woensdag, december 6, 2023

snappet

NieuwsbegripSamenvatten

Samenvatten bij Nieuwsbegrip, maar dan anders.

Het was weer tijd voor een nieuwe les Nieuwsbegrip en deze week gingen we samenvatten. Na mijn eerste blog over anders vragen stellen bij Nieuwsbegrip kreeg ik via Facebook veel vragen, maar ook een idee om de les samenvatten anders te doen. Dit is dus niet een idee van mij. Wel heb ik het aangepast aan mijn mijn groep zodat het voor mij het beste werkte.

Eerst hebben we samen de titel bekeken en het plaatje. Kinderen wisten bijna allemaal waar de tekst over zou gaan omdat dit veel in het nieuws is geweest (olie gelekt in de Botlek). Dit omdat we ook altijd tijdens het fruiteten naar het ochtendjournaal kijken.

Daarna hebben we samen de les gelezen en onduidelijkheden met elkaar besproken, zodat de kinderen goed de tekst begrepen.

Samenvatten

Nadat we dit hadden gedaan heb ik uitgelegd dat we in tweetallen een samenvatting van de tekst gingen maken: Eerst zelf in de tekst markeren wat je zelf belangrijk vindt om de tekst goed samen te vatten. Daarna ga je tegenover elkaar zitten in tweetallen (je kunt dit natuurlijk ook met 3 of 4 doen, maar in de groep waar ik deze les gaf was dit een betere keuze).
Je schrijft in jouw deel van de placemat (coöperatieve werkvorm) de belangrijke woorden die jij hebt gemarkeerd.
Daarna ga je samen kijken wat je allebei hebt opgeschreven en waarin je verschilt. Hierover  ga je met elkaar in gesprek. Uiteindelijk schrijf je datgene waarvan jullie samen denken een goede samenvatting te kunnen schrijven in het midden van de placemat.
Als dit gedaan is, gaat de tekst aan de kant en ga je met de woorden van de placemat een samenvatting schrijven.

De kinderen gingen hier goed en stil mee aan de slag. Je zag heel goed hoe kinderen gingen overleggen, maar ook elkaar probeerden te overtuigen waarom juist dat ene erin moest.

Snappet

De opdracht was om een samenvatting te maken van 12 zinnen. De kinderen gingen ook bij de steekwoorden nummertjes zetten om goed de volgorde van de tekst aan te houden in de samenvatting. Heel slim.
Omdat we met Snappet werken kon de samenvatting op de tablet worden gemaakt. Eén van de tweetallen typte de samenvatting.
Hierdoor konden we aan het einde van de les enkele samenvattingen op het digibord bekijken. We konden bespreken of er dingen misten, of dat er juist te veel in stond. Het is dan altijd heel mooi om te zien dat kinderen elkaar mooie opbouwende kritiek kunnen geven, maar ook kunnen ontvangen. Er werd goed benoemd wat goed of minder goed was, en wat er de volgende keer anders zou kunnen.

Volgende week zullen de signaalwoorden aan de beurt zijn. Ik ben benieuwd hoe jullie dit aanpakken. Ik ga in ieder geval weer eens goed nadenken hoe ik dit “anders” ga doen.

Ook leuk om te doen met Nieuwsbegrip: Nieuwsbegrip anders

Tip: Als er bij Nieuwsbegrip een blokles is, maken wij deze niet, maar gebruiken wij de begrijpend lezen oefenboeken van Junior Einstein. Deze zijn al verkrijgbaar vanaf groep 4. Hierin wordt heel goed de CITO vraagstelling begrijpend lezen geoefend.

Algemeen

Nakijken, doe ik het of laat ik het de leerlingen zelf doen?

Nakijken van het werk van leerlingen is soms best een hele klus. Zoals bijvoorbeeld het nakijken van werkstukken. Nu moet ik mij er altijd even toe zetten, maar als ik eenmaal bezig ben en zie hoe de kinderen hun best erop hebben gedaan, vind ik het toch wel weer leuk.
Werkstukken zijn dan ook dingen die je als leerkracht nakijkt, net zoals de toetsen die de kinderen maken, maar ik laat ook de kinderen zelf wel veel werk nakijken.
Wat kijk jij nu als leerkracht na, en wat laat je de kinderen zelf doen.

Wat kijk ik na:

Ik kijk zelf na als ik wil beoordelen. Je wilt weten of bepaalde doelen zijn behaald d.m.v een toets.  Ook kijk ik na als ik wil weten of bepaalde instructie goed over is gekomen bij de leerlingen. Wat voor fouten worden er gemaakt, en als die door meerdere leerlingen worden gemaakt zal ik mijn instructie moeten aanpassen. Ook kun je leerlingen aangeven hoe ze iets anders of beter kunnen doen. Dit heb ik bijvoorbeeld bij de werkstukken op het beoordelingsformulier gedaan. Wat gaat goed, en wat kan anders of beter.

Wat kijken kinderen na:

Maar ik laat kinderen ook zelf werk nakijken. Zo raken ze betrokken bij hun eigen leerproces en het geeft ze ook verantwoordelijkheid. Je kunt hierbij denken aan reken en spelling. Dit nakijken moet natuurlijk wel aangeleerd worden. Je kunt hier in groep 4 al wel mee beginnen en dit steeds verder uitbreiden.

Doordat kinderen zelf hun werk nakijken krijgen ze ook gelijk feedback, en kunnen hier gelijk mee aan de slag. Lukt het dan nog niet kunnen ze mij vragen om hulp. Als ik als leerkracht pas aan het einde van de dag nakijk en ik kom veel fouten tegen kan ik hier pas de volgende dag op terug komen.

Nu werken wij met Snappet. Daarbij krijgen de kinderen meteen feedback als ze een fout maken.  Zij kunnen dan gelijk verbeteren. Als het dan nog niet goed gaat kunnen ze hulp vragen. Aan mij of aan hun maatje. Ikzelf kan op het dashboard van Snappet bijhouden per leerling hoe er gewerkt wordt.

Nakijken van schriftelijk werk gebeurt bij de speciale nakijktafel in de klas, waar de nakijkboekjes en -bladen liggen. Dit scheelt een heleboel werk, hoewel je natuurlijk altijd moet blijven controleren of kinderen dit nakijken we serieus blijven doen. Dit kun je steekproefsgewijs doen, en je weet natuurlijk ook wel vaak welke kinderen je extra in de gaten moet houden omdat die er moeite mee hebben.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Algemeen

Volgend school jaar een combinatieklas.

Volgend schooljaar een combinatieklas.

Na alweer een aantal jaar een homogene groep te hebben gehad krijg ik volgend jaar een combinatieklas, namelijk groep 5/6. Nu heb ik dit in het verleden wel veel vaker gedaan, maar ik moet wel weer even schakelen. Hoe deed ik dat ook alweer?
Je moet natuurlijk met allerlei zaken rekening houden. Je organisatie, je planning etc.
Gelukkig werken wij met Snappet, kinderen kunnen dus altijd aan het werk. Snappet is een adaptief onderwijsplatvorm waarbij kinderen werken op een tablet. Leerlingen kunnen met Snappet werken aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau en de verwerkingsstof sluit aan op de bestaande lesmethoden.

Hierdoor wordt de organisatie wel gemakkelijker, maar dan is het nog wel belangrijk dat het allemaal goed geregeld is.

Tips en aandachtspunten m.b.t. planning en organisatie:

  • Zorg dat je een goede planning maakt. Bedenk wanneer je welke instructie aan welke groep wilt geven.
  • Goede planning van de les en instructiemomenten, waarbij leerkrachtgebonden en leerkrachtvrije momenten duidelijk zijn en bekend bij de leerlingen.Bepaal welke vakken en onderdelen gezamenlijk, of apart gegeven kunnen of moeten worden.
  • Tussendoor wat ontspanningsmomenten inlassen (enkele minuten) om de overgang van het ene naar het andere vak beter te laten verlopen.
  • Goed plannen welke onderdelen zelfstandig gemaakt kunnen worden.
  • Zorg dat er voldoende materiaal is om de leerlingen zelfstandig te laten werken.

Omdat ik op een Daltonschool werk, zijn de kinderen al best wel heel zelfstandig. We werken met een weektaak, waarbij de kinderen zelf hun werk plannen voor een hele week.
De instructie geeft de leerkracht zoveel mogelijk aan het begin van de week.
Omdat we werken met Snappet, kunnen kinderen aan de slag met hun eigen leerdoelen. De leerkracht kan in het dashboard van Snappet heel goed bijhouden waar de leerlingen zijn en hoe ze het doen. Tijdens het zelfstandig werken kun je kinderen dan individueel helpen, ook in combinatie groepen.

Verder zijn er ook best veel momenten dat je met de hele combinatiegroep aan het werk bent.
Wij werken voor wereldoriëntatie met Topondernemers. Topondernemers kun je heel goed gecombineerd doen. Als je de oudere leerling koppelt aan de jongere leerling kunnen ze van elkaar leren.
Begrijpend lezen doen we met Nieuwsbegrip. Ook hier kun je goed combineren. De meeste kinderen zullen hetzelfde tekstniveau doen.

Dan heb je verder natuurlijk nog muziek, creatieve vakken, verkeer en bewegingsonderwijs. Deze doe je met de hele combinatiegroep.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen