woensdag, november 29, 2023

tekst

NieuwsbegripVragen stellen

Nieuwsbegrip – aan het einde van het schooljaar.

Vandaag heb ik zo aan het einde van het schooljaar de kinderen even heerlijk zelfstandig aan de slag laten gaan met de Nieuwsbegriptekst van deze week. Het hele jaar hebben we op verschillende manieren met de teksten gewerkt, en kinderen weten nu dus heel goed hoe ze een tekst aan moeten pakken.

De opdracht van vandaag

De opdracht van Nieuwsbegrip zelf was het maken van een mindmap, en daarna bij de hele tekst de 5 w+h vragen maken. Toen ik zelf de tekst had doorgelezen, vond ik dat er veel meer uit de tekst te halen was. Ik heb toen de kinderen de opdracht gegeven om zowel bij de inleiding als bij alle kopjes te proberen de 5 w + h vragen te gaan stellen en beantwoorden.

Vol enthousiasme gingen de kinderen aan de slag. Samen vragen stellen en kijken of het antwoord ook echt in de tekst te vinden is. “Juf. we hebben al 6 vragen alleen al bij de inleiding!” Er valt dus inderdaad veel meer uit te halen dan ik al dacht.

Nieuwsbegrip - aan het einde van het schooljaar

Niveau van de tekst

Het niveau van de teksten van Nieuwsbegrip zijn aan het einde van het schooljaar hoger dan aan het begin van het schooljaar. In het artikel: Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken. leg ik dit nog eens uitgebreid uit.

Tijdens deze les vroegen de kinderen of we misschien de volgende keer (volgende week hebben wij nog geen vakantie;-)), weer eens een quiz bij de tekst konden maken. Als kinderen hierom zelf vragen, en de tekst leent zich hiervoor, dan gaan we dat zeker doen.

Nieuwsbegrip aan het einde van het schooljaar loopt altijd heerlijk omdat kinderen precies weten hoe het gaat. Volgend jaar met een nieuwe groep 5, beginnen we gewoon weer opnieuw, en hopen we dat het aan het einde van volgend schooljaar weer net zo fijn aan Nieuwsbegrip wordt gewerkt als dit jaar. Voordeel hierbij is, dat groep 5 dan groep 6 is geworden. Omdat ik een combinatiegroep 5/6 heb kunnen de kinderen van groep 6 de kinderen van groep 5 hier heel mooi in meenemen.

Algemeen NieuwsbegripLesideeënNieuwsbegripOphelderen

Nieuwsbegrip – chronologische volgorde

In de Nieuwsbegriptekst van deze week ga ik praten met de kinderen over de chronologische volgorde in een tekst. Wat is dat eigenlijk en hoe kun je dat zichtbaar maken voor de kinderen. Bij de tekst van deze week kun je daarbij de opdracht met de tijdbalk die bij de vragen zit heel goed gebruiken.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van deze les heb ik de opdracht van het verbinden van de tijd met de gebeurtenis in Word bewerkt en uitvergroot. Deze heb ik op A3 uitgeprint. (zie de foto’s om een idee te krijgen wat ik bedoel.)
Verder natuurlijk de tekst uitgeprint voor elke leerling en het Nieuwsbegrip jeugdjournaal klaargezet op het digibord.

chronologische volgorde

De les

Deze les zijn we voor de verandering begonnen met het kijken van het journaal. Zo weet iedereen waar het over gaat, en hebben ze een beeld bij wat in de tekst staat geschreven. Daarna lezen we samen de tekst en praten we erover.
Vervolgens maak ik m.b.v. de ijslollystokjes tweetallen. Deze tweetallen geef ik de opdracht om de tijdstippen die op het uitgeprinte worddocument staan te zoeken in de tekst. Ook bekijken ze dan wat er op dat moment gebeurt.
Hebben ze dit gedaan, dan krijgen ze de gebeurtenissen erbij. Deze knippen ze uit en leggen dit achter het goede tijdstip.
De kinderen komen er zo achter dat sommige momenten niet letterlijk in de tekst staan, maar op een andere manier wordt “verteld” in de tekst. Op deze manier leren de kinderen dus kritisch te lezen.

chronologische volgorde

In groep 7/8 bij de B-tekst werden alleen de tiijdstippen/jaartallen gegeven en moesten de kinderen zelf bijschrijven wat er op die momenten gebeurde.

Aan het einde van de les kun je dus in chronologische volgorde met de kinderen bespreken hoe het leven van Queen Elizabeth verlopen is.


Heb je al eens op mijn YURLS-pagina gekeken?