zaterdag, juli 13, 2024

Voorwaarden gebruik materialen.


Uitleg.

De materialen op deze site die u gratis kunt downloaden zijn bedoeld voor thuis, op scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en dergelijke.

U mag deze materialen zonder toestemming van juf Marjan niet overnemen en voor eigen commerciële doeleinden gebruiken via een eigen internetsite of fysieke verkoop.

We werken hard om deze materialen voor deze site te maken en gebruiken ook geen materialen van anderen zonder daar eerst toestemming voor te vragen of ze te kopen.

De voorwaarden van gebruik.

Dit werk is in licentie gegeven onder CC BY-NC-ND 4.0

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren voor eigen gebruik in de klas, thuis of tijdens naschoolse opvang.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
  • Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Geen Afgeleide werken — De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Een link maken naar vanjufmarjan.nl

Heb je zelf een website of linkpagina (zoals b.v. Yurls) en wil je verwijzen naar lesmateriaal van vanjufmarjan.nl?

Deze link mag niet rechtstreeks zijn naar een pdf bestand.
Dit wordt gezien als een vorm van hotlinken/deeplinken. Juridisch gezien kan hotlinken zelfs strafbaar zijn, het is een vorm van herpublicatie en daarmee wordt het auteursrecht geschonden. Lees meer hierover op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hotlinken.

Linken naar de pagina waar het PDF bestand wordt aangeboden is wel toegestaan.


Heeft u nog vragen over bovenstaande gegevens dan kunt u altijd even contact met me opnemen via het contactformulier op de ze site.


Volg ons :

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Pinterest