zondag, oktober 1, 2023

CITO

Algemeen NieuwsbegripNieuwsbegrip

Nieuwsbegrip en CITO, hoe ik het koppel.

Het is weer januari en dan komt de CITO er natuurlijk weer aan. Tja en Nieuwsbegrip en CITO, dat is natuurlijk wel een verschil. Toch wil je graag dat de kinderen niet ineens in paniek raken als ze de CITO-toets begrijpend lezen onder hun neus krijgen.  Daarom is het goed dat je de kinderen goed op de CITO-toets voorbereid.

Oefenen

Tijdens de lessen Nieuwsbegrip ben ik altijd erg bezig met voordoen (modellen) en kinderen plezier te laten beleven aan het begrijpend lezen. Ik hoor vaak dat kinderen het begrijpend lezen echt niet leuk vinden. Bij ons op school vinden de meeste kinderen het echter wel leuk. Misschien omdat wij de de Nieuwsbegriplessen toch op een andere manier geven. Kijk hiervoor ook eens op de link Nieuwsbegrip
Als er een blokles is, werken wij in de CITO oefenboeken van Junior Einstein. We oefenen dan niet de CITO-toets wat vaak gedacht wordt. Nee we oefenen juist de vraagstelling van CITO. We hebben gemerkt dat als je dit niet doet, de kinderen niet goed weten wat er van ze verwacht wordt.

Tijdens dit oefenen modellen we ook weer de tekst, pakken hem aan zoals we ook de Nieuwsbegriptekst aanpakken en laten de kinderen op deze manier alvast wennen. Daarna modellen we ook de vragen.

Nieuwsbegrip en CITO

Bij CITO is er altijd sprake van meerkeuzevragen. Kinderen moeten goed weten hoe je dit soort vragen moet aanpakken.
De voorbeeldvragen bij CITO is altijd het laatste oefenmoment. Hier neem ik dan ook uitgebreid de tijd voor. Ik laat ze eerst maken door de kinderen en dan ben ik aan de beurt.
Ik lees de tekst voor. Tijdens dit lezen denk ik al hardop na over de tekst. Waarom zou het geschreven zijn, wat zou dat betekenen etc.
Daarna de vraag. Heel belangrijk is hier dat je de kinderen heel goed duidelijk maakt dat ze alle antwoorden moeten bekijken/lezen. Niet denken bij het eerste antwoord: dit is hem dus ik vul hem in. Nee, juist andersom.

Lees alle antwoorden. Welke antwoorden zijn het absoluut niet. Vaak kun je dan al één of twee antwoorden uitsluiten. Welke antwoorden houd ik dan over? Hier ga ik dan uitgebreid mee aan de slag om uiteindelijk uit te komen bij het goede antwoord.

Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt. Kinderen denken actief mee, en vinden het leuk om te doen. Ook zijn de resultaten van onze kinderen bij ons op school boven gemiddeld. Toch fijn om te zien dat de manier waarop je werkt goed uitpakt.

Vandaag heb ik  met de kinderen de voorbeeldopgaven gedaan, en de kinderen kunnen niet wachten tot ze met de toets mogen beginnen. Beter kun je het niet hebben toch??

 

Benieuwd hoe ik mijn Nieuwsbegriplessen geef?  Klik dan eens op mijn pagina Nieuwsbegrip

EreadersEreaders

Algemeen

Ze komen er weer aan, de CITO-toetsen

In de Kerstvakantie was ik natuurlijk op een gegeven moment al wel weer bezig met de eerste schoolweken. Januari, zo’n beetje halverwege het jaar, en dan komen natuurlijk de CITO-toetsen er weer aan.

Vaak krijg ik dan vragen van ouders over of er misschien thuis geoefend kan worden en wanneer de toetsen precies zijn.

Nu oefenen wij op school niet specifiek de Cito-toetsen. Je bereidt de kinderen voor en weet wat er gevraagd wordt tijdens de toetsen. De vraagstelling komt wel eens aan de orde, maar echt oefenen?
Ook melden wij niet precies wanneer de toetsen zijn. Wel de weken wanneer de toetsen plaats vinden.

Ik heb deze vraag ook in enkele facebookgroepen gesteld, en kwam erachter dat het op heel veel scholen op dezelfde manier gewerkt wordt.

CITO oefenen?

De CITO-toetsen zijn bedoeld om de basiskennis van kinderen te testen. Door deze Cito-toetsen te doen kun je nagaan waar nog hiaten zitten bij kinderen of misschien wel de hele groep, zodat je hieraan kunt gaan werken. Wij schrijven n.a.v. de toetsen ook weer nieuwe groepsplannen.

Extra oefenen voor de Cito-toetsen geeft dus een vertekend beeld. Als ouders dus vragen om extra oefenstof hiervoor, geef ik dit niet. Je kunt natuurlijk niet voorkomen dat het wel gebeurt thuis, want Ambrasoft en Squla zijn bijvoorbeeld voor ouders gewoon verkrijgbaar.

Om ook geen extra druk op de kinderen te leggen wordt er ook niet precies gemeld wanneer de toetsen zijn. Wel wordt de periode gemeld op de kalender, zodat ouders rekening kunnen houden met tandarts- en of doktersafspraken. Want niets is vervelender dan dat een kind een van de toetsen mist en dit later in moet halen.

Ze komen er dus weer aan, de Cito-toetsen. Voor mij ook altijd wel weer een bevestiging dat je samen met de kinderen op de goede weg bent.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Algemeen

Wat is nu precies leesbegrip?

Bij het begrijpend lezen wordt er van kinderen wel wat gevraagd. Zoals ik al in mijn blog over begrijpend lezen schreef, komt het erop neer dat goed begrijpend lezen alleen maar kan als er leesbegrip is, als er decoderen en vloeiendheid is en dat er ervarings- en taalbasis is.

Leesbegrip kun je opdelen in verschillende niveaus.

Woordniveau

Het eerste niveau is het Woordniveau. Woorden in een zin moeten betekenissen oproepen. Woordbetekenissen spelen een belangrijke rol. Kinderen met een zwakke woordenschat zullen dus problemen ondervinden met het leesbegrip. Ook kinderen met cognitieve problemen kan dit een probleem zijn omdat zij niet automatisch de betekenis van woorden interpreteren.

Zinsniveau

Het tweede niveau is het Zinsniveau. Hierbij gaat het niet om het lezen van losse woorden maar om het verwerken van zinnen. Een woord kan in verschillende zinnen een heel andere betekenis hebben. Ook Als woorden figuurlijk worden gebruikt kan dat ook alleen maar uit de context van een zin worden gehaald.

Zinnenniveau

Het derde niveau is het Zinnenniveau. Hier worden woordbetekenissen en zinsbetekenissen samengevoed en is het uiteindelijke doel dat de zinsverbanden worden verwerkt (tekstverwerking).

Voorstellingsniveau

Het vierde niveau is het Voorstellingsniveau. Bij dit niveau is het de bedoeling dat er voorstelling van het gelezene tot stand komt. Hierbij is het wel van belang dat er leesmotivatie is. Er moet ook tussen de regels gelezen worden. Als je bijvoorbeeld leest dat er iemand in het park loopt, hoe ziet zo’n park er dan uit. Pas als dit wordt beheerst, kan verder worden gegaan met tekstverwerking.

Tekstverwerkingsniveau

Het vijfde niveau is het Tekstverwerkingsniveau. Op tekstverwerkingsniveau kunnen kinderen de tekst terug vertellen, de tekst structureren (tekstdelen herkennen) en analyseren.

CITO toetst tijdens de begrijpend lezen toetsen deze vaardigheden niet, bij CITO ligt de nadruk meer op taalbegrip.

Voor begrijpend lezen wordt de basis gelegd in groep 3, maar daarvoor is begrijpend luisteren ook heel belangrijk. De leerlijn die je kunt volgen is die van Pravoo, hierna kort omschreven:

  1. Een juiste luisterhouding
  2. Per alinea visualiseren met hulp
  3. Visualiseren van inleiding-kern-slot met hulp
  4. Zonder hulp visualiseren
  5. De hoofdpersoon aangeven
  6. Terugvertellen met hulp
  7. terugvertellen zonder hulp
  8. Helemaal terugvertellen
  9. Voorspellen
  10. Weetvragen beantwoorden

Bron: De map begrijpend lezen speciaal van Pravoo