zondag, oktober 1, 2023

daltononderwijs

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Van mindmap naar de sleutelvragen

Met Nieuwsbegrip maken we regelmatig een mindmap . Dit kan alleen of met meerdere personen. Deze week van mindmap naar de sleutelvragen.  In Nieuwsbegrip: Mindmappen kun je meer lezen over hoe we dit aanpakken. Deze week breiden we dit uit naar het beantwoorden van de sleutelvragen.

Eerst de mindmap

Eerst gaan we in tweetallen aan de slag met de mindmap. Kinderen lezen de tekst, met een markeerstift markeren ze wat zij denken wat belangrijk is en daarna schrijven ze dat in hun mindmap.
Ze overleggen ze samen wat het belangrijkste is en ik vertel ze dat ze dit echt goed moeten overleggen, omdat ze dit later nog nodig hebben.

Van mindmap naar de sleutelvragen

Door naar de sleutelvragen

Als de kinderen dit  gedaan hebben, krijgen ze de sleutelvragen. Het is nu de bedoeling dat ze de sleutelvragen gaan beantwoorden met behulp van de mindmap. Het is niet de bedoeling dat de tekst dan nog gebruikt wordt.  Als ze echt de belangrijkste dingen uit de tekst hebben gehaald, zouden ze de antwoorden op de mindmap moeten vinden. Zo ontdekken de kinderen of ze echt de belangrijkste zaken uit de tekst hebben gehaald.

Lukt het niet om alle sleutelvragen te beantwoorden, kunnen ze uiteindelijk de tekst er weer bij pakken.
Zo leren de kinderen wat hoofd- en bijzaken zijn, samenwerken, naar elkaar luisteren.

Tot slot

Aan het einde van de les bespreek je met de kinderen de sleutelvragen. Ook bespreek je hoe het samenwerken is gegaan. Wat ging goed, en wat kan de volgende keer beter.
Als er nog tijd is kijken we naar het het jeugdjournaal bij de tekst van deze week.


StudieboekenStudieboeken

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Nieuwsbericht maken

Deze keer weer eens wat anders dan anders. Nieuwsbegrip – Nieuwsbericht maken. Altijd toch weer een uitdaging om het weer net even wat nieuwer en aantrekkelijker te maken voor de kinderen, maar het is weer gelukt. De les van deze week was een blokles. Vaak werk ik dan uit de boeken van Junior Einstein, maar omdat het onderwerp van deze tekst voor de kinderen zo aansprekend is heb ik ervoor gekozen om toch met de tekst aan de slag te gaan.

Samenvatten

De tekst van deze week leent zich heel goed voor het samenvatten. Dit hebben we natuurlijk al vaker gedaan, daarom heb ik de kinderen deze keer eerst zelfstandig met de tekst laten werken.
Ik heb besproken dat je een tekst een stuk korter kunt maken door de bijzaken weg te laten. “Wat kun je allemaal wegstrepen en dan toch de tekst nog goed begrijpen?”
Iedereen ging fanatiek aan de slag. Er zijn kinderen die echt drastisch gaan strepen, maar er zijn ook kinderen die dat toch best lastig vinden.
Als je rondloopt terwijl de kinderen hiermee bezig zijn kun je ze op weg helpen door bijvoorbeeld te vragen: “Is dit echt belangrijk, of kun je het ook weglaten?”  of :”Snap je het nog, als je dit wegstreept?”

Een Nieuwsbericht maken

Na een poosje heb ik groepjes van 4 gemaakt. Dit doe ik vaak d.m.v. ijslollystokjes met de namen van de kinderen erop. Ik trek er vier uit de pot en deze kinderen gaan dan samenwerken. Deze viertallen namen hun tekst mee en gingen met elkaar vergelijken wat er weggestreept was. Zo komen er mooie gesprekken op gang over wat hoofd- en wat bijzaak is. De groepjes kregen ook de opdracht mee om met de hoofdzaken een Nieuwsbericht te maken wat ze met zijn vieren zouden presenteren aan het einde van de les.
Mooi om te zien hoe de rollen worden verdeeld, wie doet welk stukje en hoe kinderen elkaar helpen als ze het nog lastig vinden.

Nieuwsbegrip nieuwsbericht maken

Afsluiting van de les

Als afsluiting van de les hebben alle groepjes hun nieuwsbegripbericht gepresenteerd op het podium. Ontzettend van genoten dit. Ook hoe vanuit het “publiek” applaus kwam na elk bericht en ook de tips en tops die er kwamen. De groepjes gaven elkaar tips over wat eigenlijk ook nog wel weggelaten kon worden of kwamen tot de ontdekking dat ze iets teveel hadden gestreept.

