dinsdag, december 5, 2023

tijdbalk

AlgemeenAlgemeen Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – Disney bestaat honderd jaar.

Nieuwsbegrip – Disney bestaat honderd jaar. Leuk onderwerp dacht ik, daar kunnen we wel wat mee.  Ik had gehoopt met deze tekst weer een tijdbalk met de kinderen te kunnen maken. Toen ik echter de tekst zag en las vond ik het toch wel lastig om hierbij een aantrekkelijke les te bedenken.
Nieuwsbegrip geeft aan dat bij deze tekst een placemat gemaakt kan worden. Lastig als je dit nog nooit met de kinderen hebt gedaan. Een placemat waarbij de kinderen zelf ook informatie gaan zoeken en spelletjes gaan bedenken. Dan ga je een klein beetje aan het doel voorbij, namelijk met begrijpend lezen bezig zijn. Omdat het ook de laatste week voor de herfstvakantie is voor ons ben ik maar zo vrij geweest om ook even iets heel anders te bedenken, in combinatie met de opdracht van de AA-tekst.

De les

We beginnen de les op een manier die we al vaker hebben gedaan. We bekijken de titel. Wat weten we er al van.  Daarna bekijken we de plaatjes en de tussenkopjes. Kunnen we bij de tussenkopjes bedenken wat er te lezen zal zijn in deze alinea. Daarna lezen we de inleiding. Weten we dan alweer wat meer? Belangrijk hierbij dat je de verschillende termen als titel, illustraties, inleiding en alinea’s weer even duidelijk benoemd.

Dan lezen we de tekst. Ik begin met het modellend lezen. Daarna vraag ik aan een leerling of die het op dezelfde manier ook een stukje wil doen. zo leren de kinderen ook hoe je een tekst moet lezen.

Na het lezen van de tekst kijken we naar het jeugdjournaal van Nieuwsbegrip.

Tot slot mogen de kinderen zelf een stripfiguur bedenken die nog niet bestaat.  Hier moeten de kinderen wel over nadenken. Deze opdracht vind je bij de AA-tekst van deze week.

Is er nog tijd over, dan kun je altijd de placemats die bij de opdrachtbladen van de A- en de B-tekst zijn toegevoegd laten lezen en maken door de kinderen.

 

Algemeen NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – een tijdbalk maken

Nieuwsbegrip – tijdbalk maken. Een les die zich leent voor het maken van een tijdlijn. Dit is ook een opdracht die in de les zit deze week. Ik heb hem alleen aangepast voor mijn groep. Ik geef het jaartal en de kinderen vullen aan door de informatie uit de tekst te halen.

Start van de les

We starten de les met het bekijken van de titel, kopjes en illustraties en de kinderen vertellen waar deze tekst over zal gaan. De verjaardag van koningin Maxima is deze week al in het jeugdjournaal geweest, dus de kinderen hebben al enige voorkennis.
Dan begint weer het modellen. Hier neem ik deze week opdracht drie, de verbanden in mee. Zodra er een van de opdrachten voorbij komt in de tekst, behandel ik deze waarbij de verbanden met daarbij horende signaal woorden aan de orde komen. De kinderen worden hier actief bij betrokken.

nieuwsbegrip tijdbalk maken

Aan de slag met de tijdbalk.

Ter voorbereiding heb ik in verschillende kleuren ovaaltjes gemaakt met de bepaalde jaartallen erin. Per groepje van 3 gaan de kinderen aan de slag hiermee. In de ovaaltjes moet bij de jaartallen de goede gebeurtenis worden geschreven, en het moet natuurlijk op de goede volgorde worden gelegd.
Als dit is gedaan, dan wordt de tijdbalk op geplakt en opgehangen. De groepjes kunnen dan elkaars tijdbalk gaan bekijken en controleren of het overeenkomt met elkaar. Je kunt ook twee groepjes bij elkaar zetten die samen hun balk gaan vergelijken.

 

 

Deze les Nieuwsbegrip – tijdbalk maken is dus een combinatie van verbanden en signaalwoorden die tijdens het modellen van de tekst aan de orde is gekomen en het verzamelen van informatie uit de tekst naar aanleiding van jaartallen die gegeven zijn.

nieuwsbegrip tijdbalk maken
De foto’s bij dit artikel zijn uit groep 7/8. Hier zijn iets meer momenten op de tijdbalk te zien om dat er uit de B-tekst meer momenten te halen viel. Bij de A-tekst, zijn dit er een stuk of twee minder.

Deze les voeg ik toe onder Nieuwbegrip  algemeen en onder Nieuwsbegrip – verbanden / verwijswoorden omdat jem misschien niet beide opdrachten wilt gaan doen.


BoekenBoeken