zondag, september 24, 2023

Algemeen Nieuwsbegrip

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – Meer honderdplussers in Nederland


Deze week gaat de Nieuwsbegriptekst over meer honderdplussers in Nederland. Een tekst waarbij je met de kinderen al eerst eens kunt praten over of zij iemand kennen die ouder is dan honderd jaar, hoe oud zijn jouw opa en oma. Misschien hebben de kinderen zelf wel overgrootouders die meer dan honderd jaar zijn? Wanneer ben je dan geboren als je honderd jaar of ouder bent? Hier komt vast veel gespreksstof los.

De tekst

Omdat dit één van de eerste teksten van het schooljaar ga ik de tekst eerst met de kinderen samen lezen. Ik maak dan natuurlijk wel weer gebruik van het moddelen. Dit is heel belangrijk, want dan doe jij voor hoe je de tekst leest en welke denkstappen je maakt tijdens het lezen.
Onder het eerste kopje staan de getallen tweeduizend en drieduizend geschreven. Hoeveel is dat eigenlijk? Ik zet deze getallen ook even in cijfers op het bord zodat de kinderen er ook het cijferbeeld bij krijgen.
In het tweede kopje gaat het over hoe het kan dat er steeds meer mensen ouder worden. Dit herhaal je ook even terwijl je aan het lezen bent. “Dus, je wordt ouder door goede dokters en betere medicijnen, maar ook door sporten en gezonder eten.
In het derde kopje weer een groot getal, en misschien is het leuk even de andere landen die genoemd worden op te zoeken op de kaart van Europa. Bij het laatste kopje staan wat voorbeelden van zulke oude mensen en een vraag. Zou jij zo oud willen worden. Weer een leuke vraag om even op door te borduren.
Tijdens dit moddelen laat ik ook zien hoe de kinderen met een markeerstift de belangrijkste dingen kunnen markeren.
Tot slot lezen we dan de gemarkeerde tekst nog een keer en merken op dat de tekst een stuk korter is geworden, maar toch nog goed te begrijpen.

Nieuwsbegrip - Meer honderdplussers in Nederland

Toetsvragen

Omdat dit de vijfde les alweer is (wij zitten pas in de derde week dus dit geldt niet voor iedereen) is dit een les met optionele toetsvragen. Deze laat ik de kinderen individueel maken samen met opdracht 2. Zo kan ik een beeld krijgen van hoe de kinderen meegelezen hebben en of ze de toetsvraagstelling een beetje begrijpen.

Deze les heb ik in groep 5/6 gegeven met de A-tekst. De B-tekst kun je natuurlijk op en soortgelijke manier benaderen.

Kijk ook eens bij mijn andere nieuwsbegriplessen.


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – tekenen bij de tekst


Deze week weer iets heel anders bij Nieuwsbegrip – Tekenen bij de tekst. Kinderen kunnen op veel manieren laten zien dat ze een tekst begrijpen. Door er over te vertellen, door vragen te maken, maar ook door te tekenen over/bij de tekst. Deze week gaan we de kinderen bij deze tekst laten tekenen.

Start van de les

Je begint deze tekst weer met het bekijken van de titel, de tussenkopjes en de foto(‘s). De tekst gaat over hooikoorts, dus iets wat best veel kinderen hebben of wel kennen van iemand. Er zal dus een gesprek op gang komen.

Vervolgens ga je de inleiding modellend voorlezen, met daarbij in gedachte welke opdracht de kinderen straks gaan doen. Zo kun je tijdens het modellend voorlezen benoemen wat je hierbij zou kunnen tekenen.

Tekenen bij de tekst

Nu geef je de kinderen een tekenblad (deze kun je voor de teksten AA, A en B hieronder downloaden). In het middelste vak kunnen de kinderen dan tekenen bij de inleiding.  In de andere vakken maken de kinderen per kopje tekeningen. Dit kunnen allemaal losse tekeningen zijn, maar ook een tekening als geheel. Hierbij zullen heel veel kinderen heel creatief te werk gaan, anderen zullen het lastig vinden, maar ervaren zo wel dat je een tekst ook anders kunt benaderen. Omdat de kinderen moeten gaan tekenen, zullen ze de tekst ook goed gaan lezen en erover nadenken, want wat kun je dan zoal tekenen?
Je kunt kinderen best wel laten samenwerken bij deze opdracht, want als kinderen in gesprek gaan met elkaar is altijd heel waardevol. Deze les zal wat langere tijd in beslag nemen want het is echt wel belangrijk om de kinderen deze tijd te gunnen om er ook wat moois van te maken.

Afsluiting van de les

Je kunt de les afsluiten door alle tekeningen op te hangen en er een soort tentoonstelling van te maken. Ook dan gaan kinderen weer in gesprek over wat ze getekend hebben. Misschien zien ze iets wat ze ook hebben getekend of misschien wel heel iets anders.
Met deze les zul je merken dat door te tekenen over een tekst de kinderen ook kunnen laten zien dat ze een tekst begrijpen, en misschien gaan kinderen het wel uit zichzelf doen, omdat ze merken dat het voor hun heel goed werkt om tekeningen bij een tekst te maken.

De bestanden

01 – Nieuwsbegrip – Hooikoorts AA – Tekenen bij de tekst

02 – Nieuwsbegrip – Hooikoorts A – Tekenen bij de tekst

03 – Nieuwsbegrip – Hooikoorts B – Tekenen bij de tekst

 

.


 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – gevarieerde les


Vandaag hebben we bij Nieuwsbegrip een heel gevarieerde les gedaan. Begonnen met een foto op het digibord, voorkennis activeren met waar/niet waar vragen. Daarna de tekst modellend voorgelezen en vervolgens in tweetallen bedenken welke sleutelvragen er gesteld zouden kunnen worden.

Waar/niet waar

De kinderen krijgen allemaal een rood en een groen papiertje. Ik geef verschillende stellingen over de tekst (dus deze is nog niet gelezen) waarop de kinderen waar of niet waar kunnen beantwoorden. Dit kunnen ze doen door middel van het omhoog houden van hun rode of groene papiertje.
Je merkt zo al heel snel welke kinderen het nieuws al hebben gezien op bijvoorbeeld het jeugdjournaal.

Modellen

Daarna lees ik de tekst modellend voor. In mijn vorige blogs kun je hierover meer lezen. In de handleiding die je elke week bij Nieuwsbegrip vindt, staat altijd letterlijk voorgeschreven hoe je het begin van de tekst modellend kunt voorlezen. Ik merk wel dat hoe het daar staat voor mij niet altijd werkt.  Je moet ook heel goed bedenken wat de kinderen in jou klas al weten, en waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Als de kinderen er al best veel van weten, hoef je het niet zo uitgebreid te doen. Dat verschilt per tekst en per onderwerp.

Nieuwsbegrip - gevarieerde les

Sleutelvragen

Vervolgens gaan de kinderen in tweetallen de tekst nogmaals lezen. En markeren ze met markeerstift de belangrijke dingen. Ik geef ze de opdracht mee om één belangrijke vraag bij elk kopje te bedenken. Bedenk maar eens welke sleutelvraag ik straks zou kunnen stellen.
Als de kinderen hier een poosje mee aan de slag zijn geweest, gaan we kijken welke vragen er bedacht zijn. Het is fijn om te merken dat kinderen hier heel goed over hebben nagedacht en ook positieve feedback aan elkaar kunnen geven. Ze wijzen elkaar op hoe je een vraag juist net even anders kan stellen.
Tenslotte stel ik de sleutelvraag en zo werken we per kopje de tekst door.

Jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip

Als afsluiting kijken we naar het jeugdjournaal bij deze Nieuwsbegriples.

 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – een mindmap anders


Deze week gaat de tekst over het akkoord voor de bescherming van de oceanen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – een mindmap anders. Een mindmap maken we wel vaker, maar het idee om het anders te doen kwam eigenlijk omdat het in de taalles over feiten en meningen gaat.

Het onderwerp van de tekst

Het onderwerp van deze tekst is iets wat de kinderen wel bezighoudt. We hebben daarom ook eerst uitgebreid over het onderwerp gesproken. Daarna zijn de kinderen de tekst gaan lezen en in de tekst de belangrijke dingen gaan markeren.
Vervolgens hebben we per kopje de inhoud van de tekst besproken en ook hier kwam weer veel gespreksstof naar boven.
Omdat we het al hebben gehad over feiten en meningen vroeg ik de kinderen of deze tekst nu vooral uit feiten of uit meningen bestond. Dit was voor de kinderen wel heel duidelijk. Je kunt het meten, controleren dus: feiten.

Nieuwsbegrip - een mindmap anders

De vervolgopdracht

De vervolgopdracht was om een mindmap, maar dan anders te maken. De kinderen mochten hier zelf een invulling aan geven, maar er mochten alleen feiten uit de tekst komen in deze “mindmap”.
Hier gingen de kinderen heerlijk mee aan de slag. Ook tijdens deze opdracht kwamen er weer leuke gesprekken tot stand tussen de kinderen.

Het bestand

Het werkblad wat ik heb gebruikt kun je hieronder downloaden om ook te gebruiken.  Deze kun je gebruiken voor zowel de A als de B-tekst.  Ook voor de AA tekst heb ik er een werkblad bij gedaan. Hiervan heb ik de titel aangepast aan de titel van de AA tekst.

PDF

De onderstaande bestanden zijn een pdf bestand  die je zo kunt afdrukken om te gebruiken.

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 

 

Powerpoint

De onderstaande bestanden zijn een zip-bestand. Hier kun je het powerpointbestand uithalen voor als je het eventueel nog wilt bewerken..

01 – Mindmap anders voor A en B Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen.

02 – Mindmap anders voor AA Tekst van Nieuwsbegrip Oceanen

 


 


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – getallen in de tekst


Bij Nieuwsbegrip staan er deze week heel veel getallen in de tekst. Bij Nieuwsbegrip – getallen in de tekst gaan we deze week beschrijven wat de getallen in de tekst betekenen/inhouden.
Voor de les heb ik een blad gemaakt met getallen uit de tekst in kolommen. Achter dit getal kunnen ze dan opschrijven wat het getal betekent/inhoudt (zie foto’s).

nieuwsbegrip - getallen in de tekst

Start van de les

Deze week heb ik de kinderen eerst zelfstandig de les laten lezen. Daarbij pakken ze altijd zelf al hun markeerstift om belangrijke stukken uit de tekst te markeren. Bij kinderen die dit nog lastig vinden, biedt ik dan altijd wat extra ondersteuning.
Na het lezen van de tekst hebben we naar het jeugdjournaal bij Nieuwsbegrip gekeken en er nog even over gepraat.

De getallen

Vervolgens heb ik het werkblad uitgedeeld en uitgelegd wat de bedoeling was. Hierbij hebben we één getal samen gedaan zodat iedereen weet wat de bedoeling is. In dit geval het getal 22. Kinderen schrijven er dan achter: Femke Bol is 22 jaar oud.
De kinderen gaan er dan in tweetallen mee aan de slag. En wat een mooie samenwerking zie je hier weer ontstaan.
De kinderen moeten echt begrijpend gaan lezen en praten er met elkaar over. Dan moeten ze gaan bedenken hoe ze dit op gaan schrijven op het werkblad. Op deze manier gaan de kinderen echt begrijpen wat er in de tekst staat. Ze moeten het echt opzoeken in de tekst, en weer verwoorden in schrift.

nieuwsbegrip - getallen in de tekst

Afsluiting

Tot slot ga ik met de kinderen enkele getallen bespreken die ze lastig vonden. Er is helaas niet genoeg tijd om dit met alle getallen te doen, maar niet alle kinderen hebben ook alle getallen gehad. Dit is niet erg, als ze maar goed bezig zijn geweest.

Het Werkblad:

01 – Nieuwsbegrip Getallen in de klas – Werkblad


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip en Grej of the Day


De Nieuwsbegriptekst van deze week gaat over de Machu Pichu. Nu is het regelmatig zo dat Nieuwsbegrip over een onderwerp gaat waar de kinderen nog niet zoveel vanaf weten. De Machu Pichu is daar een goed voorbeeld van. Daarom deze week Nieuwsbegrip en Grej of the day gecombineerd.

Grej of the Day

Waarschijnlijk ben je wel bekend met de term Grej of the Day, en misschien gebruik jij het zelf ook wel in de klas. Het is eigenlijk een kleine miniles die begint met een raadsel. Daarna komt er een korte les die toewerkt naar allerlei wow! feitjes.
Ik gebruik het vaak ook wel eens voorafgaand aan een nieuw thema of onderwerp bij wereldoriëntatie bijvoorbeeld.

Nieuwsbegrip en Grej of the Day

Ik gebruik hiervoor de website van Grejoftheday. Met een inlogcode kun je hier inloggen en in een grote database van Grejs zoeken naar het onderwerp waarover je iets wilt vertellen in de klas. Compleet met presentatie. Deze inlogcode krijg je bij de boeken van Grej of the day. Er zijn verschillende boeken voor onder-, midden– en bovenbouw, en ook nog over landen en geschiedenis apart. Met de inlogcode kun je de gehele database doorzoeken, hiervoor heb je niet alle boeken nodig.

Nieuwsbegrip

Na de grej weten de kinderen wat meer over het onderwerp van de tekst, en wordt het lezen van de tekst ook gemakkelijker voor ze, omdat ze meer weten over het onderwerp, en zich er dus een voorstelling bij kunnen maken.
Met deze tekst ga ik met de kinderen vragen stellen met de dobbelstenen. Dit heb ik al eerder met ze gedaan, dus dat behoeft niet heel veel uitleg.


Algemeen NieuwsbegripGeen categorieNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – de tekst in steekwoorden


De Nieuwsbegriptekst van deze week gaat over vuurwerk. Hoe leuk is het dan om iets met een vuurpijl te doen. Daarom deze week Nieuwsbegrip – de tekst in steekwoorden in een vuurpijl schrijven.

Vandaag even een niet zo’n lang bericht i.v.m. tijdgebrek, maar de opbouw van de les is eigenlijk zoals ik het altijd doe.

Voor de teksten AA, A en B heb ik een vuurpijl gemaakt met de kopjes erbij. In de vuurpijl kunnen de kinderen steekwoorden uit de tekst in de vuurpijl schrijven. Ook heb ik bij de tekst de titel en kopjes weggehaald.

De les in het kort!

 • Samen starten met kijken naar de plaatjes.
 • In tweetallen lezen en bedenken welke titel en welke kopjes er bij horen.
 • De tweetallen komen bij mij om te vertellen welke titel en kopjes erbij horen en waarom ze dat denken.
 • Dan krijgen de kinderen het blad met de vuurpijl en de goede titel uitgeprint op A3
 • Deze tweetallen gaan samen steekwoorden bij de kopjes in de vuurpijl schrijven.
 • Tot slot mogen ze de vuurpijl kleuren en er verder bij tekenen en kleuren.

Je hebt zo alle kinderen even gezien en gehoord over de tekst en weet je dat ze de tekst goed hebben gelezen of niet en kunt er over doorvragen.

Nieuwsbegrip - de tekst in steekwoorden

De bestanden

01 vuurwerk tekst AA

02 vuurwerk tekst A

03 vuurwerk tekst B


 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – workshop


Wat heb ik deze week genoten. Ik mocht een Nieuwsbegrip – workshop geven bij een school uit onze Stichting. Omdat we bij ons op school met de manier waarop we Nieuwsbegrip geven hele goede resultaten boeken, was mij gevraagd om eens te komen vertellen hoe ik de lessen van Nieuwsbegrip aanpak.

Nieuwsbegrip Anders

Op deze site post ik al enkele jaren de lessen Nieuwsbegrip zoals ik het aanpak. Bij ons op school hebben we dit inmiddels schoolbreed  aangepakt en zien we dat de resultaten voor begrijpend lezen er sterk op vooruit gaan.
Elke week probeer ik de kinderen op een zinvolle manier met de tekst aan de slag te laten gaan. De Nieuwsbegripteksten zijn altijd fijne teksten om mee te werken, omdat het actuele teksten zijn en ook rijke teksten. Alleen de manier van verwerken wordt door de kinderen als minder leuk ervaren.  Bij ons zijn de kinderen en leerkrachten altijd erg enthousiast over de Nieuwsbegrip Anders lessen, en hoe leuk is het dan om hierover te vertellen op een andere school en collega’s ook enthousiast te maken over de manier van werken.

Workshop

Nieuwsbegrip - workshopIk ben dus met een ontzettend leuk team aan de slag gegaan. Allereerst heb ik in het kort verteld over hoe het eigenlijk begonnen was.  In een van mijn eerste Nieuwsbegrip Anders lessen kwamen de kinderen zelf op het idee om een Quiz te maken bij de tekst. Dit paste heel goed bij de strategie die op dat moment bij die tekst aan de orde was, dus ik dacht: “Waarom niet”.
Bij deze les waren de kinderen zo enthousiast, dat ik verder ben gegaan om de teksten anders aan te gaan pakken.
Van het een komt het ander, kinderen zijn enthousiast en de resultaten tijdens de CITO-toetsen gingen ook nog eens omhoog.
Verder heb ik besproken hoe ik de voorbereiding van een les aanpak en hoe ik de lessen geef.

 

Nieuwsbegrip - workshopDaarna is het team aan de slag gegaan met verschillende manieren om een tekst aan te pakken. Dobbelen met de dobbelstenen met de 5 w+h-vragen,  verwijswoorden, samenvatten en een nieuw idee wat ik nog niet in de klas had uitgeprobeerd: getallen in de tekst.
Terwijl men hiermee bezig was ontstonden er hele leuke discussies/gesprekken over Nieuwsbegrip, en werden er ook conclusies getrokken over de manier waarop er op deze school werd gewerkt met Nieuwsbegrip.

Tot slot hebben we afgerond met de bevindingen van elk groepje en een vragenrondje.

 

Tevreden

Na afloop van de Nieuwsbegrip – workshop liet ik een enthousiast team achter, en reed ik met een tevreden gevoel en een prachtige bos bloemen naar huis.


Algemeen NieuwsbegripLesideeënNieuwsbegripOphelderen

Nieuwsbegrip – chronologische volgorde


In de Nieuwsbegriptekst van deze week ga ik praten met de kinderen over de chronologische volgorde in een tekst. Wat is dat eigenlijk en hoe kun je dat zichtbaar maken voor de kinderen. Bij de tekst van deze week kun je daarbij de opdracht met de tijdbalk die bij de vragen zit heel goed gebruiken.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van deze les heb ik de opdracht van het verbinden van de tijd met de gebeurtenis in Word bewerkt en uitvergroot. Deze heb ik op A3 uitgeprint. (zie de foto’s om een idee te krijgen wat ik bedoel.)
Verder natuurlijk de tekst uitgeprint voor elke leerling en het Nieuwsbegrip jeugdjournaal klaargezet op het digibord.

chronologische volgorde

De les

Deze les zijn we voor de verandering begonnen met het kijken van het journaal. Zo weet iedereen waar het over gaat, en hebben ze een beeld bij wat in de tekst staat geschreven. Daarna lezen we samen de tekst en praten we erover.
Vervolgens maak ik m.b.v. de ijslollystokjes tweetallen. Deze tweetallen geef ik de opdracht om de tijdstippen die op het uitgeprinte worddocument staan te zoeken in de tekst. Ook bekijken ze dan wat er op dat moment gebeurt.
Hebben ze dit gedaan, dan krijgen ze de gebeurtenissen erbij. Deze knippen ze uit en leggen dit achter het goede tijdstip.
De kinderen komen er zo achter dat sommige momenten niet letterlijk in de tekst staan, maar op een andere manier wordt “verteld” in de tekst. Op deze manier leren de kinderen dus kritisch te lezen.

chronologische volgorde

In groep 7/8 bij de B-tekst werden alleen de tiijdstippen/jaartallen gegeven en moesten de kinderen zelf bijschrijven wat er op die momenten gebeurde.

Aan het einde van de les kun je dus in chronologische volgorde met de kinderen bespreken hoe het leven van Queen Elizabeth verlopen is.


Heb je al eens op mijn YURLS-pagina gekeken?


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – een nieuw schooljaar


De eerste teksten van Nieuwsbegrip in het nieuwe schooljaar staan weer online. De eerste lessen na de zomervakantie is voor mij altijd een beetje een aftastlessen. Wat hebben ze vorig jaar aan begrijpend lezen gedaan, hoe werd de tekst behandeld, wat vinden ze van lezen etc.
Ik begin de eerste les daarom altijd met de vraag wat kinderen van lezen vinden. Dit levert altijd veel verschillende reacties op. Met de manier waarop wij op school met de Nieuwsbegripteksten omgaan willen we kinderen plezier in lezen geven. Het begrijpend lezen staat bij ons op een belangrijke plek in het onderwijs. Deze aanpak laten we ook terugkomen bij andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld wereldoriëntatie

De eerste les Nieuwsbegrip in een nieuw schooljaar

Zoals ik al zei beginnen we met het praten over lezen. Daaruit kan al een leuk gesprek voortvloeien. Dan vertel ik dat we met de Nieuwsbegripteksten gaan werken en dat we elke week proberen dit op een andere manier te doen. De meeste kinderen bij ons op school weten dit al omdat we dit schoolbreed doen.
Daarnaast is het belangrijk om aan kinderen uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat je begrijpt wat je leest. Je kunt dit doen aan de hand van dagelijkse voorbeelden, zoals wie kookt er wel eens en moet daarvoor een recept gebruiken. Misschien kunnen de kinderen zelf bedenken waarom het zo belangrijk is.

We Mogen Weer 2022We Mogen Weer 2022

De tekst

Dan beginnen we met de tekst. Dit doe ik in de eerste les vrij klassikaal. Aan de ene kant om goed aan de kinderen voor te doen hoe je een tekst aanpakt door middel van het modelen. Hierbij doe je hardop voor hoe je de tekst leest. Dit kun je in de handleiding van Nieuwsbegrip ook heel goed vinden hoe je dit moet doen.
Ik doe dit dus met de hele groep. Ik heb eeb combinatiegroep 5/6, dus ik kan het dan ook eerst zelf opstarten en een kind uit groep 6 het ook een keer laten doen, zodat groep 5 heel goed hoort dat zei het ook gaan leren het op deze manier te doen.

Afsluiting

Als afsluiting van deze les laat ik het het jeugdjournaal bij deze les zien. Dit doe ik meestal aan het einde van de les en niet aan het begin. Als je het aan het begin van de les laat zien weet ik uit ervaring dat de kinderen de tekst niet meer goed lezen omdat ze er al veel van hebben gezien op het journaal. Ze gaan dan bijvoorbeeld de vragen beantwoorden met de kennis die ze uit het journaal hebben. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ik hoop dat ik dit schooljaar weer veel leuke Nieuwsbegriplessen mag geven. Een verslag hiervan kun je weer vinden op de site en ik hoop dat jullie er veel plezier van mogen beleven. Heb je zelf plezier in het geven van Nieuwsbegriplessen, dan breng je dat over op de kinderen en zullen zij er ook plezier aan beleven! Ik post mijn lessen altijd op mijn facebookpagina, dus als je me volgt mis je ze niet!


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvattenWerkbladen

Nieuwsbegrip – tekst door elkaar?


Een blokles deze keer met Nieuwsbegrip. Vaak doen we dan een les uit de werkboeken van Junior Einstein, maar deze keer had ik even wat anders bedacht: Nieuwsbegrip – tekst door elkaar?
Deze les vergt enige voorbereiding, maar de kinderen vonden het wel weer erg leuk om te doen.

De voorbereiding

De tekst van deze week bestaat uit 4 kopjes met inleiding. Om te beginnen heb ik de tekst in Word gedownload en geprint zonder de regelnummers ervoor. Omdat ik de groep ging verdelen in groepjes heb ik zoveel teksten geprint als er groepjes waren (Je kunt best 5 tot 6 kinderen per groepje doen). De tekst heb ik in stukken geknipt en de aparte kopjes in een envelop gestopt (omdat de laatste alinea erg kort was heb ik daar ook de inleiding bij gedaan). Verder heb ik de tekst gekopieerd met alleen de inleiding erop en de tekst helemaal.

nieuwsbegrip tekst door elkaar

De les

De kinderen zijn gewend dat we eerst de tekst lezen en modellen, maar dat doen we dus deze keer niet. Ik heb met behulp van de ijslollystokjes met de namen van de kinderen vier groepen gemaakt. Elke groep kreeg een envelop mee met de stukjes tekst met de opdracht deze samen te lezen en bespreken. Ook dat ze later in een andere groep moeten kunnen vertellen wat er in hun stukje tekst staat.
Toen alle groepjes dit goed hadden gedaan, heb ik ze terug bij elkaar geroepen en klassikaal de volgende stap uitgelegd. Ik had van elk groepje de ijslollystokjes apart gelegd, zo kon ik van elk groepje een stokje pakken. Deze kinderen samen hadden dus de hele tekst bij elkaar. Zij gingen aan elkaar vertellen wat er in hun stukje stond en daarna de tekst op de goede volgorde leggen op het blad waar alleen de inleiding op stond.

Nieuwsbegrip tekst door elkaar

Als de groepjes klaar waren, controleerde ik of de volgorde goed was, en kregen ze de gehele tekst van mij om nog eens samen door te lezen. (Ik had in de tekst niet de nummers van de sleutelvragen weggehaald. Sommige groepjes hadden snel door dat ze als ze naar deze nummers keken ze de tekst goed neer konden leggen, dus tip: haal ook die nummertjes weg in de tekst ;-)).

tekst door elkaarTot slot

Aan het einde van de les natuurlijk nog even snel de sleutelvragen bij de kop gehad en het Nieuwsbegrip journaal gekeken.
Voor kinderen die snel klaar zijn kun je nog het bijgevoegde werkblad gebruiken (alleen te gebruiken bij de tekst van week 15 (2022)).

 

 

Het bestand

01 nieuwsbegrip-tekst door elkaar

 

 

 

.


 

 


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – hoofd- en bijzaken.


Bij het begrijpend lezen is het van belang dat kinderen de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden. Daarom Heb ik het bij Nieuwsbegrip regelmatig over  hoofd – en bijzaken met de kinderen.

Hoe pak je dat dan aan?

In de klas hebben alle kinderen een markeerstift. Hiermee kunnen ze markeren wat ze belangrijk vinden in een tekst. Ze gebruiken deze markeerstift ook bij de zaakvakken en andere vakken waarbij teksten gelezen moeten worden. Veel kinderen zullen in het begin heel veel tekst markeren, omdat ze niet weten hoe dit aan te pakken, en denken dat alles belangrijk is. Daarom pak ik dit ook regelmatig met de kinderen samen aan.

We gaan de tekst eerst samen lezen. Je leest zelf de tekst voor of laat dit door kinderen die het technisch lezen al goed beheersen. Als je kinderen laat lezen die dit nog wat minder beheersen, zullen de betere lezers snel afhaken. Het gaat hier uiteindelijk om het begrijpend lezen en niet het technisch lezen. Dit oefen je op een ander moment.

Nadat de hele tekst gelezen is, of een kopje (alinea) als de tekst heel lang is, lezen we zin voor zin nog een keer. Je bespreekt met elkaar of het belangrijk is wat er staat, en of je eventueel iets kan weglaten. Wanneer kan je iets weglaten? We hebben de hele tekst gelezen. Als je deze zin weglaat, of een gedeelte ervan, weet je dan nog steeds waar het over gaat. Als je iemand vertelt over deze tekst, moet je dit dan vertellen, of kun je het ook weglaten, zodat diegene het toch nog begrijpt?
Op het digibord laat ik ook zien wat ik doe in de tekst en kunnen ze zien dat ik ook niet alles markeer.

Nieuwsbegrip - hoofd- en bijzaken

Tijd

Er gaat even tijd inzitten, maar zo leren de kinderen wel hoe je hoofd- en bijzaken beter uit een tekst kunt halen.  Je zult zien dat een volgende keer de kinderen minder zullen markeren in hun tekst. Het samen laten lezen en markeren is ook heel waardevol, omdat kinderen dan met elkaar in gesprek gaan over de tekst, en hierdoor de tekst ook beter zullen gaan begrijpen.

Vind je mijn Nieuwsbegriplessen leuk, volg mij dan op mijn facebookpagina. Hier post ik al mijn nieuwe lessen!!Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – voorkennis activeren


Deze week heb ik wil ik met Nieuwsbegrip uitgebreid de voorkennis activeren. Daar leent het onderwerp Sinterklaassnoepgoed zich heel goed voor.  Voordat de tekst gelezen/gezien is al eens praten over het onderwerp. Wat weet je er al van, met gerichte vragen proberen diepere kennis al naar voren te halen.

voorkennis activeren

Voorkennis activeren.

Bij begrijpend lezen is het voorkennis activeren heel belangrijk. Kinderen denken dan alvast na wat ze al weten, en horen van andere kinderen dingen die ze nog niet wisten of waar ze zo snel niet aan dachten. Met gerichte vragen haal je kennis die er al wel is (bijvoorbeeld deze week: Waar worden pepernoten eigenlijk van gemaakt?) naar boven. Van dit onderwerp wisten de kinderen natuurlijk best veel.

Vervolgens hebben we het jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip voor deze tekst bekeken. Hierdoor wordt er nog meer over het onderwerp bij de kinderen duidelijk. Ook hier weer heel leuk om te horen wat kinderen dan eigenlijk wel weten, maar wat niet spontaan bij ze naar boven komt.

Vervolgens zijn de kinderen aan de slag gegaan met het maken van een mindmap met de kennis die ze al hebben. Hierbij is het samenwerken weer heel belangrijk, wie doet wat, wie krijgt welke taak.

Na ongeveer 15 minuten merk je dat kinderen niet meer weten wat ze moeten tekenen en schrijven. Ik heb ze toen per groepje een laptop gegeven om ze te laten zoeken naar nog meer informatie over het onderwerp. Aan het einde van deze les waren er toch al mooie mindmaps gemaakt.

voorkennis activeren

De tekst

In de volgende les gaan we met de tekst aan de slag. De kinderen die het lezen nog erg lastig vinden hebben deze tekst dan al gelezen bij de voorinstructie en kunnen in hun groepje samen verder om te kijken of ze hun mindmap nog verder kunnen aanvullen.
Vrijdag kunnen ze dan eventueel hun mindmap nog even laten zien aan Sinterklaas.

 


AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – Aan de slag met getallen


Deze week weer eens iets heel anders met Nieuwsbegrip, aan de slag met getallen. Ik zag dat er deze week in de tekst best veel getallen stonden. Toen kreeg ik een heel leuk idee om te doen.

Aan de slag met getallen.

Natuurlijk is het eerst belangrijk dat de tekst goed wordt gelezen. We beginnen daarom weer met een stukje modellend voorlezen, waarna in tweetallen verder wordt gelezen. De kinderen lezen dus eerst de tekst voordat er met de opdracht aan de slag wordt gegaan.
Ter voorbereiding hebben mijn collega uit groep 7/8 en ik een tabel gemaakt waarin alle getallen uit de tekst in de eerste kolom staan. Voor de B-tekst zijn dat er wat meer dan voor de A-tekst, maar dat is geen probleem.

De tweede kolom is leeg, want achter deze getallen wordt opgeschreven wat erover in de tekst staat. Dit gebeurt niet met steekwoorden maar met een hele zin.

In groep 5/6 is het misschien nog een tip om de kinderen de zin op te laten schrijven waarin het getal wordt genoemd. Met daarbij de vraag of het nu duidelijk is wat dit getal betekent. Zo staat in de tekst van deze week over de Tenstoonstelling aardappeleters bijvoorbeeld het getal 32. Achter dit getal in de tweede kolom komt dan “Hij werd 32 jaar”. Je kunt dan nog de vraag erbij stellen: “Wie werd 32 jaar?” Op deze manier zijn de kinderen ook nog met de verwijzingen bezig.

aan de slag met getallen

Mindmap

Na deze opdracht heb ik nog een A3-tje klaarliggen met in het midden een afbeelding van (in dit geval) het schilderij van de aardappeleters. Hierom heen kunne de kinderen nog een soort van mindmap maken. Ze kunnen hierbij de gegevens gebruiken uit de vorige opdracht, en ook nog extra gegevens uit de tekst.

Het was weer heel mooi om te zien hoe enthousiast en geconcentreerd de kinderen met deze opdracht aan de slag zijn gegaan.

Tot slot

Aan het einde van de les zijn we de getallen nog eens langs gelopen en hebben we elkaars mindmap bekeken.

 

Kijk eens voor mijn andere Nieuwsbegriplessen onder het kopje Nieuwsbegrip


BabyBaby


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegripOphelderen

Nieuwsbegrip Vendiagram


We zijn in het nieuwe schooljaar met Nieuwsbegrip begonnen met een Venndiagram. Met een Venndiagram kunnen kun je verschillen en overeenkomsten vinden in een tekst.

Modellen

Zoals elke les begin ik in groep 5/6 met het modellen van de tekst. Omdat het een nieuwe groep is, is het belangrijk dat je dit weer even heel uitgebreid aanpakt. In de handleiding van Nieuwsbegrip vind je hele goede aanwijzingen hoe je dit goed aanpakt.

Venndiagram

Eén van de opdrachten deze week bij Nieuwsbegrip is dus het Venndiagram.  Kinderen zoeken in de tekst overeenkomsten  en verschillen tussen de onderwerpen. Deze keer de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen.
Omdat ik dit voor de kinderen die de A-tekst lezen toch nog wel erg lastig vind heb ik ze al voor de kinderen op kaartjes getypt. Deze kaartjes kunnen ze dan in zelf op de goede plek in het diagram plakken. Het Diagram heb ik uitgeprint op A3.

venndiagram

De kaartjes heb ik verschillende bekertjes gestopt en verspreid in de klas en daarbuiten. De kinderen werken in tweetallen en om de beurt gaat een kind op zoek naar een kaartje. Met het kaartje komt het terug en samen gaan ze bepalen waar het kaartje moet komen en ze leggen het op de goede plek. Dan gaat het ander kind van het tweetal en herhaalt de procedure zich totdat alle kaartjes gevonden zijn en een plekje hebben gekregen.

De kinderen die de B-tekst lezen gaan wel zelf op zoek naar de verschillen en overeenkomsten. Opmerkelijk is dat er kinderen zijn die met kleurtjes gaan werken. De aparte onderwerpen krijgen een eigen kleur en de overeenkomsten krijgen een andere kleur in de tekst. Daarna worden ze opgeschreven in het Venndiagram.

venndiagram

Afsluiting

Tot slot bespreek je de les met de kinderen. Was het gelukt, waar komt wat, en wat ook heel belangrijk is: Hoe ging de samenwerking? Dat is natuurlijk net zo belangrijk.

Als je nog tijd over hebt, kun je nog de sleutelvragen laten beantwoorden met bijvoorbeeld de wisbordjes.

Een leuke les waarbij er wordt samengewerkt, bewegend leren aanwezig is en begrijpend lezen weer als leuk ervaren wordt door de kinderen.

De bestanden:

Hieronder vind je de bestanden die ik voor de A-tekst heb gebruikt. Voor de B-tekst kun je alleen het Venndiagram gebruiken.

venndiagram

kaartjes venndiagram


We Mogen weer 2021We Mogen weer 2021


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken.


Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken.

Via Facebook krijg ik regelmatig de vraag met betrekking tot Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken? Ik heb daar eens over nagedacht en wat onderzoek naar gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik het zelf nog nooit heb gedaan. Als je een groep 5/6 hebt zoals ik, kun je heel goed de A-tekst gebruiken en in groep 7/8 de B. Maar als je een groep 4/5 hebt, wordt dat natuurlijk wel anders.

Nieuwsbegrip

Maar wat zegt Nieuwsbegrip hierover? Dit kan ik bij Nieuwsbegrip niet echt duidelijk vinden. Wel vind ik een overzicht welke niveaus de teksten hebben.
De AA-teksten lopen qua leesniveau op van AVI-E3 aan het begin van het schooljaar naar AVI-E4 aan het einde van het jaar. Dit jaar ben ik gestart met een groep 4 met Nieuwsbegrip, en ik vind de tekst nog behoorlijk pittig voor begin groep 4 leerlingen.
De A-teksten lopen qua leesniveau op van AVI-M5 aan het begin van het schooljaar naar AVI-M7 aan het einde van het jaar.  Als je dus een groep 5 hebt, verwacht je dus dat aan het einde van het schooljaar deze kinderen op niveau M7 kunnen lezen, want dat is het niveau van de teksten op dat moment. Als je een groep 6 hebt begin je aan het begin van het schooljaar met teksten op niveau M5.
De B-teksten lopen qua leesniveau op van AVI-M7 aan het begin van het schooljaar naar AVI->M8 aan het einde van het jaar. Je verwacht dus dat alle kinderen aan het einde van het schooljaar AVI-plus lezen, en dat is lang niet altijd zo. Ook gaat het zelfde op voor wat ik al bij de A-tekst schreef dat je kinderen onder of boven hun niveau laat lezen.

Nieuwsbegrip - Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken?

Hoe zou ik dit aanpakken

Op de vraag of je de verschillende niveaus naast elkaar kunt gebruiken is mijn antwoord: nee. Elke tekst gaat wel over hetzelfde onderwerp, maar het modelen is heel belangrijk. En dat kan niet met twee verschillende teksten naast elkaar.

Wat ik zou doen is aan het begin van het jaar heel goed kijken naar het leesniveau van de kinderen. Als je bijvoorbeeld een groep 4/5 hebt, zou ik in die groep beginnen met de AA-teksten aan te bieden. Als het goed is heeft groep 5 al gewerkt met Nieuwsbegrip. Deze kinderen weten dus hoe je werkt hiermee. Zij kunnen de kinderen van groep 4 meenemen hierin. Zeker als je veel coöperatief werkt, hoeft dit geen probleem te zijn. Het is belangrijk dat kinderen wordt geleerd hoe ze een tekst moeten lezen. Dan is het belangrijk dat ze de tekst ook kunnen lezen.

Bij technisch lezen zeg ik altijd: Laat kinderen in een hoger niveau oefenen. Oefenen ze op hun eigen niveau, dan zullen ze niet stijgen. Bij begrijpend lezen werkt dit juist niet. Als de kinderen de tekst niet techniesch lezend aankunnen, kun je ook niet van ze verwachten dat ze de tekst gaan begrijpen.

Conclusie

Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken? Ik zou het niet doen. Kijk goed naar het niveau van de teksten en bepaal wat voor jouw kinderen haalbaar is qua leesniveau. Je kunt voor het oefenen van begrijpend lezen beter een wat lager niveau kiezen qua technisch lezen. Als de kinderen de tekst technisch goed kunnen lezen, dan zal het begrijpen ook beter gaan.


BoekenBoeken

 


Algemeen NieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – een tijdbalk maken


Nieuwsbegrip – tijdbalk maken. Een les die zich leent voor het maken van een tijdlijn. Dit is ook een opdracht die in de les zit deze week. Ik heb hem alleen aangepast voor mijn groep. Ik geef het jaartal en de kinderen vullen aan door de informatie uit de tekst te halen.

Start van de les

We starten de les met het bekijken van de titel, kopjes en illustraties en de kinderen vertellen waar deze tekst over zal gaan. De verjaardag van koningin Maxima is deze week al in het jeugdjournaal geweest, dus de kinderen hebben al enige voorkennis.
Dan begint weer het modellen. Hier neem ik deze week opdracht drie, de verbanden in mee. Zodra er een van de opdrachten voorbij komt in de tekst, behandel ik deze waarbij de verbanden met daarbij horende signaal woorden aan de orde komen. De kinderen worden hier actief bij betrokken.

nieuwsbegrip tijdbalk maken

Aan de slag met de tijdbalk.

Ter voorbereiding heb ik in verschillende kleuren ovaaltjes gemaakt met de bepaalde jaartallen erin. Per groepje van 3 gaan de kinderen aan de slag hiermee. In de ovaaltjes moet bij de jaartallen de goede gebeurtenis worden geschreven, en het moet natuurlijk op de goede volgorde worden gelegd.
Als dit is gedaan, dan wordt de tijdbalk op geplakt en opgehangen. De groepjes kunnen dan elkaars tijdbalk gaan bekijken en controleren of het overeenkomt met elkaar. Je kunt ook twee groepjes bij elkaar zetten die samen hun balk gaan vergelijken.

 

 

Deze les Nieuwsbegrip – tijdbalk maken is dus een combinatie van verbanden en signaalwoorden die tijdens het modellen van de tekst aan de orde is gekomen en het verzamelen van informatie uit de tekst naar aanleiding van jaartallen die gegeven zijn.

nieuwsbegrip tijdbalk maken
De foto’s bij dit artikel zijn uit groep 7/8. Hier zijn iets meer momenten op de tijdbalk te zien om dat er uit de B-tekst meer momenten te halen viel. Bij de A-tekst, zijn dit er een stuk of twee minder.

Deze les voeg ik toe onder Nieuwbegrip  algemeen en onder Nieuwsbegrip – verbanden / verwijswoorden omdat jem misschien niet beide opdrachten wilt gaan doen.


BoekenBoeken


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – de doelen van begrijpend lezen.


Nieuwsbegrip – de doelen van begrijpend lezen. Ik krijg regelmatig de vraag aan welke doelen de kinderen nu moeten voldoen als het gaat om begrijpend lezen. Eerlijk gezegd houd ik mij daar niet zo mee bezig. Ik vind het belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen. Dan komt het begrijpend lezen ook wel goed., als de kinderen voldoen aan de voorwaarde dat het technisch lezen goed wordt beheerst. Maar goed, je moet natuurlijk wel ergens naar toe werken, daarom ben ik daar eens wat beter ingedoken.

SLO

Bij SLO kun je de doelen vinden voor het begrijpend lezen bij taalonderwijs. In de kerndoelen basisonderwijs  staat beschreven wat jij als leraar aan kennis en vaardigheden moet aanbieden. Er zijn 12 kerndoelen voor het taalonderwijs, verdeeld over drie domeinen (mondeling taalonderwijs, schriftelijk taalonderwijs en taalbeschouwing waaronder strategieën.

Voor schriftelijk taalonderwijs staan ze in de kerndoelen als volgt beschreven:

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift,
bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Hier kun je natuurlijk heel lastig uithalen wat nu precies de doelen zijn voor begrijpend lezen, daarom ben ik eens gaan kijken hoe Nieuwsbegrip de doelen omschrijft. Zij hebben hiervoor ook de kerndoelen als basis gebruikt.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip doet dit dus best uitgebreid.  Ik zal proberen het hieronder zo kort en compleet mogelijk te formuleren.

