vrijdag, september 22, 2023

samenvatten

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – Meer honderdplussers in Nederland

Deze week gaat de Nieuwsbegriptekst over meer honderdplussers in Nederland. Een tekst waarbij je met de kinderen al eerst eens kunt praten over of zij iemand kennen die ouder is dan honderd jaar, hoe oud zijn jouw opa en oma. Misschien hebben de kinderen zelf wel overgrootouders die meer dan honderd jaar zijn? Wanneer ben je dan geboren als je honderd jaar of ouder bent? Hier komt vast veel gespreksstof los.

De tekst

Omdat dit één van de eerste teksten van het schooljaar ga ik de tekst eerst met de kinderen samen lezen. Ik maak dan natuurlijk wel weer gebruik van het moddelen. Dit is heel belangrijk, want dan doe jij voor hoe je de tekst leest en welke denkstappen je maakt tijdens het lezen.
Onder het eerste kopje staan de getallen tweeduizend en drieduizend geschreven. Hoeveel is dat eigenlijk? Ik zet deze getallen ook even in cijfers op het bord zodat de kinderen er ook het cijferbeeld bij krijgen.
In het tweede kopje gaat het over hoe het kan dat er steeds meer mensen ouder worden. Dit herhaal je ook even terwijl je aan het lezen bent. “Dus, je wordt ouder door goede dokters en betere medicijnen, maar ook door sporten en gezonder eten.
In het derde kopje weer een groot getal, en misschien is het leuk even de andere landen die genoemd worden op te zoeken op de kaart van Europa. Bij het laatste kopje staan wat voorbeelden van zulke oude mensen en een vraag. Zou jij zo oud willen worden. Weer een leuke vraag om even op door te borduren.
Tijdens dit moddelen laat ik ook zien hoe de kinderen met een markeerstift de belangrijkste dingen kunnen markeren.
Tot slot lezen we dan de gemarkeerde tekst nog een keer en merken op dat de tekst een stuk korter is geworden, maar toch nog goed te begrijpen.

Nieuwsbegrip - Meer honderdplussers in Nederland

Toetsvragen

Omdat dit de vijfde les alweer is (wij zitten pas in de derde week dus dit geldt niet voor iedereen) is dit een les met optionele toetsvragen. Deze laat ik de kinderen individueel maken samen met opdracht 2. Zo kan ik een beeld krijgen van hoe de kinderen meegelezen hebben en of ze de toetsvraagstelling een beetje begrijpen.

Deze les heb ik in groep 5/6 gegeven met de A-tekst. De B-tekst kun je natuurlijk op en soortgelijke manier benaderen.

Kijk ook eens bij mijn andere nieuwsbegriplessen.

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – een mindmap anders

Deze week gaat de tekst over het akkoord voor de bescherming van de oceanen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – een mindmap anders. Een mindmap maken we wel vaker, maar het idee om het anders te doen kwam eigenlijk omdat het in de taalles over feiten en meningen gaat.

Het onderwerp van de tekst

Het onderwerp van deze tekst is iets wat de kinderen wel bezighoudt. We hebben daarom ook eerst uitgebreid over het onderwerp gesproken. Daarna zijn de kinderen de tekst gaan lezen en in de tekst de belangrijke dingen gaan markeren.
Vervolgens hebben we per kopje de inhoud van de tekst besproken en ook hier kwam weer veel gespreksstof naar boven.
Omdat we het al hebben gehad over feiten en meningen vroeg ik de kinderen of deze tekst nu vooral uit feiten of uit meningen bestond. Dit was voor de kinderen wel heel duidelijk. Je kunt het meten, controleren dus: feiten.

Nieuwsbegrip - een mindmap anders

De vervolgopdracht

De vervolgopdracht was om een mindmap, maar dan anders te maken. De kinderen mochten hier zelf een invulling aan geven, maar er mochten alleen feiten uit de tekst komen in deze “mindmap”.
Hier gingen de kinderen heerlijk mee aan de slag. Ook tijdens deze opdracht kwamen er weer leuke gesprekken tot stand tussen de kinderen.

Het bestand

Het werkblad wat ik heb gebruikt kun je hieronder downloaden om ook te gebruiken.  Deze kun je gebruiken voor zowel de A als de B-tekst.  Ook voor de AA tekst heb ik er een werkblad bij gedaan. Hiervan heb ik de titel aangepast aan de titel van de AA tekst.

PDF

De onderstaande bestanden zijn een pdf bestand  die je zo kunt afdrukken om te gebruiken.

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 

 

Powerpoint

De onderstaande bestanden zijn een zip-bestand. Hier kun je het powerpointbestand uithalen voor als je het eventueel nog wilt bewerken..

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 


 

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Knip de samenvatting

We gaan deze week nog even verder met waar we vorige week ook mee bezig waren, namelijk samenvatten. Met Nieuwsbegrip – knip de samenvatting gebruik ik een opdracht van Nieuwsbegrip zelf, maar pas hem aan voor een les Nieuwsbegrip Anders.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding van deze tekst over hulphonden gebruik ik de opdracht van Nieuwsbegrip : De belangrijkste zinnen kiezen. In Word pas ik deze opdracht aan zodat de zinnen die je kan kiezen in een kader staan. Ik doe dit door in Word onder de zinnen waaruit gekozen kan worden een tabel aan te maken en de zinnen te knippen en te plakken in de tabel. Deze kunnen de kinderen dan straks uitknippen bij het kiezen van de goede zin (samenvatting).
Ook maak ik een blad waarbij de te kiezen zinnen weg zijn gelaten. De kinderen kunnen dan de zin van hun keuze uitgeknipt op de goede plek leggen en vastplakken. Zo krijgen ze een goede samenvatting onder elkaar zonder de verkeerde zinnen er nog tussen.

nieuwsbegrip - knip de samenvatting

De les

Zoals altijd begin ik met het moddelend voorlezen van de inleiding nadat we eerst de plaatjes, titel en kopjes hebben bekeken en gelezen.
Daarna lees ik ook het eerste kopje van de tekst met bijbehorende tekst. Ik vraag mij tijdens het moddelen af wat heel belangrijk is en wat ik weg kan laten uit het stukje tekst om een zo kort mogelijke tekst over te houden. Samen komen we tot de conclusie welke oplossing voor dit stukje het beste is.
De kinderen gaan nu met de rest van de tekst zelf aan de slag.
Ze knippen de oplossing die zij het beste vinden passen uit en leggen die op de goede plek. Ze plakken het nog niet vast, want we bespreken het nog aan het einde van de les.

Zodra iedereen klaar is, lezen we weer samen de stukjes tekst en bespreken welke samenvattende zinnen het beste zijn, en ook waarom.

nieuwsbegrip - knip de samenvatting

Afsluiting

Als we allemaal de goede oplossing op ons blad hebben liggen, plakken we deze vast en hebben alle kinderen een goede samenvatting van deze tekst op papier.
Tot slot kun je nog het Nieuwsbegripjournaal bij deze tekst kijken.

Het was weer een leuke, leerzame les Met Nieuwsbegrip – knip de samenvatting.

AlgemeenNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen

Deze week wordt er weer aandacht besteed aan het samenvatten. Daarom heb ik deze keer bedacht om bij Nieuwsbegrip te te gaan samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen. Samenvatten vinden de kinderen sowieso vaak erg lastig. Daarom heb ik in een eerder bericht (Nieuwsbegrip – hoofd- en bijzaken) al eens geschreven over het gebruik van markeerstiften.

De sleutelvragen

De sleutelvragen kunnen een heel mooi hulpmiddel zijn om de hoofdzaken uit de tekst te halen. Door het beantwoorden van de sleutelvraag kom je gelijk bij het belangrijkste van het desbetreffende stuk tekst.
We starten niet meteen met het lezen van de hele tekst, maar lezen eerst de inleiding van de tekst. De kinderen hebben hun markeerstift er weer bij, zodat ze gelijk mee kunnen kleuren. Zo zijn alle kinderen betrokken bij de tekst.

Voordat we de inleiding van de tekst modellend gaan lezen, stel ik alvast de sleutelvraag die hierbij hoort. Zo weten de kinderen waar ze tijdens het lezen op moeten gaan letten. Samen beantwoorden we de vraag, en markeren dit in de tekst. Zo doen we het ook met het volgende kopje. Zodra de kinderen door hebben hoe het werkt, kun je ze in tweetallen samen verder laten werken. Als je dan een wat betere lezer koppelt aan een wat mindere lezer, kunnen ze elkaar helpen.

nieuwsbegrip - samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen

Samenvatten

Zodra de tweetallen klaar zijn, kun je klassikaal gaan bespreken wat de antwoorden op de sleutelvragen zijn. Als je dan al de gemarkeerde tekst achter elkaar plaats, krijg je een goede samenvatting van de tekst, en zijn de hoofdzaken uit de tekst gehaald.
In de hogere groepen kun je de samenvatting ook nog uit laten schijven, om zo de kinderen te leren dat een samenvatting uit goed lopende zinnen moet bestaan. Je maakt als het ware een soort minitekst van de grote tekst.

Vond je deze les Nieuwsbegrip – Samenvatten a.d.h.v. de sleutelvragen leuk? Kijk dan ook eens bij al mijn andere Nieuwsbegrip anders lessen onder het tabblad Nieuwsbegrip.

 

AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvattenWerkbladen

Nieuwsbegrip – tekst door elkaar?

Een blokles deze keer met Nieuwsbegrip. Vaak doen we dan een les uit de werkboeken van Junior Einstein, maar deze keer had ik even wat anders bedacht: Nieuwsbegrip – tekst door elkaar?
Deze les vergt enige voorbereiding, maar de kinderen vonden het wel weer erg leuk om te doen.

De voorbereiding

De tekst van deze week bestaat uit 4 kopjes met inleiding. Om te beginnen heb ik de tekst in Word gedownload en geprint zonder de regelnummers ervoor. Omdat ik de groep ging verdelen in groepjes heb ik zoveel teksten geprint als er groepjes waren (Je kunt best 5 tot 6 kinderen per groepje doen). De tekst heb ik in stukken geknipt en de aparte kopjes in een envelop gestopt (omdat de laatste alinea erg kort was heb ik daar ook de inleiding bij gedaan). Verder heb ik de tekst gekopieerd met alleen de inleiding erop en de tekst helemaal.

nieuwsbegrip tekst door elkaar

De les

De kinderen zijn gewend dat we eerst de tekst lezen en modellen, maar dat doen we dus deze keer niet. Ik heb met behulp van de ijslollystokjes met de namen van de kinderen vier groepen gemaakt. Elke groep kreeg een envelop mee met de stukjes tekst met de opdracht deze samen te lezen en bespreken. Ook dat ze later in een andere groep moeten kunnen vertellen wat er in hun stukje tekst staat.
Toen alle groepjes dit goed hadden gedaan, heb ik ze terug bij elkaar geroepen en klassikaal de volgende stap uitgelegd. Ik had van elk groepje de ijslollystokjes apart gelegd, zo kon ik van elk groepje een stokje pakken. Deze kinderen samen hadden dus de hele tekst bij elkaar. Zij gingen aan elkaar vertellen wat er in hun stukje stond en daarna de tekst op de goede volgorde leggen op het blad waar alleen de inleiding op stond.

Nieuwsbegrip tekst door elkaar

Als de groepjes klaar waren, controleerde ik of de volgorde goed was, en kregen ze de gehele tekst van mij om nog eens samen door te lezen. (Ik had in de tekst niet de nummers van de sleutelvragen weggehaald. Sommige groepjes hadden snel door dat ze als ze naar deze nummers keken ze de tekst goed neer konden leggen, dus tip: haal ook die nummertjes weg in de tekst ;-)).

tekst door elkaarTot slot

Aan het einde van de les natuurlijk nog even snel de sleutelvragen bij de kop gehad en het Nieuwsbegrip journaal gekeken.
Voor kinderen die snel klaar zijn kun je nog het bijgevoegde werkblad gebruiken (alleen te gebruiken bij de tekst van week 15 (2022)).

