CITO – Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling

CITOCITO staat voor het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie richt zich op het opstellen en afnemen van toetsen in het basisonderwijs.

De Eindtoets van groep 8 is misschien wel de bekendste toets van CITO. Naast deze toets is er ook de Entreetoets voor groep 6 en 7. Maar het heeft ook toetsen voor groep 1 t/m 8 om de kinderen zo te volgen in een leerlingvolgsysteem

Leerlingen van de basisschool worden tweemaal per schooljaar (aan het midden en aan het eind) getoetst.
De volgende toetsen worden op bijna 95% van alle scholen in Nederland afgenomen. Rekenen en Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen.

Cito ontwikkelt naast toetsen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, ook toetsen en examens voor mbo, hbo, volwasseneneducatie en het bedrijfsleven.

AVI en DMT zijn ook voorbeelden van CITO-toetsen.

Ouders vragen zich vaak af of kinderen ook thuis moeten oefenen voor deze toetsen. Er zijn ook wel programma’s waarmee je dit kunt doen. De meningen zijn hierover verdeeld. Krijg je nog wel een objectief beeld als je kinderen heel veel laat oefenen?

%d bloggers liken dit: