vrijdag, december 8, 2023

teksten schrijven met kinderen

Lesideeën

Tekstopdracht: Schrijf een recept van een toverdrank.

Tekstopdracht: Schrijf een recept van een toverdrank.

In groep 5 hebben we hele leuke teksten geschreven. Deze keer was de opdracht: Schrijf een recept van een toverdrank.

De toverdrank moet een naam hebben. Je moet de ingrediënten opschrijven en daarna stap voor stap beschrijven hoe je de toverdrank maakt. Als laatste moet je beschrijven wat er gebeurt als je van het toverdrankje drinkt.

 

Als inleiding heb ik het liedje “Zes heksen bij elkaar” opgezocht op Youtube en laten zien aan de kinderen.

Daarna gingen de kinderen aan de slag. Ze schrijven eerst hun tekst in hun tekstschrift. Als ze klaar zijn laten ze het lezen aan hun maatje. (We werken met een maatjessysteem, elk kind heeft elke week een ander maatje waarmee hij samenwerkt, vragen aan kan stellen, hulp aan kan vragen etc.)
Als het maatje tips en tops heeft gegeven kan de tekst getypt worden op de computer. Zodra dit klaar is wordt de tekst nagekeken met mij en samen verbetert.

Als de tekst is uitgeprint wordt er een tekening bijgemaakt. Deze keer met vetkrijt op zwart papier. Daar wordt dan uiteindelijk de tekst bijgeplakt.

Als iedereen klaar is mag elke leerling zijn tekst voorlezen en wordt er een tekst van de week gekozen. Deze tekst komt op de website van school en krijgt een mooi plekje in de klas.

In mijn artikel over werken met teksten kun je meer lezen over hoe wij hier mee werken.

Kantoor en schoolKantoor en school

Algemeen

Hoe je teksten schrijft met kinderen

Op de school waar ik werk, werken we met teksten. Het schrijven van en werken met teksten wordt geïntegreerd in het lees- en taalonderwijs. Teksten schrijven met kinderen is erg leuk en leerzaam.

Teksten spelen een grote rol bij het leren lezen. Door kinderen zelf teksten te laten schrijven en de lesstof hieruit te halen, komt dit uit de belevingswereld van kinderen zelf en wordt de motivatie om te leren groter.

Het werken met teksten heeft een positieve werking op de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. De kinderen zijn meer betrokken bij elkaars belevingswereld omdat de teksten ook worden besproken met elkaar. Elk kind werkt op zijn eigen niveau.

Kinderen leren hun gedachten en ideeën over te brengen op papier. Verder wordt ook de creativiteit ontwikkeld d.m.v. het maken van illustraties bij hun teksten.

Hoe ga je te werk:

Een tekst wordt geschreven n.a.v. een opdracht van de leerkracht of een gebeurtenis van de leerlingen zelf.

Bij de kleuters begint dit met tekenen en de leerkracht schrijft hierbij een zin en/of woorden. Bij de oudere kleuters kan dit zich ontwikkelen tot het zelf schrijven van een zin.

In de middenbouw en bovenbouw schrijven/stempelen/ typen de kinderen zelf een tekst. Dit kan een vrije keuze zijn in tekst, een opdracht uit de methode, een brief, een handleiding of naar aanleiding van een thema.

De teksten die de kinderen hebben gemaakt worden voorgelezen en met elkaar besproken en de tekening die met verschillende materialen en technieken gemaakt kan zijn wordt bekeken. Daarna wordt een van de teksten gekozen die dan een tijd centraal staat in de lessen. Dit kunnen taallessen zijn, maar ook spellinglessen.

We zorgen er wel voor dat verschillende tekstsoorten aan bod komen zodat we voldoen aan de kerndoelen.

Door dit werken met teksten merken we dat kinderen veel vrijer worden en ook meer fantasie krijgen. Ze zijn gemotiveerd en beginnen enthousiast aan elke tekst.

We hebben meegedaan met de Junior Schrijfwedstrijd, en als ik zie hoe gemakkelijk de kinderen 4 A4-tjes vol schrijven, ben ik best trots op ze.

Hieronder een tekst gemaakt door een leerling uit groep 6

Kantoor en schoolKantoor en school