze week. Zo weten de kinderen waar de tekst over gaat. Ook zijn er dan gelijk al wat moeilijke woorden voor de kinderen duidelijk geworden.

Daarna krijgen de kinderen van mij de tekst waar ik negen woorden uit heb gehaald. Deze woorden heb ik op kaartjes gezet. In tweetallen gaan de kinderen eerst de tekst lezen en samen bedenken welke woorden op de lege plekken moeten komen.  De kaartjes met de woorden vind je in het bestand onderaan deze blog. Let wel dat deze woorden uit de A-tekst komen. Met de B-tekst kun je natuurlijk iets soortgelijks doen. Wij hebben deze keer deze tekst met groep 5 t/m 8 samen gedaan, waarbij we kinderen van groep 7/8 lieten samenwerken met groep 5/6.

Zodra de kinderen de tekst hebben gelezen mogen ze op zoek gaan naar de woorden. Ik heb de woorden in verschillende kleuren gekopieerd en uitgeknipt. Deze heb ik bij elkaar in een beker verstopt (bij mooi weer kan dit buiten). Elk tweetal krijgt een kleur toegewezen. Deze kinderen mogen uit de bekers alleen deze kleur woorden meenemen. Zo weet je zeker dat een tweetal meerdere keren een kaartje met dezelfde woorden meeneemt. Op deze manier hebben de kinderen ook even een moment tijdens deze les dat ze kunnen bewegen.

Nieuwsbegrip - Planetarium

Hebben ze alle negen woorden gevonden, dan kunnen ze deze in de tekst gaan inpassen. Hadden ze dezelfde woorden bedacht, of komen er nu hele andere woorden? Heel mooi is hoe er hier fijn samengewerkt wordt door de kinderen.

De woorden

De volgende woorden heb ik uit de tekst gehaald en staan op de kaartjes (let op dit is de A-tekst):

 • regel 1: planeten
 • regel 7: Friesland
 • regel 10: sterren en planeten
 • regel 14: zonnestelsel
 • regel 19: planetarium
 • regel 25: Nederland
 • regel 29: museum
 • regel 32 monumenten
 • regel 33: Werelderfgoedlijst

Het bestand

01 – Nieuwsbegrip – Planetarium

 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – Meer honderdplussers in Nederland


Deze week gaat de Nieuwsbegriptekst over meer honderdplussers in Nederland. Een tekst waarbij je met de kinderen al eerst eens kunt praten over of zij iemand kennen die ouder is dan honderd jaar, hoe oud zijn jouw opa en oma. Misschien hebben de kinderen zelf wel overgrootouders die meer dan honderd jaar zijn? Wanneer ben je dan geboren als je honderd jaar of ouder bent? Hier komt vast veel gespreksstof los.

De tekst

Omdat dit één van de eerste teksten van het schooljaar ga ik de tekst eerst met de kinderen samen lezen. Ik maak dan natuurlijk wel weer gebruik van het moddelen. Dit is heel belangrijk, want dan doe jij voor hoe je de tekst leest en welke denkstappen je maakt tijdens het lezen.
Onder het eerste kopje staan de getallen tweeduizend en drieduizend geschreven. Hoeveel is dat eigenlijk? Ik zet deze getallen ook even in cijfers op het bord zodat de kinderen er ook het cijferbeeld bij krijgen.
In het tweede kopje gaat het over hoe het kan dat er steeds meer mensen ouder worden. Dit herhaal je ook even terwijl je aan het lezen bent. “Dus, je wordt ouder door goede dokters en betere medicijnen, maar ook door sporten en gezonder eten.
In het derde kopje weer een groot getal, en misschien is het leuk even de andere landen die genoemd worden op te zoeken op de kaart van Europa. Bij het laatste kopje staan wat voorbeelden van zulke oude mensen en een vraag. Zou jij zo oud willen worden. Weer een leuke vraag om even op door te borduren.
Tijdens dit moddelen laat ik ook zien hoe de kinderen met een markeerstift de belangrijkste dingen kunnen markeren.
Tot slot lezen we dan de gemarkeerde tekst nog een keer en merken op dat de tekst een stuk korter is geworden, maar toch nog goed te begrijpen.

Nieuwsbegrip - Meer honderdplussers in Nederland

Toetsvragen

Omdat dit de vijfde les alweer is (wij zitten pas in de derde week dus dit geldt niet voor iedereen) is dit een les met optionele toetsvragen. Deze laat ik de kinderen individueel maken samen met opdracht 2. Zo kan ik een beeld krijgen van hoe de kinderen meegelezen hebben en of ze de toetsvraagstelling een beetje begrijpen.

Deze les heb ik in groep 5/6 gegeven met de A-tekst. De B-tekst kun je natuurlijk op en soortgelijke manier benaderen.

Kijk ook eens bij mijn andere nieuwsbegriplessen.


NieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – aan het einde van het schooljaar.


Vandaag heb ik zo aan het einde van het schooljaar de kinderen even heerlijk zelfstandig aan de slag laten gaan met de Nieuwsbegriptekst van deze week. Het hele jaar hebben we op verschillende manieren met de teksten gewerkt, en kinderen weten nu dus heel goed hoe ze een tekst aan moeten pakken.

De opdracht van vandaag

De opdracht van Nieuwsbegrip zelf was het maken van een mindmap, en daarna bij de hele tekst de 5 w+h vragen maken. Toen ik zelf de tekst had doorgelezen, vond ik dat er veel meer uit de tekst te halen was. Ik heb toen de kinderen de opdracht gegeven om zowel bij de inleiding als bij alle kopjes te proberen de 5 w + h vragen te gaan stellen en beantwoorden.

Vol enthousiasme gingen de kinderen aan de slag. Samen vragen stellen en kijken of het antwoord ook echt in de tekst te vinden is. “Juf. we hebben al 6 vragen alleen al bij de inleiding!” Er valt dus inderdaad veel meer uit te halen dan ik al dacht.

Nieuwsbegrip - aan het einde van het schooljaar

Niveau van de tekst

Het niveau van de teksten van Nieuwsbegrip zijn aan het einde van het schooljaar hoger dan aan het begin van het schooljaar. In het artikel: Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken. leg ik dit nog eens uitgebreid uit.

Tijdens deze les vroegen de kinderen of we misschien de volgende keer (volgende week hebben wij nog geen vakantie;-)), weer eens een quiz bij de tekst konden maken. Als kinderen hierom zelf vragen, en de tekst leent zich hiervoor, dan gaan we dat zeker doen.

Nieuwsbegrip aan het einde van het schooljaar loopt altijd heerlijk omdat kinderen precies weten hoe het gaat. Volgend jaar met een nieuwe groep 5, beginnen we gewoon weer opnieuw, en hopen we dat het aan het einde van volgend schooljaar weer net zo fijn aan Nieuwsbegrip wordt gewerkt als dit jaar. Voordeel hierbij is, dat groep 5 dan groep 6 is geworden. Omdat ik een combinatiegroep 5/6 heb kunnen de kinderen van groep 6 de kinderen van groep 5 hier heel mooi in meenemen.


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – tekenen bij de tekst


Deze week weer iets heel anders bij Nieuwsbegrip – Tekenen bij de tekst. Kinderen kunnen op veel manieren laten zien dat ze een tekst begrijpen. Door er over te vertellen, door vragen te maken, maar ook door te tekenen over/bij de tekst. Deze week gaan we de kinderen bij deze tekst laten tekenen.

Start van de les

Je begint deze tekst weer met het bekijken van de titel, de tussenkopjes en de foto(‘s). De tekst gaat over hooikoorts, dus iets wat best veel kinderen hebben of wel kennen van iemand. Er zal dus een gesprek op gang komen.

Vervolgens ga je de inleiding modellend voorlezen, met daarbij in gedachte welke opdracht de kinderen straks gaan doen. Zo kun je tijdens het modellend voorlezen benoemen wat je hierbij zou kunnen tekenen.

Tekenen bij de tekst

Nu geef je de kinderen een tekenblad (deze kun je voor de teksten AA, A en B hieronder downloaden). In het middelste vak kunnen de kinderen dan tekenen bij de inleiding.  In de andere vakken maken de kinderen per kopje tekeningen. Dit kunnen allemaal losse tekeningen zijn, maar ook een tekening als geheel. Hierbij zullen heel veel kinderen heel creatief te werk gaan, anderen zullen het lastig vinden, maar ervaren zo wel dat je een tekst ook anders kunt benaderen. Omdat de kinderen moeten gaan tekenen, zullen ze de tekst ook goed gaan lezen en erover nadenken, want wat kun je dan zoal tekenen?
Je kunt kinderen best wel laten samenwerken bij deze opdracht, want als kinderen in gesprek gaan met elkaar is altijd heel waardevol. Deze les zal wat langere tijd in beslag nemen want het is echt wel belangrijk om de kinderen deze tijd te gunnen om er ook wat moois van te maken.

Afsluiting van de les

Je kunt de les afsluiten door alle tekeningen op te hangen en er een soort tentoonstelling van te maken. Ook dan gaan kinderen weer in gesprek over wat ze getekend hebben. Misschien zien ze iets wat ze ook hebben getekend of misschien wel heel iets anders.
Met deze les zul je merken dat door te tekenen over een tekst de kinderen ook kunnen laten zien dat ze een tekst begrijpen, en misschien gaan kinderen het wel uit zichzelf doen, omdat ze merken dat het voor hun heel goed werkt om tekeningen bij een tekst te maken.

De bestanden

01 – Nieuwsbegrip – Hooikoorts AA – Tekenen bij de tekst

02 – Nieuwsbegrip – Hooikoorts A – Tekenen bij de tekst

03 – Nieuwsbegrip – Hooikoorts B – Tekenen bij de tekst

 

.


 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – gevarieerde les


Vandaag hebben we bij Nieuwsbegrip een heel gevarieerde les gedaan. Begonnen met een foto op het digibord, voorkennis activeren met waar/niet waar vragen. Daarna de tekst modellend voorgelezen en vervolgens in tweetallen bedenken welke sleutelvragen er gesteld zouden kunnen worden.

Waar/niet waar

De kinderen krijgen allemaal een rood en een groen papiertje. Ik geef verschillende stellingen over de tekst (dus deze is nog niet gelezen) waarop de kinderen waar of niet waar kunnen beantwoorden. Dit kunnen ze doen door middel van het omhoog houden van hun rode of groene papiertje.
Je merkt zo al heel snel welke kinderen het nieuws al hebben gezien op bijvoorbeeld het jeugdjournaal.

Modellen

Daarna lees ik de tekst modellend voor. In mijn vorige blogs kun je hierover meer lezen. In de handleiding die je elke week bij Nieuwsbegrip vindt, staat altijd letterlijk voorgeschreven hoe je het begin van de tekst modellend kunt voorlezen. Ik merk wel dat hoe het daar staat voor mij niet altijd werkt.  Je moet ook heel goed bedenken wat de kinderen in jou klas al weten, en waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Als de kinderen er al best veel van weten, hoef je het niet zo uitgebreid te doen. Dat verschilt per tekst en per onderwerp.

Nieuwsbegrip - gevarieerde les

Sleutelvragen

Vervolgens gaan de kinderen in tweetallen de tekst nogmaals lezen. En markeren ze met markeerstift de belangrijke dingen. Ik geef ze de opdracht mee om één belangrijke vraag bij elk kopje te bedenken. Bedenk maar eens welke sleutelvraag ik straks zou kunnen stellen.
Als de kinderen hier een poosje mee aan de slag zijn geweest, gaan we kijken welke vragen er bedacht zijn. Het is fijn om te merken dat kinderen hier heel goed over hebben nagedacht en ook positieve feedback aan elkaar kunnen geven. Ze wijzen elkaar op hoe je een vraag juist net even anders kan stellen.
Tenslotte stel ik de sleutelvraag en zo werken we per kopje de tekst door.

Jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip

Als afsluiting kijken we naar het jeugdjournaal bij deze Nieuwsbegriples.

 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – een mindmap anders


Deze week gaat de tekst over het akkoord voor de bescherming van de oceanen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – een mindmap anders. Een mindmap maken we wel vaker, maar het idee om het anders te doen kwam eigenlijk omdat het in de taalles over feiten en meningen gaat.

Het onderwerp van de tekst

Het onderwerp van deze tekst is iets wat de kinderen wel bezighoudt. We hebben daarom ook eerst uitgebreid over het onderwerp gesproken. Daarna zijn de kinderen de tekst gaan lezen en in de tekst de belangrijke dingen gaan markeren.
Vervolgens hebben we per kopje de inhoud van de tekst besproken en ook hier kwam weer veel gespreksstof naar boven.
Omdat we het al hebben gehad over feiten en meningen vroeg ik de kinderen of deze tekst nu vooral uit feiten of uit meningen bestond. Dit was voor de kinderen wel heel duidelijk. Je kunt het meten, controleren dus: feiten.

Nieuwsbegrip - een mindmap anders

De vervolgopdracht

De vervolgopdracht was om een mindmap, maar dan anders te maken. De kinderen mochten hier zelf een invulling aan geven, maar er mochten alleen feiten uit de tekst komen in deze “mindmap”.
Hier gingen de kinderen heerlijk mee aan de slag. Ook tijdens deze opdracht kwamen er weer leuke gesprekken tot stand tussen de kinderen.

Het bestand

Het werkblad wat ik heb gebruikt kun je hieronder downloaden om ook te gebruiken.  Deze kun je gebruiken voor zowel de A als de B-tekst.  Ook voor de AA tekst heb ik er een werkblad bij gedaan. Hiervan heb ik de titel aangepast aan de titel van de AA tekst.

PDF

De onderstaande bestanden zijn een pdf bestand  die je zo kunt afdrukken om te gebruiken.

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 

 

Powerpoint

De onderstaande bestanden zijn een zip-bestand. Hier kun je het powerpointbestand uithalen voor als je het eventueel nog wilt bewerken..

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 


 


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – getallen in de tekst


Bij Nieuwsbegrip staan er deze week heel veel getallen in de tekst. Bij Nieuwsbegrip – getallen in de tekst gaan we deze week beschrijven wat de getallen in de tekst betekenen/inhouden.
Voor de les heb ik een blad gemaakt met getallen uit de tekst in kolommen. Achter dit getal kunnen ze dan opschrijven wat het getal betekent/inhoudt (zie foto’s).

nieuwsbegrip - getallen in de tekst

Start van de les

Deze week heb ik de kinderen eerst zelfstandig de les laten lezen. Daarbij pakken ze altijd zelf al hun markeerstift om belangrijke stukken uit de tekst te markeren. Bij kinderen die dit nog lastig vinden, biedt ik dan altijd wat extra ondersteuning.
Na het lezen van de tekst hebben we naar het jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip gekeken en er nog even over gepraat.

De getallen

Vervolgens heb ik het werkblad uitgedeeld en uitgelegd wat de bedoeling was. Hierbij hebben we één getal samen gedaan zodat iedereen weet wat de bedoeling is. In dit geval het getal 22. Kinderen schrijven er dan achter: Femke Bol is 22 jaar oud.
De kinderen gaan er dan in tweetallen mee aan de slag. En wat een mooie samenwerking zie je hier weer ontstaan.
De kinderen moeten echt begrijpend gaan lezen en praten er met elkaar over. Dan moeten ze gaan bedenken hoe ze dit op gaan schrijven op het werkblad. Op deze manier gaan de kinderen echt begrijpen wat er in de tekst staat. Ze moeten het echt opzoeken in de tekst, en weer verwoorden in schrift.

nieuwsbegrip - getallen in de tekst

Afsluiting

Tot slot ga ik met de kinderen enkele getallen bespreken die ze lastig vonden. Er is helaas niet genoeg tijd om dit met alle getallen te doen, maar niet alle kinderen hebben ook alle getallen gehad. Dit is niet erg, als ze maar goed bezig zijn geweest.

