vrijdag, september 22, 2023

Samenvatten

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – een mindmap anders


Deze week gaat de tekst over het akkoord voor de bescherming van de oceanen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – een mindmap anders. Een mindmap maken we wel vaker, maar het idee om het anders te doen kwam eigenlijk omdat het in de taalles over feiten en meningen gaat.

Het onderwerp van de tekst

Het onderwerp van deze tekst is iets wat de kinderen wel bezighoudt. We hebben daarom ook eerst uitgebreid over het onderwerp gesproken. Daarna zijn de kinderen de tekst gaan lezen en in de tekst de belangrijke dingen gaan markeren.
Vervolgens hebben we per kopje de inhoud van de tekst besproken en ook hier kwam weer veel gespreksstof naar boven.
Omdat we het al hebben gehad over feiten en meningen vroeg ik de kinderen of deze tekst nu vooral uit feiten of uit meningen bestond. Dit was voor de kinderen wel heel duidelijk. Je kunt het meten, controleren dus: feiten.

Nieuwsbegrip - een mindmap anders

De vervolgopdracht

De vervolgopdracht was om een mindmap, maar dan anders te maken. De kinderen mochten hier zelf een invulling aan geven, maar er mochten alleen feiten uit de tekst komen in deze “mindmap”.
Hier gingen de kinderen heerlijk mee aan de slag. Ook tijdens deze opdracht kwamen er weer leuke gesprekken tot stand tussen de kinderen.

Het bestand

Het werkblad wat ik heb gebruikt kun je hieronder downloaden om ook te gebruiken.  Deze kun je gebruiken voor zowel de A als de B-tekst.  Ook voor de AA tekst heb ik er een werkblad bij gedaan. Hiervan heb ik de titel aangepast aan de titel van de AA tekst.

PDF

De onderstaande bestanden zijn een pdf bestand  die je zo kunt afdrukken om te gebruiken.

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 

 

Powerpoint

De onderstaande bestanden zijn een zip-bestand. Hier kun je het powerpointbestand uithalen voor als je het eventueel nog wilt bewerken..

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 


 


Algemeen NieuwsbegripGeen categorieNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – de tekst in steekwoorden


De Nieuwsbegriptekst van deze week gaat over vuurwerk. Hoe leuk is het dan om iets met een vuurpijl te doen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – de tekst in steekwoorden in een vuurpijl schrijven.

Vandaag even een niet zo’n lang bericht i.v.m. tijdgebrek, maar de opbouw van de les is eigenlijk zoals ik het altijd doe.

Voor de teksten AA, A en B heb ik een vuurpijl gemaakt met de kopjes erbij. In de vuurpijl kunnen de kinderen steekwoorden uit de tekst in de vuurpijl schrijven. Ook heb ik bij de tekst de titel en kopjes weggehaald.

De les in het kort!

  • Samen starten met kijken naar de plaatjes.
  • In tweetallen lezen en bedenken welke titel en welke kopjes er bij horen.
  • De tweetallen komen bij mij om te vertellen welke titel en kopjes erbij horen en waarom ze dat denken.
  • Dan krijgen de kinderen het blad met de vuurpijl en de goede titel uitgeprint op A3
  • Deze tweetallen gaan samen steekwoorden bij de kopjes in de vuurpijl schrijven.
  • Tot slot mogen ze de vuurpijl kleuren en er verder bij tekenen en kleuren.

Je hebt zo alle kinderen even gezien en gehoord over de tekst en weet je dat ze de tekst goed hebben gelezen of niet en kunt er over doorvragen.

Nieuwsbegrip - de tekst in steekwoorden

De bestanden

01 vuurwerk tekst AA

02 vuurwerk tekst A

03 vuurwerk tekst B


 


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Knip de samenvatting


We gaan deze week nog even verder met waar we vorige week ook mee bezig waren, namelijk samenvatten. Met Nieuwsbegrip – knip de samenvatting gebruik ik een opdracht van Nieuwsbegrip zelf, maar pas hem aan voor een les Nieuwsbegrip Anders.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding van deze tekst over hulphonden gebruik ik de opdracht van Nieuwsbegrip : De belangrijkste zinnen kiezen. In Word pas ik deze opdracht aan zodat de zinnen die je kan kiezen in een kader staan. Ik doe dit door in Word onder de zinnen waaruit gekozen kan worden een tabel aan te maken en de zinnen te knippen en te plakken in de tabel. Deze kunnen de kinderen dan straks uitknippen bij het kiezen van de goede zin (samenvatting).
Ook maak ik een blad waarbij de te kiezen zinnen weg zijn gelaten. De kinderen kunnen dan de zin van hun keuze uitgeknipt op de goede plek leggen en vastplakken. Zo krijgen ze een goede samenvatting onder elkaar zonder de verkeerde zinnen er nog tussen.

nieuwsbegrip - knip de samenvatting

De les

Zoals altijd begin ik met het moddelend voorlezen van de inleiding nadat we eerst de plaatjes, titel en kopjes hebben bekeken en gelezen.
Daarna lees ik ook het eerste kopje van de tekst met bijbehorende tekst. Ik vraag mij tijdens het moddelen af wat heel belangrijk is en wat ik weg kan laten uit het stukje tekst om een zo kort mogelijke tekst over te houden. Samen komen we tot de conclusie welke oplossing voor dit stukje het beste is.
De kinderen gaan nu met de rest van de tekst zelf aan de slag.
Ze knippen de oplossing die zij het beste vinden passen uit en leggen die op de goede plek. Ze plakken het nog niet vast, want we bespreken het nog aan het einde van de les.

Zodra iedereen klaar is, lezen we weer samen de stukjes tekst en bespreken welke samenvattende zinnen het beste zijn, en ook waarom.

nieuwsbegrip - knip de samenvatting

Afsluiting

Als we allemaal de goede oplossing op ons blad hebben liggen, plakken we deze vast en hebben alle kinderen een goede samenvatting van deze tekst op papier.
Tot slot kun je nog het Nieuwsbegripjournaal bij deze tekst kijken.

Het was weer een leuke, leerzame les Met Nieuwsbegrip – knip de samenvatting.


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – meerdere teksten


Deze week bestaat de Nieuwsbegrip uit meerdere teksten.  De teksten gaan over de verschillende vulkanen die op dit moment actief zijn in de wereld.
Bij de A-tekst is de eerste tekst een algemene tekst over vulkanen. Hier start ik klassikaal mee.

Nieuwsbegrip - meerdere tekstenVoorbereiding

Ter voorbereiding van de les heb ik de teksten over de verschillende vulkanen apart op een blad geprint met op de achterkant het schema van opdracht 2 waarin informatie uit de tekst opgeschreven kan worden.
Ook de complete tekst heb ik voor de kinderen uitgeprint.

De les

Ik begin met de les zoals ik eigenlijk altijd begin met de inleiding. Deze les behandel ik echter de eerste tekst. Titel lezen, plaatjes kijken en de tekst modellend voorlezen.

Daarna verdeel ik de kinderen in groepjes en geef ik ze per groepje een tekst mee (tekst 2, 3 of 4). Deze groepjes gaan met deze tekst aan de slag. Ze moeten goed weten wat er in hun tekst staat. Als ze samen denken dat ze goed weten wat er in hun tekst staat, mogen ze hun tekst omdraaien en proberen de vragen over hun tekst in het schema te beantwoorden. Dit doen ze zonder in de tekst te kijken. Komen ze er niet helemaal uit mogen ze uiteindelijk wel even in de tekst kijken. Zo leren ze wat belangrijk is in een tekst.

Nieuwsbegrip - meerdere teksten

Als alle groepjes klaar zijn met het lezen en invullen van de tekst, komen we weer bij elkaar en gaan we klassikaal verder. Elk groepje gaat aan de klas vertellen wat de antwoorden zijn die in hun schema staat, zodat alle kinderen hun hele schema in kunnen vullen. Dit mogen ze op een manier doen die ze zelf hebben bedacht.

Hier kwamen leuke dingen uit. De groepjes waren ook duidelijk naar elkaar wat ze vonden van de presentaties en of ze alle benodigde informatie hadden begrepen.

Aan het einde van de les vroegen de kinderen of we het nog eens op deze manier konden doen. Ze wisten nu hoe het moest, en konden dan de feedback meenemen naar de volgende keer!

 


Geen categorieNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Teken de tekst


Een goede manier om een tekst goed te laten lezen is om te tekenen wat je hebt gelezen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – teken de tekst. Een heel ander manier van hoofd- en bijzaken onderscheiden, samenvatten.

Voorbereiding

Deze les had een kleine voorbereiding nodig. Ik heb de titel van de A tekst aangepast omdat ik dit een erg lastige titel vond voor groep 5/6. Ik zag dat de titel van de B-tekst Chip je kat! was, dat vond ik ook voor mijn groep veel beter geschikt.
Daarna heb ik een werk/tekenblad gemaakt waar de kinderen per kopje op kunnen gaan tekenen over deze tekst. Dit heb ik onderaan dit artikel bijgevoegd.

Nieuwsbegrip - teken de tekst

 

De les

Wat een gespreksstof levert dit op zeg. Iedereen is wel eens een kat kwijtgeraakt, of heeft een kat gevonden. Wat is nu eigenlijk zo’n chip enz. enz. Iedereen kon er wel wat over vertellen en toen hadden we alleen nog maar de titel, de plaatjes en de kopjes bekeken.

Nieuwsbegrip - teken de tekstNa dit leuke begin begonnen met het lezen van de tekst, en daarbij gelijk uitgelegd wat de bedoeling was. We gaan tekenen wat belangrijk is in deze tekst.  Ik heb het voorgedaan met het eerste kopje. Wat is belangrijk, en hoe kan ik dat in een tekening laten zien. Veel kinderen hebben daar gelijk al goede voorbeelden bij.

Na het eerst kopje in tweetallen de kinderen verder laten werken. Samen lezen, maar wel allebei een eigen tekening laten maken. Hierbij ontstaan ook tussen de kinderen onderling weer leuke gesprekken. Wat is belangrijk? Wat kan ik dan tekenen? en hoe teken ik dat dan?

De kinderen zijn hier heel intensief mee bezig en nog niet iedereen is klaar met zijn tekening. Deze les gaan we dus op een ander moment deze week nog wel even afmaken, want de resultaten worden erg mooi, en zo zijn de kinderen heel creatief met deze tekst bezig, en weten ze weer heel goed waar de tekst over gaat.
Dit ga ik nog controleren door de kinderen bij hun tekening te laten vertellen per kopje.

Het bestand

01 – Nieuwsbegrip – teken de tekst

Nieuwsbegrip - teken de tekst


AlgemeenNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip Mindmap (in tweetallen)


Deze week maken we met Nieuwsbegrip een mindmap maken. Dit gaan we doen in tweetallen na een uitgebreide instructie. De tekst gaat deze week over de verbrande MAOI-beelden op Paaseiland.

De tekst

Als de kinderen na de pauze binnenkomen ligt de tekst al bij hen op tafel. Dit doe ik vaker, zodat de kinderen de tekst al even zien. Veel kinderen gaan dan al kijken naar de tekst, bekijken de foto’s en titel en tussenkopjes.  Kinderen gaan dan vaak in gesprek over het onderwerp. Sommige hebben er al iets over gehoord, anderen weten er al wat van en zo ontstaan al leuke leerzame gesprekken voordat je ook maar aan de les begonnen bent.

Modelen

Als iedereen zijn plekje gevonden heeft en een tekst heeft start ik de les. Het modelen vind ik altijd heerlijk om te doen. In de handleiding van Nieuwsbegrip staat altijd uitgebreid beschreven hoe je dit kunt doen. Dit is zeker handig als je dat nog lastig vindt, maar als je het wat vaker doet, gaat het eigenlijk vanzelf. Als snel zullen kinderen ook met je mee gaan doen, omdat ze al weten wat je aan het doen bent.

Mindmap

We maken dit jaar voor de tweede keer een mindmap, dus de kinderen weten hoe het werkt. Toch doe ik het stukje tekst onder het eerste kopje nog wel even samen met de kinderen. Terwijl ik lees en model haal ik gelijk de belangrijke zaken uit het stukje tekst. Wat is belangrijk, en wat kan ik weglaten. Datgene wat echt belangrijk is markeren we met onze markeerstift en verwerken we in onze mindmap.

Nieuwsbegrip mindmap

In tweetallen

Nadat we dit hebben gedaan gaan de kinderen hun Nieuwsbegrip mindmap maken in tweetallen. Deze tweetallen heb ik deze keer gemaakt met behulp van de ijslolliestokjes.  Ik heb er wel voor gezorgd dat ik een groep 6 leerling samen met een groep 5 leerling aan de slag liet gaan. Groep 6 heeft vorig jaar al vaker een mindmap gemaakt, dus die kunnen de kinderen van groep 5 hier nog mooi in meenemen.
Prachtig om te zien is weer hoe serieus de kinderen hiermee aan de slag gaan.

Tot Slot

Om te controleren of de kinderen de tekst goed gelezen hebben stel ik vaak nog even de sleutelvragen en praat hierover met de kinderen. Mijn collega in groep 8 heeft de kinderen de sleutelvragen schriftelijk laten maken met alleen de mindmap erbij (dus niet de tekst). Zo ervaren kinderen dat het maken van een Nieuwsbegrip mindmap ook  een manier is om een tekst samen te vatten.


AlgemeenNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen


Deze week wordt er weer aandacht besteed aan het samenvatten. Daarom heb ik deze keer bedacht om bij Nieuwsbegrip te te gaan samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen. Samenvatten vinden de kinderen sowieso vaak erg lastig. Daarom heb ik in een eerder bericht (Nieuwsbegrip – hoofd- en bijzaken) al eens geschreven over het gebruik van markeerstiften.

De sleutelvragen

De sleutelvragen kunnen een heel mooi hulpmiddel zijn om de hoofdzaken uit de tekst te halen. Door het beantwoorden van de sleutelvraag kom je gelijk bij het belangrijkste van het desbetreffende stuk tekst.
We starten niet meteen met het lezen van de hele tekst, maar lezen eerst de inleiding van de tekst. De kinderen hebben hun markeerstift er weer bij, zodat ze gelijk mee kunnen kleuren. Zo zijn alle kinderen betrokken bij de tekst.

Voordat we de inleiding van de tekst modellend gaan lezen, stel ik alvast de sleutelvraag die hierbij hoort. Zo weten de kinderen waar ze tijdens het lezen op moeten gaan letten. Samen beantwoorden we de vraag, en markeren dit in de tekst. Zo doen we het ook met het volgende kopje. Zodra de kinderen door hebben hoe het werkt, kun je ze in tweetallen samen verder laten werken. Als je dan een wat betere lezer koppelt aan een wat mindere lezer, kunnen ze elkaar helpen.

nieuwsbegrip - samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen

Samenvatten

Zodra de tweetallen klaar zijn, kun je klassikaal gaan bespreken wat de antwoorden op de sleutelvragen zijn. Als je dan al de gemarkeerde tekst achter elkaar plaats, krijg je een goede samenvatting van de tekst, en zijn de hoofdzaken uit de tekst gehaald.
In de hogere groepen kun je de samenvatting ook nog uit laten schijven, om zo de kinderen te leren dat een samenvatting uit goed lopende zinnen moet bestaan. Je maakt als het ware een soort minitekst van de grote tekst.

Vond je deze les Nieuwsbegrip – Samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen leuk? Kijk dan ook eens bij al mijn andere Nieuwsbegrip anders lessen onder het tabblad Nieuwsbegrip.

 


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvattenWerkbladen

Nieuwsbegrip – tekst door elkaar?


Een blokles deze keer met Nieuwsbegrip. Vaak doen we dan een les uit de werkboeken van Junior Einstein, maar deze keer had ik even wat anders bedacht: Nieuwsbegrip – tekst door elkaar?
Deze les vergt enige voorbereiding, maar de kinderen vonden het wel weer erg leuk om te doen.

De voorbereiding

De tekst van deze week bestaat uit 4 kopjes met inleiding. Om te beginnen heb ik de tekst in Word gedownload en geprint zonder de regelnummers ervoor. Omdat ik de groep ging verdelen in groepjes heb ik zoveel teksten geprint als er groepjes waren (Je kunt best 5 tot 6 kinderen per groepje doen). De tekst heb ik in stukken geknipt en de aparte kopjes in een envelop gestopt (omdat de laatste alinea erg kort was heb ik daar ook de inleiding bij gedaan). Verder heb ik de tekst gekopieerd met alleen de inleiding erop en de tekst helemaal.

nieuwsbegrip tekst door elkaar

De les

De kinderen zijn gewend dat we eerst de tekst lezen en modellen, maar dat doen we dus deze keer niet. Ik heb met behulp van de ijslollystokjes met de namen van de kinderen vier groepen gemaakt. Elke groep kreeg een envelop mee met de stukjes tekst met de opdracht deze samen te lezen en bespreken. Ook dat ze later in een andere groep moeten kunnen vertellen wat er in hun stukje tekst staat.
Toen alle groepjes dit goed hadden gedaan, heb ik ze terug bij elkaar geroepen en klassikaal de volgende stap uitgelegd. Ik had van elk groepje de ijslollystokjes apart gelegd, zo kon ik van elk groepje een stokje pakken. Deze kinderen samen hadden dus de hele tekst bij elkaar. Zij gingen aan elkaar vertellen wat er in hun stukje stond en daarna de tekst op de goede volgorde leggen op het blad waar alleen de inleiding op stond.

Nieuwsbegrip tekst door elkaar

Als de groepjes klaar waren, controleerde ik of de volgorde goed was, en kregen ze de gehele tekst van mij om nog eens samen door te lezen. (Ik had in de tekst niet de nummers van de sleutelvragen weggehaald. Sommige groepjes hadden snel door dat ze als ze naar deze nummers keken ze de tekst goed neer konden leggen, dus tip: haal ook die nummertjes weg in de tekst ;-)).

tekst door elkaarTot slot

Aan het einde van de les natuurlijk nog even snel de sleutelvragen bij de kop gehad en het Nieuwsbegrip journaal gekeken.
Voor kinderen die snel klaar zijn kun je nog het bijgevoegde werkblad gebruiken (alleen te gebruiken bij de tekst van week 15 (2022)).

 

 

Het bestand

01 nieuwsbegrip-tekst door elkaar

 

 

 

.


 

 


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – hoofd- en bijzaken.


Bij het begrijpend lezen is het van belang dat kinderen de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden. Daarom Heb ik het bij Nieuwsbegrip regelmatig over  hoofd – en bijzaken met de kinderen.

Hoe pak je dat dan aan?

In de klas hebben alle kinderen een markeerstift. Hiermee kunnen ze markeren wat ze belangrijk vinden in een tekst. Ze gebruiken deze markeerstift ook bij de zaakvakken en andere vakken waarbij teksten gelezen moeten worden. Veel kinderen zullen in het begin heel veel tekst markeren, omdat ze niet weten hoe dit aan te pakken, en denken dat alles belangrijk is. Daarom pak ik dit ook regelmatig met de kinderen samen aan.

We gaan de tekst eerst samen lezen. Je leest zelf de tekst voor of laat dit door kinderen die het technisch lezen al goed beheersen. Als je kinderen laat lezen die dit nog wat minder beheersen, zullen de betere lezers snel afhaken. Het gaat hier uiteindelijk om het begrijpend lezen en niet het technisch lezen. Dit oefen je op een ander moment.

Nadat de hele tekst gelezen is, of een kopje (alinea) als de tekst heel lang is, lezen we zin voor zin nog een keer. Je bespreekt met elkaar of het belangrijk is wat er staat, en of je eventueel iets kan weglaten. Wanneer kan je iets weglaten? We hebben de hele tekst gelezen. Als je deze zin weglaat, of een gedeelte ervan, weet je dan nog steeds waar het over gaat. Als je iemand vertelt over deze tekst, moet je dit dan vertellen, of kun je het ook weglaten, zodat diegene het toch nog begrijpt?
Op het digibord laat ik ook zien wat ik doe in de tekst en kunnen ze zien dat ik ook niet alles markeer.

Nieuwsbegrip - hoofd- en bijzaken

Tijd

Er gaat even tijd inzitten, maar zo leren de kinderen wel hoe je hoofd- en bijzaken beter uit een tekst kunt halen.  Je zult zien dat een volgende keer de kinderen minder zullen markeren in hun tekst. Het samen laten lezen en markeren is ook heel waardevol, omdat kinderen dan met elkaar in gesprek gaan over de tekst, en hierdoor de tekst ook beter zullen gaan begrijpen.

Vind je mijn Nieuwsbegriplessen leuk, volg mij dan op mijn facebookpagina. Hier post ik al mijn nieuwe lessen!!AlgemeenNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Van placemat naar de sleutelvragen


Nieuwsbegrip – Van placemat naar de sleutelvragen. Met Nieuwsbegrip werken we regelmatig met de placemat. Dit kan alleen of met meerdere personen. Deze week van placemat naar de sleutelvragen.  In Nieuwsbegrip met de placemat kun je lezen hoe we het lezen met de placemat aanpakken. Deze week breiden we dit uit naar het beantwoorden van de sleutelvragen.

Eerst de placemat

Eerst gaan we in groepjes aan de slag met de placemat. Kinderen lezen de tekst, met een markeerstift markeren ze wat zij denken wat belangrijk is en daarna schrijven ze dat in hun gedeelte van de placemat.

Daarna overleggen ze samen wat het belangrijkste is en schrijven dit in het midden. Hier kunnen hele leuke discussies ontstaan.

Door naar de sleutelvragen

Als de kinderen dit in hun groepje gedaan hebben, krijgen ze de sleutelvragen. Het is nu de bedoeling dat ze de sleutelvragen gaan beantwoorden met behulp van de placemat. Het is niet de bedoeling dat de tekst dan nog gebruikt wordt.  Als ze echt de belangrijkste dingen uit de tekst hebben gehaald, zouden ze de antwoorden op de placemat moeten vinden. Zo ontdekken de kinderen of ze echt de belangrijkste zaken uit de tekst hebben gehaald.

Lukt het niet om alle sleutelvragen te beantwoorden, kunnen z uiteindelijk de tekst er weer bij pakken.
Zo leren de kinderen wat hoofd- en bijzaken zijn, samenwerken, naar elkaar luisteren.

nieuwsbegrip placemat

Tot slot

Aan het einde van de les bespreek je met de kinderen de sleutelvragen. Ook bespreek je hoe het samenwerken is gegaan. Wat ging goed, en wat kan de volgende keer beter.
Als er nog tijd is kijken we naar het het jeugdjournaal bij de tekst van deze week.


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Van mindmap naar de sleutelvragen


Met Nieuwsbegrip maken we regelmatig een mindmap . Dit kan alleen of met meerdere personen. Deze week van mindmap naar de sleutelvragen.  In Nieuwsbegrip: Mindmappen kun je meer lezen over hoe we dit aanpakken. Deze week breiden we dit uit naar het beantwoorden van de sleutelvragen.

Eerst de mindmap

Eerst gaan we in tweetallen aan de slag met de mindmap. Kinderen lezen de tekst, met een markeerstift markeren ze wat zij denken wat belangrijk is en daarna schrijven ze dat in hun mindmap.
Ze overleggen ze samen wat het belangrijkste is en ik vertel ze dat ze dit echt goed moeten overleggen, omdat ze dit later nog nodig hebben.

Van mindmap naar de sleutelvragen

Door naar de sleutelvragen

Als de kinderen dit  gedaan hebben, krijgen ze de sleutelvragen. Het is nu de bedoeling dat ze de sleutelvragen gaan beantwoorden met behulp van de mindmap. Het is niet de bedoeling dat de tekst dan nog gebruikt wordt.  Als ze echt de belangrijkste dingen uit de tekst hebben gehaald, zouden ze de antwoorden op de mindmap moeten vinden. Zo ontdekken de kinderen of ze echt de belangrijkste zaken uit de tekst hebben gehaald.

Lukt het niet om alle sleutelvragen te beantwoorden, kunnen ze uiteindelijk de tekst er weer bij pakken.
Zo leren de kinderen wat hoofd- en bijzaken zijn, samenwerken, naar elkaar luisteren.

Tot slot

Aan het einde van de les bespreek je met de kinderen de sleutelvragen. Ook bespreek je hoe het samenwerken is gegaan. Wat ging goed, en wat kan de volgende keer beter.
Als er nog tijd is kijken we naar het het jeugdjournaal bij de tekst van deze week.


StudieboekenStudieboeken


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – voorkennis activeren


Deze week heb ik wil ik met Nieuwsbegrip uitgebreid de voorkennis activeren. Daar leent het onderwerp Sinterklaassnoepgoed zich heel goed voor.  Voordat de tekst gelezen/gezien is al eens praten over het onderwerp. Wat weet je er al van, met gerichte vragen proberen diepere kennis al naar voren te halen.

voorkennis activeren

Voorkennis activeren.

Bij begrijpend lezen is het voorkennis activeren heel belangrijk. Kinderen denken dan alvast na wat ze al weten, en horen van andere kinderen dingen die ze nog niet wisten of waar ze zo snel niet aan dachten. Met gerichte vragen haal je kennis die er al wel is (bijvoorbeeld deze week: Waar worden pepernoten eigenlijk van gemaakt?) naar boven. Van dit onderwerp wisten de kinderen natuurlijk best veel.

Vervolgens hebben we het jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip voor deze tekst bekeken. Hierdoor wordt er nog meer over het onderwerp bij de kinderen duidelijk. Ook hier weer heel leuk om te horen wat kinderen dan eigenlijk wel weten, maar wat niet spontaan bij ze naar boven komt.

Vervolgens zijn de kinderen aan de slag gegaan met het maken van een mindmap met de kennis die ze al hebben. Hierbij is het samenwerken weer heel belangrijk, wie doet wat, wie krijgt welke taak.

Na ongeveer 15 minuten merk je dat kinderen niet meer weten wat ze moeten tekenen en schrijven. Ik heb ze toen per groepje een laptop gegeven om ze te laten zoeken naar nog meer informatie over het onderwerp. Aan het einde van deze les waren er toch al mooie mindmaps gemaakt.

voorkennis activeren

De tekst

In de volgende les gaan we met de tekst aan de slag. De kinderen die het lezen nog erg lastig vinden hebben deze tekst dan al gelezen bij de voorinstructie en kunnen in hun groepje samen verder om te kijken of ze hun mindmap nog verder kunnen aanvullen.
Vrijdag kunnen ze dan eventueel hun mindmap nog even laten zien aan Sinterklaas.

 


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Nieuwsbericht maken


Deze keer weer eens wat anders dan anders. Nieuwsbegrip – Nieuwsbericht maken. Altijd toch weer een uitdaging om het weer net even wat nieuwer en aantrekkelijker te maken voor de kinderen, maar het is weer gelukt. De les van deze week was een blokles. Vaak werk ik dan uit de boeken van Junior Einstein, maar omdat het onderwerp van deze tekst voor de kinderen zo aansprekend is heb ik ervoor gekozen om toch met de tekst aan de slag te gaan.

Samenvatten

De tekst van deze week leent zich heel goed voor het samenvatten. Dit hebben we natuurlijk al vaker gedaan, daarom heb ik de kinderen deze keer eerst zelfstandig met de tekst laten werken.
Ik heb besproken dat je een tekst een stuk korter kunt maken door de bijzaken weg te laten. “Wat kun je allemaal wegstrepen en dan toch de tekst nog goed begrijpen?”
Iedereen ging fanatiek aan de slag. Er zijn kinderen die echt drastisch gaan strepen, maar er zijn ook kinderen die dat toch best lastig vinden.
Als je rondloopt terwijl de kinderen hiermee bezig zijn kun je ze op weg helpen door bijvoorbeeld te vragen: “Is dit echt belangrijk, of kun je het ook weglaten?”  of :”Snap je het nog, als je dit wegstreept?”

Een Nieuwsbericht maken

Na een poosje heb ik groepjes van 4 gemaakt. Dit doe ik vaak d.m.v. ijslollystokjes met de namen van de kinderen erop. Ik trek er vier uit de pot en deze kinderen gaan dan samenwerken. Deze viertallen namen hun tekst mee en gingen met elkaar vergelijken wat er weggestreept was. Zo komen er mooie gesprekken op gang over wat hoofd- en wat bijzaak is. De groepjes kregen ook de opdracht mee om met de hoofdzaken een Nieuwsbericht te maken wat ze met zijn vieren zouden presenteren aan het einde van de les.
Mooi om te zien hoe de rollen worden verdeeld, wie doet welk stukje en hoe kinderen elkaar helpen als ze het nog lastig vinden.

Nieuwsbegrip nieuwsbericht maken

Afsluiting van de les

Als afsluiting van de les hebben alle groepjes hun nieuwsbegripbericht gepresenteerd op het podium. Ontzettend van genoten dit. Ook hoe vanuit het “publiek” applaus kwam na elk bericht en ook de tips en tops die er kwamen. De groepjes gaven elkaar tips over wat eigenlijk ook nog wel weggelaten kon worden of kwamen tot de ontdekking dat ze iets teveel hadden gestreept.

Deze les was een geweldige ervaring voor de kids, maar ook voor hun juf. Ik heb er weer van genoten.

Deze en andere van mijn Nieuwsbegriplessen kun je vinden onder het tabblad Nieuwsbegrip


Sportzomer 2021Sportzomer 2021


NieuwsbegripSamenvattenVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – verbanden en mindmap


Nieuwsbegrip – verbanden en mindmap. Deze week ga ik twee dingen doen met Nieuwsbegrip, namelijk verbanden en een mindmap maken. Omdat ik ervaar dat de tijd altijd erg kort is tijdens de Nieuwsbegriplessen heb ik al wel wat voorwerk gedaan. Zo heb ik de verwijswoorden alvast gekleurd in de tekst en heb ik een begin gemaakt van de mindmap. Hieronder zal ik uitleggen waarom.