In de middenbouw (niveau AA en A) lezen leerlingen eenvoudige teksten met begrip en kunnen dan leesstrategieën uitvoeren zoals:

 • het thema bepalen van de tekst en voorkennis activeren
 • verwijswoorden koppelen
 • voorspellen
 • informatie afleiden
 • verschillende tekstsoorten onderscheiden
 • de structuur van een verhalende tekst (her)kennen

In de bovenbouw (niveau B) lezen de kinderen minder eenvoudige teksten met begrip en kunnen dan leesstrategieën uitvoeren zoals:

 • zoeken, selecteren en verwerken van informatie
 • relaties tussen zinnen en alinea’s afleiden
 • vragen stellen tijdens het lezen
 • de hoofdgedachte bepalen en een samenvatting maken
 • de structuur van een tekst herkennen

Verder omschrijft Nieuwsbegrip ook nog de doelen voor strategisch schrijven, informatieverwerking, leeswoordenschat en reflectie op geschreven taal, maar daar wil ik in dit bericht niet op ingaan. Als hier behoefte naar is, dan hoor ik dat graag in de reacties.

Nieuwsbegrip Anders

Tot zover Nieuwsbegrip – overzicht van de doelen begrijpend lezen. Zoals jullie weten geef ik mijn Nieuwsbegriplessen op een geheel eigen manier. Tijdens deze lessen probeer ik altijd rekening te houden met het doel van de les van die week. Deze lessen beschrijf ik regelmatig op mijn blog. Deze lessen kun je vinden onder het tabblad Nieuwsbegrip. Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – naar buiten en bewegend leren


Vorige week had mijn collega uit groep 3/4 een hele leuke les bedacht voor nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip – naar buiten en bewegend leren. Heerlijk om te zien hoe de kinderen uit groep 4 bezig waren met de tekst, lekker aan het bewegen waren en ook nog naar buiten konden met deze manier van werken.

Hoe ging het in zijn werk?

Om te beginnen werd de tekst geïntroduceerd. Wat zie je? Wat zijn de kopjes? Waar zou het over gaan? Voorkennis activeren. Daarna werd de eerste alinea van de tekst modellend voorgelezen. Dit is ook altijd een heel belangrijk gedeelte van de Nieuwsbegriptekst.
Daarna gingen de kinderen van groep 4 zelf verder met lezen. De kinderen die het nog lastig vinden om de tekst zelf te lezen kregen verlengde instructie.

Bij de tekst waren 6 vragen bedacht die op flashcards buiten op het schoolplein waren gehangen. Dit was een combinatie van de sleutelvragen en zelfbedachte vragen om het voor deze groep werkbaar te maken. De kinderen moesten naar deze kaartjes op zoek. De vragen waren geschreven op flashcards met verschillende kleuren randen. De kaartjes waren ook leeg op een A4 gekopieerd.

Nieuwsbegrip - naar buiten en bewegend leren

De kinderen moesten bij de vragen dus ook de kleur van het kaartje onthouden, zodat ze het antwoord bij de goede kleur op hun werkblad konden schrijven. Zo was het ook gemakkelijk om de vragen na de tijd met elkaar te bespreken.

Kortom

Ik heb een hele leuke les gezien bij deze groep, waarbij de kinderen erg betrokken waren en waar ook veel plezier aan werd beleefd. Zo zie je maar, Nieuwsbegrip – naar buiten en bewegend leren gaat prima samen.

Natuurlijk kun je deze les ook heel goed in de hogere groepen doen met de vragen aangepast aan de tekst voor de desbetreffende groep.

 

Voor meer Nieuwsbegrip anders klik hier of bovenaan de pagina bij het tabblad Nieuwsbegrip


 


Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip en de buitenlesdag


Vandaag was de Nationale Buitenlesdag, vandaar dat ik mijn Nieuwsbegriples buiten heb gegeven. Dat lukt natuurlijk niet met elke les, maar als je het op deze manier doet, lukt het prima. Ik heb al eerder een buitenles gegeven bij Nieuwsbegrip, namelijk: Nieuwsbegrip – Zoek de goede kopjes.

Sleutelvragen

Bij deze les zijn we gericht met de sleutelvragen aan de slag gegaan. In beide groepen, zowel bij de A-tekst als de B-tekst heb ik eerst binnen het een en ander uitgelegd en heb ik de teksten uitgedeeld.
Het was de bedoeling dat ze buiten op het plein een plekje gingen zoeken binnen gehoorafstand van mij. Alle kinderen kregen een kaartje met een nummer erop. Dit nummer moesten ze eerst nog voor zichzelf houden. Op mijn teken gingen de kinderen zonder het kaartje te laten zien of te praten iemand te zoeken die het zelfde nummer had als zijzelf.  Zodra de kinderen elkaar hadden gevonden brachten ze de kaartjes weer bij mij en zochten ze een plekje samen.

Samen lezen en de vraag beantwoorden

Na de inleiding samen (de tweetallen)  gelezen te hebben stelde ik de sleutelvraag die erbij hoorde. Samen gingen ze op zoek en schreven de antwoorden op hun antwoordblad. Zodra ze het antwoord hadden, mochten ze bij mij weer een nummer komen halen. Deze hielden ze nog even geheim, totdat iedereen de vraag beantwoord had. Opnieuw ging iedereen op zoek naar een ander maatje om het volgende stukje van de tekst mee te lezen en de bijbehorende sleutelvraag te beantwoorden.

buitenlesdag

Plezier en betrokkenheid.

De kinderen waren op deze manier telkens met een ander maatje aan het lezen en de vragen aan het beantwoorden. De kinderen hadden veel plezier, en bleven betrokken tot het einde van de les. Omdat ik al snel doorhad dat nabespreken niet lukte i.v.m. de tijd vroeg ik tussendoor even naar een antwoord op de vraag als ze bij mij een nieuw nummer kwamen halen. Soms moest ik ze dan nog even terugsturen om nog eens goed te lezen. Ook kwam het voor dat een tweetal het antwoord niet kon vinden. Dan ging ik wel door met de volgende vraag. De wachttijd voor de andere kinderen werd anders te lang. Dit gebeurde een paar keer in groep 5/6. Dit kwam dan eigenlijk omdat twee kinderen uit groep 5 bij  elkaar zaten en dit voor het eerst een les voor hun op deze manier was.

buitenlesdag

Blokles

Deze week was de les van Nieuwsbegrip een blokles. Normaal gesproken behandel ik dan een tekst uit de Junior Einsteinboekjes, maar omdat het de nationale buitenlesdag was, wilde ik heel graag de les buiten geven en deze Nieuwsbegriptekst leende zich daar uitstekend voor. Het was een zeer leerzame buitenlesdag.