woensdag, december 6, 2023

vakbonden

Algemeen

Er is een werkdrukakkoord? Hoe kun je dit geld besteden?

Er is een akkoord bereikt. Vakbonden, PO-raad en het kabinet zijn het eens geworden over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs.
Met ingang van van het komend schooljaar krijgen scholen 237 miljoen extra om de werkdruk te verlagen. Dit loopt daarna nog op naar 430 miljoen. Dit betekent dat een school met 225 leerlingen ongeveer 35.000 euro extra krijgt oplopend tot 65.000 euro.

Oplossingen.

Dan ga je eens nadenken over wat je allemaal kunt doen om met dit geld de werkdruk te verlagen. Ik heb mijn gedachten maar eens op een rijtje gezet.

  • Meer handen in de klas.
  • Een dagdeel vrijgeroosterd voor bijvoorbeeld het maken van groepsplannen, eigen leerlijnen en kind- en/of oudergesprekken.
  • Vakdocent voor bijvoorbeeld gym en muziek.
  • Meer Ib-uren in de school
  • Een conciërge
  • De remedial teacher weer terug.

Waarschijnlijk zijn er veel meer oplossingen te bedenken, maar dit is even wat ik zo kan bedenken wat de werkdruk kan verlagen. Als je extra handen in de klas hebt kun je net die ene leerling even die extra aandacht geven die je het ook zo graag zou willen geven, maar daar nu niet aan toe komt. Ik heb dat geregeld en dat is soms best frustrerend. En dan heb ik nog niet eens zo’n hele grote klas.

Een dagdeel vrijroosteren zou ook ideaal zijn. Je hebt dan tijd om je groepsplannen en andere administratieve verplichtingen in deze tijd doen. Dan heb je na schooltijd tijd om je lessen goed voor te bereiden.
Als er een vakdocent is voor bijvoorbeeld muziek, heb jij op dat moment ook tijd voor deze dingen.

Meer IB-uren in de school zou ook welkom zijn. De IB-er heeft nu vaak meer tijd nodig voor de taken dan de uren die er nu voor staan.

Voor veel scholen zou een conciërge ook een uitkomst zijn. Bij ons op school zijn we in de bevoorrechte positie dat we een hele dag in de week een conciërge hebben, en daar maken we dankbaar gebruik van. Hij doet veel kopieerwerk, repareert dingen die kapot zijn. Regelt het oud papier, allemaal van die klusjes die je anders als leerkracht ook nog moet doen

Goed dat is dan het werkdrukakkoord, nu nog de salarissen. Hier wordt nog over onderhandeld. De eis voor meer salaris blijft overeind!

Hebben jullie nog ideeën om met het geld van het akkoord de werkdruk te verlagen? Vermeld ze dan graag in een reactie onder het artikel.

Volg juf Marjan via Facebook en blijf op de hoogte.

Valentijnsdag

Algemeen

Ook #ikverdienmeer, lees hier waarom.

In 1993 studeerde ik af op de PABO, en was er helemaal klaar voor. Ik word juf. Na lang te hebben ingevallen kreeg ik in 1998 mijn vaste aanstelling. Sinds die tijd werk ik fulltime in het basisonderwijs, en dat valt soms nog niet mee hoor dat kan ik je wel vertellen, en daarom deze blog #ikverdienmeer.

#ikverdienmeer

#ikverdienmeer is een actie van de groep PO in actie, de werkgeversorganisatie PO-raad en alle onderwijsvakbonden. De actie is voor een beter salaris en een lagere werkdruk. De regering moet overtuigd worden dat er geïnvesteerd moet worden in het onderwijs.
Is het eerlijk dat leerkrachten in het basisonderwijs veel minder verdienen dan in het voortgezet onderwijs?  Ik denk het niet.

In het basisonderwijs moet je van alle vakken op de hoogte zijn. Van rekenen en taal tot bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Je moet alles hiervan bijhouden. In het voorgezet onderwijs doe je dit voor één misschien twee vakken.
In het basisonderwijs heb je kinderen met verschillen. Zwakker lerende kinderen tot meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij hebben ze allemaal bij elkaar in een klaslokaal. Op het voortgezet onderwijs heb je kinderen met het zelfde niveau bij elkaar.
Daarom vind ik ook dat het niet eerlijk is dat we minder verdienen. Het moet zeker gelijk getrokken worden, dat is toch het minste.

Nu zit ik al een hele tijd in het onderwijs, en heb al heel wat meegemaakt. Ik doe het werk met plezier, maar als ik dan kijk naar vrienden/kennissen met ook een HBO-opleiding die een baan hebben in het bedrijfsleven dan is mijn salaris echt een lachertje.
Zij zijn ook klaar als ze thuiskomen van hun werk. Ik eigenlijk nooit. Je bent altijd wel even iets aan het opzoeken, voorbereiden of rapporteren.

Ik lees veel kinder- en jeugdboeken. Zo blijf je bij en weet je wat je kinderen in de klas bezighoudt. Dit doe ik met veel plezier, maar daar moet je ook tijd voor vrijmaken.
Bloggen is ook een uitlaadklep voor mij, maar zoals je ziet, over kinderboeken, maar ook over onderwijs geralateerde zaken.

#ikverdienmeer, en als er straks gestaakt gaat worden, doe ik zeker mee!