dinsdag, december 5, 2023

gedragsprobleem

Algemeen

Gedragsproblemen in de klas, handvatten om hier mee om te gaan

gedragsprobleem of gedragsstoornisJe hebt het vast wel eens meegemaakt. Een leerling die de hele dag loopt te stuiteren, zich niet aan de regels houdt, brutaal is, snel afgeleid is en moeite heeft met de concentratie. Een leerling met een gedragsprobleem, waarbij het moeilijk is om de juiste manier te vinden om hier mee om te gaan, zodat ook dit kind tot zijn recht komt bij jou in de klas.

Oorzaak

Allereerst is het belangrijk dat je erachter komt wat de oorzaak is van het gedragsprobleem. Is het hecht een gedragsprobleem, of is het een gedragsstoornis.
Als een kind een gedragsstoornis heeft, heeft het kind vaak een diagnose. Dit kan bijvoorbeeld ADD, ADHD of een vorm van autisme zijn. Bij deze kinderen is het moeilijk om hun gedrag te veranderen omdat dit voortkomt uit hun stoornis. Deze kinderen doen het ook niet bewust, opzettelijk.
Een gedragsprobleem daarentegen kan bij ieder kind voorkomen. Hier kan je heel veel oorzaken noemen. Zo kunnen problemen in de thuissituatie dit veroorzaken, maar ook het puberen, groepsdruk of pesten kan een oorzaak zijn.

Van deze tijd

Zijn er tegenwoordig meer kinderen met gedragsproblemen? Dit is wel wat er vaak geroepen wordt, maar is dat ook zo. We hebben natuurlijk wel een veranderende maatschappij. De leerkracht staat niet meer zoals vroeger op een voetstuk. Het is niet meer: “Als juf het zegt, dan zal het wel zo zijn”. En dat hoeft natuurlijk ook niet, maar het slaat nu ook wel eens de verkeerde kant op. Dat is jammer. Daarom is het voor een leerkracht wel lastig soms om een goed leerklimaat te creëren.
Gedragsproblemen in de klas voorkomen.
Hoe kun je er nu voor zorgen dat het leerklimaat en de leeromgeving voor jou en de leerling(en) (met of zonder diagnose) beter wordt?

  • Zorg voor duidelijke, eenvoudige gedragsregels en beloon positief gedrag.
  • Zorg voor structuur. Dit is heel belangrijk. Kinderen weten waar ze aan toe zijn. Onduidelijkheid heeft probleemgedrag tot gevolg.
  • Reflecteer, kinderen moeten inzicht krijgen in eigen handelen. Wat is het gevolg van bepaald gedrag, en hier ook verantwoordelijkheid voor gaan voelen.
  • Praat met de kinderen en toon interesse . Kinderen die hun verhaal kwijt kunnen zullen minder storend gedrag laten zien.
  • Probeer het ‘wij’ gevoel te creëren in de klas. Iedereen hoort erbij, maar is ook verantwoordelijk voor de sfeer die er heerst in de klas. Gedrag dat niet gewenst is, benadeelt de rest van de groep.

Wil niet elk kind het goed doen?

Leerlingen met gedragsproblemen krijgen al gauw het stempel van vervelend. Toch willen deze kinderen het graag goed doen, maar lukt dit ze gewoon niet altijd. Elk kind heeft behoefte aan positiviteit, complimenten en een goed resultaat. Werk vanuit deze gedachte, want het begint bij jou als leerkracht.

Kijk ook eens naar mijn artikel over het boek Wiebelen en friemelen in de klas.

 

Kantoor en schoolKantoor en school

Algemeen

Kinderen motiveren, hoe doe je dat? 6 Tips.

Kinderen motiveren, hoe doe je dat?

Soms heb je leerlingen die heel slecht te motiveren zijn. Allereerst moet je natuurlijk afvragen waar dit vandaan komt. Hoe komt het dat een kind niet gemotiveerd is op school? Sommige kinderen hebben van nature moeite om gemotiveerd te zijn, terwijl bij andere kinderen een onderliggend probleem (faalangst, gedragsprobleem of stoornissen als ADHD of autisme).

Hoe kun je dan toch deze en natuurlijk alle kinderen motiveren en stimuleren, waardoor ze zich prettig gaan voelen en beter gaan presteren?

1 . Houdt rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen.

Elk kind heeft zijn eigen leerstijl. Er zijn kinderen die genoeg hebben aan luisteren en zo de leerstof opnemen. Er zijn ook leerlingen die juist moeten doen om te leren terwijl andere kinderen  juist leren door te zien. Door hier rekening mee te houden en je lessen hierop af te stemmen, bereik je de beste resultaten. Kinderen beleven plezier aan de lessen en blijven hierdoor gemotiveerd.

2. Heb belangstelling voor de kinderen

Door regelmatig gesprekken te voeren in de kring of individueel waarbij je belangstelling toont voor wat de kinderen bezig houdt creëer je een omgeving waarin het kind zich gehoord voelt. Een kind voelt zich hierdoor prettiger en zal gemotiveerder naar school komen.

3. Positieve benadering.

Benoem de dingen die goed gaan. Ik kan zien dat je geoefend hebt, klinkt beter dan je kan het nog niet. Door de positieve benadering gaan kinderen ook positiever denken en zullen hierdoor door willen zetten het steeds beter te doen.

4. Stimuleer doorzettingsvermogen.

Als een kind iets moeilijk vindt, beloon dan het doorzettingsvermogen. Kinderen zijn gevoelig voor complimenten, en zullen dan doorgaan. Dit hoeft niet te resulteren in en goed resultaat. Het proces van doorzetten is dan belangrijker.

5. Leer kinderen omgaan met het feit dat het soms ook mis kan gaan.

Zeker bij faalangstige kinderen is dit belangrijk. Het is niet erg als het niet in een keer goed gaat, en benoem dit ook duidelijk. Door het maken van fouten leer je juist.

6. Creëer succeservaringen.

Succeservaringen zijn belangrijk. Leg de lat niet te hoog en stel doelen die haalbaar zijn, zodat je samen met de kinderen deze successen kunt vieren.

Door leerlingen te motiveren en stimuleren krijg je een betere sfeer in de klas. Kinderen gaan met plezier naar school en zijn zich bewust van hun eigen vermogens.

Kantoor en schoolKantoor en school