maandag, december 4, 2023

Auteur: Erik

ConnectLesideeënZelfknap

ABC-Connect. Editie 1 – Niveau 1

ABC-Connect is een leuk en uitdagend spel voor jong en oud. Het zijn puzzels die kan je best wel even bezig kunnen houden.
Het is prima in te zetten als extra lesmateriaal, in de keuzekast of op wat voor andere manier dan ook.
Zes connectpuzzels die een mooie uitdaging zijn.

Wat is het doel van het spel?

ABC-ConnectEen connectpuzzel bestaat uit een vlak met een raster van 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 of 10×10 punten.
Op een aantal van deze punten staat een bol met een letter, cijfer of afbeelding.
In dit geval van de ABC-Connect zijn het dus de letters A tot en met E.
Elke letter komt twee keer voor op een puzzel, en het doel van het spel is dat beide letters met elkaar verbonden moeten worden.
Hierbij wordt de lijn getrokken van bijvoorbeeld de A naar één of meerdere punten en als eindpunt weer een A
De lijnen mogen elkaar niet kruizen, niet diagonaal van punt naar punt worden getrokken of gezamenlijk hetzelfde punt raken.

Er is een downloadbestand met een duidelijke uitleg over hoe het spel Connect werkt.

Edities en niveaus

Deze ABC-Connect is de eerste editie uit een reeks van meerdere edities die op www.vanjufmarjan.nl zullen verschijnen.
Deze puzzel heeft niveau 1, wat betekend dat het de makkelijkste puzzels zijn van Connect.
In totaal komen er vijf niveaus van puzzels waarbij niveau 5 dan de moeilijkste puzzels zijn.

Hoe te spelen?

Dit spel kan eigenlijk op twee manieren gespeeld worden.
Natuurlijk moet je eerst het bestand afdrukken, één keer of meerdere keren.
Daarna kan een leerling de 6 puzzels zo maken, waarbij er gebruik moet worden gemaakt van een potlood. Want als ze iets fout hebben gedaan dan kunnen ze hun werk nog weer uitgummen om het overnieuw te proberen.
Een andere oplossing is om de puzzel te lamineren. Op die manier kun je dan gebruik maken van een whiteboard stift. Is er iets niet goed, dan kun je het nog weer uitwissen en het opnieuw proberen. Ik geef hier zelf de voorkeur aan, want de ervaring is (zeker bij een hoger niveau puzzels) dat je best wel vaak even moet wissen.

De bestanden:

01 – ABC-Connect – Speluitleg met voorbeelden

02 – ABC-Connect – Editie 1 – Niveau 1

GetalknapLesideeënStiptekeningen

Stiptekening Sinterklaas 3 – Grote vermenigvuldigen

Ook de ze stiptekening Sinterklaas 3 is er weer één die komt in twee edities.
Een gemakkelijke versie met grote vermenigvuldigingsommen met een stiptekening waar alleen maar de stippen op staan met de antwoorden van de sommen.
Daarnaast is er een wat moeilijkere versie die naast de antwoorden van de sommen ook stippen heeft met getallen die niet deelnemen aan de reeks sommen.
En leuk alternatief om toch ook de grote vermenigvuldiging nog eens goed te herhalen. En is de stiptekening klaar? Dan is er vast nog wel wat ruimte om hem leuk in te kleuren.

Stiptekening Sinterklaas 3

Hoe werkt deze stiptekening?

Het A4-tje bestaat uit twee gedeeltes. Het linker gedeelte heeft alle sommen die de leerlingen moeten maken. Op het rechter gedeelte vind je de stiptekening, met de stippen en getallen die overeen komen met de sommen.
Het beste is om het A4-tje dubbel te vouwen op de lijn tussen de twee vlakken. Zodanig dat de leerlingen eerst de sommenkant kunnen zien en niet de stiptekening kant.
Deze sommen moeten ze dan eerst maken. Zijn ze klaar? Dan kunnen ze het A4-tje weer openvouwen en gaan kijken of ze alle antwoorden goed hebben.
Als dit het geval is, dan hebben ze een leuke stiptekening gemaakt die ze daarna misschien nog kunnen inkleuren.

Stiptekening Sinterklaas 3

De bestanden:

01 – Stiptekening Sinterklaas 3 – grote vermenigvuldigen – Makkelijk

02 – Stiptekening Sinterklaas 3 – grote vermenigvuldigen – Moeilijk

BeeldknapLesideeënTegelpuzzelsZelfknap

Tegelpuzzel Sinterklaas

Een tegelpuzzel met het thema Sinterklaas mag natuurlijk niet ontbreken in het rijtje tegelpuzzels die we al gemaakt hebben.
Naast de tegelpuzzel met vlinders, paaseieren en sport is er dan nu één met Sinterklaas.
Een leuke kleine legpuzzel die voor sommige leerlingen nog best een breinbreker kan zijn.

Uitvoering en maken?

Er wordt ons regelmatig gevraagd hoe we deze tegelpuzzels maken en uitvoeren.
Al onze bestanden op deze websites zijn in het bestandsformaat PDF en altijd met vermeldingen dat het van deze website is en dat er copyright op zit.
Soms vinden mensen dit vervelend maar helaas moeten we dit er wel veelvuldig aan toe voegen aangezien we het al meerdere keren hebben meegemaakt dat iemand iets van ons reproduceerde zonder vermelding dat het van vanjufmarjan komt.

Tegelpuzzel Sinterklaas

Ook wordt er soms gevraagd of we het bestand in word zouden kunnen aanleveren ivm met voorleessoftware of andere redenen.
Helaas is dit niet mogelijk aangezien we al ons werk niet in word maken, maar er andere software voor gebruiken.

En als laatste. Hoe maken we deze tegelpuzzel? Dat is het geheim van de smid, en gaan we niet verklappen.

Het bestand:

Afdrukken, uitknippen en lamineren. Dan heb je weer een leuke Tegelpuzzel Sinterklaas die je elk jaar weer kunt inzetten in je klas.

01 – Tegelpuzzel – Sinterklaas

AdvertorialsAlgemeen

PWS: Alles wat je moet weten over het belangrijkste onderzoek van je middelbare school tijd

Het Profielwerkstuk (PWS) is zonder twijfel een van de belangrijkste onderzoeken die je tijdens je middelbare schooltijd zult uitvoeren. Het is een kans om dieper in te gaan op een onderwerp dat je interessant vindt en om je onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. In dit artikel zullen we alles bespreken wat je moet weten over het PWS, van het kiezen van een onderwerp tot het presenteren van je bevindingen.

Het kiezen van een onderwerp

Het eerste en misschien wel het meest cruciale onderdeel van het PWS is het kiezen van een onderwerp. Dit is je kans om iets te onderzoeken waar je gepassioneerd over bent, dus kies iets wat je echt interesseert. Het kan een wetenschappelijk onderwerp zijn, maar het kan ook gerelateerd zijn aan geschiedenis, kunst of maatschappijleer, er is dus te kiezen uit talloze PWS onderwerpen. Het belangrijkste is dat het onderwerp je intrigeert en dat er voldoende informatie beschikbaar is om je onderzoek op te baseren.

Het opstellen van een onderzoeksvraag

Nadat je een onderwerp hebt gekozen, is het tijd om een onderzoeksvraag op te stellen. Dit is de vraag die je wilt beantwoorden met je PWS. Het moet specifiek, meetbaar en relevant zijn. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag zal de kern vormen van je PWS en zal je leiden tot het verzamelen en analyseren van gegevens.

Het uitvoeren van onderzoek

Nu je een onderwerp en een onderzoeksvraag hebt, is het tijd om je onderzoek uit te voeren. Dit kan bestaan uit het raadplegen van wetenschappelijke artikelen, het uitvoeren van experimenten, het interviewen van experts of het analyseren van gegevens. Het is belangrijk om een gestructureerd en methodisch proces te volgen om ervoor te zorgen dat je betrouwbare resultaten krijgt. Houd ook altijd rekening met ethische overwegingen bij het uitvoeren van je onderzoek.

Het schrijven van je PWS

Na het verzamelen en analyseren van je gegevens is het tijd om je PWS te schrijven. Het is belangrijk om een duidelijke structuur te volgen en je bevindingen op een logische manier te presenteren. Begin met een inleiding waarin je het onderwerp introduceert en de onderzoeksvraag formuleert. Daarna volgt een literatuuroverzicht waarin je de bestaande kennis over het onderwerp samenvat. Bespreek vervolgens je onderzoeksmethoden, presenteer je resultaten en analyseer deze. Sluit af met een conclusie waarin je de onderzoeksvraag beantwoordt en eventuele beperkingen van je onderzoek benoemt.

Het presenteren van je PWS

Nadat je je PWS hebt geschreven, is het tijd om je bevindingen te presenteren. Dit kan in de vorm van een mondelinge presentatie voor een jury, een posterpresentatie of zelfs een video. Zorg ervoor dat je je presentatie goed voorbereid, zodat je duidelijk en zelfverzekerd kunt spreken over je onderzoek. Gebruik visuele hulpmiddelen zoals dia’s of posters om je bevindingen te ondersteunen en maak gebruik van grafieken of tabellen om je resultaten te presenteren.

Het belang van het PWS

Het PWS is niet alleen een verplicht onderdeel van je middelbare schooltijd, maar het is ook een waardevolle ervaring die je voorbereidt op vervolgstudies en de universiteit. Het helpt je om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, kritisch te denken, informatie te verzamelen en te analyseren en je bevindingen duidelijk te presenteren. Bovendien kan het PWS dienen als een opstapje naar het ontdekken van je passie of interessegebied, wat van invloed kan zijn op je toekomstige studie- of carrièrekeuzes.


advertrorial

LesideeënTekstlogica'sWoordknap

Tekstlogica – Eten.

Deze tekstlogica is met het thema eten. Wie eet wat?
En dan alles wel met aardappelen. Gekookt, gebakken of puree?
Met boerenkool, spruitjes of bieten? Kunnen je leerlingen met behulp van de hints er achter komen?

Moeilijkheidsgraad?

Ik vind het lastig om aan te geven of mijn tekstlogica nu makkelijk is of moeilijk.
En ik krijg ook regelmatig de vraag voor welke groep de tekstlogica is gemaakt.
Daar kan ik lastig antwoord opgeven, want dat ligt er maar helemaal aan wat het niveau van je groep is.
Begrijpen ze de tekst? Is de puzzel met veel of met weinig hints?
Het best is om de puzzel eerst zelf goed te bekijken voordat je hem inzet in je groep.

Nog meer tekstlogica’s?

Vind je deze tekstlogica helemaal het einde. Er zijn er nog veel meer. En er komen er ook steeds meer bij.
Je kunt ze allemaal bij elkaar vinden op de volgende pagina in de download sectie.

Tekstlogica Eten

 

Wat zit er weer in het PDF?

Natuurlijk zit er naast het werkblad ook weer een antwoordenblad. En ook al controleer ik de puzzels altijd van voor tot achter en weer terug, toch kan er wel eens een tekstfoutje in komen. Geef het me dan door, dan pas ik het zo snel mogelijk aan.

Het bestand:

01 – Tekstlogica Eten. V2

 

 

 

.


 

Algemeen

Tweede Kamer verkiezing 2023.

De Tweede Kamer verkiezing 2023 komen er aan.

Door de val van het kabinet vlak voor de zomervakantie moeten we eind dit jaar weer naar de stembus. De Tweede Kamer verkiezing 2023.
Maar op wie moet je nu stemmen ? Welke partij of persoon ?
Om weer een beetje een inzicht te krijgen in de standpunten van de meeste partijen met betrekking tot het onderwijs heeft vanjufmarjan ze weer opgezocht voor de Tweede Kamer verkiezing 2023.


Het CDA

Het CDA wil deugdelijk onderwijs op alle niveaus. Dat gaat over meer dan goede cijfers voor rekenen en taal en het opleiden voor een beroep. Onderwijs is bij uitstek de plek om ieder talent tot bloei te brengen en te ontwikkelen tot een goede burger. Ons onderwijs staat onder druk om kennis en vakmanschap door te geven. De leesvaardigheid van onze kinderen neemt af en lang niet ieder kind heeft een passende onderwijsplek. Het tekort aan leraren speelt hierbij een rol. Dat laat zich niet alleen oplossen met extra geld. Als samenleving moeten we de leraar weer steunen in waar hij of zij goed in is: onderwijzen met aandacht

Fundament voor kansen

 • Het CDA wil het aantal kinderen dat naar de voorscholen komt fors verhogen door administratieve drempels weg te nemen en ouders voor te lichten over de meerwaarde. Op die manier voorkomen we ontwikkel- en taalachterstanden en ontlasten we het onderwijs waar de kinderen daarna heen gaan.
 • Het CDA wil dat allereerst doen met de onderwijsinstellingen zelf, met docenten, ouders, leerlingen en studenten. De bureaucratische top-downcultuur is dringend aan revisie toe.

De basis op orde voor ieder kind

 • Het CDA wil dat het budget voor het verbeteren van de basisvaardigheden rechtstreeks naar de scholen gaat die het nodig hebben. In samenwerking met bibliotheken komt er een onderwijsbreed leesoffensief om achterstanden weg te werken en de ‘lol in lezen’ terug te krijgen. Laaggeletterdheid verdient structurele aandacht.
 • Het CDA is voorstander van een mobieltjesverbod in de klas, zodat kinderen tijdens de les niet worden afgeleid en alle tijd en aandacht uitgaat naar het onderwijs. Scholen hebben hier in eerste instantie zelf een verantwoordelijkheid.
 • Bijles en huiswerkbegeleiding groeien. Juist kwetsbare gezinnen die daar baat bij hebben kunnen dit vaak niet betalen. Dat vergroot de kansenongelijkheid. Elk kind moet toegang kunnen krijgen tot bijscholing, bij voorkeur binnen en door de school zelf.
 • Het middelbaar onderwijs moet meer ruimte voor gecombineerde schooladviezen en verlengde brugklassen. Gezamenlijke huisvesting van verschillende niveaus van dezelfde school in één gebouw verdient de voorkeur.

De CDA-plannen voor het onderwijs

 • Het lerarentekort is slecht voor zowel de leerlingen als de teams die samen uit hen het beste weten te halen. Oplossingen voor dat tekort moeten daarom vooral
  uitgaan van de versterking van de school als team van professionals die samen uitstekende vorming en kwaliteit bieden.
 • Het CDA wil stimuleren dat er meer samenwerking of het samengaan van lerarenopleidingen in een regio tot hoogwaardige onderwijsacademies zorgen.
 • Onderwijsteams krijgen veel meer mogelijkheden voor maatwerk in hun eigen samenstelling. Door docenten, mensen in opleiding tot docent en niet-educatieve specialisten samen te brengen, kunnen de tekorten binnen de teams gericht opgelost worden.
 • Jongere docenten worden actief begeleid na hun instroom in het team en de schoolbesturen worden ondersteund bij het helpen bij de snelle aflossing van hun studieschulden na vijf jaar dienstverband.
 • De taak van de docent moet allereerst die van educatief rolmodel zijn. Met de scholen en hun vertegenwoordigers zal een indringende dialoog gestart worden om de opstapeling van maatschappelijke verlangens aan het onderwijs en de scholen fors te reduceren.

Ieder talent telt

 • De prestaties van docenten, studenten en opleidingen in het mbo, hbo en wo zijn maatschappelijk essentieel en daarom onmisbaar. Daar wordt waar wat in een hoogwaardige samenleving centraal staat: ieder talent telt. Mbo, hbo en wo krijgen de wettelijke opdracht geaccrediteerde trajecten voor leven lang ontwikkelen samen met de sociale partners concreet vorm te geven. Overheid, sociale partners en deelnemers zorgen samen voor de bekostiging van zulk aanbod. Beunhazen wordt zo de pas afgesneden.
 • De bekostiging van hbo en wo wordt minder afhankelijk gemaakt van ‘massaproductie’ van rendement. Hun maatschappelijke opdracht staat centraal.

Voor meer informatie kunt u op de website van het CDA terecht.

De ChristenUnie

De standpunten over onderwijs van de ChristenUnie:

 • Keuzevrijheid in heel Nederland. Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor een school die past bij hun opvoeding en overtuiging, of dat nu bijzonder of openbaar onderwijs is.
  De vrijheid van artikel 23 om een school met een eigen identiteit op te richten mag niet worden aangetast. Dat betekent dat de overheid rechten die samenhangen met het richtingenbegrip beschermt, zoals vergoeding van de kosten van leerlingenvervoer en de bescherming voor de laatste school van een richting.
  Het (bijzonder) onderwijs heeft vrijheid van richting en inrichting: het mag eigen religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen en pedagogische opvattingen in het onderwijs tot uitdrukking brengen. De overheid waakt ervoor dat niet één bepaalde visie op ‘het goede’ en ‘het goede leven’ aan het onderwijs opgelegd wordt.
 • Goede en rolvaste inspectie. De Inspectie van het Onderwijs wordt versterkt en gaat beter toezicht houden op passend onderwijs.
  De Inspectie is rolvast en heeft tot taak om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken op grond van deugdelijkheidseisen. De inrichting van het onderwijs is nadrukkelijk aan de schoolgemeenschap zelf op basis van een gezamenlijk gedragen identiteit en visie.
 • Werkdrukmiddelen structureel beschikbaar. Schoolteams bepalen zelf waar het geld aan besteed wordt. Zo komt het geld in de klas terecht.
 • Kwaliteitsimpuls. We stellen geld beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls en we verbeteren het leesonderwijs. We bestrijden achterstanden, om te zorgen voor gelijke kansen.
 • Kleine scholentoeslag behouden. Die is van belang om kleine scholen met een bijzondere richting open te kunnen houden, bijvoorbeeld in krimpregio’s.
 • Aantrekkelijk beroep. Om het lerarentekort tegen te gaan, wordt werk gemaakt van het vergroten van loopbaanperspectieven voor leraren. Er komt één CAO voor het basis- en het voortgezet onderwijs en de salariskloof wordt gedicht.
 • Soepele overgangen tussen schoolniveaus. Via de doorstroomtoets krijgen leerlingen meervoudige schooladviezen in het basisonderwijs. Samen met brede brugklassen draagt dit bij aan gelijke kansen.
 • Verbeteren curriculum en kerndoelen. Het curriculum en de kerndoelen in het funderend onderwijs worden verbeterd. Er komt een permanente commissie die iedere 5 jaar adviseert over de herijking van het curriculum.

Voor meer informatie van de ChristenUnie


D66

De standpunten van D66 zijn lastig te lezen op de website van de partij. Grafisch ziet het er allemaal geweldig uit, maar het is lastig om door alle gegevens heen te navigeren.
Een opsomming.

 

 

Vijf plannen voor het basisonderwijs

Een rijke schooldag

Er ontstaat steeds meer een tweedeling op de basisschool. Aan de ene kant heb je scholen met veel extra’s, dankzij de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Ouders met genoeg geld brengen hun kinderen graag naar dit soort scholen.
Aan de andere kant hebben scholen in gesegregeerde wijken deze extra’s niet. Deze grote verschillen moeten rechtgetrokken worden.
Daarom willen wij een rijke schooldag voor ieder kind. Deze schooldag bestaat uit onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. Zo krijgen kinderen een eerlijke kans op een mooie toekomst.

Een warme lunch voor leerlingen

Bij die rijke schooldag hoort ook een warme lunch. Sommige kinderen komen zonder broodtrommel naar school. En op een lege maag kan je niet leren. Zo zorgen we dat alle kinderen genoeg brandstof hebben voor een fijne schooldag. Bovendien hoeft er tussen de middag ook geen oppas geregeld te worden.

Trek de onderwijskwaliteit tussen scholen gelijk

Gelijke kansen vragen om een ongelijke behandeling. Er moet extra geld komen voor het vergroten deze van kansen. Het budget voor een leerling met een leerachterstand hoort dan ook hoger te zijn dan dat voor een reguliere leerling. Scholen met veel kinderen met een achterstand krijgen hierdoor aanzienlijk meer geld. Deze scholen kunnen dan de klassen verkleinen, extra activiteiten bieden, onderwijsassistenten inzetten, bijles geven en de beste docenten aantrekken door bijvoorbeeld ook een hoger salaris te bieden.


Stop met allesbepalende toetsmomenten

Aan de eindtoets hangen enorme nadelen voor de kansengelijkheid. Zo is de eindtoets een objectief meetpunt maar wel een zeer beperkte momentopname. Bovendien worden sommige kinderen extra getraind om goed op de specifieke test te scoren, en andere kinderen niet. Gelukkig is de afrekentoets al afgeschaft. Toetsen in groep 8 mag, maar als thermometer voor het leerproces. Niet als selectiemiddel.

Naar de brede brugklas

De overgang van basisschool naar middelbare school wordt als doorlopende lijn beschouwd. Het uitgangspunt is dat kinderen in brede brugklassen komen.

 

Meer informatie van D66.

