dinsdag, december 5, 2023

onderbouw

KeuzekastLesideeënOverig Taal/LezenTaal/lezenWoordknap

Uitbreiding woordjeszeeslag.

Woordjeszeeslag heeft een uitbreiding voor de wat jongere leerlingen onder ons.
We kregen namelijk het verzoek via sociale media en e-mail of dit ook mogelijk was aangezien in groep drie nog niet verder geteld wordt dan 20.
De velden in het eerder gepubliceerde zeeslag gaan namelijk toto 50. In het eerder gepubliceerde bericht kun je ook lezen hoe het spel gespeeld wordt.

Twee varianten.

Er zijn twee varianten van het woordjeszeeslag bijgemaakt.
Een blanco speelveld met de velden genummerd 1 tot en met 20 en daarnaast allemaal symbolen.
Denk hier bij aan een plaatje van een vliegtuig, een vlag of een potlood.
En een blanco speelveld met de velden genummerd 1 tot en met 20 en daarnaast de schrijfletters.
Van a tot z zonder de x een de y, maar weer met de aa, oo, ui etc.

Makkelijker bespeelbaar.

Op die manier is het voor de beginnende lezertjes toch mogelijk om met simpele 3 of 4 letterwoorden de zeeslag met woorden te spelen.
Je kan dan de woorden gebruiken die op dat moment in de methode aan de orde komen of woordjes gebruiken waarvan herhaling noodzakelijk is om het lezen onder de knie te krijgen.

De bestanden.

De PDF versie van woordjeszeeslag met cijfers en symbolen kun je hier downloaden.

De PDF versie van woordjeszeeslag met cijfers en schrijfletters kun je hier downloaden.

Dit spel kan heel goed in de keuzekast bij woordknap.

Verzoek.

Ook krijgen we regelmatig het verzoek of het mogelijk is om deze woordjeszeeslag ook als WORD document te publiceren zodat men via de pc woorden kan invullen.
Dit is niet mogelijk aangezien woordjeszeeslag is gemaakt in een vector-tekenprogramma en niet omgezet kan worden naar een WORD document.
Sport algemeen

AlgemeenVakliteratuur

Speelkriebels voor kleuters

speelkriebelsZelf ben ik geen kleuterjuf, maar kan mij de stages bij de kleuters nog wel herinneren van de opleiding. De kleutergymlessen vond ik leuk, maar soms ook wel lastig. Als ik toen dit boek voor handen had gehad, had ik die lessen waarschijnlijk veel beter aangepakt. Speelkriebels voor kleuters is een dik boek met 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5- tot 6 jarigen, waarvan 100 helemaal nieuw!

Het boek beklemtoont het belang van dagelijks spelen en bewegen in het kleuteronderwijs.

Speelkriebels voor kleuters bestaat uit twee delen, een theoretisch deel en een praktisch deel.

Theorie:

Het theoretisch deel is heel geschikt voor toekomstige (kleuter)leerkrachten, maar ook als achtergrondinformatie voor huidige leerkrachten. Het theoretische deel bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk lees je over de algemene ontwikkelingskansen van bewegingsopvoeding voor het jonge kind.
In het tweede hoofdstuk worden de ontwikkelingskansen van bewegen in zes domeinen uitgesplitst, namelijk: Lichaam in beweging aanvoelen en organiseren, beweging afstemmen op ruimte, beweging afstemmen op tijd, fysieke fitheid ontwikkelen, positief zelfbeeld opbouwen en sociale vaardigheden ontwikkelen en de zintuiglijke ontwikkeling. Deze worden uitgebreid beschreven.
Het derde hoofdstuk behandelt bewegingsspelen voor kleuters, en het vierde en laatste hoofdstuk van dit deel is de verbinding met het praktische gedeelte.

Praktijk:

In het praktisch gedeelte vind je 200 uitgewerkte bewegingsspelen. Stap voor stap worden deze spelen beschreven. Heel gemakkelijk zijn de symbolen die bij elk spel te vinden zijn. Ze geven aan bij welk domein het spel hoort, waar je het spel kunt spelen (klaslokaal, gymlokaal of buiten) en een leeftijdsindicatie. Deze symbolen vind je ook terug op de handige meegeleverde bladwijzer,

Achterin het boek is ook een heel handige spelenzoeker opgenomen waar je heel gemakkelijk per domein een geschikt spel kunt vinden.

Als je een bladzijde met een spel bekijkt is het heel overzichtelijk. Bovenaan de bladzijde staan de symbolen. In de linkerkolom worden de materialen benoemd, eventueel een prentenboektip of muziektip bijgegeven en een variant beschreven.
Bovenaan worden de ontwikkelingskansen benoemd en daarna hoe het spel start en verloopt.

Kortom een heel mooi boek waarin je spelen vindt die niet standaard uit  de methode komen en heel gemakkelijk te organiseren zijn .

Met dank aan uitgeverij ACCO voor het beschikbaar stellen van dit recensie-exemplaar.

Speelkriebels voor kleuters
Veerle Florquin & Els Bertrands
uitgeverij Acco
2017
469 pagina’s

Kantoor en schoolKantoor en school