maandag, december 11, 2023

deugden

AdvertorialsAlgemeenReviewsVakliteratuur

Het Grote Deugdenboek voor het onderwijs

Wisten jullie dat er naast het Deugdenspel Doeboek  waar ik al eerder over schreef nu ook Het Grote Deugdenboek voor het onderwijs is? Wat een heerlijke aanvulling op het boek, met superhandige praktische tips hoe met deugden te werken in je klas. Ook als je het eerste boek nog niet hebt, kun je met dit boek heel snel met deugden aan de slag.

Waarom aan de slag met deugden?

Deugden zijn de positieve dingen in onszelf. We weten allemaal dat het geen zin heeft om steeds te roepen in de klas wat niet mag. Juist datgene benoemen wat goed gaat werkt een stuk beter. Als je aan de slag gaat met deugden, haal je de positieve dingen uit de kinderen (en ook uit jezelf). Kinderen leren deze deugden bij zichzelf te zien, maar ook bij anderen.

52 Deugden

In het Deugdenspel Doeboek wordt omschreven hoe je met 10 deugden aan de slag kunt gaan. Dit Grote Deugdenboek voor het onderwijs gaat een grote stap verder. In dit boek worden 52 deugden besproken, voor elke week van het jaar één. Het maakt niet uit wanneer je een deugd ter sprake brengt, omdat het niet gebonden is aan tijd of leeftijd. Zo kun je er een kiezen die jou op dat moment zinvol lijkt, of je laat de kinderen er een kiezen van de deugdenlijst. (deze kun je gratis downloaden via www.keiindeugden.nl)

Eerst wordt in deel 1 uitgelegd dat er vijf strategieën zijn om effectief met deugden te werken. Dit wordt uitgebreid uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De vijf strategieën zijn: 1. Spreek deugdentaal, 2. Herken leermomenten, 3. Stel veilige grenzen, 4. Neem tijd voor rust, reflectie, ontspanning en 5. Bied actief aandacht.
Het boek geeft ook bij elke strategie tips voor activiteiten met de klas en voor de hele school.

Daarna komen de 52 deugden aan bod. Elke deugd wordt overzichtelijk, met dezelfde opbouw beschreven op twee pagina’s in het boek. Bijvoorbeeld de deugd oprechtheid.  Hierin word je dan op de volgende manier in meegenomen:
Wat is oprechtheid?
Waarom is oprechtheid belangrijk?
Hoe pas je oprechtheid toe? met voorbeelden Hoe pas je oprechtheid toe als………
Reflectievragen
Tekens van succes
Op de bladzijde ernaast staan activiteiten beschreven die je naar aanleiding van deze deugd kunt doen met de klas.

Het Grote Deugdenboek voor het onderwijs

Conclusie

Ik vind dit laatste heel overzichtelijk en superhandig. Als je je even goed verdiept in de strategieën, heb je daarna aan dit boek een heel fijn naslagwerk, waarbij je dus per deugd in één oogopslag een overzicht hebt om mee aan de slag te gaan in je klas.

Zeker in een klas waar de sfeer niet altijd even optimaal is, zal het werken met deugden
ten goede komen aan een prettigere omgang met elkaar.


AlgemeenReviewsVakliteratuur

Werken met deugden in het onderwijs? Doen, met het deugdenspel doeboek!

Met heel veel plezier heb ik Het Deugdenspel Doeboek van Annelies Wiersma in mijn vakantie doorgelezen. Er ging een wereld voor mij open. Deugden zijn karaktereigenschappen die je eigenlijk allemaal bezit, maar die je misschien niet altijd bewust toepast. Met dit boek kun je met kinderen aan de slag om hier op een positieve manier mee bezig te zijn.

Het boek geeft je handvatten om met de deugden assertiviteit, concentratie, humor, idealisme, kracht, liefde, respect, samenwerking, uitmuntendheid en vriendelijkheid aan de slag te gaan. Je kunt met deze tien deugden een heel schooljaar vullen. Als je bekend bent met het Deugdenspel of je hebt deze in het bezit, dan vind je de kaarten met deze deugden ook hier in terug.

deugdenspel doeboekHet deugdenspel is voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar en het doeboek bevat werkvormen die in de midden- en bovenbouw goed gebruikt kunnen worden, en zelfs in het voortgezet onderwijs worden ze gebruikt. Voor jongere kinderen is er de voorloper: Het Deugdenvriendjes Doeboek voor peuters en kleuters.

Het Deugdenspel Doeboek.

De tien eerder genoemde deugden zijn in het boek uitgebreid uitgewerkt. Er wordt in beschreven hoe je de deugd kunt aanbieden bij de kinderen. Dit is op een heel heldere, duidelijke en enthousiaste manier gedaan. Zo, dat je er gewoon ook zelf mee aan de slag wilt gaan. Ook wordt aangegeven wat er van jou als leerkracht wordt verwacht (leerkrachtgedrag). Er staan opdrachten bij die je met de kinderen kunt doen om de deugd duidelijk te maken, en er ook op een positieve manier mee aan de slag te gegaan en op heel veel verschillende manieren.

Elke deugd die uitgewerkt wordt bevat een duidelijke omschrijving van allerlei soorten spelletjes, drama-opdrachten, filmpjes, liedjes, verhalen, boekentips, maar ook teken- en knutselopdrachten. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een manier om ermee aan de slag te gaan.

In de praktijk

Na de vakantie ga ik zeker in mijn groep met Het Deugdenspel Doeboek aan de slag. Van de tien deugden omschreven ga ik beginnen met de deugd Respect. Ik denk dat dit een hele mooie is om aan het begin van het schooljaar te doen. Je kunt met deze deugd hele goede groepsvormende activiteiten doen en zo samen een hechte groep vormen, omdat deze deugd zich daar heel goed voor leent.

Lees in het boek ook de ervaringen van leerkrachten en praktijkverhalen uit de klas.

Via www.keiindeugden.nl is er online ondersteuning en toegang tot educatieve materialen.