zondag, oktober 1, 2023

keuze-opdrachten

Algemeen

In de keuzekast: Beeldknap

In mijn blog over de keuzekast vertelde ik al dat we met de opdrachten werken met de verschillende meervoudige intelligenties. Omdat ik zoveel reacties hierop heb gehad wil ik in verschillende blogs nog even terugkomen op de intelligenties en welke opdrachten je hierbij kunt gebruiken in de keuzekast.

De bedoeling is dat kinderen met de opdrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Aan het begin van een periode waarin de verschillende opdrachten in de keuzekast liggen worden de opdrachten kort uitgelegd.

Beeldknap (visueel-ruimtelijk)

Kinderen die beeldknap zijn, hebben goede creatieve vaardigheden. Ze zien kleur en detail. Deze kinderen tekenen en schilderen graag. Beeldknappe kinderen denken in plaatjes en leren door visualisatie. Deze kinderen hebben baat bij het bekijken van filmpjes en animaties.

Wat kun je allemaal in de keuzekast doen voor de intelligentie beeldknap:

 • Gebruik kaarten om…..
 • Maak een grafiek om te laten zien hoe…….
 • Illustreer de belangrijkste ideeën over……. In verhaalvorm (strip)
 • Maak een tekening van…….
 • Vat samen wat je weet over………
 • Maak een boek/prentenboek/collage/muurkrant// poster om te laten zien wat je weet over……..
 • Maak een mindmap over……..
 • Demonstreer aan de hand van zelfgemaakte foto’s wat je hebt geleerd over……..
 • Ontwerp pictogrammen om ……….. beter te begrijpen

Voor de kinderen die iets meer kunnen

 • Op welke manier kan/kunnen………..
 • Maak een stroomdiagram om te laten zien…… (vraagstuk/verhaallijn)
 • Ontwikkel criteria voor het beoordelen van een boekomslag, een powerpointpresentatie, pictogrammen, websites etc.
 • Ontwerp een webpagina
 • Teken ….. opnieuw om …. te verbeteren
 • Maak een bordspel over…….
 • Teken een nieuwe strip/cartoon/boekomslag/ computeranimatie bij…….

Opdrachten

Ik ben druk bezig met het ontwikkelen van materialen en opdrachten voor de keuzekasten bij ons op school. Deze opdrachten zullen opdrachten zijn speciaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. We verdelen het schooljaar over 5 periodes. Elke periodes bekijk ik de leerstof die aan bod komt, en daar probeer ik bij aan te sluiten met de opdrachten.

In het menu kun je naar de link keuzekastopdrachten gaan voor de opdrachten die ik inmiddels klaar heb.

Kantoor en schoolKantoor en school

Algemeen

In de keuzekast: Getalknap

In de keuzekast: Getalknap

In mijn blog over de keuzekast vertelde ik al dat we met de opdrachten werken met de verschillende meervoudige intelligenties. Omdat ik zoveel reacties hierop heb gehad wil ik in verschillende blogs nog even terugkomen op de intelligenties en welke opdrachten je hierbij kunt gebruiken in de keuzekast.

De bedoeling is dat kinderen met de opdrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Aan het begin van een periode waarin de verschillende opdrachten in de keuzekast liggen worden de opdrachten kort uitgelegd.

In dit blog wil ik iets vertellen over getalknap

Getalknap (logisch-mathematisch)

Getalknappe kinderen houden van problemen oplossen en verbanden vaststellen. Oorzaak en gevolg uitzoeken is voor hen een uitdaging. Een getalknap kind is geïnteresseerd in cijfers.
Deze kinderen schrijven met plezier reeksen getallen  en puzzelen graag. Ze pakken problemen planmatig aan.

Wat kun je allemaal in de keuzekast doen voor de intelligentie getalknap:

 • Benoem hoeveel…..
 • Maak een grafiek over…..
 • Gebruik logisch, te verklaren stappen m.b.t….
 • Construeer een tijdlijn met informatie over
 • Verzamel patronen van…..
 • Schrijf de formule voor…..
 • Stel een lijst van feiten op over…….
 • Beschrijf in duidelijk logische stappen hoe….
 • Laat in een grafiek/tabel zien wat je weet over….
 • Leg uit welke som/formule je gebruikt om….. (bijv. een verhaalsom)
 • Formuleer een logische conclusie uit de gegevens die je hebt over…..
 • Maak een stroomdiagram over…..
 • Vul een matrix in over….. (met wiskundige bewerkingen zoals wortels, kwadraten, tafels…)

Ik ben druk bezig met het ontwikkelen van materialen en opdrachten voor de keuzekasten bij ons op school. Deze opdrachten zullen opdrachten zijn speciaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. We verdelen het schooljaar over 5 periodes. Elke periodes bekijk ik de leerstof die aan bod komt, en daar probeer ik bij aan te sluiten met de opdrachten.

Hieronder enkele voorbeelden van opdrachten bij de intelligentie getalknap:

kruiswoordraadsel

puzzelen met symbolen

In het menu kun je naar de link keuzekastopdrachten gaan voor meer voorbeelden.

Kantoor en schoolKantoor en school