vrijdag, september 22, 2023

Vakliteratuur

AlgemeenVakliteratuur

Autisme in de klas. Tips voor leerkracht en leerling.


Wat betekent het om leerlingen met autisme in de klas te hebben. Veel leerkrachten hebben hier vast vragen over. Er is zoveel informatie te vinden hierover, maar een duidelijk overzicht was er nog niet echt, of kon ik niet vinden.
Ik heb nu het boek Autisme in de klas Tips voor leerkracht en leerling gelezen en ben heel enthousiast hierover.
Het boek is verdeeld in vier onderdelen. Ik ga ze allemaal langs om je een beeld te geven hoe het boek in elkaar zit.

Wat is autisme en hoe uit het zich in de klas?

Een stukje theorie over wat autisme nu precies is, en hoe het zich kan uiten. Heel mooi zijn de quotes tussendoor van leerkrachten die een kind met autisme in de klas hebben (“Die leerling let niet op, want hij kijkt niet naar mij.”), maar ook van kinderen met autisme. (“Als de juf boos is en begint te roepen, gaat haar mond echt heel ver open.”)

Hoe ga ik om met autisme in de klas?

Hierin worden verschillende aspecten van het klasgebeuren besproken en hoe je als leerkracht, maar ook als leerling kan bijdragen aan een positieve klassfeer. Zo komen o.a. het lesrooster aan de orde, maar ook planning, huiswerk en instructies. Het is niet de bedoeling dat jij als leerkracht steeds alles aan moet passen, maar dat de leerling leert om te gaan met onverwachte en stressvolle situaties. Er worden hier tips gegeven over hoe jij als leerkracht het verschil maakt en de leerling die het verschil leert maken. Ontzettend handige tips, die niet alleen leerlingen met autisme ten goede komen, maar alle leerlingen in je groep.

Wat verandert er nu voor mij?

Impulsieve reacties vermijden en op zoek gaan naar de oorzaak van het gedrag. Een schema met didactische principes.

Steekkaarten.

Een 17-tal steekkaarten, een soort hulpkaarten hoe bepaalde dingen aan te pakken. Zo is er bijvoorbeeld een steekkaart leerstrategie die helpt bij het leren en een steekkaart presentatie plannen. Elke steekkaart voorzien van doel, en wat belangrijk is. Voor zowel jou als leerkracht als voor de leerling. En ook hier weer. Deze zijn ook prima in te zetten voor alle leerlingen.
De steekkaarten zijn ook te downloaden op de site van de uitgever.

Kortom, een leerzaam en praktisch boek voor als je een leerling met een vorm van autisme in de klas hebt met zeer bruikbare tips.

Met dank aan uitgeverij ACCO voor het beschikbaar stellen van een recensie-exemplaar.

Cadeauwinkel


AlgemeenVakliteratuur

Lezen.. denken.. begrijpen….. – Handboek Begrijpend lezen in het basisonderwijs


Begrijpend lezen is iets wat mij erg bezig houdt in mijn onderwijs. Ik schrijf hier ook regelmatig over in mijn blogs m.b.t. Nieuwsbegrip. Nu heb ik het handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs “gelezen”, en deze wil ik toch graag bespreken.

Ik zet gelezen tussen aanhalingstekens, omdat het niet een boek is wat je gaat lezen, maar een soort naslagwerk.

Door te lezen ontmoet je de wereld. We lezen teksten om informatie te verwerken, om te leren, te ontspannen en te genieten. Het doel van dit boek is dat het wil bijdragen aan de ontwikkeling in het denken over begrijpend lezen, en ten tweede om een bijdrage te leveren van de praktijk van het begrijpend lezen in de basisschool.

Het boek is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, taalcoördinatoren, leescoördinatoren en schoolleiders.

Lezen.. denken.. begrijpen….. – Handboek Begrijpend lezen in het basisonderwijs

Het eerste hoofdstuk is theorie. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt de visie van de schrijvers op het onderwijs in begrijpend lezen gegeven.

In hoofdstuk 2 komen de doelen, de doorgaande lijn  en de tijd die aan begrijpend lezen wordt besteed aan de orde. Ook lezen met begrip in andere vakken ontbreekt niet.

In het derde hoofdstuk is het de beurt aan de strategieën. In mijn artikel Begrijpend lezen leer je niet door het aanleren van strategieën heb je misschien al eens gelezen dat hier de meningen over verdeeld zijn. Ik vind dit een heel mooi hoofdstuk, omdat hier niet van de standaard strategieën is uitgegaan, maar het heel breed genomen wordt. Je kunt hierdoor door met elkaar in gesprek te gaan een leerlijn ontwikkelen waar iedereen mee kan werken.

Hoofdstuk 4  gaat over het aanleren en toepassen van de strategieën, met als uitgangspunt het DI-model (directe instructie). Hier worden hele duidelijke voorbeelden van lessen gegeven. Ook veel handvatten voor de uitvoering van het instructiemodel.

Teksten staan centraal in hoofdstuk 5. Een goede tekstkeuze is belangrijk, de uiterlijke kenmerken van een tekst (hiermee kan het begrip van de tekst worden ondersteund.)

Hoe je als school de ontwikkeling van het begrijpend lezen kan volgen wordt in hoofdstuk 6 beschreven. Je vindt aanwijzingen voor de keuze van evaluatie-instrumenten en toetsen. Ook is er een toetskalender opgenomen.

Al met al vind ik dit boek een fijn boek om in de klas te hebben. Ik kijk er regelmatig in. Hoe was het ook alweer. Hoe zal ik dit eens aanpassen. Ook vind ik het fijn dat ik achterin het boek in de bijlagen van alles op kan zoeken. Van toetskalender tot Nieuwsbegrip.

Dit boek is zeker een aanrader om op school te hebben.

Kijk ook eens op mijn pagina: Nieuwsbegrip: Hoe ik de lessen anders geef.