woensdag, november 29, 2023

verwijswoorden

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – Hoe ga je om met heftig nieuws?

De tekst van deze week bij Nieuwsbegrip – Hoe ga je om met heftig nieuws? Een hele waardevolle tekst deze keer, want we zien de laatste tijd echt wel hele vervelende dingen in het nieuws voorbij komen. Je merkt ook als we naar het jeugdjournaal in de ochtend hebben gekeken dat veel kinderen er ook wel even over door willen praten. Kinderen maken zich zorgen, of worden bang van het nieuws.

Hoe ga je om met heftig nieuws?

Ik begin de les deze keer niet gelijk met de tekst. Ik begin met de vraag wat de kinderen de laatste tijd allemaal in het nieuws hebben gezien. Er zullen verschillende items aan de orde komen, zoals de oorlogsbeelden, de natuurrampen, demonstraties etc..
Daarbij komt dan de vraag wat het met kinderen doet. Worden ze er bang van, praten ze erover met iemand, wat doet het met ze?  ieder kind zal hier waarschijnlijk anders mee omgaan. Belangrijk is dat kinderen kunnen uiten wat het met ze doet, en misschien kunnen ze elkaar helpen om hiermee om te gaan. Zo loop je al een beetje vooruit op wat er in de tekst wordt besproken.

De tekst

Na dit gesprek delen we de tekst uit. We bekijken de titel, de plaatjes en de kopjes en voorspellen zo wat de inhoud van de tekst globaal zal zijn. Daarna lees ik weer het eerste gedeelte van de tekst modelend voor.  We halen de hoofdzaken er uit, en die markeren we met de markeerstift. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met de tekst en markeren de belangrijke dingen.
Nieuwsbegrip geeft aan dat de kinderen tien tips uit de tekst moeten halen hoe om te gaan met heftig nieuws. Ik heb hiervoor een werkblad gemaakt met twee handen. Deze heb ik onderaan dit artikel als download toegevoegd. De kinderen gaan in de tekst op zoek naar de tien tips uit de tekst. Deze tien tips schrijven ze in de vingers van de twee handen.
Samen kunnen ze misschien ook nog andere tips bedenken. Deze kunnen ze dan eventueel nog in de handpalmen schrijven.
Als de kinderen klaar zijn kunnen ze nog de derde opdracht van Nieuwsbegrip maken met de verwijswoorden.

Afsluiting van de les

Als afsluiting van de les kun je met de kinderen de tips nog bespreken. Zeker als niet alle kinderen de tien tips gevonden hebben is het belangrijk ze toch allemaal te benoemen. Heb je dan nog tijd over, dan kun je ook nog het jeugdjournaal bij deze les bekijken.

Het bestand:

Nieuwsbegrip – Hoe ga je om met heftig nieuws? – Werkblad

AlgemeenNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip kinderboekenweek verwijswoorden

Deze week wordt in de Nieuwsbegriptekst over de kinderboekenweek verwijswoorden behandeld. Dit is een strategie waar ik met de kinderen altijd even goed stil bij sta. Wat is een verwijswoord, en hoe pak ik dit aan.

De kinderboekenweek

De kinderboekenweek is natuurlijk een jaarlijks terugkomend iets, waar Nieuwsbegrip altijd mooi bij aansluit. Bij ons op school staan we hier natuurlijk ook bij stil. Het thema is al een tijdje zichtbaar in de school en tijdens de werkelijke kinderboekenweek staat het lezen nog eens extra centraal. Wat wij altijd doen bij ons op school is het lezen met de fluit.

Tijdens de kinderboekenweek kan er op elk willekeurig moment de fluit klinken door de school. Als de fluit klinkt, mogen alle kinderen, van kleuter tot groep 8 hun leesboek pakken en ergens een plekje zoeken om te gaan lezen. De kinderen verzinnen de gekste plekken om in hun boek te gaan lezen. Sommige kinderen lezen dan graag op de stoel van de juf, onder de kapstok of bij de kleuters in de bouw- of huishoek. Iedereen, ook de leerkrachten zijn op dat moment aan het lezen.
Voor de kleuters wordt ook wel eens geregeld dat kinderen uit hogere groepen met deze kinderen bijvoorbeeld een prentenboek gaan lezen. Echt heel leuk om te zien hoe dit een plekje heeft gekregen binnen onze school. En echt alle kinderen lezen op dat moment.
Na ongeveer 15 minuten klinkt weer de fluit en gaat iedereen weer verder met waar hij op het moment van de eerste fluit mee bezig was.

De Nieuwsbegriples

Maar goed, nu de nieuwsbegriples. Ik heb al meerder blogs geschreven hoe ik met verwijswoorden aan de slag ga in de tekst. Voor deze tekst heb ik de verwijswoorden weer geel gemaakt in de tekst, en deze behandel ik klassikaal in mijn groep (groep 5/6, de A-tekst)).  In de les Nieuwsbegrip – waar verwijst het naar? kun je heel goed lezen hoe ik dit met de kinderen aanpak.
Je vindt deze en meerder lessen onder de Tab Nieuwsbegrip.

AlgemeenNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – welke verwijswoorden zijn weg?

Nieuwsbegrip – welke verwijswoorden zijn weg? Vorige week weer geoefend met de verwijswoorden en welke vraag je hierbij kunt stellen. Deze week weer de verwijswoorden, maar nu heb ik er enkele verwijderd uit de tekst.

Voorbereiding

Ter voorbereiding heb ik de Nieuwsbegriptekst geopend in Word. Je kunt dan heel gemakkelijk de tekst bewerken. Ik heb er zeven verwijswoorden uitgehaald en deze vervangen voor nummers.  Dit is eigenlijk alles deze week.

welke verwijswoorden zijn weg

De les

De kinderen gaan deze week in tweetallen zelfstandig aan de slag. Dit omdat het de bedoeling is dat de kinderen proberen te ontdekken welke verwijswoorden er verdwenen zijn. Samen lezen, overleggen en bedenken welk woord mist er nu, wat zou er kunnen passen op deze plek. Welke verwijswoorden zijn weg?

Als ze dit gedaan hebben met de gehele tekst, laat ik ze het hardop voorlezen, of ik doe dit al terwijl ze bezig zijn.
Als je bij een tweetal ziet dat het niet lukt , of dat het mis gaat wil het hardop laten lezen van het betreffende stukje tekst nog wel eens werken. Ze horen dat wat er niet goed gaat.

Zodra dit gedeelte klaar is, zet ik de verwijswoorden die missen op het bord. De kinderen gaan dan kijken of deze verwijswoorden overeenkomen met wat ze zelf hebben ingevuld. Misschien klopt het helemaal, maar misschien ook niet. Heel leuk is om te zien dat ze er dan in discussie gaan dat het verwijswoord dat zij hebben in gevuld toch ook zou kunnen. Deze mogelijkheden zou je dan ook nog klassikaal kunnen bespreken.

Tot slot

Tot slot kun je nog de sleutelvragen behandelen die je in de handleiding van de Nieuwsbegriples kunt vinden en het Nieuwsbegrip jeugdjournaal bekijken.

Deze woorden heb ik uit tekst A (8 november 2021, denk twee keer na voor je iets deelt) van deze week gehaald: r 10 dat, r 11 Die, r 14 Hij, r 20 Ze, r 22 daar, r 28 ze en r 30 het.

Kijk voor mijn andere Nieuwsbegriplessen onder het tabblad: Nieuwsbegrip


Sint 2021Sint 2021

 

AlgemeenNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – met verwijswoorden in de weer

Met Nieuwsbegrip gaan we weer met verwijswoorden in de weer. Verwijswoorden hebben we al op verschillende manieren behandeld. Kijk maar eens onder het kopje verwijswoorden bij Nieuwsbegrip. Deze keer gaan de kinderen zelf op zoek naar verwijswoorden.

Welke vraag kun je stellen?

Eerder dit jaar hebben we al besproken welke vraag je kan stellen bij verwijswoorden. Al modelend lees ik de  inleiding voor.  Ik kom hierin een verwijswoord tegen en ga mezelf de vraag stellen zodat ik het antwoord op de verwijzing krijg.  Na dit in de inleiding te hebben gedaan laat ik onder het eerste kopje de kinderen in tweetallen de verwijswoorden opzoeken en kleuren.

Verwijswoorden

Als de kinderen dit hebben gedaan onder het eerste kopje gaan we eerst weer klassikaal bespreken welke verwijswoorden er zijn gevonden. Zo leren de kinderen van elkaar en kan iedereen de goede verwijswoorden kleuren. We kleuren dan ook samen de verwijzing die erbij hoort. Als dit klassikaal is gebeurt gaan de tweetallen verder met de rest van de tekst.

Voor kinderen waarvan je weet dat ze het echt nog wel heel lastig vinden kun je natuurlijk een groepje vormen waarmee je samen verder gaat. Deze kinderen kun je dan gericht meenemen in het zoeken naar de verwijswoorden.

Terugkoppeling

Zijn de tweetallen klaar met de hele tekst, en hebben gekeken waar de verwijswoorden naar verwijzen, kunnen ze eventueel ook gaan vergelijken met een ander tweetal wat ook al klaar is.  Zo komen ze misschien wel weer verwijswoorden tegen die ze over het hoofd hadden gezien. De kinderen kunnen dan heel goed elkaar vertellen waarom zij dat gekleurd hebben.

Vragen van Nieuwsbegrip

Als afsluiting kun je ze nog de vragen van Nieuwsbegrip zelf geven met betrekking tot de verwijswoorden.  Zo oefenen ze ook nog even de manier van vraagstelling.


Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – Aan de slag met getallen

Deze week weer eens iets heel anders met Nieuwsbegrip, aan de slag met getallen. Ik zag dat er deze week in de tekst best veel getallen stonden. Toen kreeg ik een heel leuk idee om te doen.

Aan de slag met getallen.

Natuurlijk is het eerst belangrijk dat de tekst goed wordt gelezen. We beginnen daarom weer met een stukje modellend voorlezen, waarna in tweetallen verder wordt gelezen. De kinderen lezen dus eerst de tekst voordat er met de opdracht aan de slag wordt gegaan.
Ter voorbereiding hebben mijn collega uit groep 7/8 en ik een tabel gemaakt waarin alle getallen uit de tekst in de eerste kolom staan. Voor de B-tekst zijn dat er wat meer dan voor de A-tekst, maar dat is geen probleem.

De tweede kolom is leeg, want achter deze getallen wordt opgeschreven wat erover in de tekst staat. Dit gebeurt niet met steekwoorden maar met een hele zin.

