woensdag, december 6, 2023

PVV

Algemeen

Wat moet ik kiezen? Dit zeggen de politieke partijen over de leraren.

Al eerder schreef ik: “Wat moet ik kiezen? Dit zeggen de politieke partijen over het onderwijs“, nu vul ik het aan met: Dit zeggen de politieke partijen over de leraren.

CDA

Selectie van studenten aan de poort van de opleiding en tijd en een betere beloning bieden voor leraren die zich permanent ontwikkelen

PVDA

Deze partij vindt dat de lestaak stapsgewijs terug moet naar 20 uur en dat er meer mogelijkheden moeten komen voor doorgroei naar een hogere schaal.

VVD

Beter loon voor betere docenten. Scholing en ontwikkeling moet een onderdeel zijn van de beloningsafspraken tussen werkgever en werknemer.

D66

De 20-urennorm moet verankerd worden, er moeten meer conciërges en klassenassistenten komen en leraren met de moeilijkste klassen moeten beter worden beloond.

Groenlinks

Groenlinks vindt dat er meer leraren en meer tijd moet komen om lessen voor te bereiden. Voor vmbo-docenten moeten hogere opleidingseisen worden gesteld, maar ook hoger salaris en dat er minder werkdruk is voor startende leerkrachten.

Christenunie

Investeren in leraren en levenslang leren. Er moeten meer mannen en minderheidsgroepen voor de klas en er moet ook meer zij-instroom zijn. (Zie mijn artikel over meer mannen voor de klas)

SP

De SP vindt dat elke docent op de HAVO en VWO universitair geschoold moet zijn. De werkdruk van leraren moet omlaag door aanpak van administratieve rompslomp.

SGP

Ook de SGP vindt dat op termijn alle docenten van HAVO en VWO universitair geschoold moeten zijn.

PVV

Hierover heeft de PVV niets in het programma staan.

50Plus

Er moet voldoende ondersteunend personeel zijn, o.a. conciërges, en er moeten minder lesuren per docent komen.

Hier zie ik heel veel discussiepunten. Veel meer dan wat de partijen in hun programma hebben staan bij onderwijs. Bij veel punten denk ik ja, maar hoe had je dat in gedachten dan? Dit heeft mijn keuze er weer niet gemakkelijker op gemaakt.

Wat moet ik kiezen? Dit zeggen de politieke partijen over het onderwijs

Hieronder zie je nog even op een gemakkelijk manier hoe de verkiezingen nu precies in elkaar zitten. Deze heb ik ook met mijn groep gekeken. Duidelijk verhaal, goed te begrijpen ook voor kinderen.

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

 

 

Algemeen

Wat moet ik kiezen? Dit zeggen de politieke partijen over het onderwijs.

Dit zeggen de politieke partijen over het onderwijs. Met de verkiezingen voor de deur komt weer de vraag: Op welke partij moet ik stemmen. Elke partij heeft wel iets waar ik het mee eens ben, en ook waar ik het niet mee eens ben. Voor mij is hun standpunt over het onderwijs erg belangrijk. Daarom heb ik de standpunten van de grootste politieke partijen eens op een rijtje gezet.

Voor het onderwijs:

CDA

Het CDA wil bredere en meerjarige brugklassen, dat het MBO kleinschalig wordt en dat leerlingen van het praktijkonderwijs een diploma krijgen. Dat er een lerarenopleiding komt voor het beroepsonderwijs.

PVDA

De PVDA wil ook bredere brugklassen en meer aandacht voor burgerschap, er moet meer geld naar brede en gemengde scholen, muziek- en cultuuronderwijs. Ook willen ze hogere niveaus in het VMBO, met een uitbreiding naar 5 jaar en willen ze stapelen in het onderwijs bevorderen.

VVD

De VVD  wil dat in het po en vo een vaste plek komt voor vaardigheden als programmeren , ondernemen en samenwerken. Opleidingen die onder de maat presteren moeten worden stopgezet in het MBO, HBO en WO. De leerplicht naar 4 jaar.

D66

D66 wil ook brede en meerjarige brugklassen, maar ze moeten ook kleiner. Digitale en sociale vaardigheden zijn belangrijk.

Groenlinks

Groenlinks wil dat er 250 miljoen naar het regulier onderwijs gaat om schaduwonderwijs te voorkomen, een bredere doorstroom van vmbo naar mbo. Binnen 6 jaar moeten de klassen niet groter zijn dan 23 leerlingen.en voor het bijzonder onderwijs hebben ze geen financiering in gedachten. Tweejarige brede brugklas is een optie.

Christenunie

De Christenunie trekt meer geld uit voor kostbare VMBO- en MBOopleidingen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. In onderwijs  voor achterstandsleerlingen en vluchtelingenkinderen moet meer worden geïnvesteerd. De focus op toetsen en resultaten moet stoppen.

SP

De SP heeft in het programma staan dat  de groepsgrootte in het po gemiddeld 23 leerlingen moet zijn. Er moeten meer kansen komen voor het stapelen van onderwijs, bredebrugklassen. Het bedrag voor de ouderbijdrage moet worden begrenst en moet altijd vrijwillig zijn, anders betekent dit een boete voor de school.

SGP

De SGP wil dat de toetsing van het rekenonderwijs in po en vo zoveel mogelijk onderdeel wordt van het reguliere onderwijs programma. Er moeten twee richtingen komen in het beroepsonderwijs, waarbij het accent ligt op directe beroepsvoorbereiding of doorstroom naar vervolgonderwijs.

PVV

De PVV wil islamitische scholen afschaffen.

50Plus

50Plus wil kleinere klassen. In het po en vo moet minimaal 5 uur per week worden besteed aan sport, zwemmen en gymnastiek.

 

Lees ook wat de partijen zeggen over het de leraren.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen