maandag, september 25, 2023

dyslexie

Algemeen

Keurmerk makkelijk lezen, welke boeken?

Ars Scribendi uitgeverij geeft twee series informatieboeken uit met het keurmerk makkelijk lezen. Boeken bedoelt voor kinderen met leesproblemen en dyslexie. Van deze twee series mocht een boekje lezen. Ik vond het erg leuke boekjes, maar voor ik hier meer over vertel wil ik eerst uitleggen wanneer een boekje het Keurmerk makkelijk lezen krijgt.

Het keurmerk makkelijk lezen wordt afgegeven door de Stichting makkelijk lezen. Hierbij wordt gekeken naar de tekst, de zinnen, de woorden, vormgeving en typografie.

Tekst

Zo moet de tekst voldoen aan een goede opbouw, het moet een duidelijke boodschap hebben, wat bij elkaar hoort staat bij elkaar, er moet een goede indeling zijn de juiste interpunctie hebben en belangrijke zaken samenvatten.

Zinnen

De zinnen moeten eenvoudig van structuur zijn en gemiddeld minder dan twaalf woorden per zin bevatten. Er mogen niet teveel verwijswoorden in gebruikt worden en weinig figuurlijk taalgebruik.

Woorden

Meer dan 4% moeilijke woorden is niet toegestaan (leenwoorden, woorden met een dubbele betekenis, vaktaal, schrijftaal, woorden met veel medeklinkers naast elkaar (angsstschreeuw) en afkortingen zijn moeilijke woorden).

Vormgeving

Voor de vormgeving is het belangrijk dat de hoeveelheid tekst bij het formaat past, dat er voldoende wit om de tekst is en om de max. 15 regels een regel wit. Illustraties moeten de tekst verduidelijken. Om de informatie te presenteren zijn kaders belangrijk en er moet voldoende contrast zijn tussen papier en letterkleur

Typografie

Voor een duidelijk typografie geldt: een duidelijke letter, font 10 – 14, een regelafstand van anderhalf, links uitgelijnd, minder dan 12 woorden per regel en minder dan 15 regels per alinea.

De serie Help!, waarvan ik overleven in een sneeuwstorm heb gelezen bestaat uit 6 boekjes. In november verschenen: Overleven in een sneeuwstorm, Overleven in een tornado en Overleven in een Tsunami. In 2018 komen dan nog 3 boekjes.

 

 

 

 

 

 

De serie Honden als helden, waarvan ik Lawinehonden heb gelezen voldoet er ook zeker aan. Erg leuk en fijn om te lezen. Veel duidelijke informatie over wat een lawinehond is, wat een lawine is en hoe de hond getraind wordt. In deze serie die ook weer uit 6 boekjes bestaat  verschenen in november: Lawinehonden, Geleidehonden en exposievenhonden. In de loop van 2018 verschijnt de rest.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Voor meer informatie kijk je op de site van Ars Scribendi

Algemeen

Mijn dyslexie doe-gids

Van uitgeverij PICA mocht ik één van de doe-gidsen bespreken die zij uitgeven.  In dit blog beschrijf ik “Mijn dyslexie doe-gids”. Deze doe-gids sluit aan bij de dyslexie survivalgids die in heel toegankelijke taal vertelt wat dyslexie is.

Op het eerste gezicht valt mij op dat er best veel leeswerk dit boekje zit. Wat toch wel een probleem kan opleveren bij een kind met dyslexie.
In de inleiding staan korte zinnetjes, waarin ook duidelijk wordt dat het kind hulp nodig kan hebben van ouders of leerkracht, om te werken met deze gids.

Ik-kan-het-kaartjes

De doe-gids gaat uit van de positieve gedachte “Ik kan het”. In het midden van de gids zitten kaartjes van stevig karton. Deze kunnen uitgeknipt worden en bewaard en op elk kaartje staat een leuke gedachte die kan helpen bij de positieve gedachten. Zo heb je bijvoorbeeld het kaartje met: Ik ben ik, en dat is best oké. Achterop de kaartjes staat een tekening van twee duimen omhoog.

 

Al gauw merkte ik wel dat het boekje gericht is op kinderen in België omdat er gesproken wordt over het eerste leerjaar en in de grafiek wordt gesproken over dat het kind zichzelf een cijfer kan geven voor Frans. Als het kind echter hulp krijgt bij het werken met dit boekje, hoeft dit geen probleem te zijn.

Mijn dyslexie doe-gids is als volgt opgebouwd:

Uitleg van de ik-kan-het-kaartjes in het midden van de gids
Hier ben ik. Het kind kan zichzelf hier tekenen
Zelfportret. Lichaamsdelen inkleuren, hoe tevreden ben je over jezelf
Ik ben. Woorden kleuren die bij je passen.
Dyslexie zie je niet. Stellingen aankruizen wat voor jou geldt m.b.t. dyslexie.
Een interview. Vragen m.b.t. dyslexie aan jezelf
Ik en mijn dyslexie. Welke dingen gelden voor jou. Bijvoorbeeld “Ik kan geen rijmwoorden vinden”.

Mijn grafiek. Geef jezelf een cijfer voor….
Buiten de schoolmuren. Waar bn je goed in buien school
Kijken door een roze bril. Leuke gedachtes die je kunnen helpen.
Zeker wel, niet nodig, later misschien. Dit sluit aan op de Survivalgids.
Welke hulpmiddelen. Welke dingen kunnen je helpen?
Een plaats voor alles en alles op zijn plaats. Tips voor jezelf.
Beroemd. Beroemde mensen met dyslexie.
Super. Wie heeft je geholpen en wil je een cadeau geven.

Andere doe-gidsen die uitgeverij PICA uitgeeft zijn: Mijn hoogsensitiviteit doe-gids, mijn dyscalculie doe-gids, mijn depressie doe-gids, mijn AD(H)D doe-gids en mijn autisme doe-gids.
Ook zijn daar verschillende survivalgidsen verkrijgbaar.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Algemeen

Reactie op artikel in AD: Is dyslexie het gevolg van slecht onderwijs?

Als je zoiets leest, gaan toch als onderwijsmens je haren overeind staan. Vorig jaar heb ik de cursus “Haal alles uit de DMT-oefenmap” gevolgd bij PRAVOO van orthopedagoog Luc Koning.
Hier heb ik veel geleerd over wat dyslexie nu precies is.

 

PRAVOO

Op www.pravoo.com heeft Luc Koning ook gereageerd op het artikel uit het AD van 9 februari 2017 waarin prof. Bosman wordt geciteerd dat dyslexie het gevolg is van slecht onderwijs. Er moet meer “gestampt” worden, met de kinderen zou niets aan de hand zijn.

Naar aanleiding van de vele reacties heeft Luc Koning hierop gereageerd. Luc Koning behandelt al bijna 40 jaar kinderen met dyslexie en hij stelt vast dat er soms sprake is van didactische verwaarlozing en dat er soms sprake is van een aangeboren stoornis.

Bij 4% van de Nederlanders is er sprake van dyslexie. Bij hen is iets misgegaan in de aanleg van de hersenen, waardoor de ontwikkeling van de linker hersenhelft langzamer gaat. Hierdoor is er verlaagde activiteit voor woordherkenning en woordanalyse. (Volgens de hersenstichting)
Als er ernstige, blijvende problemen zijn op het gebied leesvaardigheid is een leesprobleem dyslexie. Een leesprobleem hoeft dus geen dyslexie te zijn. Als een kind intensieve leesbegeleiding krijgt, tweemaal per week minimaal, en het scoort drie keer achter elkaar een E op de DMT-toets, dan is er reden om een onderzoek te starten om te kijken of het kind inderdaad dyslectisch is.
Dat dyslexie het gevolg zou zijn van slecht onderwijs is niet waar. Veel scholen bieden gerichte en verantwoorde begeleiding.
Er moet meer gestampt worden zegt Bosman, maar dagelijks intensief stampen kan ook tot weerstand leiden bij kinderen die moeite hebben met lezen en spellen. En bij spelling gaat het toch ook om het toepassen?

Luc Koning geeft Bosman wel gelijk in het punt dat er veel geoefend moet worden. Want 30% van de kinderen met dyslexie is natuurlijk wel erg veel. veel leeskilometers maken en veel oefenen met spelling, maar dat het te wijten zou zijn aan slecht onderwijs is absoluut niet wetenschappelijk onderbouwd.

Luc Koning: “Al met al zijn dit soort artikelen in dagbladen meer bedoeld om aandacht te vragen voor de wetenschapper dan de wetenschap.”

Meer informatie:

 www.pravoo.com

Follow my blog with Bloglovin

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Algemeen

Is dyslexie te voorkomen?

In de Trouw van 24 januari 2017 las ik een heel mooi artikel “Dyslexie is te voorkomen”.
Er worden in het artikel heel gedurfde uitspraken gedaan als: “De leesmethodes lokken dyslexie uit”. Ik vond het een heel interessant artikel om te lezen.

Bart van Raamsdonk is 82 en zelf dyslectisch. Hij zegt in het artikel dat het proces van leren lezen volstrekt onlogisch is ingericht. Hij ontwikkelde een methode die kinderen leert lezen zoals ze hebben leren spreken, door woorden als een geheel te leren ervaren. Hierdoor kunnen kinderen een betere start maken bij het leren lezen. Hij heeft hiervoor een subsidie gekregen van Stichting Dyslexie Fonds.

Deze aanpak druist echter wel in tegen de opvatting die er nu heerst over leren lezen. Losse letters worden tot één woordklank samen gelezen (hakken en plakken) tot een heel woord, terwijl de methode van Van Raamsdonk juist andersom werkt. Vanuit het geheel het woord opsplitsen in letters (klanken). Snelle lezers doen dit al uit zichzelf.

Ruim één op de twaalf basisschoolleerlingen heeft de diagnose dyslexie. Dit hoeft volgens Van Raamsdonk niet, omdat het niet aan de kinderen ligt, maar aan de methode waarop lezen wordt aangeleerd.

Methode

Hij heeft zijn methode al op een basisschool mogen testen, en er is nu mogelijk om het in groep 2 en 3 te gebruiken. Daarna kunnen kinderen aansluiten bij een bestaande leesmethode.
De methode werkt alleen bij beginnende lezers, maar volgens Van Raamsdonk wil hij zijn methode niet promoten om geld te verdienen, “maar ervoor zorgen dat mensen niet hun hele leven lang onder niveau hoeven te functioneren”.

Zou deze Van Raamsdonk gelijk hebben? Er zit natuurlijk wel wat in zijn verhaal, en ben er eigenlijk heel benieuwd naar. Ik denk wel dat deze methode een kans moet krijgen, omdat kinderen en mensen met dyslexie best wel tegen veel problemen aanlopen, en misschien wel zoals Van Raamsdonk zegt onder hun niveau functioneren, terwijl dat niet hoeft.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen