maandag, december 4, 2023

BSO

Algemeen

Normaal rooster, continurooster of 5 gelijke dagen? De voor- en nadelen.


Continurooster of 5 gelijke dagen?

Steeds meer basisscholen stappen over van de traditionele schooltijden naar een continurooster of naar 5 gelijke dagen.  De belangrijkste reden hiervoor is dat kinderen tussen de middag niet naar huis hoeven, en dat het meer structuur biedt aan de kinderen.

Ouders en leerlingen zijn hierover meestal erg positief, maar voor leerkrachten geldt dit niet altijd. Hieronder wil ik graag de voor- en nadelen van de verschillende modellen op een rij zetten, te beginnen met het traditionele model.

Traditioneel model

Voordelen van het traditionele rooster zijn dat er een onderbreking van de week is op woensdagmiddag en leerlingen kunnen tussen de middag even bijtanken.
De BSO na schooltijd is kort, en daardoor zijn er ook voor ouder de ouders geen extra kosten.
De leerkrachten hebben een lange middagpauze, om tot rust te komen en materialen klaar te leggen. Er moet echter wel voor tussenschoolse opvang worden gezorgd.

Continurooster

Het continurooster, is een rooster waarbij de woensdagmiddag blijft als onderbreking van de week. De middagpauze duurt echter maar een half uur, zodat de kinderen een half uur eerder vrij zijn.
Voordeel van de korte middagpauze is dat de kinderen zich minder snel gaan vervelen, en daardoor minder ongewenst gedrag gaan vertonen. Alle kinderen blijven over, de leerkracht eet met de kinderen, zodat er geen TSO (tussenschoolse opvang) geregeld moeten worden en de pedagogische aanpak het zelfde blijft. Vaak wordt er 15 minuten met de kinderen gegeten en gaat de leerkracht nog 15 minuten met de kinderen naar buiten.

Omdat de kinderen na de middagpauze rustiger zijn, zijn ze weer sneller geconcentreerd, wat dus meer effectieve lestijd oplevert.
Na schooltijd is er voor de kinderen meer tijd om te spelen.
Voor de leerkracht is er na schooltijd meer tijd voor overleg en scholing. Het rustpunt tussen de middag is echter weg, en ook de tijd om nog wat klaar te leggen.

5 Gelijke-dagen-model

Dan is er nog het 5 gelijke-dagen-model. In dit model vervalt de woensdagmiddag en gaan de kinderen elke dag tot 14.00 uur naar school. Veel voor- en nadelen van het continurooster komen hier terug, alleen de onderbreking in de week op woensdagmiddag valt weg. Hierdoor ontstaat structuur voor de kinderen omdat alle schooldagen hetzelfde zijn.
Na schooltijd is er voor de leerkracht nog meer tijd voor overleg of scholing.

 

Bij ons op school hanteren we nog het traditionele model, en ik hoop dat we dat ook blijven doen. Ik vind het heerlijk om met de kinderen te werken, maar ik kijk ook uit naar het moment van de middagpauze, zodat je inderdaad even dat rustmoment hebt, en ze ’s middags weer vrolijk kunt begroeten als ze binnenkomen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer voor- en nadelen te benoemen, maar ik denk dat ik hier de belangrijkste wel heb genoemd. Als dit niet zo is, dan hoor ik dit graag in een reactie onder dit artikel. Ook ben ik wel benieuwd naar de mening van leerkrachten die al met een continurooster of 5 gelijke-dagen-model werken.

 

Kantoor en schoolKantoor en school