woensdag, december 6, 2023

ontwikkeling

AdvertorialsAlgemeen

Hoe kan je de ontwikkeling van een kind bevorderen?

Wanneer je een kind hebt die op de basisschool zit, dan is het verstandig om het een en ander te oefenen met je kind. Denk hierbij aan lezen, rekenen en schrijven. Je kind helpen ontwikkelen is namelijk erg belangrijk, maar waarom precies? Hieronder lees je hoe je de ontwikkeling van je kind kan bevorderen en waarom het zo belangrijk is dat je kind bepaalde ontwikkelingen doormaakt.

Zorg dat je kind gezien wordt

Aandacht is voor een kind heel erg belangrijk. Ze willen gezien worden en ze doen er alles aan om gezien te worden. Ook voor de ontwikkeling van een kind is aandacht heel erg belangrijk. Zorg er daarom voor dat je je kind ziet, aandacht geeft en helpt waar het nodig is. Soms is het lastig om zelf tijd vrij te maken om je kind te helpen met het leren van bepaalde zaken. Daarom is het ook niet erg om een buitenstaander te vragen om te helpen met de ontwikkeling van je kind. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij Florencius, waar je kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Oefenen

Naast de juiste aandacht geven aan je kind, is het ook heel erg belangrijk om te blijven oefenen met je kind. Je kind kan namelijk ook enorm veel leren door te blijven doen. Probeer dus verschillende oefeningen uit om je kind te blijven stimuleren. Het is verstandig om elke opdracht een stukje moeilijker te maken zodat je kind uitgedaagd blijft. Wanneer dat namelijk niet meer het geval is, dan is het voor je kind ook niet meer leuk om te leren.

Daarnaast is het voor je kind ook enorm leuk om op een spelende wijze te leren. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende spellen spelen, zodat je de ontwikkeling van je kind op een spelende wijs blijft stimuleren. Pak bijvoorbeeld vijf appels en ga op die manier rekenen met je kleuter. Ook kun je oefenen met de woordenschat van je kind en de manier waarop hij of zij schrijft. Schrijf bijvoorbeeld een stukje voor op papier en laat je kind het naschrijven. Zo leren ze schrijven en kun je ook verder ingaan op de woordenschat.

Neem het goede voorbeeld

Kinderen zijn ook heel erg goed in het overnemen van bepaalde trekjes of gewoontes. Het is belangrijk dat je daar als ouder ook bewust van bent. Alles wat jij doet kan je kind overnemen. Je hebt dus een voorbeeldfunctie, neem daar ook gebruik van. Zorg ervoor dat je je kind kan stimuleren om bezig te gaan met verschillende opdrachten of spelletjes. Wanneer jij namelijk alleen maar achter je telefoon zit, kan je kind dat overnemen en hetzelfde gaan doen. Wanneer jij wel actief bezig gaat, is het meest waarschijnlijk dat je kind dat ook oppakt.

Waar kan je kind allemaal in ontwikkelen?

Er zijn verschillende gebieden waar je kind in kan groeien. De meest logische is natuurlijk het lichaam van de kind, oftewel de fysieke groei. Dat is ook een ontwikkeling die je kind door moet maken. Zo gaan ze op een gegeven moment tanden wisselen, worden ze langer en sterker. Daarnaast kan je kind ook groeien in spraak en taal. Je kind leert namelijk steeds meer woordjes en hij of zij weet ook sneller de betekenis bij het woord.

Daarnaast kan je kind ook ontwikkelingen doormaken op het gebied van cognitieve ontwikkelingen. Hiermee ontwikkelen ze hun denken en leren ze om verbanden tussen bepaalde zaken te leggen. Denk hierbij aan een hond en welk geluid een hond maakt. Er zijn dus heel veel verschillende gebieden waarop een kind kan ontwikkelen. Ook kun je je kind helpen ontwikkelen met het samenspelen. Ze leren om te gaan met een ander en ook met zichzelf. Een ouder kan dus veel betekenen voor een kind en zijn of haar ontwikkelingen.


Lesideeën

Experimenteer en leer!

Experimenteer en leer!

Gastblog van Suzanne

Om onderwijs uitdagend, spannend en passend bij de (leer)ontwikkeling van het kind te maken, zijn al die boeken, standaardlessen en werkschriften echt niet altijd nodig. Hoe mooi is het als kinderen zelf hun eigen opdrachten creëren, hun leerplan maken en hier vervolgens heel (ongemerkt) veel dingen van leren? Ik vind het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf doen en ontdekken. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk en moeten sommige dingen gewoon uitgelegd, voorgedaan en ingeoefend worden. Maar zodra je de mogelijkheid hebt, is het zo waardevol om de kinderen lekker te laten experimenteren.

Ontwerpcirkel

Natuurlijk begeleid en coach je de leerlingen en zorg je er als leerkracht voor dat de materialen klaar liggen en er een kapstok is, waar de leerlingen vervolgens invulling aan geven. Voor mijn les maakte ik gebruik van de ‘ontwerpcirkel’ In het kort komt dat hier op neer. Je legt een vraag of probleem neer bij de kinderen, waar een oplossing voor gezocht moet worden (later kunnen kinderen dit ook zelf doen) De kinderen ‘bedenken’ deze oplossing door te experimenteren en presenteren deze vervolgens. Ook vertellen ze wat ze ontdekt hebben en welke vragen misschien nog beantwoord moeten worden.


Voor mijn les had ik een tas vol met allerhande materialen meegenomen. Van flessen, doosjes en elastiekjes tot bekertjes en klei. Echt van alles (zie foto) De kinderen mochten met scharen en lijm met elkaar een constructie maken om een knikker van punt A naar punt B te kijgen, zonder dat deze de ondergrond tussentijds zou raken.

 

Eerst hebben we alle materialen bekeken en ermee ge-experimenteerd. Wat is stevig? hoe zorg je ervoor dat de knikker in beweging blijft? en hoe bevestig je de verschillende materialen aan elkaar? Niet alle kinderen waren van tevoren overtuigd dat het zou lukken met de knikker, maar ze gingen wel aan de slag. De kinderen hebben genoten. Ze hebben hard gewerkt, waren betrokken en werkten samen. Natuurlijk moest ik (dit keer) her en der een beetje helpen, maar dat is niet erg. Aan het einde van ons experiment stond er een stevige knikkerbaan, waar de knikker prachtig van A naar Beneden rolde. Hoera!

Suzanne stelt zich voor:

Mijn naam is Suzanne, ik vind het leuk om elke keer op zoek te gaan naar leuke lessen, projecten of activiteiten. Brainstormen met collega’s en zo het onderwijs aantrekkelijker, ervaringsgerichter en nuttiger maken maakt me happy. Het boek-schrift leren is niet voor iedereen weggelegd en ik vind het heerlijk om juist die leerlingen te laten zien dat ze veel kunnen en ergens goed in zijn.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Vakliteratuur

Het belang van spelen, suggesties om spel te bevorderen.

Het belang van spelen, suggesties om spel te bevorderen bij kinderen van 2 tot 13 jaar.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling en leerprocessen van kinderen. Maar wat is dan eigenlijk het belang van spelen voor de ontwikkeling van kinderen. Het boek “Het belang van spelen” van uitgeverij Acco gaat hierover.

Het belang van spelen.

Het boek begint met het hoofdstuk Het belang van spelen. Hierin wordt beschreven wat spelen is en het belang van spelen voor de ontwikkeling. hierin wordt onderscheid gemaakt in de (senso) motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, zelfregulatie en sociale ontwikkeling. Dit hoofdstuk laat zien dat spelen heel belangrijk is.

De rol van de omgeving bij spel.

Het tweede hoofdstuk De rol van de omgeving bij spel gaat in op de belangrijke rol die ouders en opvoeders spelen in het uitlokken en bevorderen van spel. De ruimte waarin de kinderen spelen en ook de inrichting daarvan speelt een grote rol.

Spelen volgens Vermeer.

Spelen volgens Vermeer is een hoofdstuk waarin de vier categorieën van spel volgens onderzoeker Vermeer worden beschreven. Zo is er sensopatisch spel, esthetisch spel, verbeeldend spel en hanterend spel. Deze speelvormen worden uitgebreid besproken met duidelijke praktijkvoorbeelden.

Sensopatisch en sensomotorisch spel.

In het hoofdstuk Sensopatisch en sensomotorisch spel  wordt op deze twee spelvormen nog wat dieper ingegaan en worden veel spelsuggesties gegeven voor allerlei verschillende leeftijdscategorieën. Voor kleine en grote groepen van kinderen van 2 tot 4 jaar tot kleine en grote groepen kinderen van 10 tot 13 jaar, en alles wat ertussen in zit. Heel bruikbaar.

Hanterend spel, Esthetisch spel en Verbeeldend spel.

In de laatste drie hoofdstukken, Hanterend spel, Esthetisch spel en Verbeeldend spel, wordt een achtergrond beschreven en ook wordt het belang van deze soorten spel beschreven voor de ontwikkeling. Maar ook dat er spel kan zijn dat zorg oproept bij deze soorten, en hoe dit te signaleren. Verder worden er voorbeelden gegeven en spelsuggesties voor zowel jonge als oudere kinderen.

Kortom een heel bruikbaar boek voor iedereen die met kinderen werkt en het belang van spelen herkent en wil stimuleren. Een interessant boek ook goed als naslagwerk te gebruiken.

Met dank aan uitgeverij ACCO voor het beschikbaar stellen van een recensie-exemplaar.

Kantoor en schoolKantoor en school

 

Algemeen

Het belang van het voorlezen aan kinderen.

Kinderen moeten al jong in aanraking komen met boeken. Door voorlezen geef je het leervermogen van kinderen een duw in de goede richting. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen die veel zijn voorgelezen op jongere leeftijd beter presteren dan kinderen die dit hebben moeten missen.

Welke redenen zijn er nog meer om voor te lezen aan kinderen.

De band met het kind wordt hechter.

Betere schoolse kwaliteiten.

Door het voorlezen krijgt het een voorsprong in algemene kennis, maar ook omdat het beter woorden en zinnen begrijpt, heeft het al een voorsprong zodra het op school begint.

De ontwikkelingen de spraakvaardigheden.

Door het voorlezen hoort een kind hoe woorden en zinnen uitgesproken moeten worden.

Hoe lees je een boek.

Het kind leert hoe je een boek leest. Van voor naar achter en lezen van links naar rechts.

Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.

Het logisch denkvermogen wordt verbeterd.

Het helpt bij nieuwe situaties/ervaringen

Als een kind in een nieuwe situatie komt of een nieuwe ervaring opdoet helpt het om een voor te lezen in een boek waar dit ook in voorkomt, dan kan het kind zich hiermee indentificeren (voor het eerst naar de tandarts bijvoorbeeld ).

Het ontwikkelen van een spanningsboog

Kinderen kunnen steeds langer de concentratie vasthouden tijdens het voorlezen, en ontwikkelen dit zo dan ook voor andere bezigheden.

Lezen is leuk

Door voor te lezen leer je kinderen dat lezen leuk is.

 

Voorlezen aan kinderen is dus erg belangrijk, zeker voor jonge kinderen. Maar ook al de wat oudere kinderen hebben zeker nog behoefte aan voorlezen.