 

 

Het bestand

01 nieuwsbegrip-tekst door elkaar

 

 

 

.


 

 

AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – hoofd- en bijzaken.

Bij het begrijpend lezen is het van belang dat kinderen de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden. Daarom Heb ik het bij Nieuwsbegrip regelmatig over  hoofd – en bijzaken met de kinderen.

Hoe pak je dat dan aan?

In de klas hebben alle kinderen een markeerstift. Hiermee kunnen ze markeren wat ze belangrijk vinden in een tekst. Ze gebruiken deze markeerstift ook bij de zaakvakken en andere vakken waarbij teksten gelezen moeten worden. Veel kinderen zullen in het begin heel veel tekst markeren, omdat ze niet weten hoe dit aan te pakken, en denken dat alles belangrijk is. Daarom pak ik dit ook regelmatig met de kinderen samen aan.

We gaan de tekst eerst samen lezen. Je leest zelf de tekst voor of laat dit door kinderen die het technisch lezen al goed beheersen. Als je kinderen laat lezen die dit nog wat minder beheersen, zullen de betere lezers snel afhaken. Het gaat hier uiteindelijk om het begrijpend lezen en niet het technisch lezen. Dit oefen je op een ander moment.

Nadat de hele tekst gelezen is, of een kopje (alinea) als de tekst heel lang is, lezen we zin voor zin nog een keer. Je bespreekt met elkaar of het belangrijk is wat er staat, en of je eventueel iets kan weglaten. Wanneer kan je iets weglaten? We hebben de hele tekst gelezen. Als je deze zin weglaat, of een gedeelte ervan, weet je dan nog steeds waar het over gaat. Als je iemand vertelt over deze tekst, moet je dit dan vertellen, of kun je het ook weglaten, zodat diegene het toch nog begrijpt?
Op het digibord laat ik ook zien wat ik doe in de tekst en kunnen ze zien dat ik ook niet alles markeer.

Nieuwsbegrip - hoofd- en bijzaken

Tijd

Er gaat even tijd inzitten, maar zo leren de kinderen wel hoe je hoofd- en bijzaken beter uit een tekst kunt halen.  Je zult zien dat een volgende keer de kinderen minder zullen markeren in hun tekst. Het samen laten lezen en markeren is ook heel waardevol, omdat kinderen dan met elkaar in gesprek gaan over de tekst, en hierdoor de tekst ook beter zullen gaan begrijpen.

Vind je mijn Nieuwsbegriplessen leuk, volg mij dan op mijn facebookpagina. Hier post ik al mijn nieuwe lessen!!


AlgemeenNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Van placemat naar de sleutelvragen

Nieuwsbegrip – Van placemat naar de sleutelvragen. Met Nieuwsbegrip werken we regelmatig met de placemat. Dit kan alleen of met meerdere personen. Deze week van placemat naar de sleutelvragen.  In Nieuwsbegrip met de placemat kun je lezen hoe we het lezen met de placemat aanpakken. Deze week breiden we dit uit naar het beantwoorden van de sleutelvragen.

Eerst de placemat

Eerst gaan we in groepjes aan de slag met de placemat. Kinderen lezen de tekst, met een markeerstift markeren ze wat zij denken wat belangrijk is en daarna schrijven ze dat in hun gedeelte van de placemat.

Daarna overleggen ze samen wat het belangrijkste is en schrijven dit in het midden. Hier kunnen hele leuke discussies ontstaan.

Door naar de sleutelvragen

Als de kinderen dit in hun groepje gedaan hebben, krijgen ze de sleutelvragen. Het is nu de bedoeling dat ze de sleutelvragen gaan beantwoorden met behulp van de placemat. Het is niet de bedoeling dat de tekst dan nog gebruikt wordt.  Als ze echt de belangrijkste dingen uit de tekst hebben gehaald, zouden ze de antwoorden op de placemat moeten vinden. Zo ontdekken de kinderen of ze echt de belangrijkste zaken uit de tekst hebben gehaald.

