zondag, september 24, 2023

meervoudige intelligentie

Algemeen

In de keuzekast: Beweegknap

In mijn blog over de keuzekast vertelde ik al dat we met de opdrachten werken met de verschillende meervoudige intelligenties. Omdat ik zoveel reacties hierop heb gehad wil ik in verschillende blogs nog even terugkomen op de intelligenties en welke opdrachten je hierbij kunt gebruiken in de keuzekast.

De bedoeling is dat kinderen met de opdrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Aan het begin van een periode waarin de verschillende opdrachten in de keuzekast liggen worden de opdrachten kort uitgelegd.

Beweegknap (lichamelijk-kinestetisch)

Kinderen die beweegknap zijn zijn kinderen die graag fantasiespelletjes spelen, zoals bijvoorbeeld een rollenspel of poppenkastspel. Hierbij zijn ze bezig met hun handen. Bouwen vinden deze kinderen ook heel leuk.Ze houden van afwisseling en vooral bezig zijn. Ook knutselen vinden ze leuk, want dan kunnen ze ook de materialen ervaren en bezig zijn met hun handen. Namaken van iets is niet de bedoeling. Kinderen die beweegknap zijn willen zelf iets bedenken en maken.

Wat kun je allemaal in de keuzekast doen voor de intelligentie beweegknap:

– Verklaar hoe …. gebeurt.
– Imiteer de bewegingen van …
– Bedenk een act om te tonen hoe een (bijv. een motor; een stroomkring kring; een computer…) … werkt
– Beeld … (bijv. titel van een boek, karakter, film, spreekwoord, gezegde) uit.
– Leg met pictogrammen uit hoe…….
– Gebruik gebaren om … (bv. nerveus, vriendelijk, etc.) uit te leggen.
– Leg uit in een rollenspel, drama, gebarentaal wat je weet over…….

Voor de kinderen die iets meer kunnen

– Onderzoek hoe de verschillende onderdelen samenwerken in …
– Vergelijk de bewegingen van …
– Classificeer de bewegingen van …, leg de eigenschappen waarop je hebt ingedeeld uit.
– Op hoeveel verschillende manieren kan …?
– Onderzoek het gedrag van … en presenter je bevindingen in een mimespel/sketch.
– Bedenk eisen voor een baan als … (gymleraar, coach/trainer)? Welke sollicitant zou jij wel of juist niet aannemen? Leg uit waarom … – Welke van de … (trainingsprogramma’s, bewegingen, adviezen) voldeden het best aan de behoeften van … (doelgroep).
– Besluit welke de beste … (demonstratie, presentatie) was, maak een lijst met beoordelingscriteria.
– Maak een ongebruikelijke …
– Creëer een tableau vivant over… – Ontwerp een voorwerp (bijv. speeltje, gereedschap, hulpmiddel) om te …
– Ontwikkel een lijst van criteria voor…
– Bedenk in teams van (4/5/6) leerlingen een rollenspel om te laten zien hoe … (een laserstraal, fotosynthese, etc.) werkt.

Opdrachten

Ik ben druk bezig met het ontwikkelen van materialen en opdrachten voor de keuzekasten bij ons op school. Deze opdrachten zullen opdrachten zijn speciaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. We verdelen het schooljaar over 5 periodes. Elke periodes bekijk ik de leerstof die aan bod komt, en daar probeer ik bij aan te sluiten met de opdrachten.

In het menu kun je naar de link keuzekastopdrachten gaan voor de opdrachten die ik inmiddels klaar heb. Hier zitten inmiddels ook al enkele beeldknapopdrachten bij.
Volgende week:  Beweegknap

Cadeauwinkel

Algemeen

In de keuzekast: Woordknap

In de keuzekast:  Woordknap

In mijn blog over de keuzekast vertelde ik al dat we met in de keuzekast werken met de verschillende meervoudige intelligenties. Omdat ik zoveel reacties hierop heb gehad wil ik in verschillende blogs nog even terugkomen op de intelligenties en welke opdrachten je hierbij kunt gebruiken in de keuzekast.

De bedoeling is dat kinderen met de opdrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Aan het begin van een periode waarin de verschillende opdrachten in de keuzekast liggen worden de opdrachten kort uitgelegd. Er staat bij elke opdracht met hoeveel kinderen eraan gewerkt mag worden en hoeveel tijd je eraan mag besteden per keer.

In dit blog wil ik iets vertellen over woordknap.

Woordknap (verbaal linguïstische intelligentie)

Kinderen die houden van taal, graag lezen of worden voorgelezen zijn woordknappe kinderen. Zij zullen dus snel een opdracht uit deze categorie kiezen. Deze kinderen houden ook van gedichten maken en vertellen graag verhaaltjes. (Spreken, schrijven, lezen). De woordenschat is bij deze kinderen groot en ze kunnen ook gemakkelijker vertellen hoe ze zich voelen.

Wat kun je allemaal in de keuzekast doen voor de intelligentie woordknap:

Er zijn verschillende opdrachten die je voor woordknap in de keuzekast kunt doen. Nu is een doorstreeppuzzel of een kruiswoordraadsel een opdracht die je vaak tegen komt. Maar je kan ook zelf opdrachten bedenken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan opdrachten als:

 • Maak een lijst van…
 • Beschrijf 10 feiten over….
 • Wat is de betekenis van….
 • Schrijf in eigen woorden…..
 • Maak een lijst van benodigdheden voor….
 • Wat is waar/niet waar over……
 • Leg uit op welke manier….
 • Herschrijf in eigen woorden…..
 • Vat samen wat je weet over….. in één A4-tje
 • Beschrijf een duidelijk voorbeeld van…….
 • Dien een aanvraag in voor…….
 • Schrijf een reclamespotje voor…..
 • Schrijf een brief aan personages uit een boek of aan een beroemd iemand
 • Schrijf een krantenbericht over…….

Voor de kinderen die iets meer kunnen

 • Leg uit wat bedoeld wordt met….. (abstracte begrippen, racisme, samenwerking etc)
 • Vergelijk en zoek verschillen tussen….. ( genre/ karakters/ verhaallijnen/ reacties)
 • Welke oplossing is het meest efficiënt voor….. (en waarom?)
 • Kies de vijf belangrijkste vragen om ……. te onderzoeken.
 • Schrijf een aanbeveling voor………
 • Bedenk een strategie voor……
 • Schrijf een dialoog tussen een levend en een levenloos voorwerp.
 • Bedenk argumenten om mensen over te halen om…..
 • Verzin limericks over…..

Ik ben druk bezig met het ontwikkelen van materialen en opdrachten voor de keuzekasten bij ons op school. Deze opdrachten zullen opdrachten zijn speciaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. We verdelen het schooljaar over 5 periodes. Elke periodes bekijk ik de leerstof die aan bod komt, en daar probeer ik bij aan te sluiten met de opdrachten.

Ze zullen er ongeveer op deze manier uit komen te zien:

flyer groep 5/6

voor en nadelen

In het menu kun je naar de link keuzekastopdrachten gaan voor meer voorbeelden.

Kantoor en schoolKantoor en school