maandag, december 4, 2023

getallen

Verbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – ISS bestaat 25 jaar

Toen ik de tekst van deze week zag werd ik weer even helemaal blij. Een tekst met getallen, veel getallen.
Deze tekst Nieuwsbegrip – ISS bestaat 25 jaar wordt weer een tekst waarbij de kinderen gaan achterhalen wat de verschillende getallen in de tekst ons nu eigenlijk vertellen.

Start van de les

Voor zowel de A als de B-tekst geldt dat er lekker veel getallen in zitten. Ik heb voor beide teksten een een werkblad gemaakt, en deze heb ik voor de kinderen uitgeprint (de werkbladen kun je hieronder downloaden). Als er kinderen aan de slag gaan met de C-tekst kunnen de kinderen zelf op zoek naar de getallen en datums in de tekst en daarbij opschrijven wat deze getallen vertellen in de tekst.

De kinderen starten in tweetallen en gaan samen de tekst actief lezen. Kinderen die nog moeite hebben met het lezen kun je eventueel de tekst samen mee lezen. Ook zou je eventueel het begin van de tekst nog modellend voor kunnen lezen om weer even te laten zien hoe je dit aanpakt.

Verder verloop van de les.

Als de kinderen de tekst actief hebben gelezen en de hoofdzaken hebben gemarkeerd met hun markeerstift, mogen ze een werkblad komen halen. Op dit werkblad staan de getallen en het is de bedoeling dat ze deze getallen gaan zoeken in de tekst. Achter de getallen maken ze een zin waarin duidelijk wordt wat deze getallen vertellen in de tekst.

De kinderen zijn dan op een heel andere manier bezig met de verwijzingen in de tekst, want ze moeten bij veel getallen vooruit of teruglezen in de tekst om te achterhalen wat het getal je vertelt.
Als je dit in tweetallen laat doen kunnen kinderen elkaar hier heel mooi bij helpen en elkaar aanvullen. Je zult echt hele mooie samenwerkingen zien ontstaan.

Zodra de tweetallen klaar zijn, kun je ze de toetsvragen die bij deze tekst horen nog laten maken. Zijn er meerdere tweetallen klaar? Dan kun je ze ook nog hun antwoorden met elkaar laten vergelijken.
Zien de kinderen verschillen, dan kunnen ze nog eens samen op zoek in de tekst en aan elkaar vertellen waarom zij denken dat hun antwoord goed is.

Tot slot

Heb je aan het einde van je les nog tijd over, kijk dan samen met de kinderen de jeugdjournaaluitzending behorend bij de tekst.

Het bestand

01 – Nieuwsbegrip – ISS bestaat 25 jaar – werkbladen

AdvertorialsAlgemeenOnderwijsmaterialenReviews

Oefenen met grote getallen

Oefenen met grote getallen. In het rekenonderwijs zijn getallen natuurlijk heel belangrijk. Begint het in groep 3 met de getallenreeks tot tien, gaat het in de bovenbouw al naar de hele grote getallen. Belangrijk is dat kinderen weten wat dan de waarde van een cijfer is in het grote getal. Ook het op de goede manier uitspreken van het getal moet geoefend worden. Mijnwerkplekje.nl heeft hiervoor hele mooie materialen.

Getalwaaier

Een groot getal vinden kinderen vaak moeilijk om uit te spreken. Een getalwaaier kan hierbij dan een handig hulpmiddel zijn. De getalwaaier werkt met de kleuren van Montessori. De getalwaaier basis is voor het oefenen van de getallen 1 t/m 9.999. Omdat onder de getalbeelden het getal geschreven staat wordt het handig om het grote getal uit te spreken. De kaarten zijn ook los te gebruiken om de getallen te leggen.
Naast de getalwaaier basis, is er ook een getalwaaier groot voor de getallen van 1 t/m 9.999.999.

Oefenen met grote getallen

Flip-over

De getalwaaiers zijn heel handig om kinderen zelf mee te laten werken. De Flip-over is superhandig voor je klassikale instructie of voor voor- of extra instructie in een groepje.
Heel mooi is dat deze flip-over dubbelzijdig te gebruiken is. Je kunt hem gebruiken voor het oefene van grote getallen, maar als je hem omdraait,maak je breuken, decimalen en procenten visueel en nog meer inzichtelijk. Hierbij heeft mijnwerkplekje.nl ook nog een boekje speciale opzoekkaarten. In het opzoekboekje zitten 8 uitlegkaarten voor rekenbewerkingen met breuken en 5 voor bewerkingen met procenten. De uitleg sluit aan bij groep 7 en 8 van het basis- en speciaalonderwijs (1-F niveau).

oefenen met grote getallen

Mijnwerkplekje.nl

Mijnwerkplekje houdt zich sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van materialen voor het onderwijs. Deze producten zijn ontwikkeld met de ervaring en expertise van een IB-er/leerkracht uit het speciaal onderwijs en onderwijsconsulent.


 

AlgemeenAlgemeen NieuwsbegripNieuwsbegripVerbanden / Verwijswoorden

Nieuwsbegrip – Aan de slag met getallen

Deze week weer eens iets heel anders met Nieuwsbegrip, aan de slag met getallen. Ik zag dat er deze week in de tekst best veel getallen stonden. Toen kreeg ik een heel leuk idee om te doen.

Aan de slag met getallen.

Natuurlijk is het eerst belangrijk dat de tekst goed wordt gelezen. We beginnen daarom weer met een stukje modellend voorlezen, waarna in tweetallen verder wordt gelezen. De kinderen lezen dus eerst de tekst voordat er met de opdracht aan de slag wordt gegaan.
Ter voorbereiding hebben mijn collega uit groep 7/8 en ik een tabel gemaakt waarin alle getallen uit de tekst in de eerste kolom staan. Voor de B-tekst zijn dat er wat meer dan voor de A-tekst, maar dat is geen probleem.

De tweede kolom is leeg, want achter deze getallen wordt opgeschreven wat erover in de tekst staat. Dit gebeurt niet met steekwoorden maar met een hele zin.

In groep 5/6 is het misschien nog een tip om de kinderen de zin op te laten schrijven waarin het getal wordt genoemd. Met daarbij de vraag of het nu duidelijk is wat dit getal betekent. Zo staat in de tekst van deze week over de Tenstoonstelling aardappeleters bijvoorbeeld het getal 32. Achter dit getal in de tweede kolom komt dan “Hij werd 32 jaar”. Je kunt dan nog de vraag erbij stellen: “Wie werd 32 jaar?” Op deze manier zijn de kinderen ook nog met de verwijzingen bezig.

aan de slag met getallen

Mindmap

Na deze opdracht heb ik nog een A3-tje klaarliggen met in het midden een afbeelding van (in dit geval) het schilderij van de aardappeleters. Hierom heen kunne de kinderen nog een soort van mindmap maken. Ze kunnen hierbij de gegevens gebruiken uit de vorige opdracht, en ook nog extra gegevens uit de tekst.

Het was weer heel mooi om te zien hoe enthousiast en geconcentreerd de kinderen met deze opdracht aan de slag zijn gegaan.

Tot slot

Aan het einde van de les zijn we de getallen nog eens langs gelopen en hebben we elkaars mindmap bekeken.

 

Kijk eens voor mijn andere Nieuwsbegriplessen onder het kopje Nieuwsbegrip


BabyBaby