In groep 5/6 is het misschien nog een tip om de kinderen de zin op te laten schrijven waarin het getal wordt genoemd. Met daarbij de vraag of het nu duidelijk is wat dit getal betekent. Zo staat in de tekst van deze week over de Tenstoonstelling aardappeleters bijvoorbeeld het getal 32. Achter dit getal in de tweede kolom komt dan “Hij werd 32 jaar”. Je kunt dan nog de vraag erbij stellen: “Wie werd 32 jaar?” Op deze manier zijn de kinderen ook nog met de verwijzingen bezig.

aan de slag met getallen

Mindmap

Na deze opdracht heb ik nog een A3-tje klaarliggen met in het midden een afbeelding van (in dit geval) het schilderij van de aardappeleters. Hierom heen kunne de kinderen nog een soort van mindmap maken. Ze kunnen hierbij de gegevens gebruiken uit de vorige opdracht, en ook nog extra gegevens uit de tekst.

Het was weer heel mooi om te zien hoe enthousiast en geconcentreerd de kinderen met deze opdracht aan de slag zijn gegaan.

Tot slot

Aan het einde van de les zijn we de getallen nog eens langs gelopen en hebben we elkaars mindmap bekeken.

 

Kijk eens voor mijn andere Nieuwsbegriplessen onder het kopje Nieuwsbegrip


BabyBaby

NieuwsbegripVerbanden / VerwijswoordenVragen stellenWerkbladen

Nieuwsbegrip – Waar verwijst het naar?

Met Nieuwsbegrip zijn we ook regelmatig met verwijswoorden bezig. Daarom nu ook deze les Waar verwijst het naar. Kinderen vinden het echt lastig om dit uit een tekst te halen. Daarom deze keer een oefening waarbij ze gaan oefenen om de goede vraag erbij te gaan stellen.

Voorbereiding

In de tekst heb ik verschillende verwijswoorden geel gemarkeerd. Dit kan heel gemakkelijk in Word. In de eerste alinea heb ik ook twee verwijswoorden groen gemarkeerd. Met deze twee gaan we klassikaal oefenen hoe je de vraag bij het verwijswoord maakt. Ook heb ik een werkblad gemaakt waarbij de kinderen achter het verwijswoord de goede vraag kunnen opschrijven. Bij deze verwijswoorden heb ik ook de regelnummers gezet. Zo oefenen de kinderen ook met de notatie van de CITO-vragen.
Het werkblad kun je hieronder downloaden, de tekst mag ik helaas niet delen ivm copyright.

waar verwijst het naar

De les

We beginnen de les met de vraag of iemand weet waar deze les over gaat. We kijken naar de titel, de plaatjes en activeren zo de voorkennis. Veel kinderen weten er al wel wat van.
Ik vertel het doel van de les, namelijk het vinden van verwijswoorden en de goede vraag erbij stellen.
Dan begin ik met het modellen van het eerste gedeelte van de tekst. In de eerste alinea komen we dan al een groen verwijswoord tegen. We gaan bij dit verwijswoord een vraag bedenken zodat we met het antwoord de verwijzing vinden.
De vuurtoren bij Den Helder is rood. Het is de hoogste vuurtoren van Nederland. De vraag die dan gesteld kan worden is: Wat is de hoogste vuurtoren van Nederland? Het antwoord op deze vraag is dan waar het naar verwijst.
Zo doen we ook het tweede groen gemarkeerde woord. Daarna ga ik de kinderen in twee- of drietallen verder werken met het werkblad en de tekst.

Afsluiting

Als iedereen klaar is gaan we de vragen met elkaar vergelijken, en kijken of we de antwoorden erbij kunnen vinden. Je kunt ook groepjes de werkbladen laten wisselen en dan de vragen laten beantwoorden. Dit ligt aan hoeveel tijd je nog hebt in de les.
Vaak laat ik ook nog wel even de toetsvragen die Nieuwsbegrip aanbiedt beantwoorden als hier nog tijd voor is.

Het bestand

01 Welke vraag hoort bij het verwijswoord?


MobileMobile

Algemeen NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – een tijdbalk maken

Nieuwsbegrip – tijdbalk maken. Een les die zich leent voor het maken van een tijdlijn. Dit is ook een opdracht die in de les zit deze week. Ik heb hem alleen aangepast voor mijn groep. Ik geef het jaartal en de kinderen vullen aan door de informatie uit de tekst te halen.

Start van de les

We starten de les met het bekijken van de titel, kopjes en illustraties en de kinderen vertellen waar deze tekst over zal gaan. De verjaardag van koningin Maxima is deze week al in het jeugdjournaal geweest, dus de kinderen hebben al enige voorkennis.
Dan begint weer het modellen. Hier neem ik deze week opdracht drie, de verbanden in mee. Zodra er een van de opdrachten voorbij komt in de tekst, behandel ik deze waarbij de verbanden met daarbij horende signaal woorden aan de orde komen. De kinderen worden hier actief bij betrokken.

nieuwsbegrip tijdbalk maken

Aan de slag met de tijdbalk.

