woensdag, november 29, 2023

uitbeelden

BeeldknapKeuzekastLesideeënMuziek en DramaWereldoriëntatie

Beroepen uitbeeldspel.

Beroepen, welke zijn er allemaal?

Het thema komt altijd wel een keer voorbij. Welke beroepen zijn er allemaal?
Hoeveel kun je opnoemen?
En wat houdt zo’n beroep nu in? Wat doet een timmerman of een dokter?

Uitbeelden.

Een mooie interactieve manier om te kijken met je leerlingen wat een beroep inhoudt, en hoeveel kennis er is over beroepen kan heel erg leuk met dit uitbeeldspel.
Op die manier combineer je weer bewegen, toneel of drama, in groepsverband samenwerken en kennis over een bepaald onderwerp delen met elkaar.

beroepen

Het spel.

Er zijn twee A4-tjes gemaakt met kaartjes die vrij te downloaden en te gebruiken zijn.
Op elk A4-tje staan 18 beroepen in totaal dus 36.
Maar omdat niet alle beroepen voor de jongere leerlingen zijn uit te beelden is het ook verdeeld in twee stukjes.
De eerste 18 kaartjes zijn de meer bekendere beroepen. Denk daarbij aan een bouwvakker, automonteur, fotomodel of schilder.
De 18 kaartjes daarna zijn wat minder bekend of vragen in ieder geval wat meer van de leerlingen om deze uit te beelden, want hoe laat je aan je klas zien dat je een scheidsrechter bent of een opticien?
Echte uitdagingen voor je leerlingen dus.

Dit spel is dus klassikaal te spelen, maar kan ook in de keuzekast zodat twee leerlingen er mee aan de slag kunnen gaan.
Klassikaal kun je bijvoorbeeld een leerling naar voren laten komen die een kaartje blind trekt en dit beroep dan aan de klas moet uitbeelden.
De klas moet dan raden welk beroep er wordt getoond.

Ook als keuzekast kunnen zo twee leerlingen elkaar een beroep tonen en moet de ander raden wat er wordt getoond.
Wie dan bijvoorbeeld de meeste beroepen goed heeft weten te raden heeft de meeste punten.
Maar dat kun je natuurlijk helemaal zelf invullen.

UPDATE:

Inmiddels is er nu ook het beroepen uitbeeldspel met kaartjes zonder de woorden van de beroepen.
Met dank aan Najette Talhioui die ons op dit idee bracht.

Het bestand :

01 – Beroepen uitbeeldspel.

02 – Beroepen uitbeeldspel – ZONDER TEKST!

 

 

 


Algemeen

In de keuzekast: Beweegknap

In mijn blog over de keuzekast vertelde ik al dat we met de opdrachten werken met de verschillende meervoudige intelligenties. Omdat ik zoveel reacties hierop heb gehad wil ik in verschillende blogs nog even terugkomen op de intelligenties en welke opdrachten je hierbij kunt gebruiken in de keuzekast.

De bedoeling is dat kinderen met de opdrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Aan het begin van een periode waarin de verschillende opdrachten in de keuzekast liggen worden de opdrachten kort uitgelegd.

Beweegknap (lichamelijk-kinestetisch)

Kinderen die beweegknap zijn zijn kinderen die graag fantasiespelletjes spelen, zoals bijvoorbeeld een rollenspel of poppenkastspel. Hierbij zijn ze bezig met hun handen. Bouwen vinden deze kinderen ook heel leuk.Ze houden van afwisseling en vooral bezig zijn. Ook knutselen vinden ze leuk, want dan kunnen ze ook de materialen ervaren en bezig zijn met hun handen. Namaken van iets is niet de bedoeling. Kinderen die beweegknap zijn willen zelf iets bedenken en maken.

Wat kun je allemaal in de keuzekast doen voor de intelligentie beweegknap:

– Verklaar hoe …. gebeurt.
– Imiteer de bewegingen van …
– Bedenk een act om te tonen hoe een (bijv. een motor; een stroomkring kring; een computer…) … werkt
– Beeld … (bijv. titel van een boek, karakter, film, spreekwoord, gezegde) uit.
– Leg met pictogrammen uit hoe…….
– Gebruik gebaren om … (bv. nerveus, vriendelijk, etc.) uit te leggen.
– Leg uit in een rollenspel, drama, gebarentaal wat je weet over…….

Voor de kinderen die iets meer kunnen

– Onderzoek hoe de verschillende onderdelen samenwerken in …
– Vergelijk de bewegingen van …
– Classificeer de bewegingen van …, leg de eigenschappen waarop je hebt ingedeeld uit.
– Op hoeveel verschillende manieren kan …?
– Onderzoek het gedrag van … en presenter je bevindingen in een mimespel/sketch.
– Bedenk eisen voor een baan als … (gymleraar, coach/trainer)? Welke sollicitant zou jij wel of juist niet aannemen? Leg uit waarom … – Welke van de … (trainingsprogramma’s, bewegingen, adviezen) voldeden het best aan de behoeften van … (doelgroep).
– Besluit welke de beste … (demonstratie, presentatie) was, maak een lijst met beoordelingscriteria.
– Maak een ongebruikelijke …
– Creëer een tableau vivant over… – Ontwerp een voorwerp (bijv. speeltje, gereedschap, hulpmiddel) om te …
– Ontwikkel een lijst van criteria voor…
– Bedenk in teams van (4/5/6) leerlingen een rollenspel om te laten zien hoe … (een laserstraal, fotosynthese, etc.) werkt.

Opdrachten

Ik ben druk bezig met het ontwikkelen van materialen en opdrachten voor de keuzekasten bij ons op school. Deze opdrachten zullen opdrachten zijn speciaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. We verdelen het schooljaar over 5 periodes. Elke periodes bekijk ik de leerstof die aan bod komt, en daar probeer ik bij aan te sluiten met de opdrachten.

In het menu kun je naar de link keuzekastopdrachten gaan voor de opdrachten die ik inmiddels klaar heb. Hier zitten inmiddels ook al enkele beeldknapopdrachten bij.
Volgende week:  Beweegknap

Cadeauwinkel