dinsdag, oktober 3, 2023

kleuteronderwijs

NieuwsbegripSamenvatten

Nieuwsbegrip met de placemat

Deze week heb ik de Nieuwsbegrip met de placemat gedaan. De tekst van deze week gaat over dierendag. Dit is natuurlijk een onderwerp wat de kinderen zeker aanspreekt. Daarom kon je met de tekst deze week heel goed veel voorkennis activeren.

Omdat ik het heel fijn vind om coöperatief te werken, hebben we deze week de tekst aangepakt met de Placemat.

nieuwsbegrip placematBij de A-tekst in groep 5/6 hebben we de tekst per kopje gelezen. Daarna gingen de kinderen op de placemat schrijven wat zij dachten dat het belangrijkste was in de desbetreffende alinea. Zij schreven dit dan in hun eigen deel van de placemat. Zo deden we dat per alinea. Bij de B-tekst in groep 7/8 zijn de kinderen hier meteen in viertallen aan de slag gegaan.

Heel belangrijk is wel dat je het ook een keertje voordoet. Het zogenaamde modellen. Hoe bepaal ik nou eigenlijk wat het belangrijkste is? Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?
Ik probeer dit altijd uit te leggen door tegen de kinderen te zeggen: Wat nou als je deze zin weglaat? Snap je de tekst dan nog? Zo ja, dan is het een bijzaak, zo niet, dan is het een hoofdzaak. Samenvatten is dus eigenlijk wegstrepen.

Zodra de hele tekst gelezen was en iedereen voor zich had opgeschreven wat hij of zij het belangrijkste vond, gingen de groepjes samen overleggen wat dan echt het belangrijkste was en in het midden van de placemat geplaatst moest worden.

nieuwsbegrip placemat

Proces en/of resultaat

Toen ik zag dat tijdens dit laatste deel van de les er niet echt overlegd werd, maar dat in sommige groepjes er “gestemd” ging worden wie het beste had heb ik het proces even belangrijker gemaakt dan het resultaat.
Ik heb de les stil gelegd en met de kinderen besproken hoe je uiteindelijk tot het beste resultaat kunt komen. Dit is door samen er naar te kijken en met elkaar in discussie te gaan over waarom jij denkt dat je gelijk hebt.

Deze les Nieuwsbegrip met de placemat was weer een hele leuke inspirerende les. Je ziet dat de kinderen allemaal er erg actief mee bezig zijn, en dat is toch eigenlijk wat je wilt bereiken.

Uiteindelijk heb ik nog wel de sleutelvragen met de kinderen behandeld, en deze konden zij, nadat we de tekst op deze manier hadden aangepakt, prima beantwoorden.

Deze en andere lessen die ik bij Nieuwsbegrip anders gegeven heb vind je onder het tabblad : Nieuwsbegrip

Algemeen downloadsDownloadsLesideeënTussendoortjes

Schrijfoefening kaarten.

Schrijven leer je met een goede schrijfoefening.

schrijfoefeningOm goed te leren schrijven moet je oefenen, oefenen en oefenen.
Veel schrijfoefening dus en meters maken zeg ik dan altijd.
Maar om goed te beginnen met schrijven is het wel handig als je daarvoor de juiste motoriek hebt.
En dat kan bij kleuters al heel goed worden geoefend. Er zijn hiervoor verschillende methodes op de markt, maar ik vond het toch leuk om wat extra oefenmateriaal te maken en vandaar deze schrijfoefeningkaarten met als thema boerderij.

 

De kaartjes.

schrijfoefeningWat erg goed werkt met het beginnen schrijven is om leerlingen met hun vinger en hand al kennis te laten maken met de bewegingen die daar voor nodig zijn.
En dan zijn deze twee oefeningen prima om te gebruiken.
De ene is voor de vinger-  en handoefeningen. Deze zijn wat groter en maak je dus een gotere beweging. De kinderen volgen met hun vinger het patroon van bijvoorbeeld het meisje of het jongentje naar het boerderijdier. De andere zijn in een kleinere uitvoering zodat deze met potlood “geschreven”kan worden.

De vingeroefening kaartjes kun je prima uitknippen en lamineren en daardoor elke keer weer gebruiken.

 

 


schrijfoefening


De bestanden.

01 – Schrijfoefening kaarten – Vingeroefeningen.

02 – Schrijfoefening kaarten – Schrijfoefeningen.

 

 

 

.


 

 

AlgemeenVakliteratuur

Speelkriebels voor kleuters

speelkriebelsZelf ben ik geen kleuterjuf, maar kan mij de stages bij de kleuters nog wel herinneren van de opleiding. De kleutergymlessen vond ik leuk, maar soms ook wel lastig. Als ik toen dit boek voor handen had gehad, had ik die lessen waarschijnlijk veel beter aangepakt. Speelkriebels voor kleuters is een dik boek met 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5- tot 6 jarigen, waarvan 100 helemaal nieuw!

Het boek beklemtoont het belang van dagelijks spelen en bewegen in het kleuteronderwijs.

Speelkriebels voor kleuters bestaat uit twee delen, een theoretisch deel en een praktisch deel.

Theorie:

Het theoretisch deel is heel geschikt voor toekomstige (kleuter)leerkrachten, maar ook als achtergrondinformatie voor huidige leerkrachten. Het theoretische deel bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk lees je over de algemene ontwikkelingskansen van bewegingsopvoeding voor het jonge kind.
In het tweede hoofdstuk worden de ontwikkelingskansen van bewegen in zes domeinen uitgesplitst, namelijk: Lichaam in beweging aanvoelen en organiseren, beweging afstemmen op ruimte, beweging afstemmen op tijd, fysieke fitheid ontwikkelen, positief zelfbeeld opbouwen en sociale vaardigheden ontwikkelen en de zintuiglijke ontwikkeling. Deze worden uitgebreid beschreven.
Het derde hoofdstuk behandelt bewegingsspelen voor kleuters, en het vierde en laatste hoofdstuk van dit deel is de verbinding met het praktische gedeelte.

Praktijk:

In het praktisch gedeelte vind je 200 uitgewerkte bewegingsspelen. Stap voor stap worden deze spelen beschreven. Heel gemakkelijk zijn de symbolen die bij elk spel te vinden zijn. Ze geven aan bij welk domein het spel hoort, waar je het spel kunt spelen (klaslokaal, gymlokaal of buiten) en een leeftijdsindicatie. Deze symbolen vind je ook terug op de handige meegeleverde bladwijzer,

Achterin het boek is ook een heel handige spelenzoeker opgenomen waar je heel gemakkelijk per domein een geschikt spel kunt vinden.

Als je een bladzijde met een spel bekijkt is het heel overzichtelijk. Bovenaan de bladzijde staan de symbolen. In de linkerkolom worden de materialen benoemd, eventueel een prentenboektip of muziektip bijgegeven en een variant beschreven.
Bovenaan worden de ontwikkelingskansen benoemd en daarna hoe het spel start en verloopt.

Kortom een heel mooi boek waarin je spelen vindt die niet standaard uit  de methode komen en heel gemakkelijk te organiseren zijn .

Met dank aan uitgeverij ACCO voor het beschikbaar stellen van dit recensie-exemplaar.

Speelkriebels voor kleuters
Veerle Florquin & Els Bertrands
uitgeverij Acco
2017
469 pagina’s

Kantoor en schoolKantoor en school