PVDA / GROENLINKS

Onderwijs voor kansen en ontwikkeling

 • Een kansrijke start met publieke kinderopvang. De focus van kinderopvang moet liggen op de pedagogisch-didactische visie in plaats van de functie als arbeidsmarktinstrument. Daarom verschuiven wij kinderopvang met het daarbij behorende budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het ministerie van Onderwijs. Ook maken wij van de kinderopvang een publieke basisvoorziening zonder winstoogmerk.
 • Meer ontwikkelkansen door personeelstekorten op te lossen. Het vak van leraar moet aantrekkelijker worden door meer zeggenschap te geven op de werkvloer, papierwerk terug te dringen en de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken. In alle onderwijssectoren, van basis- tot universitair onderwijs, krijgen de mensen die het werk doen het recht om te beslissen over de besteding van de zogenaamde werkdrukmiddelen en krijgen ze meer invloed op het curriculum en de besteding van extra onderwijsgelden. Het salaris van leraren maken we minder afhankelijk van het niveau waarop zij lesgeven. Een leraar op het vmbo is wat ons betreft evenveel waard als een leraar op het vwo of in het speciaal onderwijs.
 • Extra aanbod op school. We zetten in op financiering voor gemeenten zodat gezond ontbijt wordt aangeboden en een gezonde lunch voor leerlingen die niet naar huis gaan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze taak op het bordje van de leraren terecht komt.
 • Echt gelijke kansen. We verhogen de salarissen van onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare kinderen structureel. Deze scholen krijgen kleinere klassen en we zorgen voor extra klassenassistenten en extra middelen voor ondersteuning in de klas. Ook scholen in krimpregio’s kunnen een beroep doen op deze toelage.
 • Bijles gericht op tegengaan achterstanden. Zolang de kwaliteit van het onderwijs niet verhoogd is en achterstanden niet zijn weggewerkt, krijgen scholen ruimte om met eigen (vak)docenten of in
  samenwerking met maatschappelijke organisaties bijles te organiseren. Publiek gefinancierde scholen mogen niet meer samenwerken met commerciële bijlesorganisaties en we dringen de sponsoring van scholen door commerciële partijen terug.
 • Latere selectie. We geven extra subsidie aan brede brugklassen (brede brugklasbonus) en zorgen ervoor dat lerarenopleidingen beter toegerust worden om leraren hierin te scholen.
 • Passend onderwijs. We leggen landelijk vast welke ondersteuning ieder kind moet krijgen, rekening houdend met regionale en lokale omstandigheden. Leraren moeten in de lerarenopleiding al goed worden voorbereid op de omgang met zorgleerlingen en leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Wij streven naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zoveel mogelijk in hun eigen buurt.
 • Speciale aandacht voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Om goede mensen aan te trekken zorgen we dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs meer salaris en bijscholingsmogelijkheden krijgen en een lagere (administratieve) werkdruk.

Voor meer informatie over de standpunten van beide partijen samen kunt u hier terecht op de website pvdagroenlinks.nl


De Partij voor de dieren

Goed, inclusief en toegankelijk onderwijs, wetenschap, cultuur en media vormen het fundament van een vrije, democratische samenleving. Toch staat dit fundament onder druk. Er is een groot tekort aan leraren, de uitstroom is hoog en er is groeiende kansenongelijkheid. De Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs.

Investeren

Er moet worden geïnvesteerd in leerkrachten en scholen. De Partij voor de Dieren vindt dat er structureel extra geld moet worden vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk, meer regie voor leraren over hun werk, het creëren van extra ontwikkelingsmogelijkheden, hogere salarissen en kleinere klassen.

 • We werken toe naar een klassengrootte van maximaal 21 leerlingen per klas. De school gaat over de klassengrootte, maar de medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht.
 • Extra klassenassistenten en ondersteunend personeel komen beschikbaar. Hiermee verlagen we de werkdruk van leraren.
 • We maken meer tijd voor het vak van leraren, zodat er ruimte is voor het voorbereiden van lessen, coaching van leerlingen, inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling van leraren. Het aantal lesuren dat een leraar voor de klas moet staan gaat op termijn naar beneden.
 • Er komen meer voorzieningen voor coaching en begeleiding van nieuwe leraren. Ervaren leerkrachten krijgen de tijd om nieuwe leerkrachten te begeleiden.
 • Fusies tot grote schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde. Het wordt eenvoudiger voor scholen om zelfstandig te opereren, buiten het grotere verband van een scholengemeenschap.
 • We willen af van flexcontracten en tijdelijke aanstellingen op scholen. Onderwijspersoneel dient zicht te hebben op een vaste aanstelling.
 • Scholen horen bij uitstek niet gericht te zijn op rendement, standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen, maar op de ontwikkeling van de individuele leerling. Dat vergt op korte termijn investeringen en komt op langere termijn iedereen ten goede.
 • De Onderwijsinspectie gaat minder waarde hechten aan op toetsen behaalde cijfers. Zo krijgen scholen de ruimte om afscheid te nemen van de toetscultuur. We moedigen aan om breder te kijken naar hoe scholen presteren en de voortgang van leerlingen niet enkel in cijfers te vatten.
 • We stimuleren middelbare scholen om brede brugklassen aan te bieden en pas na twee tot drie jaar klassen in te delen in specifieke onderwijsrichtingen.
 • Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van het beleid van de school.
 • Leerlingen krijgen waar mogelijk inspraak in een deel van het curriculum, zodat zij kunnen bijdragen aan hun individuele lesprogramma. Ook krijgen leraren de kans om een deel van het curriculum zelf in te vullen, bijvoorbeeld op basis van specifieke interesse of deskundigheid.
 • De urennormen vervallen, scholen kunnen zelf de hoeveelheid uren afstemmen op de exameneisen.
 • Basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de doorstroomtoets als zij op een andere manier kunnen aantonen dat aan de wettelijke eisen is voldaan.
 • We investeren in reken- en taalvaardigheid. Leesvaardigheid is een voorwaarde voor succes voor bijna alle schoolvakken. De Partij voor de Dieren pleit voor meer leestijd in schoolverband. Leesplezier wordt bevorderd door het leesmateriaal meer aan te laten sluiten bij de interesses van de leerling.
 • Bibliotheken spelen een grote rol in het bevorderen van leesplezier en vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. We investeren in voldoende bibliotheken en hun activiteiten, inclusief kleinere buurtbibliotheken, zodat ze hun belangrijke rol met verve kunnen vervullen.
 • Kritisch denken, digitale vaardigheden (inclusief digitale veiligheid) en mediawijsheid worden aangescherpt en opgenomen in de kerndoelen en eindtermen. Scholieren leren zo om te gaan met internet en andere media. Zo leren leerlingen onder andere nepnieuws herkennen.
 • Er wordt in het gehele onderwijs, naast lichamelijke ontwikkeling, ook ruimte gegeven aan geestelijke ontwikkeling.
 • Praktische en culturele vaardigheden worden ruimschoots aangeboden aan de kinderen. Activiteiten als handarbeid, schoolzwemmen, sportlessen, cultuurlessen (theater-, dans-, muziek-, schilderles, etc.) en schooltuinen worden gefaciliteerd en er komt extra geld voor.

Voor meer informatie over de Partij voor de dieren.

De PVV

De PVV is vrij summier met informatie over de plannen voor het onderwijs.

De PVV wil voor u:

 • Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing
 • Politieke neutraliteit van de leraren
 • Einde aan de indoctrinatie van onze kinderen
 • Kleinschalig onderwijs
 • Taal en rekenen weer centraal
 • Meer leraren voor de klas
 • Geen onbevoegde leraren meer voor de klas
 • Maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead, minimaal 80% naar de klas
 • Behoud van artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van bijzonder onderwijs
 • Verbod op islamitisch onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt
 • Doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo en uiteindelijk het hbo
 • Forse beperking van het aantal buitenlandse studenten

Voor meer informatie van de PVV


De SGP

Ook op de website van de SGP is het lastig zoeken om de standpunten van deze partij bij elkaar te vinden.

De standpunten voor Basis- en Voortgezet onderwijs.

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk binnen de context van het reguliere onderwijs. Voor gevallen waarbij het voor de betreffende leerlingen beter is om niet binnen het reguliere onderwijs mee te draaien, moeten voldoende plaatsen in het speciaal onderwijs beschikbaar zijn. Indicatiestelling en zorgverlening voor zorg en onderwijs dienen zo spoedig mogelijk geïntegreerd te worden.

Het basis- en voortgezet onderwijs is van fundamentele betekenis voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de capaciteiten en aanleg van de kinderen. Tegelijk blijft onderwijs in groepsverband van grote (sociale) betekenis. In het onderwijs moet veel aandacht worden besteed aan basisvaardigheden als taal en rekenen. Ook dient er een royaal ruimte te zijn voor vormende vakken, zoals godsdienst, geschiedenis en media-educatie. Waarden en normen verdienen in het gehele onderwijs veel aandacht en fatsoensnormen moet strikt gehandhaafd worden.

Het is belangrijk dat de keuze voor vmbo, havo en vwo in de brugklas niet te snel wordt gemaakt. Het betekent echter niet dat deze keuze in alle gevallen pas na twee jaar gemaakt moet worden.

De overheid moet voor allerlei interessante en belangrijke thema’s, zoals het omgaan met de natuur of programmeren, niet meteen nieuwe vakken verplichten. Het is aan scholen om te kijken of en hoe dit in het onderwijsaanbod gestalte kan krijgen.

Artikel 23 grondwet

 • De vrijheid van onderwijs moet versterkt worden.
 • Scholen moeten bij de aanstelling van personeelsleden en het toelaten van leerlingen een beleid kunnen voeren in overeenstemming met grondslag en doel van de school.
 • Scholen behouden de ruimte om van (de ouders van) leerlingen te vragen de grondslag van de school te onderschrijven.
 • De wettelijke bevoegdheden voor de onderwijsinspectie worden versoberd. Onderdelen van het toezichtkader die op gespannen voet staan met de didactische vrijheid van scholen, worden geschrapt.
 • De overheid draagt er zorg voor dat de positie van kleine en bijzondere scholen in de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs niet onder druk komt te staan.
 • Communicatie is in het onderwijs van fundamenteel belang. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding mag daarom in het onderwijs niet toegestaan worden.
 • Schoolbesturen moeten hun zaakjes op orde hebben. De overheid geeft een krachtig signaal af dat besturen bij financieel wanbeleid hun eigen boontjes moeten doppen. Uiteraard mogen leerlingen niet de dupe worden.

Voor alle informatie over het verkiezingsprogramma en de standpunten van de SGP


De SP

Tweede Kamer verkiezing 2021De standpunten van de SP staan ook zeer uitgebreid op de website van de SP.

Een kleine opsomming:

 • Er is een groeiend tekort aan leraren. Het vak van leerkracht maken wij daarom veel aantrekkelijker. Docenten krijgen een hoger salaris en de lonen worden landelijk uitbetaald. Daarin worden over de hele linie de lonen van docenten verhoogd. Geld voor het onderwijs is niet bedoeld
  voor hoge beloningen of voor dure bonussen, bestuurders vallen voortaan onder de onderwijs cao. Wij versterken ook de zeggenschap van docenten in het bestuur, onder andere door hen instemmingsrecht te geven op de begroting van scholen.
 • We voeren een kleine klassenstrijd. We werken naar klassen van maximaal 23 kinderen, te beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Zo verlagen we de werkdruk voor docenten, terwijl ieder kind meer aandacht kan krijgen. Elk kind verdient gelijke kansen, scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage. Niet particuliere instituten, maar scholen zélf gaan leerlingen die dat nodig hebben hulp aanbieden. Goed onderwijs mag geen dure luxe worden, particulier onderwijs leggen we daarom aan banden.
 • Het ‘passend onderwijs’ heeft niet opgeleverd wat werd beloofd en moet op de schop. De behoefte van kinderen komt centraal te staan en niet meer het geld. Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs worden mogelijk gemaakt. Het starten van speciaal onderwijs binnen het regulier onderwijs wordt ook gemakkelijker, zolang de kinderen daar profijt van hebben. Alle kinderen krijgen een leerrecht, dat hen beschermt tegen schoolbesturen die ruzie maken over waar een kind terecht kan.
 • Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond. We willen meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen, onder andere door het invoeren van meer schoolzwemmen in het basisonderwijs.
  Sporten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Sport heeft ook een voorbeeldfunctie: misstanden worden krachtig bestreden, zoals racisme op en langs het veld, gebruik van doping of seksueel misbruik.
 • Veel jongeren leren beter op een echte werkplek dan in een klaslokaal. We geven het MBO daarom alle ruimte voor goede beroepsopleidingen, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. De jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie, die veel duidelijker maakt wat hun vaardigheden zijn. We maken het aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen, bij voorkeur aan een mbo, hogeschool of universiteit.
 • Iedereen die dat wil en kan moet zonder belemmeringen, en zonder zichzelf in de schulden te steken, kunnen studeren. Alle studenten krijgen een hogere studiebeurs, zodat ze meer tijd hebben om te studeren. Iedere studie moet ook volledig in het Nederlands te volgen en te voltooien zijn. Het aantal studenten uit het buitenland is de afgelopen jaren veel te hard gestegen en moet worden beperkt, om opleidingen en studentenhuisvesting voor jongeren uit Nederland toegankelijk te houden.
 • De positie van wetenschappers wordt versterkt, door meer vaste aanstellingen en meer waarborgen voor het doen van onafhankelijk onderzoek. Met een onderzoeksfonds, waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er nog een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker. Externe opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en mogen publicatie van resultaten niet tegenhouden. Artikelen moeten gratis toegankelijk zijn.

Voor meer informatie over de SP.

De VVD


De VVD wil het beste onderwijs.

Leraren zijn vakmensen. Een bevlogen en deskundige leraar maakt het verschil voor kinderen.
Ieder kind verdient zo’n leraar. We maken het leraarschap aantrekkelijker en zetten leraren en
schoolleiders in hun kracht: zij zorgen voor het beste onderwijs.

 

 

 

De grootste standpunten.

 • We steunen leraren. Leraren weten het beste hoe hun vak eruit moet zien. Als het gaat over de inrichting van het onderwijs, de lerarenopleiding en een professionele werkomgeving, staat
  de autonomie en medezeggenschap van leraren voor ons centraal. Beslissingen over geld moeten dicht bij de werkvloer genomen worden.
 • We willen dat er voldoende leraren en schoolleiders zijn. Daarom verbeteren we de arbeidsvoorwaarden en komt er een meerurenbonus. We zetten in op het aanspreken
  van de stille reserve, uitbreiding van uren, verminderen van uitval en het ondersteunen van overstappers uit andere beroepen en mensen die willen bijdragen. Scholen werken hiervoor
  verplicht regionaal samen. Er komen meer universitair geschoolde leraren, onder andere door deze leraren in hogere salarisschalen in te laten stromen.
 • Leraar zijn is een vak. Daarbij horen goede arbeidsvoorwaarden, een goede opleiding, intensieve begeleiding voor startende leraren en in de basis arbeidscontracten van minimaal
  vier dagen per week. Daarom stimuleren we contractuitbreiding en beperken we externe inhuur. Dat voorkomt ook dat commerciële bureaus misbruik maken van het lerarentekort.
  Continue professionele ontwikkeling wordt verplicht. De inhoud van de lerarenopleiding wordt landelijk vastgesteld, samen met leraren en wetenschappers. Er komt in ieder geval meer focus
  op basisvaardigheden door een centrale eindtoets voor leraren, we stimuleren opleiden in de praktijk en er komen losse opleidingen voor het jongere en oudere kind.
 • We maken het leraarschap aantrekkelijker. Leraren krijgen meer mogelijkheden om door te groeien of te specialiseren. Samen met leraren komen we tot vaste carrièrepaden in het onderwijs.
  De functietitels junior-, medior- en seniordocent vervangen de huidige salarisschalen en de beste leraren kunnen een hoger salaris krijgen. Scholen gaan verplicht een stagevergoeding geven aan stagiairs.
 • Ondersteunen leraren en schoolleiders bij digitale vaardigheden. We gaan door met de opstart van het expertisepunt digitale geletterdheid om leraren te ondersteunen met kennis over kunstmatige intelligentie en digitale vaardigheden.
 • Geen onnodige werkdruk. Scholen laten leraren vaak meer administreren en toetsen dan verplicht of nodig is. De inspectie gaat extra controleren op onnodige administratie, onnodige
  toetsdruk en betere arbeidsvoorwaarden. We gaan uit van vertrouwen en autonomie.

Veilig onderwijs voor iedereen.

Leraren moeten veilig hun werk kunnen doen, en leerlingen moeten veilig kunnen leren. Dat gaat zowel over fysieke als sociale veiligheid. We doen wat nodig is, zodat iedereen veilig op school is.

 • De fysieke veiligheid voor leerlingen en leraren staat altijd voorop. Wanneer leerlingen, bijvoorbeeld door wapenbezit, een gevaar zijn voor andere leerlingen of leraren, mogen zij
  langer dan een week geschorst worden. Ook mag een leerling dan van school worden gestuurd zonder dat een vervangende school is gevonden. Wanneer de politie vermoedt dat een leerling of student andere studenten aanzet tot crimineel gedrag, wordt de school geïnformeerd.
 • Scholen moeten veilig zijn. Om het meebrengen van messen of andere wapens tegen te gaan krijgt een schoolmedewerker, zoals de conciërge, bij redelijke verdenking, de bevoegdheid om
  kluisjes te doorzoeken of leerlingen te fouilleren. Wanneer een leerling wapens bezit, gaat de politie altijd op huisbezoek bij de ouders.
 • Iedereen is welkom op school. We wijzigen artikel 23 van de grondwet zodat de vrijheid van onderwijs niet het gelijkheidsbeginsel mag ondermijnen. Er komt een acceptatieplicht van
  leerlingen in het bijzonder onderwijs. Identiteitsverklaringen schaffen we af, want iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Ouders mogen kinderen niet langer thuishouden vanwege
  richtingsbezwaren.
 • Beschermen vrije waarden op school. We ontslaan sneller bestuurders als de burgerschapsopdracht niet wordt uitgevoerd. Ook privéuitingen van bestuurders gaan
  hieronder vallen. Er komt een verbod op lesmaterialen die kinderen ondemocratische waarden aanleren. De inspectie krijgt de wettelijke verplichting om hierop te controleren. Gebedsruimtes op openbare scholen staan we niet toe.
 • Geen anti-integratief informeel onderwijs. We voeren de Wet toezicht op informeel onderwijs in, zodat kinderen geen onvrije waarden aanleren.
 • Meer inzicht in veiligheid. We wijzigen de wet zodat scholen verplicht worden om (sociale) veiligheidsincidenten te registreren. Ernstige incidenten, bijvoorbeeld een vermoeden van
  genitale verminking, worden verplicht gemeld bij de inspectie.
 • Instemmingsrecht voor gemeenteraad bij de oprichting van een nieuwe school. Hierdoor worden geen scholen opgericht waar geen draagvlak voor is. We evalueren de Wet meer
  ruimte voor nieuwe scholen zo snel mogelijk.

Een goede basis voor elk kind

Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op de maatschappij. Die voorbereiding begint met een
goede basis in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Met toekomstgericht onderwijs
zorgen we voor die basis.

 • Rekenen en taal voorop. We leggen de nadruk op basisvaardigheden. We zetten de huidige curriculumherziening voort en reken- en taalvaardigheid worden onderdeel van elk schoolvak.
  Tijdelijke noodmaatregelen vanwege het lerarentekort mogen niet de onderwijstijd in de basisvaardigheden raken.
 • Het curriculum moet minder vol. Minimaal tweederde van de onderwijstijd op basisscholen moet worden besteed aan basisvaardigheden. Zolang schoolresultaten ondermaats zijn, is minder tijd voor bijvoorbeeld projectweken en losse lespakketten.
 • Scholen helpen met basisvaardigheden. De basisteams basisvaardigheden breiden we uit. Scholen zijn dus niet afhankelijk van commerciële partijen.
 • Alleen nog bewezen effectieve lesmethoden. De onderwijsinspectie controleert of gebruikte lesmethoden wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief zijn.
 • We verlagen de leerplicht naar het vierde levensjaar. Om achterstanden aan te pakken gaan daarnaast alle kinderen met een taalachterstand vanaf twee jaar verplicht naar voorschoolse educatie.
 • Meer ruimte voor techniek. Er komen centrale examens in wiskunde D en informatica. In plaats van het verplichte vak cultureel kunstzinnige vorming mogen leerlingen ook examen doen in een nieuw te ontwikkelen vak praktische techniek.
 • We scherpen de burgerschapseisen verder aan. Iedere leerling en student moet Nederlandse normen en waarden kennen en daarnaar handelen. De normen zijn nu te vaag, en burgerschapsonderwijs moet gegeven worden door bevoegde docenten.
 • Goede scholen krijgen meer ruimte. Ze mogen afwijken van regels over bijvoorbeeld onderwijstijd en curriculum. Scholen die onvoldoende presteren houden we aan strenge regels. We bouwen het aantal subsidies af en gaan oormerken in de lumpsum. Aan schoolbestuurders worden meer eisen gesteld.
 • Mobiele telefoons horen niet in de klas. Basis- en middelbare scholen staan telefoons alleen toe als dat nodig is voor de les, bijvoorbeeld voor het aanleren van digitale vaardigheden.
 • Scholen in kleine dorpen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. We investeren in kleine dorpsscholen door de kleine scholentoeslag te herzien. De toeslag wordt afgeschaft in grote steden, het vrijkomende geld gaat naar dunbevolkter gebied.
 • Aanpakken laaggeletterdheid. We zetten de huidige programma’s, zoals Tel mee met taal, voort.

Voor een uitgebreidere lijst van de VVD

De BBB

De boerburgerbeweging is een nieuwe partij in de tweede kamer die deze verkiezing ook nog wel eens een belangrijke rol kan krijgen.
Daarom is het ook wel van belang om de standpunten van deze partij eens goed onder de loep te nemen.

Gezond onderwijs

Tegenwoordig krijgen kinderen niet de juiste of helemaal geen informatie over de landbouw. Schoolboeken bevatten verkeerde en/of suggestieve informatie over de land- en tuinbouw.

Daar gaat de BBB verandering in brengen! Wij zullen ervoor zorgen dat foute of suggestieve informatie uit de schoolboeken verdwijnen en dat oud lesmateriaal, waarin bijvoorbeeld nog gesproken wordt over legbatterijen en kistkalveren niet meer op scholen mogen worden uitgedeeld. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor verplicht voedselonderwijs, waarvan boerderij-educatie een wezenlijk onderdeel is. Kinderen moeten al vroeg in aanraking komen met de herkomst van hun voedsel. Daardoor zullen zij voedsel als volwassene meer waarderen en mogelijk bereid zijn om er meer voor te betalen.

Kennis over voedsel en land- en tuinbouw zal kinderen ook stimuleren om te kiezen voor een opleiding in de agrarische sector, waarmee het bestaansrecht van de sector wordt gewaarborgd. (Voedselverspilling!)Verder zullen wij ons inzetten voor overheidscampagnes voor Nederlandse voedselproducten en zullen wij overheid en bedrijfsleven vragen om in bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en foodservice te kiezen voor NL producten en dit ook uit te dragen naar hun afnemers: de consumenten.

Actiepunten

 • Scholen op het platteland blijven open en ‘thuisnabij onderwijs’ staat centraal.
 • Alle 150 gekozen Kamerleden en het voltallige Kabinet volgen na elke verkiezingen, verplicht een week een inboeringscursus op het platteland, op minimaal 100 kilometer van hun eigen woonplaats. Daar wordt hen alle facetten van wonen en werken op het platteland bijgebracht door boeren en plattelandsbewoners.
 • Voor alle studenten is een basisbeurs beschikbaar.
 • Bij nieuw beleid wordt een ‘krimpcheck’ toegepast: dus bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe onderwijsregels wordt gecheckt wat deze regels voor impact hebben voor de scholen op het platteland.
 • Foute of suggestieve informatie over welke sector of groep mensen dan ook, verdwijnt uit de schoolboeken. Schoolboeken waarin nog wordt gesproken over werkwijzen die niet meer in Nederland van toepassing zijn, zoals legbatterijen en kistkalveren, worden uit het onderwijs gehaald, dan wel aangepast. Voordat schoolboeken en lespakketten aan leerlingen worden aangeboden toetst een deskundige commissie uit diverse sectoren het lesmateriaal op feitelijke onjuistheden en propaganda.
 • Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden. Een deskundige commissie beoordeelt deze klachten.
 • Achterhaald lesmateriaal over voedselproductie, waarin bijvoorbeeld nog gesproken wordt over legbatterijen en kistkalveren mogen in de tussentijd op scholen niet meer worden gebruikt.
 • Voedselonderwijs op de basisschool wordt verplicht. Boerderij-educatie is hierin een wezen-lijk onderdeel. In de wet wordt hierover opgenomen, dat de kosten en de arbeid die de ondernemer daar in steekt volledig worden vergoed.
 • Vrijwillige boerderijeducatie wordt beter gewaardeerd. De overheid stimuleert boerburger–communicatie niet alleen in woorden, maar ook in daden en zal dan ook jaarlijks substantieel financieel bijdragen aan boerderijeducatie.
 • In de opleiding van alle docenten wordt een stage bij een onderdeel van de agrarische sector verplicht.
 • Op de opleidingen voor Journalistiek wordt landbouw, visserij en platteland een verplicht vak.
 • Het voortgezet, middelbaar, hoger en universitair agrarisch onderwijs wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, beter gepromoot op basisscholen en voortgezet onderwijs. Alleen dan kan Nederland leidend blijven als Agrarisch Kenniscentrum voor de rest van de wereld en zo helpen te zorgen voor voedselzekerheid in de wereld.
 • Gezien de specifieke uitdagingen en kennis in deze sector valt Agrarisch onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Platteland en niet onder het ministerie van Onderwijs.
 • Er komt meer voorlichting om jongeren te stimuleren een opleiding in de agrarische sector te volgen. De landbouw wordt steeds meer hightech middels bijvoorbeeld ICT en precisie-landbouw. Dus ook hier heeft de sector nu iets nieuws te bieden qua onderzoek en scholing voor een groep jongeren.
 • Er moet ook in het landelijk gebied goede toegang zijn tot hogescholen en universiteiten, eventueel via afstandsonderwijs, gecombineerd met lesdagen op locatie. Dit zorgt ervoor dat hoogopgeleide jeugd voor haar studie niet hoeven te verhuizen naar de grotere steden. Dit kan mogelijk op het platteland nieuwe impulsen kan stimuleren.
 • We praten niet meer over hoogopgeleiden of laagopgeleiden. We praten alleen nog over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden.
 • Basisscholen met meer dan 40 leerlingen blijven open op het platteland.

Voor meer informatie over de BBB


50Plus

Op de website van 50plus valt nog geen nieuwe informatie te vinden over het verkiezingsprogramma voor 2023.
Maar er valt wel info te vinden over de standpunten.

De standpunten

 • Het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Terugkeer van de basisbeurs.
 • De positie en de beloning van leraren basis- en voortgezet onderwijs moeten worden versterkt.
 • Onderwijs wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Voor degenen die het Nederlands onvoldoende beheersen worden taalcursussen aangeboden.
 • Het beroepsonderwijs moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen.
 • Samenwerking tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven moet geïntensiveerd worden.
 • De Nederlandse taal wordt o.a. via het onderwijs gestimuleerd voor alle Nederlanders en degenen die dat willen worden.
 • De maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs wordt losgelaten.
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) moet overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn.
 • Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een ww-uitkering is vavo direct en kosteloos beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol.
 • Het beschikbare bedrag voor volwassenenonderwijs moet flink omhoog.
 • Ingezet moet worden op levenslang leren en ontwikkelen.
 • De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven.

Uw vind meer informatie op de website van 50Plus

Denk

DENK staat voor toegankelijk onderwijs waarin er gelijke kansen zijn, zodat iedereen in staat is om het volle potentieel uit zijn of haar leven te halen. DENK hecht ook waarde aan de socialiserende werking van onderwijs. In het ideaal van DENK is onderwijs geen toetsfabriek, maar brengt het de kennis en vaardigheden over die van Nederlanders vaardige en sociale deelnemers van onze samenleving maken.

Geld

 • Meer geld naar en voor het onderwijs
 • Minimum percentages voor uitgaven door scholen, zoals minimale investeringen in scholing van personeel
 • Een reserveplafond voor onderwijsinstellingen, zodat het geld niet wordt opgepot en écht in de klas terecht komt
 • Betere verantwoording over onderwijsuitgaven door scholen
 • Extra geld voor het passend en speciaal onderwijs, om ieder kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft

Gelijke kansen in het onderwijs

 • Meer geld voor het onderwijsachterstandenbeleid
 • Het leenstelsel afschaffen en de oude basisbeurs herinvoeren, waarbij studenten die onder het leenstelsel geld hebben moeten lenen worden gecompenseerd
 • Dezelfde eindtoets voor iedereen
 • Aan het einde van de onderbouw opnieuw objectief toetsen of een leerling op het goede niveau zit
 • Iedere leerling een brede brugklas bieden, waardoor het selectiemoment wordt uitgesteld en leerlingen van elkaar leren
 • Scholing van leraren om vooroordelen over leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken tegen te gaan
 • Hogere beloning van leraren op achterstandsscholen om daar de beste leraren voor de klas te krijgen
 • Voor iedereen de mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
 • Een loting bij studies met een numerus fixus, zodat er een eerlijke afspiegeling komt van toegelaten studenten
 • Een stagegarantie van de overheid voor iedereen die geen stageplaats kan vinden
 • Onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond tegengaan

Waardering voor onderwijshelden

 • Een beter salaris voor leraren, te beginnen met leraren in het basisonderwijs
 • Uitbreiding van de scholings- en professionaliseringsmogelijkheden voor leraren, met monitoring door middel van een lerarenregister
 • Snijden in de werkdruk van docenten door de bureaucratie te verminderen
 • Het lerarentekort tegengaan door het leraarschap meer te waarderen

Voor meer informatie op de website van DENK


Nieuw Sociaal Contract

Goed onderwijs ligt aan de basis van bestaanszekerheid. Onderwijs draait niet alleen om het overdragen van kennis, maar vooral ook om het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het aanleren van vaardigheden.
Daarvoor moet alle ruimte zijn in het onderwijsleerproces. De overheid kan en moet hiervoor de juiste voorwaarden scheppen en zorgen voor een betrouwbare structurele bekostiging van het onderwijs. Niet het aantal leerlingen, maar (kunnen) leveren van kwaliteit moet hierbij centraal staan.

Basis- en voortgezet onderwijs

De kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs is gediend bij sterke onderwijsgemeenschappen die aansluiten bij de menselijke maat, met aandacht voor de individuele leerling. Docenten en schoolleiding organiseren als collega’s samen het onderwijs en betrekken ouders actief hierbij.

 • Leraar/docent moet een aantrekkelijk beroep zijn, met voldoende tijd om lessen voor te bereiden en mogelijkheden voor het ontwikkelen van de eigen professionele vaardigheden. Adequate beloning en waardering zijn hierbij randvoorwaarden. We willen met de sector verkennen wat er voor nodig is om meer mensen voltijds (4 tot 5 dagen per week) te laten werken. De regeldruk en administratieve lasten voor de leraar moeten afnemen.
 • We zijn geen voorstander van onderwijsvernieuwingen die onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  Er komen geen nieuwe ‘potjes’ (extra tijdelijke middelen), maar alleen structurele bekostiging waarmee scholen vooruit kunnen.
 • Wij pleiten ervoor om de rol van schoolbesturen te respecteren door middel van de structurele (lumpsum) bekostiging. Schoolbesturen moeten er wel voor zorgen dat de middelen besteed worden in de klas. We stellen een norm voor de hoeveelheid onderwijsgeld aan het primaire proces, maximeren de overhead en willen dat leraren actief worden betrokken bij de besteding van de middelen.
 • Het basisniveau van rekenen en lezen moet omhoog. Nieuwe – soms ouderwetse – lesmethoden moeten het plezier in lezen terugbrengen. Daarnaast is het van belang dat er een goede balans is tussen cognitieve ontwikkeling, kennis van de wereld en het ontwikkelen van creativiteit. Dit is noodzakelijk om later als burger in onze maatschappij te kunnen functioneren.
 • We willen de kansen vergroten van leerlingen die van huis uit minder meekrijgen, met een achterstand beginnen of gewoon laatbloeier zijn. Daarom proberen we over- of onderadvisering zo veel mogelijk te voorkomen met een goed onderbouwd schooladvies door de leraar en door scholen meer ruimte te bieden om laatbloeiers te helpen hun weg te vinden.
  Steeds meer kinderen krijgen bijles. Dat is nadelig voor kinderen waarvan ouders dat niet kunnen betalen. Daarom dient er een goed aanbod van huiswerkbegeleiding beschikbaar te zijn bij de school zelf.
 • Het is noodzakelijk om de lerarenopleidingen te verbeteren en onderling beter te laten samenwerken.
  De lat moet omhoog. We investeren in de kwaliteit van zowel de voltijdopleidingen als in deeltijd- en zijinstroomopleidingen. We stimuleren effectieve programma’s die de diversiteit in het basisonderwijs vergroten. We pleiten voor een fijnmaziger functiehuis, zodat er meer ruimte komt voor mbo’ers, zijinstromers en herintreders.
 • Bij de omgang met schaarste wordt het solidariteitsprincipe gehanteerd: scholen met het grootste aandeel kwetsbare kinderen krijgen de meeste middelen om beperkingen in onderwijsaanbod en -tijd te vermijden. Wij zijn voorstander van stimuleringsregelingen (financieel en/of middels urgentieverklaringen in huisvesting) om goede docenten te kunnen aantrekken op scholen met veel kwetsbare leerlingen.
 • Scholen met veel leerlingen van minder draagkrachtige ouders hebben moeite om activiteiten als schoolkampen en schoolreisjes te bekostigen. Wij willen het voor scholen niet geheel onmogelijk maken om een vrijwillige ouderbijdrage voor bepaalde activiteiten te vragen, maar pleiten wel voor een verruiming van de activiteiten in het basisaanbod van scholen (zoals digitale leermiddelen, of een periodiek schoolreisje).
 • Om kinderen te helpen zichzelf te concentreren, zijn mobiele telefoons en andere digitale communicatieapparatuur op school alleen toegestaan wanneer deze nodig zijn voor de les.
 • Het streven naar passend onderwijs voor kinderen met problemen op een reguliere school leidt in de praktijk nog te vaak tot overbelasting van leraar/docent én klas en tot thuiszittende leerlingen, wat effect kan hebben op de motivatie, het gedrag en de schoolprestaties van leerlingen. Schoolbesturen moeten voldoende middelen krijgen om te zorgen voor preventieve jeugdhulp op school.
 • Het speciaal onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben, moet in een aantal regio’s meer plekken krijgen. Dit geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen. Te grote afstanden dragen niet bij aan het welzijn van leerlingen, we stellen een bereikbaarheidsnorm in van maximaal 45 minuten reistijd. We willen een evaluatie van het leerlingenvervoer; het vervoer van kwetsbare kinderen moet gegarandeerd zijn en
  mag niet leiden onder de tekortkomingen van gemeentelijke aanbestedingen.
 • Gemeenten dragen zorg voor adequate onderwijshuisvesting. Er moet een inhaalslag worden gemaakt op het gebied van renovatie, onderhoud en verduurzaming van gebouwen. We verwachten van gemeenten dat zij duidelijke afspraken maken met schoolbesturen over verantwoordelijkheden en geldstromen.
 • Aanbod van verschillende soorten scholen door verschillende scholenverenigingen, is goed voor de kwaliteit. We ontmoedigen de vorming van te grote koepels waardoor één scholenvereniging een hele regio of stad beheerst

 

Voor meer informatie kunt u op de volgende website van Nieuw Sociaal Contract terecht.


 

GetalknapLesideeënRekenpuzzels

Rekenpuzzel minsommen tot 10 en tot 20

Deze rekenpuzzel minsommen tot 10 en tot 20 is de derde in de reeks rekenpuzzels op vanjufmarjan.nl
Naast de rekenpuzzel met sommen en tafels en één met plussommen tot 10 en tot 20.
En in de toekomst komen er nog wel een aantal edities erbij.

Heb je tips voor het maken van nieuwe rekenpuzzels, dan horen we het graag.
Plaats een reactie onderop bij dit bericht of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Rekenpuzzel minsommen

Waarom rekenpuzzels?

Rekenpuzzels worden vaak gebruikt in het onderwijs omdat ze kunnen helpen bij het versterken van basisrekenvaardigheden, het bevorderen van begrip en het aanmoedigen van probleemoplossend denken.
Puzzels voegen een element van plezier en uitdaging toe aan rekenactiviteiten. Ze kunnen de motivatie van kinderen vergroten door rekenen op een boeiende manier aan te bieden.
Niet iedereen leert op dezelfde manier. Rekenpuzzels bieden een alternatieve leermethode die visuele en ruimtelijke denkvaardigheden kan aanspreken, wat vooral nuttig is voor kinderen met verschillende leerstijlen.
Over het algemeen dragen rekenpuzzels bij aan een positieve houding ten opzichte van rekenen en kunnen ze een waardevolle aanvulling zijn op de rekenmethode.

Wat zit er in dit bestand?

In dit gratis bestand zitten weer twee werkbladen en twee antwoordbladen. Eén met minsommen tot 10 en één met minsommen tot 20.
Afdrukken maar en klaar leggen in je keuzekast. Daarnaast kun je het antwoordenblad een keer of meerdere keren afdrukken zodat je leerlingen weer zelfstandig de antwoorden kunnen nakijken.

Het bestand:

01 – Rekenpuzzel – Minsommen tot 10 en minsommen tot 20

 

 

 

.


 

LesideeënTekstlogica'sWoordknap

Tekstlogica hardlopers

Tekstlogica hardlopersDeze keer een tekstlogica over hardlopers. En deze keer is het ook een moeilijkere versie van de bekende tekstlogica’s die op deze website verschijnen.
Waar je normaal gesproken de antwoorden moet vinden voor vier of vijf personen, objecten of gebeurtenissen met drie of vier antwoorden die daarbij horen zijn het nu wel zeven verschillende hardloopwedstrijden.
En de vragen die erbij gesteld worden zijn:

 • Wie liep welke wedstrijd?
 • Wat was de afstand van de wedstrijd?
 • Waar was de start van de wedstrijd?
 • Waar was de finish van de wedstrijd?

Met de tips die worden verstrekt moet je weer achter de antwoorden komen.
En omdat er 7 verschillende wedstrijden zijn, met zeven hardlopers en evenzoveel start en finish plaatsen is het een complexe puzzel geworden.
Kunnen je leerlingen de antwoorden achterhalen?

Wat zit er weer in deze uitdaging?

Zoals gebruikelijk op onze website zit er in het pdf bestand een werkblad en een antwoordenblad.
Met het antwoordenblad kunnen je leerlingen weer zelf hun werk nakijken en zien of ze het goed hebben gemaakt.

Tekstlogica hardlopers

Meer tekstlogica’s?

Veel leerkrachten vinden het ontzettend leuk om deze tekstlogica’s met hun leerlingen te doen en vragen vaak naar meer.  Er staan er al verschillende op de site. Als je hier klikt, krijg je een overzicht van reeds gepubliceerde tekstlogica’s (wel even doorscrollen naar beneden).

Het bestand:

01 – Tekstlogica hardlopers

LesideeënSamenknapTegelpuzzelsZelfknap

Tegelpuzzel Herfst

Tegelpuzzel HerfstDeze tegelpuzzel Herfst is een soort legpuzzel waarbij je stukken (tegels) met specifieke vormen en afbeeldingen in elkaar moet passen om een compleet patroon of afbeelding te vormen. Tegelpuzzels kunnen verschillende niveaus van complexiteit hebben, variërend van eenvoudige puzzels voor kinderen tot zeer uitdagende puzzels voor volwassenen.

Verschillende soorten

Enkele veelvoorkomende soorten tegelpuzzels zijn:

1. Tangram: Een Chinese puzzel die bestaat uit zeven stukken (tangen) die samen een vierkant vormen. De uitdaging is om deze stukken te herschikken om verschillende afbeeldingen te maken.

2. Schuifpuzzels: Dit zijn puzzels waarbij je tegels over een bord schuift om ze in de juiste volgorde of afbeelding te krijgen. Een bekend voorbeeld is het 15-puzzelspel, waarbij je 15 genummerde tegels in een vierkant 4×4-rooster in de juiste volgorde moet schuiven.

3. Jigsaw-puzzels: Deze zijn gemaakt van platte stukjes karton of hout met afbeeldingen erop en moeten in elkaar worden gepast om een volledige afbeelding te vormen.

4. Pentomino’s: Een pentomino-puzzel bestaat uit twaalf verschillende vijfhoekige tegels. Het doel is om deze tegels zo te plaatsen dat ze een specifieke vorm vullen zonder gaten achter te laten.

Tegelpuzzels kunnen dienen als leuke en uitdagende mentale oefeningen en worden vaak gebruikt voor vermaak en educatieve doeleinden. Ze vereisen logisch denken, ruimtelijk inzicht en geduld om op te lossen.

Tegelpuzzel Herfst

Uitknippen en lamineren

Wil je lang plezier hebben van deze tegelpuzzel herfst dan is het slim om de puzzel uit te knippen en te lamineren.
Op die manier heb je een handige puzzel die je in kan zetten als tussendoortje voor als leerlingen klaar zijn met hun andere taken.
Dit kan individueel of bijvoorbeeld met zijn tweeën. Al samenwerkend de puzzel oplossen.

Tegelpuzzel Herfst

Het bestand:

01 – Tegelpuzzel Herfst.

GetalknapLesideeënStiptekeningen

Stiptekening breuken optellen.

Twee keer Stiptekening breuken optellen in deze editie. Deze keer zijn ze echt voor groep 7 en 8 aangezien het gaat om het optellen van breuken.
Niet de gemakkelijkste oefeningen en daarom ook heel belangrijk om dit veel en op verschillende manieren  te oefenen.
Dit kan natuurlijk standaard met rijtjes sommen maken. Niks mis mee volgens ons.
Maar veel leuker is het als de uitkomst van al deze sommen en ware stiptekening tot leven wekken.
Deze stiptekening breuken optellen is weliswaar met het thema herfst, maar is toch ook wel later in het jaar in te zetten lijkt ons.

Stiptekening breuken optellen

Wat zit er in de bestanden?

Zoals al eerder aangegeven zijn er twee stiptekeningen. Allebei met dezelfde stiptekening maar met verschillende sommen.
Er is namelijk een makkelijke en een moeilijke versie gemaakt.
Eén met de standaard breukensommen en een moeilijkere versie voor de pientere leerlingen in je groep of groepen.
In beide PDF-bestanden is tevens een antwoordenblad toegevoegd zodat je leerlingen zelf de antwoorden achteraf kunnen controleren.

Stiptekening breuken optellen

Hoe gaat de oefening Stiptekening breuken optellen in zijn werk?

Het A4-tje moet door je leerlingen op de scheidingslijn omgevouwen worden zodat ze alleen nog maar de sommen kunnen zien en niet de stiptekening kant.
Ze moeten eerst de sommen uitrekenen. Hebben ze dat eenmaal gedaan dan mogen ze het papier weer terug vouwen en open op tafel leggen.
Nu kunnen ze de stiptekening maken met de antwoorden van de sommen.
Als er een som fout is gemaakt dan komen ze daar met de stiptekening al snel achter.
Het antwoordenblad is dan een bevestiging van het juiste antwoord die natuurlijk ook inde stiptekening staat.

De bestanden:

01 – Stiptekening – Herfst – Breuken optellen – Makkelijk.

02 – Stiptekening – Herfst – Breuken optellen – Moeilijk.

 

 

.


 

LesideeënOverig Taal/Lezen

Flitskaartjes alfabet Hoofdletters

Via de email kregen we het verzoek van Ilse Schoof of er ook een editie flitskaartjes alfabet was met hoofdletters.
In eerste instantie dachten we dat er geen vraag was voor deze flitskaartjes.
Totdat we tot de ontdekking kwamen dat er dus wel degelijk lesmethodes zijn waarin er gebruik wordt gemaakt van het direct aanleren van de letters in Hoofdletter.
Namelijk onder andere de lesmethode Zo leren kinderen lezen en spellen maakt hier gebruik van.
Dus vandaar dat we direct deze flitskaartjes gemaakt hebben.

Flitskaartjes Hoofdletters

Drie varianten.

Net zoals bij onze andere flitskaartjes alfabet edities hebben we deze kaarten ook weer in drie verschillende varianten gemaakt.
Twee met het lettertype aaajaspers, en wel de blokschrift en de schrijfschrift variant en één met het lettertype Comic sans.
En naast de gewone alfabet letters staan ook hier de lettersamenvoegsels van Aa, Eu, Oo, Ie, Ij, Eeu enzovoort in.
En ja, we hebben ook de Ng en Nk er bij zitten, en ja we denken dat die er uitgehaald kunnen worden.
Want waarschijnlijk zullen die wel niet gebruikt worden.
Maar dat is aan ieder voor zichzelf om dat te bepalen.

 

Voor de flitskaartjes zonder hoofdletters klik je hier!

Flitskaartjes Hoofdletters

De bestanden:

01 – Flitskaartjes Hoofdletters – AAAJaspers Schrijfschrift

02 – Flitskaartjes Hoofdletters – AAAJaspers Blokschrtift

03 – Flitskaartjes Hoofdletters – Comic sans

 

.


Geen categorieGetalknapLesideeënRekenrace

Rekenrace 4 – minsommen tot 100

Rekenrace 4 is de volgende editie in de reeks rekenrace met deze keer minsommen tot 100.
Wederom een leuke manier om met een bordspel de sommen te oefenen samen met een paar klasgenootjes.
Een paar pionnen, een dobbelsteen, het bord en de speluitleg zij alleen maar nodig om dit spel tot een succes te maken.
Vereiste is dan wel dat er een A3 printer beschikbaar is voor het speelbord.

Rekenrace 4Hoe gaat ook dit spel?

Net zoals bij de vorige drie edities kunnen weer vier spelers tegelijk op het speelbord. Maar daarnaast is er ook bij dit spel een spelleider nodig om de wedstrijd in juiste banen te leiden.
De wedstrijdleider moet met het speluitleg en antwoordenblad er op toe zien dat de sommen de juiste antwoorden krijgen.
De uitgebreide spelregels staan ook op de speluitleg en zijn duidelijk genoeg voor je leerlingen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Nog meer Rekenrace spellen?

Op de volgende downloadpagina vind je nog veel meer rekenrace spellen.

De bestanden:

01 – Rekenrace 4 – Minsommen tot 100 – Speelbord. Afdrukken op A3 formaat!!!

02 – Rekenrace 4 – Minsommen tot 100 – Speluitleg en antwoordenkaart. Afdrukken op A4.

 

.

 

DierDier

AdvertorialsAlgemeen

Hoe richt je een basisschool goed in?

Als je ooit de geur van vers gekrijt schoolborden of het geluid van spelende kinderen tijdens de pauze hebt ervaren, dan weet je dat een school meer is dan alleen een gebouw. Het is een plek van herinneringen, leren en ontdekken. Maar hoe creëer je die magische sfeer?

1. Een tweede thuis: veiligheid en geborgenheid

Elk kind verdient een veilige haven om te leren en te groeien. Wanneer we denken aan het inrichten van een basisschool, staat veiligheid natuurlijk voorop. De gangen moeten overzichtelijk zijn, zonder verborgen hoekjes en elke ruimte moet het gevoel geven dat je welkom bent. Denk aan zachte kleuren, warme verlichting en persoonlijke plekjes waar kinderen hun spulletjes kunnen bewaren.

2. De rol van schoolvloeren in de leeromgeving

Een schoolvloer heeft meer invloed op de leeromgeving dan je zou denken. Te veel geluid en echo kunnen het lastig maken voor zowel leerlingen als leraren. Het is dus belangrijk om in scholen voor goede vloeren te kiezen die geluid dempen. Zo kan iedereen fijner leren en lesgeven. Een optie zou bijvoorbeeld projecttapijt kunnen zijn. Zo kan je kiezen voor een tapijt met een leuke print. Zo weet je zeker dat de schoolkinderen er blij van worden!

3. Klaslokalen vol verrassingen

Een klaslokaal is meer dan alleen maar een plek waar les wordt gegeven. Het is een wereld op zichzelf, vol mogelijkheden en avonturen. Naast de gebruikelijke tafels en stoelen, wat dacht je van een hoekje vol met knusse kussens en boeken? Een plek waar je even kunt ontsnappen met een verhaal. Planten kunnen ook wonderen doen, ze brengen een stukje natuur binnen. En voor de technologie liefhebbers, ja, moderne technologie is belangrijk. Toch is een balans tussen het digitale en het tastbare nodig voor een evenwichtige leerervaring.

Hoe richt je een basisschool goed in4. Licht en kleur

Weet je nog die schooldagen waarop je wegdroomde, starend naar buiten, de wolken volgend met je ogen? Ramen zijn niet enkel voor lichtinval; het is onze blik naar de buitenwereld. En qua kleur? Zachte, knusse tinten met hier en daar een heldere kleur kunnen de kamer echt tot leven brengen en zorgen voor een levendige, leerzame sfeer. Een goed ontworpen klaslokaal, rekening houdend met licht en kleur, zorgt voor een optimale leeromgeving waarin zowel leerlingen als docenten zich prettig en geïnspireerd voelen.

5. Buitenspeelplaats

We hebben het nu natuurlijk gehad over de binnenkant van de school, maar de buitenspeelplaats is net zo belangrijk. Het is dé plek waar kinderen hun energie kwijt kunnen, nieuwe vriendjes maken en hun creativiteit de vrije loop laten. Bij het inrichten van een speelplaats is het belangrijk om rekening te houden met verschillende activiteiten. Denk aan klimrekken, schommels, een zandbak, maar ook rustige hoekjes waar kinderen kunnen kletsen of lezen.


GetalknapLesideeënoverig rekenen

Cijfermandala’s

Deze Cijfermandala’s is de derde editie van de mandala reeks die we al eerder hebben gemaakt voor vanjufmarjan.nl.
Naast de lettermandala’s en de tafelmandala’s vonden we dat een cijfermandala niet kon ontbreken.
Een leuke inkleuropdracht als de kinderen de cijfers 1 tot 10 hebben geleerd en je de cijfers toch nog eens voorbij wilt laten komen. Je kunt ze ook aanbieden terwijl je een cijfer aangeboden hebt. Je kunt er vast wel een leuke aanleiding voor vinden.

 

Cijfermandala's

Wat zit er in het bestand.

Van elk cijfer 1 tot en met 10 is er een mandala pagina die ingekleurd kan worden.
Daarnaast is er een soort voorblad met een mandala en ruimte voor het invullen van de naam van de betreffende leerling.
Als alle mandala’s zijn ingekleurd kun je dan van alle 11 A4tjes een leuk boekje maken die je leerlingen dan weer trots mee naar huis kunnen nemen om te laten zien.

Cijfermandala's

De getallen

Als jonge kinderen de getallen leren, is het van belang dat ze een goed cijferbeeld krijgen. Veel tellen en het getalbeeld erbij. Dit kan ook met onderstaande cijfers. Met de cijfers kun je bouwen (er zitten ook bouwkaarten bij en op de onderkant van de getallen staat het aantal stippen van de waarde van het getal. Kinderen vinden het heel leuk om mee te spelen en spelenderwijs zijn ze met de getallen bezig. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

Het bestand:

Het bestand is weer gratis te downloaden via onderstaande link.

01 – Cijfermandala’s

 

 

 

.


LesideeënTekstlogica'sWoordknap

Tekstlogica – Herfst

De volgende tekstlogica – herfst draait om, je raad het al, de herfst.
Dit keer is het een zeer eenvoudige versie van onze bekende tekstlogica’s.
Met deze uitvoering kun je heel goed beginnen zodat je leerlingen begrijpen hoe onze tekstlogica’s werken.
In deze versie zijn de zinnen zo simpel mogelijk gehouden, zodat zelfs jongere leerlingen die het lezen al aardig kunnen deze tekstlogica al kunnen oplossen.

Wat wordt er gevraagd?

Drie kinderen gaan in de herfst op zoek. Maar naar wat gaan ze op zoek?
Met wie gaan ze op zoek en de laatste vraag is waar gaan ze op zoek?
Als je leerlingen de hints duidelijk opvolgen komen ze achter de antwoorden.

Wat zit er in jet PDF?

Zoals gebruikelijk op vanjufmarjan zit er weer een werkblad en een antwoordenblad in het bestand.
Het werkblad kun je dan afdrukken zoveel als je leerlingen hebt, en het antwoordenblad kun/mag je 1 of meerdere keren afdrukken zodat je leerlingen weer hun eigen werk kunnen nakijken.

Heeft je groep nog nooit een tekstlogica gemaakt? Dan is deze versie ideaal om voor het eerst samen met je leerlingen te maken.
Als ze na deze logica dan begrijpen hoe het werkt, dan kunnen ze daarna een moeilijkere uitproberen.

Meer tekstlogica’s?

Veel leerkrachten vinden het ontzettend leuk om deze tekstlogica’s met hun leerlingen te doen en vragen vaak naar meer.  Er staan er al verschillende op de site. Als je hier klikt, krijg je een overzicht van reeds gepubliceerde tekstlogica’s (wel even doorscrollen naar beneden).

Het bestand:

01 – Tekstlogica – Herfst

 

 

 

Algemeen

Wat is het nut van het herhalen van rekensommen?

Het herhalen van rekensommen heeft verschillende nuttige doelen, met name in het onderwijs en in de ontwikkeling van wiskundige vaardigheden.
Van herhalen en oefenen word je beter en bouw je zelfvertrouwen op. Door veel te trainen, of dat nou om staartdelingen of om hardloopkilometers gaat, bereik je een hoger niveau.
En jonge kinderen zijn gek op herhaling. Als volwassene hebben we zoveel kennis, dat we gemakkelijk de gehele situatie of het hele verhaal kunnen overzien. Een kind moet meerdere keren hetzelfde verhaal horen of hetzelfde mee make nom het geheel te kunnen overzien. Want hoe vaker je iets doet, hoe beter je het zult herkennen en zelf kunt toepassen.

Waarom herhalen?

Hier zijn enkele redenen waarom het herhalen van rekensommen belangrijk kan zijn:

 1. Automatisering van basiskennis. Door herhaaldelijk eenvoudige rekensommen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te oefenen, kunnen mensen deze bewerkingen automatiseren. Dit betekent dat ze deze berekeningen snel en nauwkeurig kunnen uitvoeren zonder veel denkwerk, wat essentieel is in het dagelijks leven en bij complexere wiskundige taken.
 2. Consolidatie van kennis. Herhaling helpt bij het consolideren van wiskundige concepten en vaardigheden. Het zorgt ervoor dat leerlingen de geleerde concepten begrijpen en onthouden, wat hen in staat stelt om deze kennis toe te passen in nieuwe situaties.
 3. Verbetering van het zelfvertrouwen. Door herhaaldelijk met succes rekensommen op te lossen, kan het zelfvertrouwen van leerlingen groeien. Ze worden minder angstig of onzeker bij het aanpakken van wiskundige problemen en zijn eerder geneigd om wiskunde als een haalbaar vak te beschouwen.
 4. Ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden. Herhalen leert niet alleen hoe je specifieke berekeningen moet maken, maar het helpt ook bij het ontwikkelen van algemene probleemoplossende vaardigheden. Het verbetert het vermogen om logisch te denken, patronen te herkennen en complexe problemen in kleinere, behapbare stappen op te lossen.
 5. Voorbereiding op geavanceerdere concepten. Fundamentele rekenvaardigheden vormen de basis voor geavanceerdere wiskundige concepten. Door herhaaldelijk te oefenen, kunnen leerlingen een stevige basis opbouwen die hen in staat stelt om complexere wiskundige onderwerpen te begrijpen en te beheersen.
 6. Toepassing in het dagelijks leven. Basiskennis van rekenen is essentieel voor alledaagse activiteiten zoals boodschappen doen, budgetteren, koken, metingen doen en nog veel meer. Herhaalde oefeningen helpen mensen om deze vaardigheden op peil te houden en efficiënter met alledaagse taken om te gaan.

Kortom, het herhalen van rekensommen is belangrijk omdat het helpt bij het opbouwen van wiskundige vaardigheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het voorbereiden op complexere wiskundige concepten, terwijl het tegelijkertijd praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven.

LesideeënTekstlogica'sWoordknapZelfknap

Tekstlogica – Bij mij thuis

Deze tekstlogica bij mij thuis is speciaal gemaakt voor de kinderboekenweek 2023.  Het thema van de kinderboekenweek is: Bij mij thuis. Dit thema kun je op allerlei manieren benaderen. De tekstlogica die we erbij hebben gemaakt gaat over wonen. In wat voor soort huis wonen de personen, hoeveel mensen wonen en welk geloof de kinderen hebben die daar wonen. Zo pak je heel veel doelen mee die behandeld moeten worden.
Met de hints die er worden gegeven is het weer aan je leerlingen om de antwoorden te vinden.

 

bij mij thuis

Tijdens de kinderboekenweek is het de bedoeling dat er natuurlijk heel veel gelezen wordt, want daar gaat het natuurlijk om tijdens deze week. Daarom lezen wij op school met de fluit. Als tijdens de kinderboekenweek de fluit gaat, mag iedereen zijn leesboek pakken en ergens in de school een plekje zoeken om te gaan lezen. Dit mag in de klas zijn, maar ook op de gang. Kinderen zoeken dan vaak een plekje in een ander lokaal, en de bovenbouwers vinden het dan ook heerlijk om even lekker te gaan lezen in de kleuterklas bijvoorbeeld.
Over de kleuters gesproken, daar gaan ze werken aan het thema bouwen tijdens deze periode. Wist je dat je bij Lazy Lama hele leuke bouwmaterialen kunt kopen?

Meer tekstlogica’s?

Jazeker, op vanjufmarjan.nl vind je al steeds meer van deze tekstpuzzels. Een leuke, leerzame manier om het begrijpend lezen onder de knie te krijgen.
In verschillende varianten en moeilijkheidsgraad. En er komen er steeds meer.
Dus houd de website in de gaten voor nieuwe tekstlogica’s

Wil je een tekstlogica met een bepaald thema? Laat het ons weten via het contactformulier en wellicht verschijnt hij dan snel op de website.

Het bestand:

01 – Tekstlogica – bij mij thuis

 

 

 

 


AdvertorialsAlgemeen

4 beroepen die je als juf aan zou kunnen moedigen aan je klas

In de dynamische wereld van vandaag zijn er talloze beroepen die kinderen kunnen nastreven. Als leraar bevinden we ons in een unieke positie om onze leerlingen te begeleiden en hen te helpen bij het ontdekken van hun passies en interesses. In dit artikel belichten we vier cruciale beroepen die we, gezien hun belang in de samenleving en de voldoening die ze bieden, zouden kunnen aanmoedigen in de klas.

Verpleegkundige

Het eerste beroep dat je als juf aan zou kunnen moedigen aan de kinderen van je klas, is het beroep verpleegkundige. Dit komt doordat er in de toekomst een groot tekort zal zijn aan verpleegkundigen in het land. Bij veel mensen is het idee ontstaan dat dit beroep niet loont, waardoor het aan ons is om de nieuwe generatie een eerlijker beeld te laten krijgen van hoe het nu echt zit op dit gebied. Door dit te doen, zullen wellicht wat kinderen in je klas later bij bijvoorbeeld het Astrum college een bbl-opleiding tot verpleegkundige volgen.

Wetenschapper

Het tweede beroep dat we aanmoedigen is dat van een wetenschapper. In een wereld die steeds meer afhankelijk is van technologie en innovatie, zijn wetenschappers cruciaal. Zij zijn degenen die nieuwe ontdekkingen doen, die bijdragen aan medische vooruitgang en oplossingen vinden voor wereldwijde problemen zoals klimaatverandering. Het is belangrijk om kinderen te laten zien dat een carrière in de wetenschap zowel spannend als lonend kan zijn. Bovendien is dit een beroep waarin zowel jongens als meisjes gelijke kansen hebben om te slagen. Laten we onze leerlingen inspireren om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en de wereld om hen heen te verkennen.

Ingenieur

Een ander beroep dat we kunnen aanmoedigen, is dat van ingenieur. In een wereld waar technologie en innovatie van cruciaal belang zijn, zijn ingenieurs de drijvende kracht achter veel van de verbeteringen die we om ons heen zien. Ze ontwerpen en creëren oplossingen voor complexe problemen, van het bouwen van bruggen en wegen tot het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Het is belangrijk om te benadrukken hoe ingenieurs bijdragen aan onze maatschappij en hoe een carrière in de techniek zowel uitdagend als voldoening kan geven.

Leraar

Het laatste beroep dat we moeten aanmoedigen, is dat van leraar. Onderwijs speelt een fundamentele rol in de vorming van de volgende generatie leiders, innovators en wereldburgers. Leraren inspireren, vormen en begeleiden jonge geesten, en helpen hen om hun volledige potentieel te bereiken. Bovendien is het onderwijs een beroep dat voortdurend evolueert, met nieuwe technologieën en pedagogische benaderingen die het leren verrijken. Laten we onze leerlingen aanmoedigen om de vreugde en bevrediging te ontdekken die een carrière in het onderwijs kan bieden.


GetalknapLesideeënRekenpuzzels

Rekenpuzzel plussommen tot 10 en tot 20

Eindelijk een nieuwe Rekenpuzzel. Of liever gezegd twee, die ik ook wel kruispuzzels noem omdat het een soort van kruiswoordpuzzels zijn maar dan zonder woorden en in plaats daarvoor cijfers.
Je ziet ze vast wel eens voorbij komen op Pinterest, en vast ook wel eens met Plussommen tot 10 en tot 20.
Vaak zijn ze te gemakkelijk, of juist te moeilijk. En ook wel eens te uitgebreid.
Die vraag kreeg ik namelijk op de eerste editie die ik ooit in 2020 op de website postte. Heb ik ook versies met alleen maar plussommen of met alleen maar minsommen?
Nou, die had ik dus nog niet.
Dus nu de tweede editie met plussommen. Eén met sommen tot 10 en één met sommen tot 20.

Wat zit er in de download?

In deze rekenpuzzel plussommen zitten twee werkbladen en twee antwoordbladen. De werkbladen kun je meerdere keren afdrukken en klaar leggen in je keuze kast. De antwoordbladen hoef je maar één of twee keer af te drukken zodat je leerlingen hun werk nadien zelf kunnen nakijken.

Rekenpuzzel Plussommen

Voor meer rekenbladen kun je altijd even kijken op de downloadpagina rekenen, Maar ook voor andere leuke en leerzame werkbladen kun je terecht op de downloadpagina

Het bestand:

01 – Rekenpuzzel – kruispuzzel – Plussommen tot 10 en tot 20 – Versie 3

 

 

 

.


 

LesideeënTekstlogica'sWoordknap

Tekstlogica – Verjaardag

Ook een tekstlogica verjaardag mag natuurlijk in het rijtje van tekstlogicapuzzels niet ontbreken.
Dit is er een die best wel lastig is. Dit omdat er twee keer met een getal wordt gewerkt, namelijk de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezien.

Wat wordt er gevraagd in deze tekstlogica?

De kinderen in een straat zijn allemaal wel eens jarig.
Wie is in welke maand jarig en hoe oud is het geworden?
Hoeveel kinderen zitten er totaal in het gezin?

Kunnen je leerlingen met de opgegeven hints uitpuzzelen wie er in welke maand jarig is, hoe oud het is geworden en hoeveel broertjes of zusjes het heeft?

Tekstlogica Verjaardag

Wat zit er in het bestand?

Naast het vragenblad zit ook in dit PDF weer een antwoordenblad zodat je leerlingen zelf hun puzzel weer kunnen nakijken.

Kijk ook eens op mijn yurls voor alle tekstlogica’s die ik tot nu toe gepubliceerd heb.

Heb jij nog een idee voor een onderwerp voor een tekstlogica? Laat het mij vooral weten via het contactformulier of stuur me een berichtje via mijn facebookpagina

Het bestand

01 – Tekstlogica – Verjaardag.

 

 

 

.