Lukt het niet om alle sleutelvragen te beantwoorden, kunnen z uiteindelijk de tekst er weer bij pakken.
Zo leren de kinderen wat hoofd- en bijzaken zijn, samenwerken, naar elkaar luisteren.

nieuwsbegrip placemat

Tot slot

Aan het einde van de les bespreek je met de kinderen de sleutelvragen. Ook bespreek je hoe het samenwerken is gegaan. Wat ging goed, en wat kan de volgende keer beter.
Als er nog tijd is kijken we naar het het jeugdjournaal bij de tekst van deze week.

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Nieuwsbericht maken

Deze keer weer eens wat anders dan anders. Nieuwsbegrip – Nieuwsbericht maken. Altijd toch weer een uitdaging om het weer net even wat nieuwer en aantrekkelijker te maken voor de kinderen, maar het is weer gelukt. De les van deze week was een blokles. Vaak werk ik dan uit de boeken van Junior Einstein, maar omdat het onderwerp van deze tekst voor de kinderen zo aansprekend is heb ik ervoor gekozen om toch met de tekst aan de slag te gaan.

Samenvatten

De tekst van deze week leent zich heel goed voor het samenvatten. Dit hebben we natuurlijk al vaker gedaan, daarom heb ik de kinderen deze keer eerst zelfstandig met de tekst laten werken.
Ik heb besproken dat je een tekst een stuk korter kunt maken door de bijzaken weg te laten. “Wat kun je allemaal wegstrepen en dan toch de tekst nog goed begrijpen?”
Iedereen ging fanatiek aan de slag. Er zijn kinderen die echt drastisch gaan strepen, maar er zijn ook kinderen die dat toch best lastig vinden.
Als je rondloopt terwijl de kinderen hiermee bezig zijn kun je ze op weg helpen door bijvoorbeeld te vragen: “Is dit echt belangrijk, of kun je het ook weglaten?”  of :”Snap je het nog, als je dit wegstreept?”

Een Nieuwsbericht maken

Na een poosje heb ik groepjes van 4 gemaakt. Dit doe ik vaak d.m.v. ijslollystokjes met de namen van de kinderen erop. Ik trek er vier uit de pot en deze kinderen gaan dan samenwerken. Deze viertallen namen hun tekst mee en gingen met elkaar vergelijken wat er weggestreept was. Zo komen er mooie gesprekken op gang over wat hoofd- en wat bijzaak is. De groepjes kregen ook de opdracht mee om met de hoofdzaken een Nieuwsbericht te maken wat ze met zijn vieren zouden presenteren aan het einde van de les.
Mooi om te zien hoe de rollen worden verdeeld, wie doet welk stukje en hoe kinderen elkaar helpen als ze het nog lastig vinden.

Nieuwsbegrip nieuwsbericht maken

Afsluiting van de les

Als afsluiting van de les hebben alle groepjes hun nieuwsbegripbericht gepresenteerd op het podium. Ontzettend van genoten dit. Ook hoe vanuit het “publiek” applaus kwam na elk bericht en ook de tips en tops die er kwamen. De groepjes gaven elkaar tips over wat eigenlijk ook nog wel weggelaten kon worden of kwamen tot de ontdekking dat ze iets teveel hadden gestreept.

Deze les was een geweldige ervaring voor de kids, maar ook voor hun juf. Ik heb er weer van genoten.

Deze en andere van mijn Nieuwsbegriplessen kun je vinden onder het tabblad Nieuwsbegrip


Sportzomer 2021Sportzomer 2021

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – vertellen wat je hebt gelezen.

Nieuwsbegrip – vertellen wat je hebt gelezen. Als je bij een tekst kunt vertellen wat je hebt gelezen, dan begrijp je de tekst ook. in deze les gaan we dat toepassen. In groepjes één alinea van de tekst lezen. Samen hierover praten en daarna dit vertellen aan iemand die het niet heeft gelezen.

De tekst van deze week kun je heel goed gebruiken voor deze les, omdat er heel veel feitelijke informatie instaat. De kinderen moeten deze feiten uit de tekst filteren en dit zo goed mogelijk gaan verwoorden.

De les

Vooraf heb ik de teksten in vier alinea’s geknipt inclusief kopje. Ik heb dit met 5 teksten gedaan (ik heb 23 kinderen in de groep. Drie kinderen hiervan vinden het lezen nog erg lastig, dus deze kinderen heb ik samen laten doen met een sterke lezer).
We beginnen met het samen lezen van de inleiding om te verkennen waar de tekst over zal gaan. Dan geef ik elk kind een stuk van de tekst. De kinderen met hetzelfde stuk tekst zoeken elkaar op en gaan dit stuk samen lezen. Ik geef ze wel de opdracht mee dat ieder kind uit dat groepje de tekst ook moet kunnen vertellen aan kinderen die dit niet hebben gelezen. Ook geef ik ze de tip mee om belangrijke dingen die echt verteld moeten eventueel te onderstrepen of te kleuren. Zo moeten ze samen hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Nieuwsbegrip - vertellen wat je hebt gelezen.

De vertelronde

Na het samen lezen en erover praten roep ik alle kinderen weer bij elkaar. Nu gaan de kinderen weer op zoek, maar nu moeten er groepjes van 4 ontstaan met allemaal een andere alinea. Zo hebben deze groepjes dan weer een complete tekst.
Alinea voor alinea gaan de kinderen nu aan elkaar vertellen waar hun alinea over gaat. Dit doen we heel gestructureerd. Ik geef per alinea ongeveer 5 minuten. Ook mogen de andere kinderen vragen stellen als iets niet duidelijk is.

Afsluiting

Als het goed is, dan weten de kinderen nu allemaal wat er in de hele tekst staat. Daarom stel ik aan het einde van de les altijd de sleutelvragen. Zo kun je controleren of alle informatie is overgekomen. Zo niet, dan kunnen de kinderen die het bepaalde stukje tekst hebben hier nog bij helpen.
Een mooie les, Nieuwsbegrip – vertellen wat je hebt gelezen, want zoals ik al zei: Als je kunt vertellen wat je hebt gelezen, dan begrijp je de tekst.

Tot slot hebben we nog gekeken naar het Nieuwsbegripjournaal om de les af te sluiten.

Voor meer Nieuwsbegriplessen op een andere manier klik je op het tabblad Nieuwsbegrip


Bol 7-DaagseBol 7-Daagse

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip: Samenvatten is eigenlijk wegstrepen

We gaan weer samenvatten bij Nieuwsbegrip deze week. Deze les doe ik altijd op donderdag klassikaal, maar met een kleine groep geef ik op dinsdag altijd al voorinstructie. Deze kleine groep vindt het begrijpend lezen best lastig, en zeker het samenvatten. Hoe haal je het belangrijkste nu uit een tekst.

Nieuwsbegrip geeft als uitleg:

Je kunt vaak bij een stukje tekst in één of twee zinnen zeggen wat het belangrijkste is. Als je deze zinnen van alle stukjes achter elkaar leest, heb je een samenvatting.

En dat is wat deze kinderen dus zo lastig vinden. Wat is er nu belangrijk. Alles toch? Daarom heb ik het eens omgedraaid. We gaan de tekst kopje voor kopje lezen en strepen dan datgene weg wat niet belangrijk is.

Er kwam bij elke stukje een leuk gesprek op gang wat belangrijk was en niet. Als dit er al in staat, dan kan dat er wel uit, want anders is het dubbel. Als we dit eruit halen, snappen we de tekst dan nog?
Ook kwamen we dus zinnen/delen van zinnen tegen die wel belangrijk waren. Deze zinnen zetten we een cirkel omheen. Nadat we de hele alinea door waren gegaan, hielden we dus omrande stukjes over. Hier gingen we dit deel kort samenvatten en bespraken we of je zo genoeg over het stukje had gezegd om het goed te kunnen snappen.

Zo behandelden we alle stukjes en kwamen we aan het eind tot een samenvatting van de tekst.
Heel mooi om te zien was dat we begonnen met het dorstrepen van wat niet belangrijk was, omdat het belangrijke eruit halen heel lastig was. Maar hoe verder we kwamen in de tekst hoe meer toch eerst het belangrijke er uit gehaald werd. En dit is toch wat je uiteindelijk wilt bereiken.

Weer een geslaagde manier van de Nieuwsbegriples op een andere manier aanpakken.

Lees ook mijn andere blogs over Nieuwsbegrip hier:

Nieuwsbegrip: vragen stellen
Nieuwsbegrip: verwijswoorden weer net even anders
Vragen stellen bij Nieuwsbegrip op een andere manier.
Ook deze week deed ik de les Nieuwsbegrip weer net even anders.
Kant-en-klare woordenschatlessen bij de Nieuwsbegripteksten.

NieuwsbegripSamenvatten

Samenvatten bij Nieuwsbegrip, maar dan anders.

Het was weer tijd voor een nieuwe les Nieuwsbegrip en deze week gingen we samenvatten. Na mijn eerste blog over anders vragen stellen bij Nieuwsbegrip kreeg ik via Facebook veel vragen, maar ook een idee om de les samenvatten anders te doen. Dit is dus niet een idee van mij. Wel heb ik het aangepast aan mijn mijn groep zodat het voor mij het beste werkte.

Eerst hebben we samen de titel bekeken en het plaatje. Kinderen wisten bijna allemaal waar de tekst over zou gaan omdat dit veel in het nieuws is geweest (olie gelekt in de Botlek). Dit omdat we ook altijd tijdens het fruiteten naar het ochtendjournaal kijken.

Daarna hebben we samen de les gelezen en onduidelijkheden met elkaar besproken, zodat de kinderen goed de tekst begrepen.

Samenvatten

Nadat we dit hadden gedaan heb ik uitgelegd dat we in tweetallen een samenvatting van de tekst gingen maken: Eerst zelf in de tekst markeren wat je zelf belangrijk vindt om de tekst goed samen te vatten. Daarna ga je tegenover elkaar zitten in tweetallen (je kunt dit natuurlijk ook met 3 of 4 doen, maar in de groep waar ik deze les gaf was dit een betere keuze).
Je schrijft in jouw deel van de placemat (coöperatieve werkvorm) de belangrijke woorden die jij hebt gemarkeerd.
Daarna ga je samen kijken wat je allebei hebt opgeschreven en waarin je verschilt. Hierover  ga je met elkaar in gesprek. Uiteindelijk schrijf je datgene waarvan jullie samen denken een goede samenvatting te kunnen schrijven in het midden van de placemat.
Als dit gedaan is, gaat de tekst aan de kant en ga je met de woorden van de placemat een samenvatting schrijven.

De kinderen gingen hier goed en stil mee aan de slag. Je zag heel goed hoe kinderen gingen overleggen, maar ook elkaar probeerden te overtuigen waarom juist dat ene erin moest.

Snappet

De opdracht was om een samenvatting te maken van 12 zinnen. De kinderen gingen ook bij de steekwoorden nummertjes zetten om goed de volgorde van de tekst aan te houden in de samenvatting. Heel slim.
Omdat we met Snappet werken kon de samenvatting op de tablet worden gemaakt. Eén van de tweetallen typte de samenvatting.
Hierdoor konden we aan het einde van de les enkele samenvattingen op het digibord bekijken. We konden bespreken of er dingen misten, of dat er juist te veel in stond. Het is dan altijd heel mooi om te zien dat kinderen elkaar mooie opbouwende kritiek kunnen geven, maar ook kunnen ontvangen. Er werd goed benoemd wat goed of minder goed was, en wat er de volgende keer anders zou kunnen.

Volgende week zullen de signaalwoorden aan de beurt zijn. Ik ben benieuwd hoe jullie dit aanpakken. Ik ga in ieder geval weer eens goed nadenken hoe ik dit “anders” ga doen.

Ook leuk om te doen met Nieuwsbegrip: Nieuwsbegrip anders

Tip: Als er bij Nieuwsbegrip een blokles is, maken wij deze niet, maar gebruiken wij de begrijpend lezen oefenboeken van Junior Einstein. Deze zijn al verkrijgbaar vanaf groep 4. Hierin wordt heel goed de CITO vraagstelling begrijpend lezen geoefend.