Verwijswoorden

Al vaker heb ik geschreven over verbanden/verwijswoorden. Vaak begrijpen de kinderen de tekst beter als ze dit principe snappen. Het is alleen erg lastig om ze te vertellen hoe het nu precies werkt.
Door de verwijswoorden in de tekst alvast een kleurtje te geven, hoeven de kinderen dan nog niet op zoek naar het verwijswoord in de tekst, maar kunnen ze het veel sneller vinden. Van daaruit kun je goed gaan uitleggen hoe je kunt vinden waar het woord naar verwijst. Daar gaat het uiteindelijk om met dit doel.
Lees ook eens mijn blog Nieuwsbegrip –  verwijswoorden weer net even anders.

Mindmappen

De mindmap is toch een ding wat de kinderen in groep 5/6 nog best lastig vinden. Hoe begin je ermee en wat zet je erin. Daarom heb ik deze week een eerste opzet voor ze gemaakt. Het begin is er dan en ze hoeven zich nu alleen nog maar te focussen op wat ze bij de deelonderwerpen gaan opschrijven.
Lees ook eens: Zeven regels voor het maken van een goede mindmap.

nieuwsbegrip - verbanden en mindmap

Lesverloop

Natuurlijk begin ik deze les weer met het stimuleren van de voorkennis. Hebben ze al wat over dit onderwerp gelezen, wat weten ze er al van. Dan begin ik met het modelend voorlezen van de tekst. Ik doe de inleiding en daarna vraag ik een leerling om verder te gaan. Zo leren de kinderen van mij, maar ook van elkaar. Ze vullen elkaar aan en stimuleren elkaar om zo de tekst actief te lezen.

Daarna aan de slag met de verwijswoorden en tot slot gaan de kinderen zelfstandig of in tweetallen aan de slag met de mindmap. Het format van de mindmap heb ik gekopieerd op A3 zodat de kinderen voldoende ruimte hebben om erin te schrijven en tekeningetjes te maken.

Tot slot

We sluiten de les af door te kijken naar onze mindmappen. Kunnen we elkaar nog aanvullen, hebben we vragen aan elkaar?
Als er dan nog tijd over is, behandelen we nog de sleutelvragen.


KlussenKlussen


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – vertellen wat je hebt gelezen.


Nieuwsbegrip – vertellen wat je hebt gelezen. Als je bij een tekst kunt vertellen wat je hebt gelezen, dan begrijp je de tekst ook. in deze les gaan we dat toepassen. In groepjes één alinea van de tekst lezen. Samen hierover praten en daarna dit vertellen aan iemand die het niet heeft gelezen.

De tekst van deze week kun je heel goed gebruiken voor deze les, omdat er heel veel feitelijke informatie instaat. De kinderen moeten deze feiten uit de tekst filteren en dit zo goed mogelijk gaan verwoorden.

De les

Vooraf heb ik de teksten in vier alinea’s geknipt inclusief kopje. Ik heb dit met 5 teksten gedaan (ik heb 23 kinderen in de groep. Drie kinderen hiervan vinden het lezen nog erg lastig, dus deze kinderen heb ik samen laten doen met een sterke lezer).
We beginnen met het samen lezen van de inleiding om te verkennen waar de tekst over zal gaan. Dan geef ik elk kind een stuk van de tekst. De kinderen met hetzelfde stuk tekst zoeken elkaar op en gaan dit stuk samen lezen. Ik geef ze wel de opdracht mee dat ieder kind uit dat groepje de tekst ook moet kunnen vertellen aan kinderen die dit niet hebben gelezen. Ook geef ik ze de tip mee om belangrijke dingen die echt verteld moeten eventueel te onderstrepen of te kleuren. Zo moeten ze samen hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Nieuwsbegrip - vertellen wat je hebt gelezen.

De vertelronde

Na het samen lezen en erover praten roep ik alle kinderen weer bij elkaar. Nu gaan de kinderen weer op zoek, maar nu moeten er groepjes van 4 ontstaan met allemaal een andere alinea. Zo hebben deze groepjes dan weer een complete tekst.
Alinea voor alinea gaan de kinderen nu aan elkaar vertellen waar hun alinea over gaat. Dit doen we heel gestructureerd. Ik geef per alinea ongeveer 5 minuten. Ook mogen de andere kinderen vragen stellen als iets niet duidelijk is.

Afsluiting

Als het goed is, dan weten de kinderen nu allemaal wat er in de hele tekst staat. Daarom stel ik aan het einde van de les altijd de sleutelvragen. Zo kun je controleren of alle informatie is overgekomen. Zo niet, dan kunnen de kinderen die het bepaalde stukje tekst hebben hier nog bij helpen.
Een mooie les, Nieuwsbegrip – vertellen wat je hebt gelezen, want zoals ik al zei: Als je kunt vertellen wat je hebt gelezen, dan begrijp je de tekst.

Tot slot hebben we nog gekeken naar het Nieuwsbegripjournaal om de les af te sluiten.

Voor meer Nieuwsbegriplessen op een andere manier klik je op het tabblad Nieuwsbegrip


Bol 7-DaagseBol 7-Daagse


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip: Mindmappen


Deze week gaan we bij Nieuwsbegrip: Mindmappen. Een mindmap lijkt op een woordweb, maar toch anders. Ik heb hier al eens eerder een blog (Zeven regels voor het maken van een goede mindmap).over geschreven en bij dit blog kunnen jullie onderaan ook het stappenplan downloaden wat ik gemaakt heb voor de kinderen voor het maken van een mindmap.

De A-tekst in groep 5/6

Voor groep 5 is het maken van een Mindmap nieuw. Ze hebben al wel regelmatig een woordweb gemaakt, maar dit gaat wel een stukje verder. Voor groep 6 is het ook nog best lastig, daarom heb ik ervoor gekozen om bij de tekst van deze week de mindmap klassikaal aan te pakken.

Nieuwsbegrip: mindmappenIk heb de gehele tekst moddelend voorgelezen en tussendoor veel met de kinderen gepraat over het onderwerp. Daarna heb ik het stappenplan voor het maken van een mindmap erbij gepakt.

Samen hebben we stukje voor stukje de mindmap op het digibord opgebouwd. Je merkt dat de kinderen heel goed de belangrijke dingen uit de alinea’s kunnen halen. Helaas was de tijd te kort om de hele mindmap af te maken, maar de kinderen hadden het principe heel goed door.

De B-tekst in groep 7/8

Voor groep 7/8 is Nieuwsbegrip: Mindmappen al heel bekend. Ze hebben het al vaker gedaan. Ik merkte wel dat ze het stappenplannetje toch wel fijn vonden om erbij te hebben. Omdat het al een tijdje geleden was heb ik wel een groot gedeelte van de tekst samen met ze gelezen. Ook heb ik kinderen laten lezen en moddelen. Ze vinden dit leuk om te doen.
Hierna zijn de kinderen in tweetallen aan de slag gegaan met de mindmap. Ook hier was de tijd helaas te kort, maar deze groep heeft de mindmap op de weektaak gezet, en gaan er later mee verder.

We hebben we als afsluiting de sleutelvragen beantwoord.

Groep 4

Omdat we hebben besloten de CITO eindtoetsen over de zomervakantie heen te tillen heb ik niet met groep 4 Nieuwsbegrip gedaan deze week. Ik heb wel opgezocht wat het niveau van de Nieuwsbegripteksten is, en heb ontdekt dat het AVI-niveau bij de Nieuwsbegrip AA-tekst toch minstens AVI E3 moet zijn.  Dit gaan wij dus eerst eens even toetsen deze week. Als er kinderen zijn die dit niveau niet hebben (en ik weet dat die er zijn)moeten we toch gaan nadenken hoe we dit gaan doen.

Heel graag zou ik willen weten of hier meer collega’s tegenaan lopen, want dan zou ik graag weten hoe jullie dat oplossen. Stuur mij gerust een mailtje op info@vanjufmarjan.nl of zet het in de reacties hieronder!

Het bestand:

01: Stappenplan: mindmap maken

 

 

Films en seriesFilms en series


NieuwsbegripOphelderenSamenvatten

Nieuwsbegrip – Zoek de goede kopjes


Elke week probeer ik weer iets nieuws te verzinnen voor Nieuwsbegrip. Het is de bedoeling dat de kinderen zinvol met de tekst bezig zijn. Het begrijpen van de tekst, kunnen samenvatten en verbanden vinden zijn daarbij van belang. Deze week heb ik de volgende opdracht bedacht: Nieuwsbegrip – Zoek de kopjes.

Voorbereiding

Bij de nieuwsbegriptekst heb ik de titel, de kopjes en de onderschriften bij de illustraties verwijderd. Voor iedere leerling de tekst uitgeprint. De titel, kopjes en onderschriften heb ik op verschillende kleuren blaadjes geschreven.

Nieuwsbegrip - Zoek de goede kopjes

De les

Vol verwachting zaten de kinderen klaar.  Wat heeft juf deze keer weer bedacht met de tekst? Met de ijslolliestokjes hebben we tweetallen gevormd. Omdat het heerlijk weer was hebben we de les buien gedaan. Elk tweetal ging samen de tekst met de missende onderdelen lezen. Zodra ze hem helemaal hadden gelezen mocht één van het tweetal bij mij komen en een kleur noemen. Ik las de titel, het kopje of het onderschrift voor wat op de genoemde kleur stond. De leerling ging terug met deze informatie en samen probeerden ze dit op de goede plek in de tekst te plaatsen. Dachten ze dat ze het goed hadden gedaan, dan kwam de andere helft van het tweetal een kleur kiezen.

Nieuwsbegrip - Zoek de goede kopjesNieuwsbegrip – Zoek de goede kopjes

De les verliep ontzettend leuk, en was soms ook wel lastig. Soms hadden de kinderen op een plekje in de tekst al wat ingevuld en toen ze een nieuwe kwamen halen ontdekten ze dat ze het misschien toch anders moest. Hierdoor ontstonden leuke discussies bij de tweetallen. Omdat  de tweetallen ver uit elkaar zaten, moest er ook nog een stukje bewogen worden. Dit is natuurlijk heerlijk tijdens het leren.

Na bespreken

Toen alle tweetallen klaar waren gingen we in de klas de tekst bespreken. Dit gaf soms wel enige discussie, maar uiteindelijk kwamen we er goed uit. Dan op het digibord de kopjes, titel en onderschriften onthullen om te kijken of we het inderdaad goed hadden.

Kortom, het was weer een hele leuke les waarbij de kinderen weer goed met de tekst bezig zijn geweest. De tekst was bekend. Met elkaar beredeneren waar wat mist. De kinderen waren ook weer erg enthoiusiast. Weer voor herhaling vatbaar dus.

Kijk ook eens op mijn pagina: Nieuwsbegrip, hoe ik de lessen anders geef


Zomer 2020Zomer 2020


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripOphelderenSamenvattenVerbanden / VerwijswoordenVragen stellenWoordenschat

Nieuwsbegrip: Zelf kiezen


Deze week hebben we het natuurlijk weer heel anders gedaan. We hebben de kinderen eens bij Nieuwsbegrip zelf laten kiezen. We hebben besproken welke vormen we allemaal al eens gedaan hebben met de tekst, wat de kinderen leuk vonden en op welke manier ze zelf het meest van de tekst leerden.

Nieuwsbegrip: Zelf kiezen

Nieuwsbegrip: zelf kiezenEr kwamen al snel heel veel manieren bij de kinderen op waarvan zij veel hadden geleerd. Wegstrepen van de minder belangrijke dingen in een tekst, een mindmap maken, vragen stellen met de 5 w+h-vragen, het belangrijkste uit de tekst kleuren en samenvatten, maar ook verwijswoorden kleuren en de verwijzing erbij zoeken.

In deze les ben ik niet begonnen met modellen maar heb ik de kinderen zelf aan de slag laten gaan met de tekst op een manier die zij leuk en leerzaam vonden.

Aan de slag

De kinderen gingen fanatiek aan de slag. Er werden quizen gemaakt, gekleurd, weggestreept en er werd zelfs een eigen Nieuwsbegripjournaal voorbereid. Heel leuk om te zien. Alle kinderen waren serieues bezig op hun eigen manier.
Deze week heb ik wel wat extra tijd ingepland om alles ook goed aandacht te geven. Kinderen willen graag hun quiz doen, hun journaal laten zien en hun samenvattingen voorlezen en mindmappen laten zien. Sommige kinderen deden zelfs meerdere verschillende dingen.