Ter voorbereiding heb ik in verschillende kleuren ovaaltjes gemaakt met de bepaalde jaartallen erin. Per groepje van 3 gaan de kinderen aan de slag hiermee. In de ovaaltjes moet bij de jaartallen de goede gebeurtenis worden geschreven, en het moet natuurlijk op de goede volgorde worden gelegd.
Als dit is gedaan, dan wordt de tijdbalk op geplakt en opgehangen. De groepjes kunnen dan elkaars tijdbalk gaan bekijken en controleren of het overeenkomt met elkaar. Je kunt ook twee groepjes bij elkaar zetten die samen hun balk gaan vergelijken.

 

 

Deze les Nieuwsbegrip – tijdbalk maken is dus een combinatie van verbanden en signaalwoorden die tijdens het modellen van de tekst aan de orde is gekomen en het verzamelen van informatie uit de tekst naar aanleiding van jaartallen die gegeven zijn.

nieuwsbegrip tijdbalk maken
De foto’s bij dit artikel zijn uit groep 7/8. Hier zijn iets meer momenten op de tijdbalk te zien om dat er uit de B-tekst meer momenten te halen viel. Bij de A-tekst, zijn dit er een stuk of twee minder.

Deze les voeg ik toe onder Nieuwbegrip  algemeen en onder Nieuwsbegrip – verbanden / verwijswoorden omdat jem misschien niet beide opdrachten wilt gaan doen.


BoekenBoeken

NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – Zoek de verwijzing

Om de kinderen betrokken te houden bij Nieuwsbegrip probeer ik toch elke keer wat anders te bedenken. Deze week  Nieuwsbegrip – zoek de verwijzing. Actief betrokken is heel belangrijk. Deze keer heb ik er een stukje beweging in gebracht. Eerst bedenken welk verwijswoord er mist in de tekst, en daarna op zoek naar de verwijzing die ergens op de gang is verstopt.

Welk verwijswoord mist?

In  de tekst heb ik verschillende verwijswoorden weggewist. De kinderen gaan eerst in tweetallen de tekst lezen. Ze komen er dan achter dat er woorden zijn weggelaten in de tekst. We bespreken samen welk soort woorden er zijn weggelaten. Kinderen zullen al gaan proberen deze woorden in te vullen.

Hierna krijgen de kinderen een werkblad. Ik heb een extra werkblad gemaakt waarop ik meerkeuzevragen heb gemaakt welk verwijswoord in een bepaalde regel mist (dit werkblad kun je onderaan het blog downloaden). Als de kinderen dan de tekst aan het lezen zijn, moeten ze automatisch gaan nadenken welke verwijzing erbij hoort, en wat dan het goede verwijswoord is (dit hadden ze waarschijnlijk ook al gedaan tijdens het eerst lezen van de tekst).

Zoek de verwijzing

Na het goede verwijswoord gevonden te hebben, gaat één van de twee in de gang op zoek naar de verwijzing die erbij hoort. Ze moeten hier natuurlijk al wel samen over hebben nagedacht, anders weten ze niet goed waar naar gezocht moet worden.
In de gang, wat natuurlijk ook een andere plek in de school of misschien wel buiten, heb ik de verwijzingen verstopt. Ze weten waar ze naar zoeken. Als ze de goede verwijzing gevonden hebben, moeten ze dit goed onthouden en terug naar hun eigen tweetal. Dan kan het antwoord worden opgeschreven op het werkblad. Daarna gaat de ander van het tweetal op zoek naar de volgende verwijzing en neemt zijn informatie mee terug naar zijn maatje.
De verwijzing kan een woord zijn, maar ook het gedeelte van een zin of een hele zin.

Tot slot

Als iedereen klaar is, bespreken we de gevonden antwoorden. Dit doen we via wisbordjes. Het verwijswoord en de verwijzing. Zo kan ik controleren of iedereen het goed heeft gedaan en eventuele fouten bespreken.
Daarna gaan we nog even de sleutelvragen langs en kijken we het journaal van Nieuwsbegrip.

Het bestand

Hieronder vind je het bestand met het werkblad en de verwijzingen. Deze is gemaakt voor de A-tekst. Naar aanleiding van het werkblad kun je zelf de verwijswoorden in de tekst weghalen. De verwijzingen heb ik op een gekleurd blad uitgeprint en deze stroken uitgeknipt en op de gang verstopt (onder een tafel, aan de zijkant van een kast, bij de kapstok etc.)

01 – Nieuwsbegrip – zoek de verwijzing.


Naar Buiten 2021Naar Buiten 2021

 

NieuwsbegripSamenvattenVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – verbanden en mindmap

Nieuwsbegrip – verbanden en mindmap. Deze week ga ik twee dingen doen met Nieuwsbegrip, namelijk verbanden en een mindmap maken. Omdat ik ervaar dat de tijd altijd erg kort is tijdens de Nieuwsbegriplessen heb ik al wel wat voorwerk gedaan. Zo heb ik de verwijswoorden alvast gekleurd in de tekst en heb ik een begin gemaakt van de mindmap. Hieronder zal ik uitleggen waarom.

Verwijswoorden

Al vaker heb ik geschreven over verbanden/verwijswoorden. Vaak begrijpen de kinderen de tekst beter als ze dit principe snappen. Het is alleen erg lastig om ze te vertellen hoe het nu precies werkt.
Door de verwijswoorden in de tekst alvast een kleurtje te geven, hoeven de kinderen dan nog niet op zoek naar het verwijswoord in de tekst, maar kunnen ze het veel sneller vinden. Van daaruit kun je goed gaan uitleggen hoe je kunt vinden waar het woord naar verwijst. Daar gaat het uiteindelijk om met dit doel.
Lees ook eens mijn blog Nieuwsbegrip –  verwijswoorden weer net even anders.

