woensdag, december 6, 2023

AVI

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken.

Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken.

Via Facebook krijg ik regelmatig de vraag met betrekking tot Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken? Ik heb daar eens over nagedacht en wat onderzoek naar gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik het zelf nog nooit heb gedaan. Als je een groep 5/6 hebt zoals ik, kun je heel goed de A-tekst gebruiken en in groep 7/8 de B. Maar als je een groep 4/5 hebt, wordt dat natuurlijk wel anders.

Nieuwsbegrip

Maar wat zegt Nieuwsbegrip hierover? Dit kan ik bij Nieuwsbegrip niet echt duidelijk vinden. Wel vind ik een overzicht welke niveaus de teksten hebben.
De AA-teksten lopen qua leesniveau op van AVI-E3 aan het begin van het schooljaar naar AVI-E4 aan het einde van het jaar. Dit jaar ben ik gestart met een groep 4 met Nieuwsbegrip, en ik vind de tekst nog behoorlijk pittig voor begin groep 4 leerlingen.
De A-teksten lopen qua leesniveau op van AVI-M5 aan het begin van het schooljaar naar AVI-M7 aan het einde van het jaar.  Als je dus een groep 5 hebt, verwacht je dus dat aan het einde van het schooljaar deze kinderen op niveau M7 kunnen lezen, want dat is het niveau van de teksten op dat moment. Als je een groep 6 hebt begin je aan het begin van het schooljaar met teksten op niveau M5.
De B-teksten lopen qua leesniveau op van AVI-M7 aan het begin van het schooljaar naar AVI->M8 aan het einde van het jaar. Je verwacht dus dat alle kinderen aan het einde van het schooljaar AVI-plus lezen, en dat is lang niet altijd zo. Ook gaat het zelfde op voor wat ik al bij de A-tekst schreef dat je kinderen onder of boven hun niveau laat lezen.

Nieuwsbegrip - Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken?

Hoe zou ik dit aanpakken

Op de vraag of je de verschillende niveaus naast elkaar kunt gebruiken is mijn antwoord: nee. Elke tekst gaat wel over hetzelfde onderwerp, maar het modelen is heel belangrijk. En dat kan niet met twee verschillende teksten naast elkaar.

Wat ik zou doen is aan het begin van het jaar heel goed kijken naar het leesniveau van de kinderen. Als je bijvoorbeeld een groep 4/5 hebt, zou ik in die groep beginnen met de AA-teksten aan te bieden. Als het goed is heeft groep 5 al gewerkt met Nieuwsbegrip. Deze kinderen weten dus hoe je werkt hiermee. Zij kunnen de kinderen van groep 4 meenemen hierin. Zeker als je veel coöperatief werkt, hoeft dit geen probleem te zijn. Het is belangrijk dat kinderen wordt geleerd hoe ze een tekst moeten lezen. Dan is het belangrijk dat ze de tekst ook kunnen lezen.

Bij technisch lezen zeg ik altijd: Laat kinderen in een hoger niveau oefenen. Oefenen ze op hun eigen niveau, dan zullen ze niet stijgen. Bij begrijpend lezen werkt dit juist niet. Als de kinderen de tekst niet techniesch lezend aankunnen, kun je ook niet van ze verwachten dat ze de tekst gaan begrijpen.

Conclusie

Nieuwsbegrip – Kun je de verschillende niveaus naast elkaar gebruiken? Ik zou het niet doen. Kijk goed naar het niveau van de teksten en bepaal wat voor jouw kinderen haalbaar is qua leesniveau. Je kunt voor het oefenen van begrijpend lezen beter een wat lager niveau kiezen qua technisch lezen. Als de kinderen de tekst technisch goed kunnen lezen, dan zal het begrijpen ook beter gaan.


BoekenBoeken

 

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip: Mindmappen maken

Deze week gaan we bij Nieuwsbegrip: Mindmappen. Een mindmap lijkt op een woordweb, maar toch anders. Ik heb hier al eens eerder een blog (Zeven regels voor het maken van een goede mindmap).over geschreven en bij dit blog kunnen jullie onderaan ook het stappenplan downloaden wat ik gemaakt heb voor de kinderen voor het maken van een mindmap.

De A-tekst in groep 5/6

Voor groep 5 is het maken van een Mindmap nieuw. Ze hebben al wel regelmatig een woordweb gemaakt, maar dit gaat wel een stukje verder. Voor groep 6 is het ook nog best lastig, daarom heb ik ervoor gekozen om bij de tekst van deze week de mindmap klassikaal aan te pakken.

Nieuwsbegrip: mindmappenIk heb de gehele tekst moddelend voorgelezen en tussendoor veel met de kinderen gepraat over het onderwerp. Daarna heb ik het stappenplan voor het maken van een mindmap erbij gepakt.

Samen hebben we stukje voor stukje de mindmap op het digibord opgebouwd. Je merkt dat de kinderen heel goed de belangrijke dingen uit de alinea’s kunnen halen. Helaas was de tijd te kort om de hele mindmap af te maken, maar de kinderen hadden het principe heel goed door.

De B-tekst in groep 7/8

Voor groep 7/8 is Nieuwsbegrip: Mindmappen al heel bekend. Ze hebben het al vaker gedaan. Ik merkte wel dat ze het stappenplannetje toch wel fijn vonden om erbij te hebben. Omdat het al een tijdje geleden was heb ik wel een groot gedeelte van de tekst samen met ze gelezen. Ook heb ik kinderen laten lezen en moddelen. Ze vinden dit leuk om te doen.
Hierna zijn de kinderen in tweetallen aan de slag gegaan met de mindmap. Ook hier was de tijd helaas te kort, maar deze groep heeft de mindmap op de weektaak gezet, en gaan er later mee verder.

We hebben we als afsluiting de sleutelvragen beantwoord.

Groep 4

Omdat we hebben besloten de CITO eindtoetsen over de zomervakantie heen te tillen heb ik niet met groep 4 Nieuwsbegrip gedaan deze week. Ik heb wel opgezocht wat het niveau van de Nieuwsbegripteksten is, en heb ontdekt dat het AVI-niveau bij de Nieuwsbegrip AA-tekst toch minstens AVI E3 moet zijn.  Dit gaan wij dus eerst eens even toetsen deze week. Als er kinderen zijn die dit niveau niet hebben (en ik weet dat die er zijn)moeten we toch gaan nadenken hoe we dit gaan doen.

Heel graag zou ik willen weten of hier meer collega’s tegenaan lopen, want dan zou ik graag weten hoe jullie dat oplossen. Stuur mij gerust een mailtje op info@vanjufmarjan.nl of zet het in de reacties hieronder!

Het bestand:

01: Stappenplan: mindmap maken

 

 

Films en seriesFilms en series

KinderboekenReviews

’t Is niks

Misschien hebben jullie mijn reviews over de boeken van Sandra Kuipers en Mireille Hovius al eens gelezen: Froekje & Mies, Gemeen spel Froekje en Mies Op scoutingkamp en Froekje en Mies: Op een eiland. Erg leuke boeken van dit schrijversduo. Nu heeft Sandra Kuipers alleen een boekje geschreven: ’t Is niks, Jonas en Mijntje.

’t Is niks is een boekje voor jonge lezers van 7-9 jaar. Het is in een gemakkelijk lettertype geschreven in korte hoofdstukjes. Het verhaal is leuk en herkenbaar voor kinderen van die leeftijd.

Jonas is een jongen die veel weet en veel denkt, terwijl Mijntje een meisje is dat graag buiten speelt. Er worden hutten gebouwd en een groot deel van het verhaaltje speelt zich af op school. Jonas en Mijntje gaan samen een spreekbeurt houden, maar worden het maar niet eens over het onderwerp. Uiteindelijk komt er een heel onverwachte spreekbeurt.

Wat mij aantrekt in het verhaal is dat het  Jonas last heeft van tics, maar dat daar heel natuurlijk over geschreven wordt. Het wordt ook bekeken vanuit twee perspectieven. Vanuit Jonas, die er af en toe wel last van heeft en vanuit Mijntje die weet dat dit bij Jonas hoort, en het helemaal niet erg vindt, maar hem wel helpt als ze ziet dat hij er last van heeft, of als andere kinderen hem ermee “plagen”.

’t Is niks is te bestellen via uitgeverij Noordzee, waar ook de boekjes van Froekje en Mies te bestellen zijn.

 

 

Algemeen

De fasen van het leren lezen

Leren lezen.

Een kind leert in verschillende fasen lezen. Om goed te leren lezen zal elk kind deze fasen moeten doorlopen. De één zal het iets sneller doen dan de ander.

Fase van de ontluikende geletterdheid.

Dit is de eerste fase van het leren lezen. In deze fase wordt de aandacht gericht op de functie van symbolen en letters . Het kind moet hiervoor wel gemotiveerd zijn. Die motivatie kan komen uit de ervaringen die kinderen opdoen met prentenboeken en voorleesboeken, maar ook door de woorden in de naaste omgeving. woorden op het hagelslagpak, een woord op een tekening, woorden uit de omgeving van het kind.

Fase van het aanvankelijk lezen (AVI start – E3).

In deze fase worden de eerste letters en woorden geleerd (groep 3 tot de herfstvakantie), wordt de leeshandeling geïntegreerd (door leeservaring en letterkennis woorden kunnen lezen die niet als basiswoord zijn aangeboden, van herfst- tot kerstvakantie) en uiteindelijk wordt het lezen zover ontwikkeld dat ook de inhoud een rol gaat spelen ( kerst- tot zomervakantie).

Fase van het voortgezet lezen.

Deze fase loopt van AVI M4 tot M6.

Fase van de geoefende lezer (tot M8).

Dit is de vierde en laatste fase. In deze fase wordt het vlot stil lezen, het globaal lezen en het lezen van leenwoorden ontwikkeld.

Hieronder volgt nog een korte omschrijving per AVI-niveau:
Start: Eenlettergrepige klankzuivere woorden. (maan, jas)
M3: Eenlettergrepige klankzuivere maar ook niet klankzuivere woorden (mand, bad)
E3: Een- en tweelettergrepige woorden.
M4: Een- en tweelettergrepige woorden en de introductie van drielettergrepige woorden.
E4: Een-, twee- en drielettergrepige woorden die ingewikkelder worden.
M5: Eenvoudige leenwoorden worden toegevoegd, en ook woorden met c en y.
E5: Meer leenwoorden, langere teksten. Nieuwe zinnen beginnen niet langer op een nieuwe regel, maar gaan na de punt verder.
M6: Langere teksten, samengestelde zinnen en woorden met leestekens (café, reünie)
E6: Langere pittigere teksten, Franse leenwoorden, woorden eindigend op iaal, eaal etc.
M7: Aardrijkskundige namen toegevoegd
E7: Bijvoeglijke aardrijkskundige naamwoorden
M8 en Plus: Alles wat hiervoor genoemd is in complexere teksten.

Verwante artikelen: Waarom is lezen goed.

Algemeen

Waarom is lezen goed

lezenEen boek is goed.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat lezen goed voor je is. Dat is fijn, want ik vind het heerlijk om een boek te lezen, dan is het mooi meegenomen dat het ook nog goed voor me is.

Op school wordt bij ons op school we elke dag een half uur met de kinderen gelezen. Een half uur is best lang zul je misschien zeggen, maar dat valt best mee. Sommige kinderen willen best langer lezen.

Hoe vaak lezen.

Twee maal per week wordt vanaf groep 3 met de kinderen op hun leesniveau geoefend. Kinderen lezen zo op instructieniveau van AVI met de leesbladen van PRAVOO. Later in deze blog zal ik meer vertellen hierover.

We lezen dus elke dag een half uur, na de ochtendpauze. De kinderen komen binnen en hebben hun boek al op tafel liggen. Voor je het weet heerst er een heerlijke rust in de school. Zo druk als ze binnenkomen, zo heerlijk zijn ze rustig aan het lezen. Ze komen tot rust.
Na dat halve uur kunnen de kinderen weer goed geconcentreerd aan het werk.

Door de kinderen hun gelezen boeken terug te laten vertellen is het ook nog een goede geheugen training. Ze kunnen zich inleven in andere personen, dus ook personen die heel anders zijn of denken zijzelf. Hierdoor stellen ze zich open voor andere ideeën en/of meningen.

Heerlijk lezen dus, en het is nog goed voor je ook.