Nieuwsbegrip: zelf kiezen

Groep 7/8

In groep 7/8 gingen ze zelfs nog een stapje verder. Hier werd met de tekst een reactiespel en een kwartet gemaakt.

 

 

 

Deze en andere lessen Nieuwsbegrip kun je vinden op de pagina: Nieuwsbegrip anders, hoe ik de lessen anders geef.


NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip mindmappen


Nieuwsbegrip mindmappen. Vandaag zijn we bij Nieuwsbegrip gaan mindmappen. Dit was één van de opdrachten die deze week bij Nieuwsbegrip hoorde. Omdat mijn kinderen het structuur brengen in een mindmap wel erg lastig vinden heb ik de les langzaam opgebouwd en een opzetje voor ze gemaakt om te ervaren hoe het is om te werken met een mindmap.

Nieuwsbegrip mindmappen

Om te beginnen zijn we begonnen met het filmpje van Nieuwsbegrip. Nu hadden de kinderen al even beeld van waar de tekst over zou gaan. We hadden ook al wat in het jeugdjournaal gezien, en dit was een mooie aansluiter hierop.

Nieuwsbegrip mindmappenVervolgens zijn de kinderen met de tekst aan de slag gegaan zoals we dat meestal doen. Nu eens een keer helemaal zelfstandig. Lees de kopjes, bedenk voor jezelf waar het over zal gaan, en daarna ga je de belangrijke dingen in de kopjes onderstrepen.

Kinderen gingen vervolgens met elkaar vergelijken. Hier kwamen hele leuke discussies los over wat er nu belangrijk was en wat niet.

Daarna zijn we de sleutelvragen met elkaar gaan beantwoorden.

De mindmap

Nu kwam de mindmap aan de orde. Ik had voor de kinderen al een format gemaakt waarmee ze verder konden werken. In het midden het onderwerp en daaromheen de deelonderwerpen. Dit waren de kopjes.

Nieuwsbegrip mindmappenOmdat we de sleutelvragen hadden beantwoord, konden de kinderen nu vrij gemakkelijk zelf verder met de mindmap. De kinderen die het voor de eerste keer deden hadden nog wel wat sturing nodig, omdat ze probeerden hele zinnen in de mindmap te verwerken. Echter toen ze eenmaal op gang waren, kwamen er hele leuke resultaten uit. Met steekwoorden en zelfs hele leuke bijpassende tekeningetjes.

 

 

Wil je nog eens nalezen hoe het ook alweer zit met het maken van een mindmap,  lees dan Zeven regels voor het maken van een goede mindmap.

Films en seriesFilms en series

 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip tekst verdelen


Vandaag gingen we bij Nieuwsbegrip de tekst verdelen. De kinderen zijn elke les  weer benieuwd hoe we de tekst gaan aanpakken, en vinden het ook altijd leuk om weer aan de slag te gaan. Vandaag hadden we bedacht om de tekst te gaan verdelen in alinea’s. Dit vergde vanmorgen wel enige voorbereiding, maar het was het zeker waard, want wat was het weer een leuke leerzame les.

Lege tekst

We startten de les vandaag met een lege tekst. Alleen de inleiding en de tussenkopjes waren zichtbaar. Deze hebben we samen besproken en daarna bedacht wat er in de verschillende alinea’s zou staan aan de hand van de tussenkopjes. Na de uitleg dat verschillende groepjes de alinea’s gingen lezen en bespreken gingen de kinderen aan de slag. Je kunt het een beetje bekijken als de coöperatieve werkvorm: genummerde hoofden.

Eén alinea

nieuwsbegrip tekst verdelenDe bedoeling van deze les was dat kinderen in een groepje één alinea van de tekst met elkaar gingen bespreken. Samen gingen de kinderen het stukje lezen, de hoofdzaken eruit halen door ze te onderstrepen in de tekst en kort op te schrijven in steekwoorden. De kinderen hadden nog veel de neiging om toch hele zinnen te gaan overschrijven, maar met enkele aanwijzingen pikten de kinderen het toch snel op. Daarna gingen ze ook nog vragen stellen aan elkaar zodat ze goed wisten waar het stukje over ging.

Tekst samenvoegen

Na ongeveer een kwartier riep ik de kinderen weer bij elkaar en werden nu nieuwe groepen gevormd. Elk groepje werd zo gevormd dat er drie kinderen bij elkaar kwamen die samen de hele tekst hadden (bij de A-tekst, bij de B-tekst waren dit er vier omdat hier vier alinea’s waren)

Deze kinderen gingen aan elkaar vertellen waar hun stukje tekst over ging. De andere kinderen schreven mee op hun lege tekst.  De kinderen waren hier heel serieus mee bezig, omdat ik had verteld dat elk kind verantwoordelijk was voor zijn stukje, en dat ze het dus allemaal moesten kunnen vertellen aan de kinderen die dit stukje niet haden gelezen. Zo was iedereen ook heel betrokken bij het gebeuren.

Afsluiting

Tot slot van de les kwamen de kinderen weer bij elkaar tot één groep en heb ik de sleutelvragen uit de handleiding besproken. Als de sleutelvraag hoorde bij de alinea hoorde die de leerlingen in het begin hadden besproken, mochten deze kinderen die vraag niet beantwoorden. De kinderen konden de sleutelvragen goed beantwoorden dus was de inhoud van de alinea’s goed overgekomen bij de kinderen.

Ik heb weer van deze les genoten en de kinderen vonden het ook weer erg leuk. Een leuke uitspraak van één van de kinderen uit groep 7/8 was: “Juf ik weet nu heel goed hoe ik de hoofd- en de bijzaken uit de tekst moet halen”, terwijl deze leerling hier toch eerst erg veel moeite mee had.

Bij Nieuwsbegrip de tekst verdelen is dus zeker een aanrader om eens te gaan doen.

nieuwsbegrip tekst verdelen

 


SintSint