woensdag, december 6, 2023

werkdruk

Algemeen

Staken

Staken

Gastblog van Suzanne: Staken

StakenHet kan je niet ontgaan zijn, woensdag 30 mei werd er gestaakt. Sommige collega’s waren afgereisd naar de Beestenmarkt, anderen hadden wellicht een inhaaldag voor administratie, voorbereidende werkzaamheden of andere verplichtingen. De meeste kinderen hadden deze dag in ieder geval geen les en zij zullen zich vast vermaakt hebben in het zwembad, bij de oppas, thuis of op de stormbaan op de Beestenmarkt. Mede om te voorkomen dat dit in de toekomst vaker gebeurt, wegens gebrek aan (geschoolde) leerkrachten, luiden we met elkaar de noodklok.

Groen, groener, groenst

De actievoerende leerkrachten op de Beestenmarkt zorgden voor een mooi groen gekleurd plein, vergezeld van een goed hoorbaar kritisch geluid. We zijn het er met z’n allen over eens: we willen voor nu en in de toekomst goed (passend) onderwijs kunnen geven. Om dat te kunnen doen, zijn onder andere een lagere werkdruk en meer salaris noodzakelijk.

Het passend onderwijs wordt door de politiek nu als ‘mislukt’ gezien. In mijn ogen doe je ons daar enorm mee tekort. Ik denk dat er heel mooie ontwikkelingen en kansen zijn, maar dat we vele malen beter gefaciliteerd moeten worden. Kleinere klassen met meer (professionele) handen en een eventuele (noodzakelijke) doorverwijzing makkelijker maken. Daardoor zal de werkdruk vast grotendeels afnemen.

Actievoeren it is!

Een boze selfie maken, klappen voor je collega’s en met z’n allen kijken of we #jufisboos trending konden maken op social media. Verschillende sprekers die duidelijk aangaven dat de acties gesteund blijven worden en de bereidheid groot blijft. Actievoeren vergt actie en solidariteit. De vraag blijft natuurlijk altijd of het zin heeft, maar als je het niet probeert, mislukt het sowieso.

Goed onderwijs

30 mei voerden we met elkaar actie voor een gezamenlijk doel.
Goed onderwijs bieden voor nu en in de toekomst. Het goede onderwijs verzorgen we (waar het kan) Er worden zulke mooie en goede dingen gedaan, elke dag weer. Dat wij het nog beter willen maken is prima, maar geeft ook aan dat we niet tevreden zijn. Dat we uiting geven aan de problemen die we ervaren, kritisch zijn en aangeven extra ondersteuning nodig te hebben, is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar moeten we wel voldoende ruimte, budget en middelen voor krijgen. Aan onze inzet zal het niet liggen, dus nu maar hopen dat onze #jufisboos duidelijk maakt dat er toch echt wat moet gebeuren. Niet morgen, maar nu.

Kantoor en schoolKantoor en school

Algemeen

Er is een werkdrukakkoord? Hoe kun je dit geld besteden?

Er is een akkoord bereikt. Vakbonden, PO-raad en het kabinet zijn het eens geworden over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs.
Met ingang van van het komend schooljaar krijgen scholen 237 miljoen extra om de werkdruk te verlagen. Dit loopt daarna nog op naar 430 miljoen. Dit betekent dat een school met 225 leerlingen ongeveer 35.000 euro extra krijgt oplopend tot 65.000 euro.

Oplossingen.

Dan ga je eens nadenken over wat je allemaal kunt doen om met dit geld de werkdruk te verlagen. Ik heb mijn gedachten maar eens op een rijtje gezet.

  • Meer handen in de klas.
  • Een dagdeel vrijgeroosterd voor bijvoorbeeld het maken van groepsplannen, eigen leerlijnen en kind- en/of oudergesprekken.
  • Vakdocent voor bijvoorbeeld gym en muziek.
  • Meer Ib-uren in de school
  • Een conciërge
  • De remedial teacher weer terug.

Waarschijnlijk zijn er veel meer oplossingen te bedenken, maar dit is even wat ik zo kan bedenken wat de werkdruk kan verlagen. Als je extra handen in de klas hebt kun je net die ene leerling even die extra aandacht geven die je het ook zo graag zou willen geven, maar daar nu niet aan toe komt. Ik heb dat geregeld en dat is soms best frustrerend. En dan heb ik nog niet eens zo’n hele grote klas.

Een dagdeel vrijroosteren zou ook ideaal zijn. Je hebt dan tijd om je groepsplannen en andere administratieve verplichtingen in deze tijd doen. Dan heb je na schooltijd tijd om je lessen goed voor te bereiden.
Als er een vakdocent is voor bijvoorbeeld muziek, heb jij op dat moment ook tijd voor deze dingen.

Meer IB-uren in de school zou ook welkom zijn. De IB-er heeft nu vaak meer tijd nodig voor de taken dan de uren die er nu voor staan.

Voor veel scholen zou een conciërge ook een uitkomst zijn. Bij ons op school zijn we in de bevoorrechte positie dat we een hele dag in de week een conciërge hebben, en daar maken we dankbaar gebruik van. Hij doet veel kopieerwerk, repareert dingen die kapot zijn. Regelt het oud papier, allemaal van die klusjes die je anders als leerkracht ook nog moet doen

Goed dat is dan het werkdrukakkoord, nu nog de salarissen. Hier wordt nog over onderhandeld. De eis voor meer salaris blijft overeind!

Hebben jullie nog ideeën om met het geld van het akkoord de werkdruk te verlagen? Vermeld ze dan graag in een reactie onder het artikel.

Volg juf Marjan via Facebook en blijf op de hoogte.

Valentijnsdag

Algemeen

Brochure Ruimte in Regels, werkdrukvermindering?

Brochure Ruimte in Regels, werkdrukvermindering?

Het ministerie van onderwijs heeft alle basisscholen in Nederland een brochure gestuurd: Ruimte in regels. Volgens het ministerie weten leerkrachten niet goed welke administratie verplicht moet worden bijgehouden.

Met de brochure Ruimte in regels moet dit duidelijk worden, zodat de werkdruk verminderd wordt, omdat op dit moment te veel wordt vastgelegd.

Ik heb deze brochure eens goed doorgelicht en zal de hoofdpunten hieronder op een rij zetten.

In de inleiding wordt aangegeven waarom de brochure is geschreven: Om duidelijkheid te geven over administratie en verantwoording en wat de onderwijswet- en regelgeving hierin nu eigenlijk precies van de leerkracht vraagt.

In het hoofdstuk over de wet en het toezicht staat het volgende citaat: “Als de school kan laten zien dat ze met de bijgehouden gegevens het onderwijs goed kan plannen, de resultaten kan volgen en het onderwijs evalueren, dan vinden wij het goed.”(Plaatsvervangend inspecteur-generaal Arnold Jonk, in CNV Schooljournaal, februari 2015)

Hier is denk ik waar de onduidelijkheid al begint, want hoe doe je dat dan?
De inspectie stelt drie hoofdvragen:
1. Krijgen de leerlingen goed les?
2. Leren de leerlingen genoeg?
3. Zijn de leerlingen veilig?

En wat wordt er dan volgens deze brochure verwacht door de inspectie.

1. Krijgen de leerlingen goed les?

De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en aansluit bij het niveau van alle leerlingen. Betekent dit dat je verplicht een minimaal aantal uren per week aan een vak moet besteden? Nee, dit mag je zelf invullen hoe je dat doet.
Leerlingen hebben recht op 7520 uur onderwijstijd, daar moet een school zich aan houden. Hoe je dit indeelt, bepaalt de school zelf.
Hoe en wanneer de stof wordt aangeboden is ook aan de school.

2. Leren de leerlingen genoeg?

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
Je hoeft niet alle methodetoetsen af te nemen en vast te leggen, en je mag ook zelf bepalen hoe je het doet.
Groepsplannen zijn niet verplicht als je maar kunt laten zien dat je de vorderingen van de kinderen goed in beeld hebt.
Ook hoeft niet van ieder oudergesprek een verslag te worden gemaakt, en ook bepaal jezelf hoe vaak je met ouders gesprekken voert.
Kleutertoetsen zijn niet verplicht, als je de ontwikkeling maar volgt.

Veel dingen die we nu doen, hoeven dus helemaal niet volgens de inspectie. Hieronder noem ik een aantal dingen die ik dus doe, maar dus niet verplicht zijn:
Ik heb mijn lesvoorbereiding op papier.
Het lesrooster volgen.
Ik heb mijn dag/weekplanning op papier.
Verslag maken van elk oudergesprek. (Dit hoeft alleen als er belangrijke afspraken zijn gemaakt).

3. Zijn de leerlingen veilig?

Volgens deze brochure moet de school tenminste één keer per jaar monitoren hoe het gesteld is met de veiligheidsbeleving en welbevinden van de leerlingen.

Om kort te zijn, doen wij veel meer dan volgens de inspectie “moet”. Wel denk ik dat je er voor moet waken dat je wel bepaalde dingen moet blijven registreren om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. Deze brochure is mede uitgebracht om de leerkracht aan te duiden dat hij teveel vastlegt, en dat hiermee de werkdruk verminderd kan worden, maar ik heb daar toch mijn twijfels bij.
Zoals ik al zei, dit zijn (voor mij) de hoofdpunten uit deze brochure, het beste beeld krijg je als je hem zelf leest en eruit haalt wat voor jou belangrijk is.

Sint Cadeauwinkel

Algemeen

Vanaf nu van feest naar feest tot de kerstvakantie!

Zo de herfstvakantie is voorbij en we maken ons op voor de drukste periode van het jaar. We gaan van feest naar feest in deze periode vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie.

Sint Maarten

We beginnen met het vieren van Sint Maarten op 11 november. Dat betekent druk in de weer met de lampionnen en het zingen van de Sint Maarten liedjes. Bij ons op school hebben we er dit jaar voor gekozen om alleen met de groepen 1 t/m 4 nog lampionnen te maken. De kinderen in de bovenbouw waren niet echt meer gemotiveerd voor het zelf maken van de lampion. Voor de onderbouw begint dus gelijk na de herfstvakantie al de “stress”.

Sinterklaas

Dan is Sint Maarten geweest, en dan staat Sint Nicolaas alweer op de stoep. Gelukkig hebben we daartussen even een adempauze, omdat de Sint pas een week na Sint Maarten arriveert. tussen zit. De Sint komt dit jaar op 18 november aan. Dit geeft vaak al wat stress en spanning bij de kinderen.
Er wordt weer heel wat geknutseld, gerijmd. Thuis wordt gewerkt aan de surprises nadat in de bovenbouw de lootjes zijn getrokken.

Kerst

En dan na het bezoek van de Sint, hop op naar de Kerst. Voorbereiden op de Kerstmarkt, of misschien wel een Kerstmusical of wat er al niet bedacht kan worden voor de Kerst. Druk is het altijd.

Hoe kun je er nu voor zorgen dat deze periode toch leuk blijft, want dat het leuk is, dat is een ding wat zeker is, maar als je zodra de kerstvakantie begint compleet bent afgebrand door alle drukte is dat niet gezond.

Probeer in ieder geval pauze in te lassen tussen de feesten. Er zit al een week tussen Sint Maarten en Sinterklaas, en omdat we dit schooljaar drie weken hebben tussen Sinterklaas en de kerstvakantie zou je na Sinterklaas een week moeten wachten voor je je in de Kerst stort. Ook met de Kerstboom in de klas en alle versieringen eromheen. Even een week niets. Ook voor de kinderen geeft dit rust.
Denk goed na over wat je doet met de feesten. Erg leuk dat feestvieren, maar het moet ook georganiseerd worden. Betrek ouders hierbij. Dat scheelt een heleboel.

Verder denk ik dat het zoveel mogelijk genieten moet zijn deze tijd, want het is wel een hele gezellige tijd.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Algemeen

Wat ga jij doen als je 5 oktober gaat staken?

Als je gaat staken, wat ga je die dag dan doen? Deze vraag kwam ik tegen op Facebook. Op deze vraag heb ik geantwoord dat ik naar Den Haag ga, en ik hoop velen met mij, maar veel reacties hebben mij toch ook wel verwonderd.

Er zijn opties genoemd om met ludieke acties voor de klas te gaan staan. Dat betekent dus eigenlijk dat je niet staakt. Maar staken is toch niet werken, en dus de schooldeuren dicht.

Ook zijn er mensen die dan toch naar school willen gaan en administratieve taken voor de groep willen gaan doen. Ook dan ben je naar mijn mening niet aan het staken.

Maar goed, iedereen heeft het recht om te staken, maar ook het recht om niet te staken. We moeten respect hebben voor ieder zijn mening.

Veel schoolbesturen hebben besloten om de salarissen van hun personeel door te betalen. Dit vind ik een hele goede actie, omdat de schoolbesturen hiermee aangeven dat zij ook achter de actie staan. Mensen die niet willen staken blijven thuis, en gaan thuis aan het werk. Dus niet op school. De school is echt dicht. Hiermee maak je het best duidelijk dat het echt gemeend is.

Waarom staken?

Een eerlijk salaris èn minder werkdruk! Daar gaan we voor kort gezegd

Het volgende staat geschreven op de site van POinactie:

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen.

En daarom ga ik naar Den Haag! Ik hoop daar veel collega’s tegen te komen, zodat we daar samen een punt kunnen maken. Samen staan we sterk!

Bulk Alert