maandag, december 11, 2023

staken

Algemeen

Staken

Staken

Gastblog van Suzanne: Staken

StakenHet kan je niet ontgaan zijn, woensdag 30 mei werd er gestaakt. Sommige collega’s waren afgereisd naar de Beestenmarkt, anderen hadden wellicht een inhaaldag voor administratie, voorbereidende werkzaamheden of andere verplichtingen. De meeste kinderen hadden deze dag in ieder geval geen les en zij zullen zich vast vermaakt hebben in het zwembad, bij de oppas, thuis of op de stormbaan op de Beestenmarkt. Mede om te voorkomen dat dit in de toekomst vaker gebeurt, wegens gebrek aan (geschoolde) leerkrachten, luiden we met elkaar de noodklok.

Groen, groener, groenst

De actievoerende leerkrachten op de Beestenmarkt zorgden voor een mooi groen gekleurd plein, vergezeld van een goed hoorbaar kritisch geluid. We zijn het er met z’n allen over eens: we willen voor nu en in de toekomst goed (passend) onderwijs kunnen geven. Om dat te kunnen doen, zijn onder andere een lagere werkdruk en meer salaris noodzakelijk.

Het passend onderwijs wordt door de politiek nu als ‘mislukt’ gezien. In mijn ogen doe je ons daar enorm mee tekort. Ik denk dat er heel mooie ontwikkelingen en kansen zijn, maar dat we vele malen beter gefaciliteerd moeten worden. Kleinere klassen met meer (professionele) handen en een eventuele (noodzakelijke) doorverwijzing makkelijker maken. Daardoor zal de werkdruk vast grotendeels afnemen.

Actievoeren it is!

Een boze selfie maken, klappen voor je collega’s en met z’n allen kijken of we #jufisboos trending konden maken op social media. Verschillende sprekers die duidelijk aangaven dat de acties gesteund blijven worden en de bereidheid groot blijft. Actievoeren vergt actie en solidariteit. De vraag blijft natuurlijk altijd of het zin heeft, maar als je het niet probeert, mislukt het sowieso.

Goed onderwijs

30 mei voerden we met elkaar actie voor een gezamenlijk doel.
Goed onderwijs bieden voor nu en in de toekomst. Het goede onderwijs verzorgen we (waar het kan) Er worden zulke mooie en goede dingen gedaan, elke dag weer. Dat wij het nog beter willen maken is prima, maar geeft ook aan dat we niet tevreden zijn. Dat we uiting geven aan de problemen die we ervaren, kritisch zijn en aangeven extra ondersteuning nodig te hebben, is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar moeten we wel voldoende ruimte, budget en middelen voor krijgen. Aan onze inzet zal het niet liggen, dus nu maar hopen dat onze #jufisboos duidelijk maakt dat er toch echt wat moet gebeuren. Niet morgen, maar nu.

Kantoor en schoolKantoor en school

Algemeen

Wat ga jij doen als je 5 oktober gaat staken?

Als je gaat staken, wat ga je die dag dan doen? Deze vraag kwam ik tegen op Facebook. Op deze vraag heb ik geantwoord dat ik naar Den Haag ga, en ik hoop velen met mij, maar veel reacties hebben mij toch ook wel verwonderd.

Er zijn opties genoemd om met ludieke acties voor de klas te gaan staan. Dat betekent dus eigenlijk dat je niet staakt. Maar staken is toch niet werken, en dus de schooldeuren dicht.

Ook zijn er mensen die dan toch naar school willen gaan en administratieve taken voor de groep willen gaan doen. Ook dan ben je naar mijn mening niet aan het staken.

Maar goed, iedereen heeft het recht om te staken, maar ook het recht om niet te staken. We moeten respect hebben voor ieder zijn mening.

Veel schoolbesturen hebben besloten om de salarissen van hun personeel door te betalen. Dit vind ik een hele goede actie, omdat de schoolbesturen hiermee aangeven dat zij ook achter de actie staan. Mensen die niet willen staken blijven thuis, en gaan thuis aan het werk. Dus niet op school. De school is echt dicht. Hiermee maak je het best duidelijk dat het echt gemeend is.

Waarom staken?

Een eerlijk salaris èn minder werkdruk! Daar gaan we voor kort gezegd

Het volgende staat geschreven op de site van POinactie:

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen.

En daarom ga ik naar Den Haag! Ik hoop daar veel collega’s tegen te komen, zodat we daar samen een punt kunnen maken. Samen staan we sterk!

Bulk Alert

Algemeen

Ook #ikverdienmeer, lees hier waarom.

In 1993 studeerde ik af op de PABO, en was er helemaal klaar voor. Ik word juf. Na lang te hebben ingevallen kreeg ik in 1998 mijn vaste aanstelling. Sinds die tijd werk ik fulltime in het basisonderwijs, en dat valt soms nog niet mee hoor dat kan ik je wel vertellen, en daarom deze blog #ikverdienmeer.

#ikverdienmeer

#ikverdienmeer is een actie van de groep PO in actie, de werkgeversorganisatie PO-raad en alle onderwijsvakbonden. De actie is voor een beter salaris en een lagere werkdruk. De regering moet overtuigd worden dat er geïnvesteerd moet worden in het onderwijs.
Is het eerlijk dat leerkrachten in het basisonderwijs veel minder verdienen dan in het voortgezet onderwijs?  Ik denk het niet.

In het basisonderwijs moet je van alle vakken op de hoogte zijn. Van rekenen en taal tot bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Je moet alles hiervan bijhouden. In het voorgezet onderwijs doe je dit voor één misschien twee vakken.
In het basisonderwijs heb je kinderen met verschillen. Zwakker lerende kinderen tot meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij hebben ze allemaal bij elkaar in een klaslokaal. Op het voortgezet onderwijs heb je kinderen met het zelfde niveau bij elkaar.
Daarom vind ik ook dat het niet eerlijk is dat we minder verdienen. Het moet zeker gelijk getrokken worden, dat is toch het minste.

Nu zit ik al een hele tijd in het onderwijs, en heb al heel wat meegemaakt. Ik doe het werk met plezier, maar als ik dan kijk naar vrienden/kennissen met ook een HBO-opleiding die een baan hebben in het bedrijfsleven dan is mijn salaris echt een lachertje.
Zij zijn ook klaar als ze thuiskomen van hun werk. Ik eigenlijk nooit. Je bent altijd wel even iets aan het opzoeken, voorbereiden of rapporteren.

Ik lees veel kinder- en jeugdboeken. Zo blijf je bij en weet je wat je kinderen in de klas bezighoudt. Dit doe ik met veel plezier, maar daar moet je ook tijd voor vrijmaken.
Bloggen is ook een uitlaadklep voor mij, maar zoals je ziet, over kinderboeken, maar ook over onderwijs geralateerde zaken.

#ikverdienmeer, en als er straks gestaakt gaat worden, doe ik zeker mee!