Deze les was een geweldige ervaring voor de kids, maar ook voor hun juf. Ik heb er weer van genoten.

Deze en andere van mijn Nieuwsbegriplessen kun je vinden onder het tabblad Nieuwsbegrip


Sportzomer 2021Sportzomer 2021

NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Signaalwoorden en verwijswoorden.

Afgelopen week had ik bedacht dat ik met de kinderen het verschil tussen signaalwoorden en verwijswoorden eens wilde bespreken. En zo merk je dat je dan soms wel eens iets doet wat de kinderen toch wel erg lastig vinden, en wat ook heel erg lastig is. Ik heb al regelmatig signaal- en verwijswoorden met de kinderen behandeld, maar als je deze twee loskoppelt, wordt het voor sommige kinderen echt te moeilijk.

Verwijswoorden

In de Nieuwsbegriptekst wilde ik met de kinderen de verwijswoorden gaan zoeken. Ik heb eerst het verschil met de kinderen besproken. Hier heeft Nieuwsbegrip ook mooie strategiekaarten en hulpbladen voor ontwikkeld.
Ik had de kinderen het hulpblad en strategiekaart verwijswoorden gegeven en met ze besproken. Hierop  staat dat een verwijswoord verwijst naar een ander woord dat in de tekst staat en dat je dit dan op de plek van het verwijswoord kunt zetten. Ook stond erop dat het vaak naar een ding of persoon verwijst, en daar gingen veel kinderen toch de fout in, omdat het ook kan verwijzen naar een plaats of tijd.  Dit was niet echt duidelijk, dus daar liepen we tijdens de les regelmatig tegenaan.
Ik ben toen maar verder gegaan met dat we alleen verwijswoorden gingen zoeken die verwijzen naar een ding of persoon om het voor de kinderen niet te ingewikkeld te maken.


De les

signaalwoorden en verwijswoordenIk ben na deze inleiding weer gestart met het modellen van het eerste gedeelte van de tekst. Het onderwerp (het Coronavirus deze keer) was een onderwerp waar kinderen al veel over hadden gehoord. We gingen per alinea op zoek naar een verwijswoord, gaven deze een kleur en zochten dan het woord op waarnaar verwezen werd en gaven dit dezelfde kleur. Ook nu weer heel actief lezende kinderen. Ondanks de verwarring bij de verwijswoorden die al eerder was ontstaan. Ook werden de signaalwoorden er regelmatig bijgehaald.

Toch waren de kinderen aan het einde van de les wel enthousiast. Ik heb ze beloofd de volgende les het nogmaals over de verwijswoorden te hebben. We weten nu dat het anders is dan op het hulpblad staat. Misschien pak ik ook wel gewoon de signaalwoorden en verwijswoorden samen in één les.

Kijk ook eens bij de link: Nieuwsbegrip

Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL

Algemeen

Groepsdoorbrekend werken, hoe organiseer je dat?

Groepsdoorbrekend werken, hoe organiseer je dat? In een vorig blog, schreef ik over dat wij regelmatig groepsdoorbrekend werken. Ik heb heel veel vragen gehad over hoe je dat organiseert. Daar wil in deze blog verder op in gaan.

Ten eerste hebben wij op de jaarkalender staan wanneer we het Fladderuurtje gaan doen. Vaak is dit op een vrijdag voor de vakantie na de ochtendpauze.

Elke groepsleerkracht geeft aan welke activiteiten hij/zij in zijn groep zou kunnen/willen organiseren. Deze komen op een lijst die bij de deuren van de groepen komen te hangen zodat de kinderen weten waar wat te doen is. Dit kunnen allerlei verschillende activiteiten zijn.

Bij de kleuters staan vaak de hoeken op de lijst en het ontwikkelingsmateriaal. Verder kun je allerlei activiteiten hebben.

Dit zijn de activiteiten die wij regelmatig doen:

 • Lego/Knex/Znap
 • Schilderen/kleien/vouwen of andere creatieve activiteiten
 • Tijdschriften lezen
 • Verkleden
 • Schmincken
 • Schaken/dammen of andere spelletjes
 • Beebot/Ozobot
 • Kleuren
 • Ambrasoft
 • Bij mooi weer buitenactiviteiten zoals tafeltennissen, knikkeren
 • Sjoelen
 • Strijkkralen
 • Puzzelen

 

Zo kan ik nog wel veel meer opnoemen. Zo werd mij ook gevraagd of koken er ook bij kan. Als je dit kunt organiseren op je school, kan dat natuurlijk altijd.

Organisatie:

Na de ochtendpauze komen alle kinderen en leerkrachten samen in één ruimte. Er wordt verteld waar wat te doen is en dan gaan we kiezen per locatie. Kinderen mogen hun vinger opsteken bij wat ze willen doen. De leerkrachten zorgen ervoor dat er heterogene groepjes worden gemaakt. De desbetreffende leerkracht loopt dan met deze kinderen mee. Zo worden alle locaties afgewerkt.

Nu is het wel zo dat wij niet een heel grote school hebben (rond de 100 leerlingen), dus is dit goed te doen. Met veel meer kinderen zal je het misschien anders moeten organiseren. Bijvoorbeeld van te voren inschrijven met bijvoorbeeld de voorwaarde erin dat er van iedere bouw een bepaald aantal kinderen in mag. (Heb je bijvoorbeeld een activiteit voor 8 kinderen dan mogen er 4 uit groep 1 t/m 4 in en 4 uit groep 5 t/m 8)

Tijdens het Fladderuurtje hoeven de kinderen niet de hele tijd bij hetzelfde onderdeel te blijven. Als ze iets anders willen gaan doen, ruimen ze de materialen netjes op en gaan kijken of bij de volgende activiteit ruimte is.
Per onderdeel is het maximaal aantal kinderen aangegeven en als het vol is zal er eerst iets anders gekozen moeten worden.

Het mooie is dat oudere en jongere kinderen met elkaar de school rond gaan. Oudere kinderen leren jongere kinderen, maar ook andersom. De kleuters weten bijvoorbeeld heel goed hoe er gewerkt moet worden met de materialen in de onderbouw en vertellen dat aan de oudere kinderen.

Door de vele reacties op Waarom wij regelmatig groepsdoorbrekend werken merk ik dat er veel interesse hierin is. Ik hoop dat ik met dit artikel het enthousiasme groter maak en dat het op meerde scholen gedaan gaat worden.
Ook ben ik benieuwd naar activiteiten die ik niet in mijn lijstje heb genoemd, met andere woorden ik sta open voor nieuwe ideeën.

Speelgoed algemeen

 

Algemeen

Reflecteren met kinderen

In dit artikel beschrijf ik het belang van reflecteren met kinderen.

Vaak is het zo dat wij kinderen in het onderwijs vaak beoordelen op wat zij kunnen. Je wilt het leerproces volgen en hoe kun je dat nu het beste doen. Het afnemen van toetsen, het controleren en beoordelen van het kind en het kind wijzen op zijn/haar fouten.

Maar als je nu een kind hebt, dat niet zo goed presteert en die je dus regelmatig negatief moet beoordelen. Dit komt jou relatie met het kind niet te goede. Wat is dan een alternatief?

Het voeren van reflectiegesprekken met kinderen zou hiervoor een goede oplossing kunnen zijn.

Reflecteren met kinderen heeft verschillende voordelen:

Zo kijkt het kind terug op zijn eigen leerproces, en ontdekt zelf hoe of wat er de volgende keer beter kan.
Het kind leert echt van de eigen fouten. Wat gaat goed, en wat kan beter.
De motivatie om te leren wordt groot. Het kind bepaald immers zelf wat zijn leer- en verbeterpunten zijn.
Het kind krijgt samen met jou inzicht in het niveau.
Door kinderen zelf over hun leerdoel na te laten denken wordt de zelfstandigheid ook vergroot, omdat het kind het reflecteren steeds vaker zal gaan gebruiken.

Sinds dit schooljaar zijn wij begonnen met het houden van reflectiegesprekken. Omdat het voor onze kinderen nieuw is, vinden kinderen dit nog best wel lastig.

We zijn begonnen met de vraag wat het kind graag zou willen leren. Dit varieert dan van het goed kleuren van mijn weektaak tot het leren van een vreemde taal. Het kan zelfs zijn dat kinderen het niet goed weten. Het stellen van goede vragen kan dan leiden tot een goed leerdoel voor dat desbetreffende kind.

Ik merk dat zodra er een leerdoel is vastgesteld, kinderen hier heel bewust mee bezig gaan. Tijdens het gesprek hebben we samen een formulier ingevuld, waarop het leerdoel is geschreven, de manier hoe dit doel te bereiken en wie er eventueel kan helpen bij het bereiken van het doel.

Zie ook mijn blogs over:
Reflect(l)eren in het basisonderwijs,
Reflecteren met kinderen: De reflectiepot!,
De reflectiepot: de reflectievragen,
Hoe voer ik een reflectiegesprek met kinderen.