dinsdag, juni 18, 2024
Algemeen

Wat is nu precies leesbegrip?


Bij het begrijpend lezen wordt er van kinderen wel wat gevraagd. Zoals ik al in mijn blog over begrijpend lezen schreef, komt het erop neer dat goed begrijpend lezen alleen maar kan als er leesbegrip is, als er decoderen en vloeiendheid is en dat er ervarings- en taalbasis is.

Leesbegrip kun je opdelen in verschillende niveaus.

Woordniveau

Het eerste niveau is het Woordniveau. Woorden in een zin moeten betekenissen oproepen. Woordbetekenissen spelen een belangrijke rol. Kinderen met een zwakke woordenschat zullen dus problemen ondervinden met het leesbegrip. Ook kinderen met cognitieve problemen kan dit een probleem zijn omdat zij niet automatisch de betekenis van woorden interpreteren.

Zinsniveau

Het tweede niveau is het Zinsniveau. Hierbij gaat het niet om het lezen van losse woorden maar om het verwerken van zinnen. Een woord kan in verschillende zinnen een heel andere betekenis hebben. Ook Als woorden figuurlijk worden gebruikt kan dat ook alleen maar uit de context van een zin worden gehaald.

Zinnenniveau

Het derde niveau is het Zinnenniveau. Hier worden woordbetekenissen en zinsbetekenissen samengevoed en is het uiteindelijke doel dat de zinsverbanden worden verwerkt (tekstverwerking).

Voorstellingsniveau

Het vierde niveau is het Voorstellingsniveau. Bij dit niveau is het de bedoeling dat er voorstelling van het gelezene tot stand komt. Hierbij is het wel van belang dat er leesmotivatie is. Er moet ook tussen de regels gelezen worden. Als je bijvoorbeeld leest dat er iemand in het park loopt, hoe ziet zo’n park er dan uit. Pas als dit wordt beheerst, kan verder worden gegaan met tekstverwerking.

Tekstverwerkingsniveau

Het vijfde niveau is het Tekstverwerkingsniveau. Op tekstverwerkingsniveau kunnen kinderen de tekst terug vertellen, de tekst structureren (tekstdelen herkennen) en analyseren.

CITO toetst tijdens de begrijpend lezen toetsen deze vaardigheden niet, bij CITO ligt de nadruk meer op taalbegrip.

Voor begrijpend lezen wordt de basis gelegd in groep 3, maar daarvoor is begrijpend luisteren ook heel belangrijk. De leerlijn die je kunt volgen is die van Pravoo, hierna kort omschreven:

  1. Een juiste luisterhouding
  2. Per alinea visualiseren met hulp
  3. Visualiseren van inleiding-kern-slot met hulp
  4. Zonder hulp visualiseren
  5. De hoofdpersoon aangeven
  6. Terugvertellen met hulp
  7. terugvertellen zonder hulp
  8. Helemaal terugvertellen
  9. Voorspellen
  10. Weetvragen beantwoorden

Bron: De map begrijpend lezen speciaal van Pravoo

Delen op social media of per email :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Volg ons :

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Pinterest