woensdag, november 29, 2023

Land veroveren

GetalknapKeuzekastLand veroverenLesideeënRekenen

Land veroveren – optellen


Land veroveren – optellen, een leuke manier om rekenen te leren.

Had ik al het Land veroveren – vermenigvuldigen op deze site gezet, nu dan hetzelfde spel, maar dan met optellen.
En wel op twee verschillende manieren en op twee verschillende niveau’s.

Rekenen is automatiseren. Hoe vaker het gedaan wordt hoe beter het is, en hoe beter het in het geheugen wordt opgeslagen.
Optellen begint met de getallen 1 tot en met 5 en later met de getallen 1 tot en met 10.
Oefenen is daarbij het allerbelangrijkste, want hiermee leg je de basis van het rekenen voor de rest van je leven.

En vooral voor de jongste leerlingen is het rekenen met getallen heel belangrijk, maar in het begin ook wel met symbolen.

De symbool land veroveren kaarten.

land veroverenDe eerste twee pdf-bestanden bevatten het land veroveren – optellen met symbolen.
Er is een versie met de getallen 1 tot en met 5, en een versie met de getallen 1 tot en met 10.
Hiervoor zijn weer de bijbehorende spinners in een apart pdf-bestand te downloaden.
Op beide bestanden staat een beknopte uitleg hoe het spel werkt wat u met de leerlingen even kunt doornemen.

Waarom getallen door symbolen te vervangen?

Een getal is een abstractie. Volwassenen zijn gewend om een getal aan te geven met een cijfersymbool, kinderen moeten dat nog leren.
Voordat zij vertrouwd zijn met de cijfers, kunnen ze getallen ook op andere manieren representeren of uitbeelden.
Bij vier kunnen kinderen denken aan: de vier stippen op de dobbelsteen, aan vier poppen of vier fiches op een rijtje of aan het cijfer vier op bijvoorbeeld de kalender.
Als leerkrachten in de onderbouw kinderen uitdagen om zelf representaties te bedenken en daarmee hoeveelheden en getallen weer te geven, dan leren kinderen verschillende mogelijkheden kennen.
Uiteindelijk zullen kinderen, omdat ze meerdere mogelijkheden leren kennen om getallen te representeren, de cijfersymbolen accepteren als gezamenlijke afspraak voor het representeren van getallen.

Optellen 1 tot en met 10 en 1 tot en met 12.

Zodra leerlingen de getallen goed kunnen herkennen, en het optellen tot 12 goed kennen dan is het leuk om dit op een speelse manier te oefenen met de twee land verover spelletjes 1 t/m 10 en 1 t/m 12.
Voor de eerste versie is weer een spinner apart te downloaden, voor de tweede versie kunnen ze gewoon twee dobbelstenen gebruiken.

 

 

De spinners.

De spinners die gebruikt worden voor het spel kun je het beste afdrukken op wat dikker papier.
Knip de cirkel en de pijl uit en lamineer deze.
Perforeer de cirkel en de pijl op de witte stip en verbind ze samen met een papier-splitpen.
Maar in plaats van de pijl kun je ook een Fidget spinner gebruiken.


Speelgoed algemeen


Kent u de groep Basisonderwijs op facebook al? Klik hier om naar de groep te gaan.


De bestanden.

01 – Land veroveren – optellen – met symbolen 1 tot 5

01 – Spinner symbolen 1 tot 5

02 – Land veroveren – optellen – met symbolen 1 tot 10

02 – Spinner symbolen 1 tot 10

03 – Land veroveren – optellen – 1 tot 10

03 – Spinner 1 tot 10

04 – Land veroveren – optellen – 1 tot 12


GetalknapLand veroverenLesideeënRekenenSamenknap

Hoe je de tafels kunt oefenen met het spel “Land veroveren”.


Hoe je de tafels kunt oefenen met het spel “Land veroveren”.

We kennen allemaal het spel “Land veroveren” wel. We hebben het vast ook allemaal wel eens gespeeld. Op hokjespapier om de beurt met een kleurpotlood een lijntje trekken en als je dan een hokje dicht kunt maken mag je het hokje kleuren in jouw kleur. Heb je aan het einde van het spel de meeste hokjes? Dan heb jij gewonnen.

Nu geef ik in groep 5/6 les en ben ik constant op zoek naar manieren om op een leuke manier met kinderen de tafels te oefenen. De tafels vormen de basis voor het verdere rekenonderwijs. Voor breuken, cijferend vermenigvuldigen en delen heb je tafels nodig. Ik vind het dus heel belangrijk dat de tafels goed geautomatiseerd worden.

Met dit spel kun je op een speelse manier met een spel dat alom bekend is de tafels oefenen. Maar ook een stapje verder gaan en de relatie met delen oefenen. Ik heb vier variaties bij het spel “Land veroveren” waarmee dit geoefend kan worden in tweetallen.

Oefenen van de tafels 1 t/m 6

Met dit spel spelen de kinderen met twee dobbelstenen. Beide kinderen kiezen een kleurtje uit hun kleurdoos. Ze gooien om de beurt de twee dobbelstenen en vermenigvuldigen het aantal ogen met elkaar. De uitkomst zoeken ze op het speelveld en trekken een lijntje tussen twee stippen boven, onder of naast het getal. Zodra een van de spelers een vierkant dicht maakt, mag hij dit vierkantje kleuren in zijn kleur. Wie aan het einde van het spel de meeste vakjes heeft gekleurd, is de winnaar. Je kunt dit spel doorspelen tot het veld vol is, maar je kunt ook een bepaalde tijd afspreken.

De relatie tussen delen en vermenigvuldigen.

Met de ander drie variaties, waarbij de spelregels hetzelfde zijn, wordt een beroep gedaan op het inzicht in de tafels. Bij deze variaties wordt met een spinner gedraaid, en hebben de spelers één getal. Op het speelveld wordt dan naar een getal gezocht wat het antwoord kan zijn van een vermenigvuldiging van dit getal. Voor de rest verloopt het spel op dezelfde manier.
Dit spel is er in de variaties: tafels 2 t/m 10, tafels 2 t/m 12 en tafels 7 t/m 12. Bij deze spellen worden de wat betere rekenaars ook uitgedaagd, omdat de tafels boven de 10 erbij zitten.

Inmiddels heb ik ook ontdekt dat er tienkantige en twaalfkantige dobbelstenen zijn. Met twee dobbelstenen kunnen de kinderen dan de keersom dobbelen en is de spinner niet nodig:


Hieronder vind je de links naar de verschillende speelvelden en de spinners. De spinners zijn gemakkelijk te maken. Je zou ook een fidgetspinner kunnen gebruiken in plaats van de pijl.

Land veroveren vermenigvuldigen 1 t/m 6

Land veroveren vermenigvuldigen 2 t/m 10

Spinner 2 t/m 10

Land veroveren vermenigvuldigen 2 t/m 12

Spinner 2 t/m 12

Land veroveren vermenigvuldigen 7 t/m 12

Spinner 7 t/m 12


Dobbeltoppers 2018