dinsdag, december 5, 2023

positieve gedachten

Algemeen

Kinderen motiveren, hoe doe je dat? 6 Tips.

Kinderen motiveren, hoe doe je dat?

Soms heb je leerlingen die heel slecht te motiveren zijn. Allereerst moet je natuurlijk afvragen waar dit vandaan komt. Hoe komt het dat een kind niet gemotiveerd is op school? Sommige kinderen hebben van nature moeite om gemotiveerd te zijn, terwijl bij andere kinderen een onderliggend probleem (faalangst, gedragsprobleem of stoornissen als ADHD of autisme).

Hoe kun je dan toch deze en natuurlijk alle kinderen motiveren en stimuleren, waardoor ze zich prettig gaan voelen en beter gaan presteren?

1 . Houdt rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen.

Elk kind heeft zijn eigen leerstijl. Er zijn kinderen die genoeg hebben aan luisteren en zo de leerstof opnemen. Er zijn ook leerlingen die juist moeten doen om te leren terwijl andere kinderen  juist leren door te zien. Door hier rekening mee te houden en je lessen hierop af te stemmen, bereik je de beste resultaten. Kinderen beleven plezier aan de lessen en blijven hierdoor gemotiveerd.

2. Heb belangstelling voor de kinderen

Door regelmatig gesprekken te voeren in de kring of individueel waarbij je belangstelling toont voor wat de kinderen bezig houdt creëer je een omgeving waarin het kind zich gehoord voelt. Een kind voelt zich hierdoor prettiger en zal gemotiveerder naar school komen.

3. Positieve benadering.

Benoem de dingen die goed gaan. Ik kan zien dat je geoefend hebt, klinkt beter dan je kan het nog niet. Door de positieve benadering gaan kinderen ook positiever denken en zullen hierdoor door willen zetten het steeds beter te doen.

4. Stimuleer doorzettingsvermogen.

Als een kind iets moeilijk vindt, beloon dan het doorzettingsvermogen. Kinderen zijn gevoelig voor complimenten, en zullen dan doorgaan. Dit hoeft niet te resulteren in en goed resultaat. Het proces van doorzetten is dan belangrijker.

5. Leer kinderen omgaan met het feit dat het soms ook mis kan gaan.

Zeker bij faalangstige kinderen is dit belangrijk. Het is niet erg als het niet in een keer goed gaat, en benoem dit ook duidelijk. Door het maken van fouten leer je juist.

6. Creëer succeservaringen.

Succeservaringen zijn belangrijk. Leg de lat niet te hoog en stel doelen die haalbaar zijn, zodat je samen met de kinderen deze successen kunt vieren.

Door leerlingen te motiveren en stimuleren krijg je een betere sfeer in de klas. Kinderen gaan met plezier naar school en zijn zich bewust van hun eigen vermogens.

Kantoor en schoolKantoor en school

 

 

 

 

 

Algemeen

Mijn dyslexie doe-gids

Van uitgeverij PICA mocht ik één van de doe-gidsen bespreken die zij uitgeven.  In dit blog beschrijf ik “Mijn dyslexie doe-gids”. Deze doe-gids sluit aan bij de dyslexie survivalgids die in heel toegankelijke taal vertelt wat dyslexie is.

Op het eerste gezicht valt mij op dat er best veel leeswerk dit boekje zit. Wat toch wel een probleem kan opleveren bij een kind met dyslexie.
In de inleiding staan korte zinnetjes, waarin ook duidelijk wordt dat het kind hulp nodig kan hebben van ouders of leerkracht, om te werken met deze gids.

Ik-kan-het-kaartjes

De doe-gids gaat uit van de positieve gedachte “Ik kan het”. In het midden van de gids zitten kaartjes van stevig karton. Deze kunnen uitgeknipt worden en bewaard en op elk kaartje staat een leuke gedachte die kan helpen bij de positieve gedachten. Zo heb je bijvoorbeeld het kaartje met: Ik ben ik, en dat is best oké. Achterop de kaartjes staat een tekening van twee duimen omhoog.

 

Al gauw merkte ik wel dat het boekje gericht is op kinderen in België omdat er gesproken wordt over het eerste leerjaar en in de grafiek wordt gesproken over dat het kind zichzelf een cijfer kan geven voor Frans. Als het kind echter hulp krijgt bij het werken met dit boekje, hoeft dit geen probleem te zijn.

Mijn dyslexie doe-gids is als volgt opgebouwd:

Uitleg van de ik-kan-het-kaartjes in het midden van de gids
Hier ben ik. Het kind kan zichzelf hier tekenen
Zelfportret. Lichaamsdelen inkleuren, hoe tevreden ben je over jezelf
Ik ben. Woorden kleuren die bij je passen.
Dyslexie zie je niet. Stellingen aankruizen wat voor jou geldt m.b.t. dyslexie.
Een interview. Vragen m.b.t. dyslexie aan jezelf
Ik en mijn dyslexie. Welke dingen gelden voor jou. Bijvoorbeeld “Ik kan geen rijmwoorden vinden”.

Mijn grafiek. Geef jezelf een cijfer voor….
Buiten de schoolmuren. Waar bn je goed in buien school
Kijken door een roze bril. Leuke gedachtes die je kunnen helpen.
Zeker wel, niet nodig, later misschien. Dit sluit aan op de Survivalgids.
Welke hulpmiddelen. Welke dingen kunnen je helpen?
Een plaats voor alles en alles op zijn plaats. Tips voor jezelf.
Beroemd. Beroemde mensen met dyslexie.
Super. Wie heeft je geholpen en wil je een cadeau geven.

Andere doe-gidsen die uitgeverij PICA uitgeeft zijn: Mijn hoogsensitiviteit doe-gids, mijn dyscalculie doe-gids, mijn depressie doe-gids, mijn AD(H)D doe-gids en mijn autisme doe-gids.
Ook zijn daar verschillende survivalgidsen verkrijgbaar.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen