maandag, oktober 2, 2023

dalton

Algemeen

Waarom wij regelmatig groepsdoorbrekend werken.

Groepsdoorbrekend werken. Eens in de zoveel tijd houden wij op school een zogenaamd Fladderuurtje. Alle kinderen van de school van groep 1 t/m 8 doen hieraan mee. De kinderen fladderen door de hele school en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten of spelen met materialen.
Zo zie je dat kinderen uit groep 8 spelen in de poppenhoek of bouwhoek samen met kinderen uit groep 1, maar ook kinderen uit bijvoorbeeld groep 3 die een potje schaak spelen met iemand uit groep 7.

Dit is altijd een hele gezellige gebeurtenis, de kinderen kijken er altijd naar uit, maar er zit natuurlijk wel een bedoeling achter.

Dalton

Omdat wij een Daltonschool zijn werken we vanuit de daltonvisie met de kernwaarden samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Tijdens het uurtje fladderen komt alles aan bod. Je werkt samen met de kinderen die op dat moment bij een bepaald onderdeel is.
Je hebt de vrijheid om te kiezen wat je wilt doen, maar je bent wel verantwoordelijk voor elkaar en ook voor de materialen waar je op dat moment mee werkt.
Op deze manier leer je effectiever dan stilzitten en luisteren.
Je kiest zelfstandig wat je wilt gaan doen, oudere kinderen begeleiden daarin de jongere kinderen naar zelfstandigheid.
Ook wordt er achteraf gereflecteerd, heb je goed gekozen, heb je goed gekozen of had je achteraf anders gekozen. Heb je kunnen doen wat je wilde doen en hoe of wat doe je de volgende keer anders.

Tijdens het fladderuurtje is er echt van alles te doen.
Zo wordt er in groep 1/2 vaak gespeeld met de constructiematerialen, in de poppen- en bouwhoek, In andere groepen vindt je Lego, blokjes en Knex. Er is een groep waar ICT centraal staat. Werken op de computer, een stop-motion maken of programmeren met de Bee-Bot.
Een groep waar spelletjes worden gespeeld als dammen en schaken, maar ook een groep waar geschminkt en verkleed kan worden. Verder nog een groep waar creatief aan de slag gegaan kan worden, zoals schilderen, kleien en knippen en plakken.

Lees hier meer over reflectie en reflectiegesprekken.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Algemeen

Hoe voer ik een reflectiegesprek met kinderen.

 

In een eerder blog heb ik gesproken over reflecteren en in dit artikel wil ik ingaan op hoe je een goed reflectiegesprek met kinderen kunt voeren.

Het reflectiegesprek:

Een reflectiegesprek bestaat onder andere uit open vragen.

Met de open vragen die je stelt, probeer je dieper in te gaan op het leerproces. Je laat de kinderen uitleggen hoe ze een bepaalde opdracht hebben aangepakt. Ze beschrijven het proces en krijgen zo een kijk op wat er goed en wat er fout is gegaan.

Voorbeelden van open vragen die je kunt stellen:
Hoe heb je de taak aangepakt?
Waarmee ben je begonnen?
Wat was de volgende stap?
Heb je het goed aangepakt? Zo ja waarom en zo nee waarom niet?
Wat heb je geleerd?
Wat was moeilijk?
Heb je hulp gevraagd? Zo ja, wanneer en aan wie?
Wat heb je gehad aan de hulp?
Zou je het de volgende keer anders aanpakken?

Verder geef je in een reflectiegesprek ook feedback, zodat een leerling verder kan in zijn leerproces. Feedback geef je op het leerdoel. Je geeft handvatten om verder te komen.

In de praktijk:

In mijn groep 6 houdt ik ook regelmatig reflectiegesprekken. Sommige kinderen weten heel goed wat ze willen, maar er zijn ook kinderen bij die dit heel moeilijk vinden.
Vaak gaat het over kleine dingen als het toepassen van de spellingsregels, maar ik heb ook een leerling die graag Spaans wil leren.
Terwijl de kinderen met hun leerdoel aan het werk zijn geef ik regelmatig feedback. “Denk je aan de regels”, “Hoe was deze regel ook alweer?” Bij de leerling die Spaans wil leren heb ik voor een cursus Spaans gezorgd.

Bij het reflectiegesprek kijken we wat we het vorige gesprek hebben besproken, hoe het is gegaan. Nu kan het kind ervoor kiezen om verder te werken aan het doel, of het af te sluiten en een nieuw doel te formuleren. Zo had ik een meisje wat erg slecht de tafels beheerste. Ook het klokkijken was erg moeizaam. Ze wilde beide verbeteren. Samen hebben we afgesproken dat ze eerst de tafels ging oefenen. Regelmatig vroeg ik haar ernaar, of kwam ze bij me om een tafel op te zeggen. Ze was heel gemotiveerd. Ze had immers zelf haar leerdoel geformuleerd. Dit werkt veel beter dan dat jij ze opdraagt de tafels te oefenen.
Na een paar weken kwam ze bij me en vroeg om een gesprekje. Ze had haar doel behaald. Nu is ze aan de slag gegaan met het klokkijken.

 

 

Algemeen

Reflecteren met kinderen

In dit artikel beschrijf ik het belang van reflecteren met kinderen.

Vaak is het zo dat wij kinderen in het onderwijs vaak beoordelen op wat zij kunnen. Je wilt het leerproces volgen en hoe kun je dat nu het beste doen. Het afnemen van toetsen, het controleren en beoordelen van het kind en het kind wijzen op zijn/haar fouten.

Maar als je nu een kind hebt, dat niet zo goed presteert en die je dus regelmatig negatief moet beoordelen. Dit komt jou relatie met het kind niet te goede. Wat is dan een alternatief?

Het voeren van reflectiegesprekken met kinderen zou hiervoor een goede oplossing kunnen zijn.

Reflecteren met kinderen heeft verschillende voordelen:

Zo kijkt het kind terug op zijn eigen leerproces, en ontdekt zelf hoe of wat er de volgende keer beter kan.
Het kind leert echt van de eigen fouten. Wat gaat goed, en wat kan beter.
De motivatie om te leren wordt groot. Het kind bepaald immers zelf wat zijn leer- en verbeterpunten zijn.
Het kind krijgt samen met jou inzicht in het niveau.
Door kinderen zelf over hun leerdoel na te laten denken wordt de zelfstandigheid ook vergroot, omdat het kind het reflecteren steeds vaker zal gaan gebruiken.

Sinds dit schooljaar zijn wij begonnen met het houden van reflectiegesprekken. Omdat het voor onze kinderen nieuw is, vinden kinderen dit nog best wel lastig.

We zijn begonnen met de vraag wat het kind graag zou willen leren. Dit varieert dan van het goed kleuren van mijn weektaak tot het leren van een vreemde taal. Het kan zelfs zijn dat kinderen het niet goed weten. Het stellen van goede vragen kan dan leiden tot een goed leerdoel voor dat desbetreffende kind.

Ik merk dat zodra er een leerdoel is vastgesteld, kinderen hier heel bewust mee bezig gaan. Tijdens het gesprek hebben we samen een formulier ingevuld, waarop het leerdoel is geschreven, de manier hoe dit doel te bereiken en wie er eventueel kan helpen bij het bereiken van het doel.

Zie ook mijn blogs over:
Reflect(l)eren in het basisonderwijs,
Reflecteren met kinderen: De reflectiepot!,
De reflectiepot: de reflectievragen,
Hoe voer ik een reflectiegesprek met kinderen.