Het Werkblad:

01 – Nieuwsbegrip Getallen in de klas – Werkblad


NieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip en Grej of the Day


De Nieuwsbegriptekst van deze week gaat over de Machu Pichu. Nu is het regelmatig zo dat Nieuwsbegrip over een onderwerp gaat waar de kinderen nog niet zoveel vanaf weten. De Machu Pichu is daar een goed voorbeeld van. Daarom deze week Nieuwsbegrip en Grej of the day gecombineerd.

Grej of the Day

Waarschijnlijk ben je wel bekend met de term Grej of the Day, en misschien gebruik jij het zelf ook wel in de klas. Het is eigenlijk een kleine miniles die begint met een raadsel. Daarna komt er een korte les die toewerkt naar allerlei wow! feitjes.
Ik gebruik het vaak ook wel eens voorafgaand aan een nieuw thema of onderwerp bij wereldoriëntatie bijvoorbeeld.

Nieuwsbegrip en Grej of the Day

Ik gebruik hiervoor de website van Grejoftheday. Met een inlogcode kun je hier inloggen en in een grote database van Grejs zoeken naar het onderwerp waarover je iets wilt vertellen in de klas. Compleet met presentatie. Deze inlogcode krijg je bij de boeken van Grej of the day. Er zijn verschillende boeken voor onder-, midden– en bovenbouw, en ook nog over landen en geschiedenis apart. Met de inlogcode kun je de gehele database doorzoeken, hiervoor heb je niet alle boeken nodig.

Nieuwsbegrip

Na de grej weten de kinderen wat meer over het onderwerp van de tekst, en wordt het lezen van de tekst ook gemakkelijker voor ze, omdat ze meer weten over het onderwerp, en zich er dus een voorstelling bij kunnen maken.
Met deze tekst ga ik met de kinderen vragen stellen met de dobbelstenen. Dit heb ik al eerder met ze gedaan, dus dat behoeft niet heel veel uitleg.


Nieuwsbegrip

Downloads-Taal/Lezen-Nieuwsbegrip


Voor wie nieuwsbegrip gebruikt in de klas, en ook alle teksten heeft bewaard die door nieuwsbegrip zijn uitgegeven dan kun je hier terecht voor een aantal opdrachten die ik heb gemaakt. Zeker in de corona periode maakte ik dit voor het thuiswerken maar sommige zijn ook nu nog goed te gebruiken.

Klik op de foto of de tekst om naar de betreffende pagina te gaan voor het PDF bestand en de eventuele uitleg. 


AlgemeenSamenvatten

Nieuwsbegrip – de tekst in steekwoorden


De Nieuwsbegriptekst van deze week gaat over vuurwerk. Hoe leuk is het dan om iets met een vuurpijl te doen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – de tekst in steekwoorden in een vuurpijl schrijven.

Vandaag even een niet zo’n lang bericht i.v.m. tijdgebrek, maar de opbouw van de les is eigenlijk zoals ik het altijd doe.

Voor de teksten AA, A en B heb ik een vuurpijl gemaakt met de kopjes erbij. In de vuurpijl kunnen de kinderen steekwoorden uit de tekst in de vuurpijl schrijven. Ook heb ik bij de tekst de titel en kopjes weggehaald.

De les in het kort!

