zondag, september 24, 2023

placemat

AlgemeenNieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip – Van placemat naar de sleutelvragen

Nieuwsbegrip – Van placemat naar de sleutelvragen. Met Nieuwsbegrip werken we regelmatig met de placemat. Dit kan alleen of met meerdere personen. Deze week van placemat naar de sleutelvragen.  In Nieuwsbegrip met de placemat kun je lezen hoe we het lezen met de placemat aanpakken. Deze week breiden we dit uit naar het beantwoorden van de sleutelvragen.

Eerst de placemat

Eerst gaan we in groepjes aan de slag met de placemat. Kinderen lezen de tekst, met een markeerstift markeren ze wat zij denken wat belangrijk is en daarna schrijven ze dat in hun gedeelte van de placemat.

Daarna overleggen ze samen wat het belangrijkste is en schrijven dit in het midden. Hier kunnen hele leuke discussies ontstaan.

Door naar de sleutelvragen

Als de kinderen dit in hun groepje gedaan hebben, krijgen ze de sleutelvragen. Het is nu de bedoeling dat ze de sleutelvragen gaan beantwoorden met behulp van de placemat. Het is niet de bedoeling dat de tekst dan nog gebruikt wordt.  Als ze echt de belangrijkste dingen uit de tekst hebben gehaald, zouden ze de antwoorden op de placemat moeten vinden. Zo ontdekken de kinderen of ze echt de belangrijkste zaken uit de tekst hebben gehaald.

Lukt het niet om alle sleutelvragen te beantwoorden, kunnen z uiteindelijk de tekst er weer bij pakken.
Zo leren de kinderen wat hoofd- en bijzaken zijn, samenwerken, naar elkaar luisteren.

nieuwsbegrip placemat

Tot slot

Aan het einde van de les bespreek je met de kinderen de sleutelvragen. Ook bespreek je hoe het samenwerken is gegaan. Wat ging goed, en wat kan de volgende keer beter.
Als er nog tijd is kijken we naar het het jeugdjournaal bij de tekst van deze week.

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip met de placemat

Deze week heb ik de Nieuwsbegrip met de placemat gedaan. De tekst van deze week gaat over dierendag. Dit is natuurlijk een onderwerp wat de kinderen zeker aanspreekt. Daarom kon je met de tekst deze week heel goed veel voorkennis activeren.

Omdat ik het heel fijn vind om coöperatief te werken, hebben we deze week de tekst aangepakt met de Placemat.

nieuwsbegrip placematBij de A-tekst in groep 5/6 hebben we de tekst per kopje gelezen. Daarna gingen de kinderen op de placemat schrijven wat zij dachten dat het belangrijkste was in de desbetreffende alinea. Zij schreven dit dan in hun eigen deel van de placemat. Zo deden we dat per alinea. Bij de B-tekst in groep 7/8 zijn de kinderen hier meteen in viertallen aan de slag gegaan.

Heel belangrijk is wel dat je het ook een keertje voordoet. Het zogenaamde modellen. Hoe bepaal ik nou eigenlijk wat het belangrijkste is? Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?
Ik probeer dit altijd uit te leggen door tegen de kinderen te zeggen: Wat nou als je deze zin weglaat? Snap je de tekst dan nog? Zo ja, dan is het een bijzaak, zo niet, dan is het een hoofdzaak. Samenvatten is dus eigenlijk wegstrepen.

Zodra de hele tekst gelezen was en iedereen voor zich had opgeschreven wat hij of zij het belangrijkste vond, gingen de groepjes samen overleggen wat dan echt het belangrijkste was en in het midden van de placemat geplaatst moest worden.

nieuwsbegrip placemat

Proces en/of resultaat

Toen ik zag dat tijdens dit laatste deel van de les er niet echt overlegd werd, maar dat in sommige groepjes er “gestemd” ging worden wie het beste had heb ik het proces even belangrijker gemaakt dan het resultaat.
Ik heb de les stil gelegd en met de kinderen besproken hoe je uiteindelijk tot het beste resultaat kunt komen. Dit is door samen er naar te kijken en met elkaar in discussie te gaan over waarom jij denkt dat je gelijk hebt.

Deze les Nieuwsbegrip met de placemat was weer een hele leuke inspirerende les. Je ziet dat de kinderen allemaal er erg actief mee bezig zijn, en dat is toch eigenlijk wat je wilt bereiken.

Uiteindelijk heb ik nog wel de sleutelvragen met de kinderen behandeld, en deze konden zij, nadat we de tekst op deze manier hadden aangepakt, prima beantwoorden.

Deze en andere lessen die ik bij Nieuwsbegrip anders gegeven heb vind je onder het tabblad : Nieuwsbegrip

Algemeen

Coöperatieve werkvormen 12: Placemat

Eén van de coöperatieve werkvormen die ik beschrijf in Coöperatieve werkvormen, welke zijn er allemaal, en hoe pas je ze toe? is de Placemat. Deze werkvorm gebruik ik regelmatig, want je kunt hem in heel veel situaties en lessen/vakgebieden toepassen.

Placemat

placematAls leerkracht maak je groepjes van ongeveer 4 leerlingen. Elk groepje krijgt een groot vel papier waarop een rechthoek getekend wordt. Van de hoeken van het rechthoek wordt een lijn getrokken naar de hoeken van het vel papier. Op de foto zie je een placemat voor twee personen. Deze gebruik ik wel eens bij samenvatten bij Nieuwsbegrip.
Dan stel je een open vraag, en elk kind schrijft individueel zijn ideeën of antwoorden in zijn eigen vak. Na een bepaalde tijd gaan de kinderen met elkaar in overleg  over de gegeven antwoorden en proberen zo samen tot een groepsantwoord/idee te komen. Hierbij leren de kinderen hun keuzes te beargumenteren, maar ook luisteren naar anderen en open te staan voor inbreng van medeleerlingen.
Als de groep het met elkaar eens is, wordt het gemeenschappelijke antwoord in het middelste  vlak geschreven.
Dan volgt de klassikale bespreking. Belangrijk is dan ook om te bespreken hoe de samenwerking is verlopen.

Voorbeelden:

Bij taal kun je de placemat gebruiken om de woordenschat te vergroten. Bijvoorbeeld met de opdracht: Geef een omschrijving van het woord…….. Schrijf het belangrijkste op uit deze tekst (samenvatten). Begin met het voorlezen van een verhaal, en laat met deze werkvorm de afloop van het verhaal voorspellen.

Ook bij rekenen is deze goed te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende sommen laten maken waarvan het antwoord bekend is. Welke vormen ken je allemaal, Welke bouwwerken kun je maken met een bepaalde hoeveelheid blokjes etc.

De zaakvakken zijn ook heel goed te combineren met de placemat. Na een hoofdstuk vragen wat de kinderen allemaal hebben geleerd. Wat vonden ze belangrijk bij dit onderwerp. Of als opwarmertje, wat weet je allemaal al van…….

Miljoenen artikelen