Mindmappen

De mindmap is toch een ding wat de kinderen in groep 5/6 nog best lastig vinden. Hoe begin je ermee en wat zet je erin. Daarom heb ik deze week een eerste opzet voor ze gemaakt. Het begin is er dan en ze hoeven zich nu alleen nog maar te focussen op wat ze bij de deelonderwerpen gaan opschrijven.
Lees ook eens: Zeven regels voor het maken van een goede mindmap.

nieuwsbegrip - verbanden en mindmap

Lesverloop

Natuurlijk begin ik deze les weer met het stimuleren van de voorkennis. Hebben ze al wat over dit onderwerp gelezen, wat weten ze er al van. Dan begin ik met het modelend voorlezen van de tekst. Ik doe de inleiding en daarna vraag ik een leerling om verder te gaan. Zo leren de kinderen van mij, maar ook van elkaar. Ze vullen elkaar aan en stimuleren elkaar om zo de tekst actief te lezen.

Daarna aan de slag met de verwijswoorden en tot slot gaan de kinderen zelfstandig of in tweetallen aan de slag met de mindmap. Het format van de mindmap heb ik gekopieerd op A3 zodat de kinderen voldoende ruimte hebben om erin te schrijven en tekeningetjes te maken.

Tot slot

We sluiten de les af door te kijken naar onze mindmappen. Kunnen we elkaar nog aanvullen, hebben we vragen aan elkaar?
Als er dan nog tijd over is, behandelen we nog de sleutelvragen.


KlussenKlussen

DownloadsNieuwsbegripNieuwsbegripTaal/lezenWerkbladen

Nieuwsbegrip en thuisonderwijs week 4

En hier is dan alweer Nieuwsbegrip en thuisonderwijs week 4. Deze week gaat de tekst over de vogeltelling. Toch even een leuke afwisseling voor de kinderen, want dit kunnen de kinderen natuurlijk heel goed zelf ook doen.  Op de site van de Botanische Tuinen Utrecht kun je een mooie duidelijke zoekkaart downloaden met de meest voorkomende tuinvogels. Leuk om deze link ook door te sturen naar de kinderen en tijdens het nabespreken van de tekst aan de kinderen te vragen welke vogels zij in de tuin hebben gezien. Gelijk een stukje biologie tijdens je les.Verwijswoorden

Deze week heb ik weer naast het laten vertellen wat het belangrijkste is per kopje enkele verwijswoorden uit de tekst gehaald. Bij tekst A heb ik nu niet de hulpvraag erbij gesteld. Dit kun je natuurlijk wel nog benoemen tijdens je online uitleg. Wel heb ik de hele zin waarin ook de verwijzing staat erbij gezet. Om de kinderen toch te laten zoeken naar deze verwijswoorden in de tekst zelf, kun je ze deze laten kleuren.

Bij de B-tekst heb ik dit niet gedaan. Daar moeten de kinderen dus zelf in de tekst op zoek naar waar het verwijswoord naar verwijst.

Tot slot sluiten we deze werkbladen weer af met een leuke husselpuzzel. Verschillende namen van vogels door elkaar gehusseld die weer goed moeten worden gemaakt. Maar let op, ze zijn soms best lastig, want het zijn niet allemaal tuinvogels die in deze puzzel zijn verwerkt.

De bestanden

01 – Nieuwsbegrip werkblad bij tekst A week 4

02 – Nieuwsbegrip werkblad bij tekst B week 4

 

 

.


 

Dit was weer Nieuwsbegrip en thuisonderwijs week 4. Voor de werkbladen van de afgelopen weken en andere Nieuwsbegriplessen, kun je terecht onder het tabblad Nieuwsbegrip.

(antwoorden van de husselpuzzel: 1 specht, 2 koolmees, 3 duif, 4 adelaar, 5 pimpelmees, 6 papegaai, 7 merel, 8 huismus, 9 roodborstje, 10 struisvogel)


ModeMode

DownloadsNieuwsbegripNieuwsbegripTaal/lezenWerkbladen

Nieuwsbegrip en thuisonderwijs week 2

We zitten weer thuis, en voorlopig blijft dat ook wel zo ben ik bang. Maar hoe doe je dat, Nieuwsbegrip en thuisonderwijs? Omdat ik de lessen altijd coöperatief geef,  wordt dat wel een beetje lastig. Tijdens de vorige periode van thuisonderwijs heb ik werkbladen gemaakt voor de kinderen, zodat ze toch blijven oefenen, en dat ga ik deze keer maar weer doen op deze manier. Zo laat je de kinderen toch oefenen met de teksten. Samenvatten, en verwijswoorden wil ik zeker laten terugkomen hierin.

Een puzzel of raadsel naar aanleiding van de tekst vinden de kinderen ook altijd leuk om te doen.

Hoe pak je het aan?

Samenvatten kun je per kopje van de tekst heel goed laten doen. Laat de kinderen de tekst lezen, eventueel samen met ouders en de belangrijke woorden kleuren. Daarna kun je ze in eigen woorden laten vertellen waar het kopje over gaat.
Als je de tekst met de kinderen online behandeld, staat niets je in de weg om uitgebreid te modellen. Dit is heel belangrijk om de kinderen, zeker de zwakkere lezers de tekst te laten begrijpen. Het is ook heel belangrijk om de kinderen te laten horen/zien hoe je een tekst aanpakt als je dit doet.

De verwijswoorden kun je ook redelijk goed behandelen online. Je kunt een gedeelte van de tekst uitlichten voor de kinderen op hun scherm (scherm delen in Teams of Zoom). Je geeft daar bijvoorbeeld een verwijswoord een kleurtje en stelt de vraag waarnaar het woord verwijst.  (Zie ook mijn les Nieuwsbegrip verwijswoorden weer net even anders)

Vaccineren tegen Corona

De tekst van deze week gaat over het vaccineren tegen Corona.  Ik heb een werkblad gemaakt voor de A en de B tekst. Er komt een stukje samenvatten, wat verwijswoorden en opsomming in voor. We sluiten deze week dit werkblad af met een rebus.
Omdat ik tijdens de vorige periode thuisonderwijs merkte dat de kinderen bij de A-tekst het nog wel heel lastig vonden heb ik hier iets meer uitleg gegeven op het werkblad met o.a. hulpvragen bij de verwijswoorden. Je kunt de kinderen het blad zelfstandig laten maken, maar ook heel goed samen online.

Nieuwsbegrip en thuisonderwijs hoeft dus niet te ingewikkeld te zijn. We doen ons best, en meer kunnen we niet doen.

Voor mijn lessen Nieuwsbegrip klik je hier: Nieuwsbegrip

Let op! Deze week geen vragen bij de A-tekst, maar bij de AA-tekst

De bestanden

01 – nieuwsbegrip werkblad bij tekst AA week 02

02 – nieuwsbegrip werkblad bij tekst B week 02

 

 

.


Sale / Solden 2021Sale / Solden 2021

NieuwsbegripOphelderenVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip, ophelderen van onduidelijkheden (en verwijswoorden)

Deze week is het leerdoel bij Nieuwsbegrip ophelderen van onduidelijkheden.  Nu ben ik van mening dat ik dat elke week al doe, door met de kinderen de tekst te verkennen, het modellen en de moeilijke woorden met elkaar te bespreken. Daarom heb ik deze week besloten om de verwijswoorden weer eens te gaan oefenen. Dit hadden we dit schooljaar namelijk nog niet gedaan, en voor groep 5 is het helemaal nieuw.

Hoe heb ik het aangepakt

Voor deze les heb ik in de teksten per kopje één of twee verwijswoorden gezocht. Deze heb ik in de kopjes verschillende kleuren gegeven. In het eerste kopje rood, in het tweede groen, het derde blauw en de laatste paars. Dit om niet de hele tekst een kleurplaat te laten worden maar wel enige onderscheid te houden in de kopjes.
Met groep 5/6 heb ik herhaald en verteld wat verwijswoorden zijn. Met een voorbeeldzin een leerling uit groep 6 laten vertellen wat het verwijswoord was. Dit ging heel goed.

Ook heb ik ze geleerd dat je door middel van een vraag vaak bij de verwijzing terecht komt. Bijvoorbeeld het woord dat in regel 7 van de A-tekst van deze week: (Dat zijn de maatregelen waar supporters zich aan moeten houden). De vraag die je dan kunt stellen is: Wat zijn de twee belangrijkste maatregelen waar supporters zich aan moeten houden?

Het verloop van de les

Na het Nieuwsbegrip ophelderen van onduidelijkheden in groep 5/6 (A-tekst) hebben we dus eerst uitgelegd wat een verwijswoord is. Daarna heb ik de tekst voor een groot gedeelte gemodeld, en van het eerst kopje samen de verwijzingen benoemd en in dezelfde kleur gekleurd. Daarna zijn de kinderen in tweetallen met de rest van de tekst aan de slag gegaan. De kinderen uit groep 6 namen de kinderen uit groep 5 goed mee, maar vonden het zelf soms ook best lastig. Terwijl ik bij de tweetallen langs ging om te kijken of het goed ging, moest ik ze af en toe even op weg helpen.
In groep 7/8 gaat dit al een stuk beter. Zij kunnen al heel goed vertellen wat verwijswoorden zijn, en hoe ze te vinden.
Na het samenwerken in tweetallen natuurlijk wel even de antwoorden bespreken met de vragen die je erbij kan stellen om bij het goede antwoord te komen en natuurlijk het beantwoorden van de sleutelvragen.

Nieuwsbegrip ophelderen van onduidelijkheden

Welke verwijswoorden heb ik gekleurd in de tekst.

In de A-tekst van deze week (week 38 -14 september 2020) heb ik de volgende verwijswoorden gekleurd: Dat (r.7), Die (r. 10), Zij (r. 19), Die (r. 22), Zij (r. 27), Het (r. 33) en Ze (r. 36).

In de B-tekst zijn dat: Dat (r. 7), Dat, (r. 11), Ze (r. 16), ze (r. 17), dat (r. 25), dat (r. 33) en Daar (r. 35)

De AA-tekst in groep 4

Morgen ga ik de AA-tekst weer lezen in groep 4 en het net zo aanpakken als de voorgaande weken, omdat daar nog heel erg de focus op het technisch lezen ligt. We benoemen daarbij weer de titel, de inleiding en de kopjes, zodat de kinderen bekend worden met deze begrippen.

Voor mijn andere Nieuwsbegriplessen kun je klikken op de link Nieuwsbegrip in het menu

SportSport

NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Signaalwoorden en verwijswoorden.

Afgelopen week had ik bedacht dat ik met de kinderen het verschil tussen signaalwoorden en verwijswoorden eens wilde bespreken. En zo merk je dat je dan soms wel eens iets doet wat de kinderen toch wel erg lastig vinden, en wat ook heel erg lastig is. Ik heb al regelmatig signaal- en verwijswoorden met de kinderen behandeld, maar als je deze twee loskoppelt, wordt het voor sommige kinderen echt te moeilijk.

Verwijswoorden

In de Nieuwsbegriptekst wilde ik met de kinderen de verwijswoorden gaan zoeken. Ik heb eerst het verschil met de kinderen besproken. Hier heeft Nieuwsbegrip ook mooie strategiekaarten en hulpbladen voor ontwikkeld.
Ik had de kinderen het hulpblad en strategiekaart verwijswoorden gegeven en met ze besproken. Hierop  staat dat een verwijswoord verwijst naar een ander woord dat in de tekst staat en dat je dit dan op de plek van het verwijswoord kunt zetten. Ook stond erop dat het vaak naar een ding of persoon verwijst, en daar gingen veel kinderen toch de fout in, omdat het ook kan verwijzen naar een plaats of tijd.  Dit was niet echt duidelijk, dus daar liepen we tijdens de les regelmatig tegenaan.
Ik ben toen maar verder gegaan met dat we alleen verwijswoorden gingen zoeken die verwijzen naar een ding of persoon om het voor de kinderen niet te ingewikkeld te maken.


De les

signaalwoorden en verwijswoordenIk ben na deze inleiding weer gestart met het modellen van het eerste gedeelte van de tekst. Het onderwerp (het Coronavirus deze keer) was een onderwerp waar kinderen al veel over hadden gehoord. We gingen per alinea op zoek naar een verwijswoord, gaven deze een kleur en zochten dan het woord op waarnaar verwezen werd en gaven dit dezelfde kleur. Ook nu weer heel actief lezende kinderen. Ondanks de verwarring bij de verwijswoorden die al eerder was ontstaan. Ook werden de signaalwoorden er regelmatig bijgehaald.

Toch waren de kinderen aan het einde van de les wel enthousiast. Ik heb ze beloofd de volgende les het nogmaals over de verwijswoorden te hebben. We weten nu dat het anders is dan op het hulpblad staat. Misschien pak ik ook wel gewoon de signaalwoorden en verwijswoorden samen in één les.

Kijk ook eens bij de link: Nieuwsbegrip

Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL

NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip, signaalwoorden

Vorige week stond er weer een Nieuwsbegriples op het programma met de strategie verbanden leggen. In groep 5/6 behandel ik de A-tekst, en waren de signaalwoorden onderwerp van deze les, en wel de signaalwoorden bij opsomming, oorzaak or reden, tegenstelling en voorbeeld.

Signaalwoorden

Dit is altijd een lastige les. Hoe maak je de leerlingen nu duidelijk of een woord nu een signaalwoord is of niet. Modelen is hier weer het toverwoord.

In Snappet werd bij de opdrachten een mooi overzicht gegeven van de vier soorten signaalwoorden van deze les. Deze heb ik uitgeprint voor elke leerling en samen hebben ze vier verschillende kleurtjes gegeven. Zo konden we de desbetreffende signaalwoorden ook een kleurtje geven in de tekst.

Om de signaalwoorden voor de kinderen betekenis te laten krijgen heb ik eerst voorbeelden gezocht uit de belevingwereld van de kinderen. Bijvoorbeeld bij opsomming: Als ik naar het zwembad ga neem ik mijn zwemkleding mee en ook een handdoek en wat lekkers. Bij oorzaak of reden kwamen de kinderen zelf al met een voorbeeld: Het is heel mooi weer, daarom gaan we eerder buiten spelen.
Hier gaat wat tijd in zitten, maar de kinderen hebben dan wel door hoe het zit.

De tekst

signaalwoordenDaarna met de tekst aan de slag. Eerst weer samen de eerste twee kopjes behandeld. Welke signaalwoorden zie je, waar hoort het bij. Daarna geven we het signaalwoord de kleurt die we erbij bedacht hadden.
Hier kun je heel goed zien dat de kinderen het begin van de les goed hadden meegedaan, omdat ze deze voorbeelden er weer bij haalden als ze het even niet meer wisten.
De kinderen die wat beter in begrijpend lezen zijn halen er ook meer signaalwoorden uit. Deze kinderen kunnen dit dat dan ook heel goed beargumenteren.

De laatste twee kopjes uit de tekst zelfstandig laten maken. Wat waren de kinderen weer heerlijk actief bezig met deze tekst.
De tijd vliegt tijdens zo’n les, dus niet alles met de kinderen kunnen nabespreken, maar ik denk dat ik het doel van de les: De leerlingen leren dat een signaalwoord een verband tussen zinnen aangeeft, zeker is gehaald.

Het overzicht van de signaalwoorden wat ik hierbij heb gebruikt. kun je hier downloaden:

01-overzicht signaalwoorden

Ben je benieuwd naar mijn andere Begrijpend lezen/Nieuwsbegriplessen? Klik dan hier: Nieuwsbegrip

 

NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip week 37: Toch maar weer verwijswoorden

Omdat ik heb gemerkt tijdens een proeflesje uit onze oefenboeken de kinderen verwijswoorden toch nog wel erg lastig vinden heb ik dit in Nieuwsbegrip week 37 toch weer even centraal gezet.

