zaterdag, september 30, 2023

taaloefening

AlgemeenDownloadsKeuzekastOverig Taal/LezenTaal/lezenWoordknap

Taalopdracht: Waar ga je naar toe….?

Taalopdracht: Waar ga je naar toe....?Voor rekenen is er heel veel te vinden op het internet, maar voor taal wordt het toch wel wat lastig.
Daarom deze taalopdracht: Waar ga je naar toe….?, want om extra te oefenen met taal krijgen kinderen toch al snel de standaard invuloefeningen en dat is, zeg nou zelf, toch echt niet altijd leuk.
In deze taalopdracht wordt vooral de woordenschat geoefend.

Puzzel

In deze werkbladen wordt de woordenschat geoefend door middel van het maken van puzzels: Waar ga je naar toe….?
In deze puzzel zijn 14 openbare plaatsen verwerkt waar je naar toe kunt gaan.

Bij de kruiswoordpuzzel worden 14 vragen gesteld. Bijvoorbeeld: Waar ga je naar toe als je iets wilt leren.
De kinderen kunnen dan op het puzzelblad kijken naar de plaatjes van de gebouwen en zullen daar een plaatje vinden met een school.
Omdat op het puzzelblad de afbeelding staat, met het woord erbij, krijgen de kinderen een beeld bij het woord.
Deze woorden moeten dan op de goede plek in de puzzel worden geschreven.
Bij deze opdracht wordt dus de woordenschat geoefend met woorden van openbare gebouwen.

Met deze woorden hebben we ook nog een woordzoeker gemaakt. Op deze manier zijn de kinderen op verschillende manieren op een leuke manier met dezelfde woorden bezig.

Deze puzzels kunnen natuurlijk ook heel goed in de keuzekast worden gelegd bij het onderdeel woordknap.

Het bestand :

01 – Waar ga je naar toe – kruiswoordpuzzel en woordzoeker.


Algemeen downloadsTussendoortjesWoordknap

Filippine sporten.

Deze filippine sporten is een lekker tussendoortje.

Fillipine sportenJe leerlingen hebben wel eens tijd over. En wat kunnen ze dan doen?
Nou een leuke filippine sporten misschien?

 

 

 

 

Wat is een Filippine?

In een filippinepuzzel is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van gegeven, al dan niet cryptische, omschrijvingen of afbeeldingen.
Anders dan kruiswoordpuzzels en cryptogrammen zijn er geen kruisende oplossingswoorden.
In een filippine zijn sommige vakjes voorzien van een getal; daarbij geldt de regel dat in vakjes met hetzelfde getal dezelfde letter komt te staan.
Zo verkrijgt men door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puzzel.
Deze kunnen dan alvast worden ingevuld.
Bij filippines op de computer verschijnen ze dan zelfs automatisch op de plekken met hetzelfde nummer.
Vaak zijn de woorden zodanig onder elkaar gerangschikt dat er bij juiste invulling in een welbepaalde omrande kolom van boven naar beneden de oplossing verschijnt die bestaat uit een ander woord of uitdrukking.
Zo een filippine is in feite een eenvoudig mesostichon in puzzelvorm.

Deze filippinepuzzel.

Deze filippine gaat over sporten en is daarom perfect voor in de keuzekast.
Anders dan bij een traditionele filippine zijn er hier geen cijfers in de letter vakjes die met elkaar overeen komen.
De afbeeldingen zijn duidelijk genoeg om de woorden te raden.

Er staan 10 sporten afgebeeld in deze puzzel waarvan de leerlingen moeten raden welke sport het is.
Hebben ze alle 10 de sporten goed geraden dan komt er een 11e sporter van boven naar beneden tevoorschijn.

Bestand:

01 – Filippine sporten.

 

 

 

.


 

KeuzekastLesideeënTaal/lezenTekstdetectiveWoordknap

Tekstdetective – Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land, en wat is er dan leuker dan een tekstdetective – Sinterklaas. Al eerder publiceerde ik een tekstdetective waarmee het begrijpend lezen nog eens extra geoefend kon worden. De reacties hierop waren erg leuk, daarom nu een met het thema Sinterklaas.

Sinterklaas

De tekst Sinterklaas is een gedicht. Het gedicht is opgebouwd uit drie coupletten met elk vier regels, waardoor het vrij gemakkelijk te lezen is.  Het is de bedoeling dat de kinderen het gedicht lezen. Daarna volgen er zes zinnen die in de goede volgorde gezet moeten worden door middel van het geven van een nummer.

Piet maakt surprise.

Ook dit is een gedicht. Dit gedicht is echter iets lastiger te lezen omdat het niet verdeeld is in coupletten. Als de kinderen het gedicht gelezen hebben, beantwoorden ze er vijf vragen over.

Sint 2021Sint 2021

Pepernoten bakken.

tekstdetective - sinterklaasPepernoten bakken is een verhaal over een Piet die pepernoten gaat bakken en wat hij hier zoal voor nodig heeft. Dit is deze keer geen oefening voor het begrijpend lezen, maar een taaloefening. De kinderen zetten enkele woorden uit het verhaal in de alfabetische volgorde.

 

 

Hieronder kun je de tekstdetective – Sinterklaas downloaden. Er is een apart bestand voor de vragen en de antwoorden. Veel plezier weer met deze tekstdetectives.

De Bestanden:

01 – Tekstdetective – Sinterklaas vragenbladen.

02 – Tekstdetective – Sinterklaas antwoordenbladen.