 • Samen starten met kijken naar de plaatjes.
 • In tweetallen lezen en bedenken welke titel en welke kopjes er bij horen.
 • De tweetallen komen bij mij om te vertellen welke titel en kopjes erbij horen en waarom ze dat denken.
 • Dan krijgen de kinderen het blad met de vuurpijl en de goede titel uitgeprint op A3
 • Deze tweetallen gaan samen steekwoorden bij de kopjes in de vuurpijl schrijven.
 • Tot slot mogen ze de vuurpijl kleuren en er verder bij tekenen en kleuren.

Je hebt zo alle kinderen even gezien en gehoord over de tekst en weet je dat ze de tekst goed hebben gelezen of niet en kunt er over doorvragen.

Nieuwsbegrip - de tekst in steekwoorden

De bestanden

01 vuurwerk tekst AA

02 vuurwerk tekst A

03 vuurwerk tekst B


 


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Knip de samenvatting


We gaan deze week nog even verder met waar we vorige week ook mee bezig waren, namelijk samenvatten. Met Nieuwsbegrip – knip de samenvatting gebruik ik een opdracht van Nieuwsbegrip zelf, maar pas hem aan voor een les Nieuwsbegrip Anders.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding van deze tekst over hulphonden gebruik ik de opdracht van Nieuwsbegrip : De belangrijkste zinnen kiezen. In Word pas ik deze opdracht aan zodat de zinnen die je kan kiezen in een kader staan. Ik doe dit door in Word onder de zinnen waaruit gekozen kan worden een tabel aan te maken en de zinnen te knippen en te plakken in de tabel. Deze kunnen de kinderen dan straks uitknippen bij het kiezen van de goede zin (samenvatting).
Ook maak ik een blad waarbij de te kiezen zinnen weg zijn gelaten. De kinderen kunnen dan de zin van hun keuze uitgeknipt op de goede plek leggen en vastplakken. Zo krijgen ze een goede samenvatting onder elkaar zonder de verkeerde zinnen er nog tussen.

nieuwsbegrip - knip de samenvatting

De les

Zoals altijd begin ik met het moddelend voorlezen van de inleiding nadat we eerst de plaatjes, titel en kopjes hebben bekeken en gelezen.
Daarna lees ik ook het eerste kopje van de tekst met bijbehorende tekst. Ik vraag mij tijdens het moddelen af wat heel belangrijk is en wat ik weg kan laten uit het stukje tekst om een zo kort mogelijke tekst over te houden. Samen komen we tot de conclusie welke oplossing voor dit stukje het beste is.
De kinderen gaan nu met de rest van de tekst zelf aan de slag.
Ze knippen de oplossing die zij het beste vinden passen uit en leggen die op de goede plek. Ze plakken het nog niet vast, want we bespreken het nog aan het einde van de les.

Zodra iedereen klaar is, lezen we weer samen de stukjes tekst en bespreken welke samenvattende zinnen het beste zijn, en ook waarom.

nieuwsbegrip - knip de samenvatting

Afsluiting

Als we allemaal de goede oplossing op ons blad hebben liggen, plakken we deze vast en hebben alle kinderen een goede samenvatting van deze tekst op papier.
Tot slot kun je nog het Nieuwsbegripjournaal bij deze tekst kijken.

Het was weer een leuke, leerzame les Met Nieuwsbegrip – knip de samenvatting.


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – meerdere teksten


Deze week bestaat de Nieuwsbegrip uit meerdere teksten.  De teksten gaan over de verschillende vulkanen die op dit moment actief zijn in de wereld.
Bij de A-tekst is de eerste tekst een algemene tekst over vulkanen. Hier start ik klassikaal mee.

Nieuwsbegrip - meerdere tekstenVoorbereiding

Ter voorbereiding van de les heb ik de teksten over de verschillende vulkanen apart op een blad geprint met op de achterkant het schema van opdracht 2 waarin informatie uit de tekst opgeschreven kan worden.
Ook de complete tekst heb ik voor de kinderen uitgeprint.

De les

Ik begin met de les zoals ik eigenlijk altijd begin met de inleiding. Deze les behandel ik echter de eerste tekst. Titel lezen, plaatjes kijken en de tekst modellend voorlezen.

Daarna verdeel ik de kinderen in groepjes en geef ik ze per groepje een tekst mee (tekst 2, 3 of 4). Deze groepjes gaan met deze tekst aan de slag. Ze moeten goed weten wat er in hun tekst staat. Als ze samen denken dat ze goed weten wat er in hun tekst staat, mogen ze hun tekst omdraaien en proberen de vragen over hun tekst in het schema te beantwoorden. Dit doen ze zonder in de tekst te kijken. Komen ze er niet helemaal uit mogen ze uiteindelijk wel even in de tekst kijken. Zo leren ze wat belangrijk is in een tekst.

Nieuwsbegrip - meerdere teksten

Als alle groepjes klaar zijn met het lezen en invullen van de tekst, komen we weer bij elkaar en gaan we klassikaal verder. Elk groepje gaat aan de klas vertellen wat de antwoorden zijn die in hun schema staat, zodat alle kinderen hun hele schema in kunnen vullen. Dit mogen ze op een manier doen die ze zelf hebben bedacht.

Hier kwamen leuke dingen uit. De groepjes waren ook duidelijk naar elkaar wat ze vonden van de presentaties en of ze alle benodigde informatie hadden begrepen.

Aan het einde van de les vroegen de kinderen of we het nog eens op deze manier konden doen. Ze wisten nu hoe het moest, en konden dan de feedback meenemen naar de volgende keer!

 


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Teken de tekst


Een goede manier om een tekst goed te laten lezen is om te tekenen wat je hebt gelezen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – teken de tekst. Een heel ander manier van hoofd- en bijzaken onderscheiden, samenvatten.

Voorbereiding

Deze les had een kleine voorbereiding nodig. Ik heb de titel van de A tekst aangepast omdat ik dit een erg lastige titel vond voor groep 5/6. Ik zag dat de titel van de B-tekst Chip je kat! was, dat vond ik ook voor mijn groep veel beter geschikt.
Daarna heb ik een werk/tekenblad gemaakt waar de kinderen per kopje op kunnen gaan tekenen over deze tekst. Dit heb ik onderaan dit artikel bijgevoegd.

Nieuwsbegrip - teken de tekst

 

De les

Wat een gespreksstof levert dit op zeg. Iedereen is wel eens een kat kwijtgeraakt, of heeft een kat gevonden. Wat is nu eigenlijk zo’n chip enz. enz. Iedereen kon er wel wat over vertellen en toen hadden we alleen nog maar de titel, de plaatjes en de kopjes bekeken.

Nieuwsbegrip - teken de tekstNa dit leuke begin begonnen met het lezen van de tekst, en daarbij gelijk uitgelegd wat de bedoeling was. We gaan tekenen wat belangrijk is in deze tekst.  Ik heb het voorgedaan met het eerste kopje. Wat is belangrijk, en hoe kan ik dat in een tekening laten zien. Veel kinderen hebben daar gelijk al goede voorbeelden bij.

Na het eerst kopje in tweetallen de kinderen verder laten werken. Samen lezen, maar wel allebei een eigen tekening laten maken. Hierbij ontstaan ook tussen de kinderen onderling weer leuke gesprekken. Wat is belangrijk? Wat kan ik dan tekenen? en hoe teken ik dat dan?

De kinderen zijn hier heel intensief mee bezig en nog niet iedereen is klaar met zijn tekening. Deze les gaan we dus op een ander moment deze week nog wel even afmaken, want de resultaten worden erg mooi, en zo zijn de kinderen heel creatief met deze tekst bezig, en weten ze weer heel goed waar de tekst over gaat.
Dit ga ik nog controleren door de kinderen bij hun tekening te laten vertellen per kopje.

Het bestand

01 – Nieuwsbegrip – teken de tekst

Nieuwsbegrip - teken de tekst