Modellen

nieuwsbegripNieuwsbegrip week 37 gaat deze week over de SIRE-campagne: Waardeer het. Repareer het.
Ik heb in de tekst van deze week onder elk kopje twee verwijswoorden gekleurd in verschillende kleuren.  Deze tekst heb ik voor de leerlingen gekopieerd en we hebben samen de tekst gelezen. Het eerste gedeelte van de tekst heb ik voorgelezen door middel van modellen en daarna de kinderen laten lezen (klassikaal) en vragen gesteld als: Zijn er lastige woorden, wat is belangrijk in dit stukje en wat valt je op.

Verwijswoorden

NieuwsbegripDaarna zijn we naar de kleurtjes in de tekst gaan kijken. Wat voor soort woorden zijn er gekleurd? Omdat ik dit jaar weer een groep 5/6 heb, konden de kinderen van groep 6 goed benoemen dat dit verwijswoorden waren. De inleiding hebben we samen weer gelezen en achterhaald waar de verwijswoorden naar verwezen.
De rest van de tekst mochten de kinderen zelf in tweetallen gaan doen. Een leerling uit groep 5 met een leerling uit groep 6. Heel leuk om te zien was hoe de kinderen uit groep 6 de kinderen uit groep 5 gingen modellen hoe je de verwijzing kon opzoeken in de tekst.

Bespreken en sleutelvragen

Na ongeveer tien minuten hebben we alle verwijswoorden nog eens klassikaal besproken. Daarna heb ik de sleutelvragen klassikaal aan de kinderen voorgelegd. Ik was wel benieuwd of deze nu gemakkelijk te beantwoorden waren nu we op deze manier met de tekst waren bezig geweest. Gelukkig was dit inderdaad het geval.

Voor de bovenbouw (groep 7/8) zou je in plaats van verwijswoorden, die al regelmatig aan de orde zijn geweest, de signaalwoorden kunnen gebruiken.

Deze en mijn andere Nieuwsbegriplessen kun je vinden op de Pagina: Nieuwsbegrip


Studentenleven

NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – verwijswoorden weer net even anders

Nieuwsbegrip – verwijswoorden weer net even anders

Al vaker kreeg ik de vraag of ik ook wel eens een Nieuwsbegriples met verbanden en verwijswoorden op een andere manier deed. Hier heb ik wel een tijdje over na moeten denken, want dat vond ik toch best lastig. Dit schooljaar geef ik de kinderen les die werken met de A-tekst. Deze kinderen vinden het best lastig om verwijswoorden te zoeken in de tekst en dan aan te geven waar het woord naar verwijst. Daarom heb ik de tekst van deze week eens heel anders aangepakt.

Verkennen van de tekst.

Eerst zijn we de tekst gaan verkennen. Wat is de titel, wat staat er op de foto’s en wie weet hier al iets van.

Daarna heb ik verteld dat we deze week weer aan de slag gaan met verwijswoorden. Wat zijn verwijswoorden ook alweer? Dit is al best lastig, dus heb ik enkele simpele voorbeelden bedacht  en de verwijswoorden en waar het naar verwijst in dezelfde kleur gekleurd:

Meester komt op de fiets naar school. Hij zet zijn fiets in het fietsenhok.
Juf drinkt graag koffie. Zij lust ook wel thee.

De tekst lezen.

Op dezelfde manier zijn we toen de tekst gaan lezen. Elke alinea (kopje) liet ik voorlezen door één van de kinderen. De andere kinderen moesten actief meelezen om alvast verwijswoorden te ontdekken. De tekst had ik op het digibord erbij.

Na het lezen werden de verwijswoorden opgezocht. Het verwijswoord werd genoemd, opgezocht in de tekst en een kleurtje gegeven. Dan werd er bekeken waar het verwijswoord naar verwijst. Dit kreeg dezelfde kleur. Je kunt het voor kinderen heel duidelijk maken door de zin waarin het verwijswoord staat voor te lezen en het verwijswoord te vervangen voor datgene waar het naar verwijst.
Heb je dit gedaan, ga je op zoek naar het volgende verwijswoord en herhaalt het voorgaande.

Het neemt even wat tijd in beslag, maar aan het einde van de les wisten de kinderen wel heel goed waar de tekst over ging. De vragen gingen over waar de bepaalde woorden naar verwijzen in de tekst. Dit wilde ik klassikaal met ze behandelen, maar de kinderen gaven al heel snel aan dat ze het nu zelf konden. Ik heb ze dit dan ook verder zelfstandig laten doen. Omdat we werken met Snappet kon ik in het Dashboard heel goed volgen wat de kinderen aan het doen waren, en dat ging inderdaad best heel goed.

Kijk ook eens bij mijn andere Nieuwsbegrip Anders lessen:
Samenvatten
Vragen stellen
Ophelderen van onduidelijkheden

Tip: Als er bij Nieuwsbegrip een blokles is, maken wij deze niet, maar gebruiken wij de begrijpend lezen oefenboeken van Junior Einstein. Deze zijn al verkrijgbaar vanaf groep 4. Hierin wordt heel goed de CITO vraagstelling begrijpend lezen geoefend.